Pszichológia mesteri képzés leírása

Pszichológiai Tanácsadás és Beavatkozás

A Pszichológiai Tanácsadás és Beavatkozás mesteri képzést (Master degree) 2005-ben az Alkalmazott Pszichológia Intézet dolgozta ki és biztosítja, a bolognai típusú háromlépcsős képzés középső elemeként. A négy féléves, romániai Minőségbiztosítási Bizottság által akkreditált képzésre elsősorban a pszichológia és neveléstudományok szakterületen alapképzésben részesült hallgatók jelentkezhetnek.
A képzés szakterület szempotjából az iskolapszichológia szakirányt mélyíti el, biztosítva az iskolapszichológia, iskolai- és karriertanácsadás, beavatkozás területén elhelyezkedni kívánó szakemberek továbbképzését, illetve romániai Pszichológusok Társasága által elismert a gyakorló iskolapszichológusi státus megszerzését. A program elsősorban a gyerekek, serdülők, fiatalok kognitív,  emocionális és szociális fejlődésének optimizálását célozza, ezáltal megszólítva azokat a szakembereket, akik a gyerek-, iskola- és nevelés pszichológia terén dolgozni elhivatottak.
A program a következő szakkompetenciák elsajátítását célozza meg:

  • A gyerekek, serdülők, fiatalok, családtagok pszichológiai felmérése,
  • Iskolai tanácsadás,
  • Konfliktusmegoldás,
  • Készség- és képesség, attitűd fejlesztő és formal módszerek és eljárások megismerése, amelyek a hatékony tanulást, a szanogén attitűdök és viselkedések kialakulását, az egyének közösségbe való beépülését segítik elő,
  • Karriertanácsadás, karrierépítési szaktanácsadás
  • Szakérdeklődés, szakmai értékek, szakképzés, szakképességek feltárására szolgáló módszerek és eljárások elsajátítása,
  • Szakorientáció, szakmai választásokra vonatkozó döntéshozatali kritériumok, érvek, eljárások elsajátítása a hatékony munkaerő elhelyezés és elhelyezkedés érdekében,
  • Elsődreges (primér) pszichológiai beavatkozás,
  • Hatékony, modern  kutatásmódszerek elsajátítása.