A vizuális művészeti szakértelem hatása a geometriai formák mentális reprezentációjában  

Projektfelelős: Tamás Borbála 


A projekt központi témáját képezi a vizuális művészeti szakértelem hatása a geometriai formák mentális reprezentációjában vizsgálata. A művészeti szakértelemen keresztül mélyebb betekintést nyerhetünk az emberi kogníció működésébe. Egy alkotás művészeti tapasztalata során az előzetes információk, valamint az adott környezet sajátosságai, egyaránt meghatározzák az adott inger információ feldolgozását. Mivel előzetes tapasztalataink nagymértékben befolyásolják azt, hogy miként reagálunk egy ingerre, ezért feltételezzük, hogy különbség van a művész és nem művészek között a specifikus kognitív folyamatokat illetően (mentális reprezentáció, vizuális információ feldolgozási folyamatok, implicit memória stb.). A kutatás célja általunk létrehozott számítógépes programokon történő vizuális információ folyamatok vizsgálata. Ugyanakkor a projekt célja a művészeti szakértelem következtében megváltozott kognitív folyamatok pontosabb feltárása. 

A projekten belül elért eredmények 

Publikációk 

Tamás, B., Fodor, L., A., Barta, A., Szamoskozi, I., Gálfi, D. (In press). Visual art, as domain specific knowledge in visual stimuli comprehension: A meta-analytical review of art and non-art experts’ eye fixation duration. 9th International Scientific Conferences on Social Sciences, Humanities and Arts -ISCSS2022.  

Tamás, B., Barta, A., Gálfi, D. (In press). Does knowing equal to experiencing? The impact of art interest and knowledge on inspiration frequency. 9th International Scientific Conferences on Social Sciences, Humanities and Arts -ISCSS2022

Tamás, B., Barta, A., & Szamosközi, I. (2021). The Role of Art Expertise on Visual Symmetry and Asymmetry Preference. 12th International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences. 96-104.https://www.dpublication.com/wp– content/uploads/2021/05/38-60047.pdf 

Tamás, B., Barta, A., & Szamosközi, I. (2021). The Role Of Stimuli Complexity And Handedness On Visual Symmetry And Asymmetry Preference.  5th International Academic Conference on Humanities and Social Science. 117-124. https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2021/06/075-585.pdf 

Tamás, B., Szamosközi, I., & Barta, A. (2021, July 18-23). Can art make a difference? The effect of experience in arts, and context on object recognition [Poster presentation]. The 32nd International Congress of Psychology. Prague, Czech Republic. 

Tamás, B., Barta, A., & Szamosközi, I. (2020, May 21-24). Training in visual art results more unified reaction time over priming conditions [Poster presentation]. 32nd APS Annual Convention. Chicago, IL, USA. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31839.48802 

Tamás, B., Barta, A., & Szamosközi, I. (2018). Effect of expertise in visual arts in object recognition of distorted visual stimuli. Transylvanian Journal of Psychology, 19(1), 33-46. RO ISSN: 1454-797