Alkalmazott Pszichológia Intézet bejegyzései

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

felhívást hirdet a
Nemzeti Összetartozás Éve 2020
címmel.

A pályázóknak a jelentkezés során a következő tartalmi és formai szempontokat kell figyelembe venni:

Kategóriák / Témák:

  • Történelem / Művelődéstörténet: esszék, esettanulmányok, rövid történetek magyar közösségekről, személyes sorsokról. Családi legendáriumok, visszaemlékezések; hely- és családtörténeti kutatások. Miként változtatta meg Trianon a mindennapi életet, családi kapcsolatokat, gazdaságot, kulturális lehetőségeket, nyelvhasználatot.
  • Irodalom: egy, a régióhoz tárgyával vagy szerzőjével kötődő irodalmi mű elemzése, a közösség életében való jelenléte, hatása a pályázó gondolkodására, világképére.
  • Képzőművészet / Film: a régióhoz tárgyával vagy alkotójával kötődő képzőművészeti vagy filmművészeti alkotás bemutatása, hatásvizsgálata.

A pályázók törekedjenek eddig rögzítésre nem került események, történetek bemutatására, a nagyobb közösség számára hozzáférhetővé tételére. Az esszék, tanulmányok fejezzék ki a mai nemzedék viszonyát közösségük múltjához. Előny, ha tükrözik a digitális kor eszközeinek a múlt megismerésében és a mai közösségépítésben való használatának új lehetőségeit.


Karakterek száma szóközökkel: 5000-15000 karakter között (3-6 oldal), Times New Roman, 12-es betűméret, másfeles sorköz.

A pályázat célcsoportja: középiskolás diákok és felsőoktatásban résztvevő hallgatók, illetve kis közösségek Horvátországból, Magyarországról, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából.

A pályázatokat a témában járatos szakemberek bírálják el. A legjobb pályázók pénzjutalomban részesülnek. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a díjakra fordítható összeget a pályázatok száma és minősége ismeretében ossza el a legjobbak között. Az érdemes pályázók megkaphatják a bírálók szöveges véleményének rövid összefoglalását.


A pályázatokat 2021. március 15. hétfő 20:00 óráig várjuk a nemzetiosszetartozas@kmta.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (lsd. mellékelve)
  • névvel, e-mail címmel és dátummal ellátott pályázati anyag

További információ az erdeklodes@kmta.hu e-mail címen és a +36 1 781 2814 telefonszámon.


A pszichológia mesteri záróvizsga főpróba időpontja: 2021. február 12., péntek, 15.00 óra.
A pszichológia mesteri záróvizsga időpontja: 2021. február 15.,
A pszichológia mesteri záróvizsga teams csoport kódja:
6khdu1d
A pszichológia mesteri záróvizsga teams csoport linkje: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20af185db6e14c3cb8740a62e0001b9e%40thread.tacv2/conversations?groupId=2125b785-ffd0-4d0f-8e66-2bd0eee712bf&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Ha technikai okok miatt valaki nem tud vizsgázni, akkor újraprogramálják egy utólagos, későbbi időpontba (ugyanazon a napon), ellenben a tételhúzás megismétlődik.


A pszichológia záróvizsga főpróba időpontja: 2021. február 12., péntek, 15.00 óra.
A pszichológia záróvizsga időpontja: 2021. február 15., hétfő, 9.00 óra.
A pszichológia záróvizsga teams csoport kódja: 6khdu1d
A pszichológia záróvizsga teams csoport linkje: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20af185db6e14c3cb8740a62e0001b9e%40thread.tacv2/conversations?groupId=2125b785-ffd0-4d0f-8e66-2bd0eee712bf&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Ha technikai okok miatt valaki nem tud vizsgázni, akkor újraprogramálják egy utólagos, későbbi időpontba (ugyanazon a napon), ellenben a tételhúzás megismétlődik.


A gyógypedagógia záróvizsga főpróba időpontja: 2021. február 12., péntek, 13.00 óra.
A gyógypedagógia záróvizsga időpontja: 2021. február 15., hétfő, 9.00 óra.
A gyógypedagógia záróvizsga teams csoport kódja: fq0k1h2
A gyógypedagógia záróvizsga teams csoport linkje:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a98d55d8250534ae08641b5926a12af3d%40thread.tacv2/conversations?groupId=e62d61a8-9430-4c97-8ce4-3135ccab4922&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Ha technikai okok miatt valaki nem tud vizsgázni, akkor újraprogramálják egy utólagos, későbbi időpontba (ugyanazon a napon), ellenben a tételhúzás megismétlődik.


A pótvizsgákra való feliratkozás február 10., 14 órától február 13., 17 óráig lesz elérhető a felhasználói felület Vizsgairatkozás alpontján. Erre a felületre az AcademicInfo-n használt belépővel és jelszóval (ez utóbbi a személyi- vagy útlevélszám).A vizsgákra való feliratkozás január 13., 15 órától január 17., 17 óráig lesz elérhető a felhasználói felület Vizsgairatkozás alpontján. Erre a felületre az AcademicInfo-n használt belépővel és jelszóval (ez utóbbi a személyi- vagy útlevélszám).


2020. december 21. – 2021. január 11. között a titkárság zárva van!


A hallgatók  értékelhetik a tanárok oktatási tevékenységét a következő periódusokban:

Nappali képzés:  

  • 2020. december 7. – 2021. január 9.

Távoktatás: 

  • 2021. január 4. – 17.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen az előadások és szemináriumok kiértékelése kizárólag online történik, a tanulmányi helyzet követésére szolgáló Academic lnfo alkalmazás segítségével. A hallgatóknak névtelenül kell kitölteniük a kérdőíveket.

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar oktatóinak pedagógiai tevékenységét, jövőbeni munkáját nagymértékben segíti, ha a hallgatók részéről konkrét visszajelzések érkeznek az előadásokra és szemináriumokra vonatkozóan. Ezért felkérjük a Kar hallgatóit, hogy az Academic Info alkalmazás segítségével válaszoljanak a I. félévi előadásokra és szemináriumokra vonatkozó kérdésekre.

Amennyiben az oldal nyelvét magyarra állítják, a kérdőívek is magyar nyelven fognak megjelenni.


A BBTE költségvetésen kívüli alapjából rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók névsora: itt

Kérjük azokat az ösztöndíjban részesülő hallgatókat, akiknek a BBTE személyzeti ügyosztályán nem sikerült  leadniuk az IBAN-számot, küldjék el a bank (javasolt: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC vagy OTP) által kibocsátott számlaszámot a titkárság: ildiko.simon@ubbcluj.ro vagy pedig a social@ubbcluj.ro e-mail címre.

Az e-mailben elküldött banki dokumentumon kötelező feltüntetni a következőket: a kar neve, a szak, évfolyam, a személyi szám (CNP), a leánykori név (amennyiben változott), az ösztöndíj típusa és a kitöltés időpontja.