Dr. Marschalkó Eszter adjunktus

Intézet:Alkalmazott Pszichológia Intézet
Egyetemi oktatói fokozat:egyetemi adjunktus
Helyszín:Mărăşti épület, Anghel Saligny utca (hivatalos cím: December 21 sugárút 1989, 128 szám)
Iroda: Földszint, 9. iroda
Email:eszter.marschalko@ubbcluj.ro

2005 –ben végeztem a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, ahol pszichológiát tanultam. 2006-tól szervezetekben dolgoztam és emiatt a Munka- és a Szervezetpszichológia területére szakosodtam. Autonóm pszichológusként, magán praxisban nyertem gyakorlati belátást és tudást a pszichológia vállalati alkalmazásában különböző személyes fejlesztési programok, szelekciós projektek, csoportos képzések, pályaorientáció és tanácsadási szerződések honorálása közben.

Szakmai érdeklődésem az emberi viselkedés előreláthatóságával, a személyiséggel, az identitással, tanulási potenciállal és az emberi önszabályozási viselkedés mozgatórugóival kapcsolatos. Ennek a komplex területnek az alkalmazását az egyetemen nehézségekkel küzdő és sikeres diákokra is kiterjesztettem, azért, hogy az iskolai- és munkaterületek között transzferálható készségeket azonosíthassam. A jövőbeli célom, olyan beavatkozási programok megtervezése és véghezvitele, amelyek javítják a teljesítményt úgy az egyetemen, mint a munka területén.