Alapképzés – Felvételi kritériumok

PSZICHOLÓGIA szakirány 

PSZICHOLÓGIA szak 

3 év, nappali képzés

3 év, távoktatás 

A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa: 

  • 20% az érettségi média 
  • 80%: a szóbeli felvételi vizsga jegy (személyes jelenlét szükséges) 

A Pszichológia szakra jelentkező hallgatóknak az alapvető pszichológiai fogalmak ismerete szükséges, az  alábbi lista szerint: 

  • érzelmek, 
  • motiváció, 
  • percepció és figyelem, 
  • tanulás és emlékezés, 
  • értelmi fejlődés, gondolkodás, beszéd és intellektuális teljesítmény 

Javasolt szakirodalom: 

N. Kollár K. & Szabó É. (2004). Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris kiadó 


NEVELÉSTUDOMÁNYOK szakirány  

GYÓGYPEDAGÓGIA szak 

3. év, nappali képzés 

A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa: 

-20% az érettségimédia

– 80%: írásbeli felvételi vizsgajegy (személyes jelenlét szükséges)

A felvételizőknek újságcikk alapján esszét kell írniuk. Az újságcikk egy Romániában élő, speciális nevelési igényű személy helyzetét írja le. A részlet a következő területek egyikére terjedhet ki: oktatás, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, szabadidő, professzionalizáció, attitűdökés diszkrimináció. 

 Javasolt szakirodalom: 

Kálmán Zs.& Könczei Gy. (2002). A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest: Osiris kiadó 


Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi  oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi: https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/