A háborútól való félelem és a biztonsági előkészületi magatartás pszichológiai meghatározói  

Kotta Ibolya, Kálcza Janosi Kinga, Marschalkó Eszter, Kanyaró (Szabó) Kinga 


A tanulmány számos, a háborútól való félelemben szerepet játszó pszichológiai tényezőt vizsgál. A projekt célja a háborútól való félelem előrejelző tényezőinek feltárása: demográfiai változók; szorongás, depresszió, stressz, rugalmasság, neuroticizmus. Ez a projekt folyamatban van. 

A projekten belül elért eredmények (tudományos rendezvények, publikációk)  

 Kalcza-Janosi, K., Kotta, I., Marschalko, E. E., & Szabó, K. (2022, March 24). The Fear of War Scale (FOWARS): development and initial validation. PREPRINT. https://doi.org/10.31234/osf.io/sfz2v