Konferenciák, nyári egyetemek

Az Intézet által szervezett konferenciák:

2008. május 17-18. között az Alkalmazott Pszichológia Intézet konferenciát szervezett „Tanulási- és viselkedészavarok diagnosztizálása, prevenciója és terápiája. Inkluzív oktatás – új perspektívák” címmel. A konferencián hazai és külföldi szakemberek vettek részt, az elhangzott előadásokat (és nem csak) egy közös kötetbe foglaltuk: Az iskolai beilleszkedési problémák felismerése, prevenciója és terápiájaEditor: Kiss Szidónia (2008). Presa Universitară Clujeană, pp.161, ISBN: 978-973-610-829-7, továbbá több cikket is publikáltunk tudományos folyóiratokban.

 

2015. szeptember 21-24.-e között az Enabling+ projekt keretén belül a negyedik partner-meetinget szervezte a kolozsvári munkaközösség, melynek témája a halmozottan sérült gyermekek ellátása, inklúziójuk elősegítése. Pénteken ellátogattunk a terepre, azokba az iskolákba, melyekben komplex és intenzív támogatást igénylő gyermekek tanulnak, szombaton pedig ebben a témában tartottunk minikonferenciát a meglátogatott iskolák szakembereinek részvételével. Az igények feltérképezése után elkezdtük tervezni a szakemberek és szülők képzését ebben a témában.

 

Konferenciákon való részvétel

III.Különleges Bánásmód Nemzetközi Konferencia

Az előadók által beküldött absztraktok megjelentek a Különleges Bánásmód folyóirat 2018 évi  különszámában.
A folyóirat az alábbi linken érhető el: http://old.gyfk.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/archivum.html

 


5th International Multidisciplinary Scientific Conference- 2018, Bulgária


2017 – Bécs


2017


2016