Pszichológia mesteri képzés leírása

Pszichológiai Tanácsadás és Beavatkozás

Pszichológiai Tanácsadás és Beavatkozás mesteri képzést (Master degree) 2005-ben az Alkalmazott Pszichológia Intézet dolgozta ki és biztosítja, a bolognai típusú háromlépcsős képzés középső elemeként. A négy féléves, romániai Minőségbiztosítási Bizottság által akkreditált képzésre elsősorban a pszichológia és neveléstudományok szakterületen alapképzésben részesült hallgatók jelentkezhetnek.

A BBTE Alkalmazott Pszichológia Intézetének keretén belül folyó, magyar tannyelvű, “Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás” mesteri szak a Romániai Pszichológusok Társaságának (COPSI) a Szakmai Képzők és Programok Nyilvántartásában az RF-I-CJ-31 szám alatti szakképzésként jegyzett és elfogadott mesterképző program. (lásd)

A képzés szakterület szempontjából az iskolapszichológia szakirányt mélyíti el, biztosítva az iskolapszichológia, iskolai- és karriertanácsadás, beavatkozás területén elhelyezkedni kívánó szakemberek továbbképzését, illetve romániai Pszichológusok Társasága által elismert a gyakorló iskolapszichológusi státus megszerzését. A program elsősorban a gyerekek, serdülők, fiatalok kognitív,  emocionális és szociális fejlődésének optimizálását célozza, ezáltal megszólítva azokat a szakembereket, akik a gyerek-, iskola- és nevelés pszichológia terén dolgozni elhivatottak.


Azoknak a mesteris hallgatóknak, akik alapképzésen nem Pszichológiát vagy azzal rokon szakot (Gyógypedagógia, Pedagógia) végeztek, az első év folyamán a következő tantárgyakat érintő, felzárkoztató képzésen való részvételt ajánljuk:

 • Általános pszichológia
 • Kísérleti pszichológia és adatfeldolgozás
 • Szociálpszichológia

A program a következő szakkompetenciák elsajátítását célozza meg:

 • A gyerekek, serdülők, fiatalok, családtagok pszichológiai felmérése,
 • Iskolai tanácsadás,
 • Konfliktusmegoldás,
 • Készség- és képesség, attitűd fejlesztő és formáló módszerek és eljárások megismerése, amelyek a hatékony tanulást, a szanogén attitűdök és viselkedések kialakulását, az egyének közösségbe való beépülését segítik elő,
 • Karriertanácsadás, karrierépítési szaktanácsadás,
 • Szakérdeklődés, szakmai értékek, szakképzés, szakképességek feltárására szolgáló módszerek és eljárások elsajátítása,
 • Szakorientáció, szakmai választásokra vonatkozó döntéshozatali kritériumok, érvek, eljárások elsajátítása a hatékony munkaerő elhelyezés és elhelyezkedés érdekében,
 • Elsődleges (primér) pszichológiai beavatkozás,
 • Hatékony, modern  kutatásmódszerek elsajátítása,
 • Egyéni és csoportos fejlesztési tervek kidolgozása és alkalmazása,
 • Kognitív viselkedésmódosító programok kidolgozása alkalmazása.