Tudományos kutatás

kutatas-img_5353Az Európai Unió a lisszaboni szerződésben legfontosabb céljaként fogalmazódott meg, hogy versenyképes, fejlett gazdasággá és  tudásalapú társadalommá váljon. Ennek a célkitűzésnek az értelmében a kutatás, az innováció és fejlesztés az oktatással ötvözve alapját képezi az új európai társadalomnak és gazdaságnak. Japánnak és Amerikai Egyesült Államoknak is ez az elsődleges célja, így éles nemzetközi versenyhelyzet alakult ki az kutatások és a kutatások eredményeinek értékesítése, gyakorlatba ültetése terén.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem a nemzetközi rangsorban a 700 és 800 közötti helyek egyikét, országos szinten az első helyet foglalja el.

A Pszichológia és Neveléstudományok karon folyó kutatások lehetnek: alap- vagy alkalmazott kutatások, fejlesztések és innovációk.

Az Alkalmazott Pszichológia  Intézet stratégiai fejlesztési programja tükrözi az intézet által szervezett és oktatott alapképzési szakokhoz – pszichológia és gyógypedagógia -, valamint mesterképző programokhoz – Iskolai tanácsadás és beavatkozás és Komplex szervezetekben alkalmazott pszichológia -, valamint az intézet munkatársainak szakterületéhez és képzettségéhez fűződő tudományos kutatásokat.

Az intézet kutatási profiljába sorolható:

 • a tanulási potenciál felmérése és fejlesztés
 • a kognitív módosíthatóság, a kognitív képességek optimizálása
 • a logikai képességek fejlesztése
 • a kognitív profil feltérképezése
 • az érzelmi szabályozás
 • formatív diagnosztikai eljárások, módszerek alkalmazása és validálása
 • formatív beavatkozási módszerek fejlesztése és alkalmazása
 • alulteljesítési, túlterheléses, ADD, ADHD, tanulási és visekedészavarok felmérése és kezelése, tanulásszervezés, tehetséggondozás
 • értelmi képességek felmérése és fejlesztése
 • korai felmérés és beavatkozás
 • mozgásfejlesztés
 • integrált személy – és megoldásközpontú, relaxációs-, kognitív és viselkedésterápiás módszerek alkalmazása
 • az életminőség javítása,
 • valós és a virtuális világban megnyilvánuló agresszivitás menedzsmentje
 • egészségnevelés és fejlesztés
 • nevelési-, karrier- és családi tanácsadás
 • konfliktuskezelés
 • nevelési és az oktatási folyamat hatékonyságának növelése
 • a tanárok szakmai hatékonyságának növelése és a kiégés megelőzése

 

Az Alkalmazott Pszichológia Intézet sikeresen pályázott a hazai, felsőktotatási intézményeknek meghirdetett kutatási tendereken, számos program vezetését nyerve el.

 

Nemzeti grantok:

 • Grant Tip A CNCSIS, nr. 1492 – 2007, „Iskoleérettség felmérése formatív diagnosztikai eszközökkel”. Igazgató: Szamosközi István
 • Grant Tip A CNCSIS, nr. 1461 – 2007, “Az inkluzív oktatás facilitálása a kognitív képességek fejlesztésének segítségével. A kognitív viselkedésmódosítási program alkalmazása SNI gyerekekkel”. Igazgató: dr. Kiss Szidónia
 • PN-II-ID-PCE-2011-3-0543 (2011-2014) “A serdülőkor eredményei. Hosszanti rátekintés a szociális kontextus áletkori változásokra gyakorolt határásról” (Rezultantele adolescenţei. O perspectivă longitudinală asupra efectului contextului social asupra succesului tranziţiilor de viaţă)” Igazgató: dr. Bernáth (Vincze) Anna
 • CNCSIS TD-PN II/103. (2007-2008) “Pozitív illúziók vagy illuzórikus mentális egészség? A pozitív irracionális kogníciók szerepe a mentális egészségben.” (“Iluzii pozitive sau sanatate mentala iluzorie? Rolul cognitiilor irationale pozitive in sanatatea mentala – un model teoretico experimental”). Igazgató: dr. Bernáth (Vincze) Anna
 • CNCSIS TD, Tema Nr. 360/ 1. 10. 2007, Proiect nr. 81., “Az erdélyi speciális oktatás megjelenése és fejlődése 1800 és 2004 között” (Apariţia şi dezvoltarea instituţiilor speciale din Transilvania între 1800 – 2004) Igazgató: Orbán Réka
 • CNCSIS TD Tema nr. 67 – 2007 “Az érzelmi zavarok korai szűrése gyerekeknél és kisiskolásoknál” (Metode de depistare precoce a tulburărilor emoţionale la copiii preşcolari şi de şcoală elementară şi analiza relaţiei acestora cu adaptare şcolară şi social) Igazgató: Kotta Ibolya

 

Az Európai Úniós projekteknek kiírt tenderekben számos projektben társként vettek részt az intézet munkatársai:

 • 57174 CP 1-98.1 COMENIUS – C31- Project INSIDE – “Fejlődési rendellenességgel rendelkező gyerekek inkluzív oktatása az Alap Képesség és Merntális Oktatás segítségével” (Inclusive education of children with developmental disabilities through basic Skill Instruction and DevelopmentalEducation (prof. dr. Szamosközi, lect. dr. János Réka)
 • 107055- CP-1-2003-1-COMENIUS-C3PP – Project INCLUES, “Kulcs az inkluzív és kognitív tanulás fejlesztéséhez iskoláskorban” (Clues to INclusive  and Cognitive Learning Enhancement  in Schools –
  A European Comenius Network (prof. dr. Szamosközi, lect. dr. János Réka)
 • JP 144878-2008 Tempus Project iSHeds – “Felsőoktatásban részvevő diszlexiás diákok azonosítása és fejlesztése” (Identification and support of higher education dyslexic students ((prof. dr. Szamosközi, lect. dr. Demeter Kármen)
 • Grant No 142084-2008-LLP-BE-COMENIUS-CMP, DAFFODIL, “A fejlődés és működés dinamikus kiértékelése az inklúzió érdekében” (Dynamic Assessment of Functioning for Development towards Inclusive Learning (prof. dr. Szamosközi István, conf.dr. Kiss Szidónia, lect. dr. János Réka, lect.dr. Orbán Réka, lect. dr. Demeter Kármen)
 • Grant NO 541981-LLP-1-2013-BE-LEONARDO-LMP – ENABLING+ “Komplex és intenzív segítségek igénylő fiatalok segítése és inklúziója” (ENABLING+ Enabling and Including Young People with Complex and Intense Support Needs) (prof. dr. Szamosközi István, conf.dr. Kiss Szidónia, lect. dr. János Réka, lect.dr. Orbán Réka, lect. dr. Demeter Kármen, lect. Dr. Kálcza-Jánosi Kinga, lect. dr. Batiz Enikő, lect. dr. Szabó Kinga):
 • PRIMAS – “A matematika és a természettudományos oktatás előmozdítása vizsgálatot Európában” (Promoting inquiry in Mathematics and science education across Europe), European Committee II (dr. Kotta Ibolya adjunktus)
 • MASCIL “Matematika és tudomány egy életre” (Mathematics and Science for Life), European Committee II, (dr. Kotta Ibolya adjunktus)
 • Junior 2007/D/51 Magyar tudományos Akadémia D/57 “Az érzelmi zavarok korai szűrése gyerekeknél és kisiskolásoknál, valamint az érzelmi zavarok szociális életre gyakorolt hatásának elemzése” (dr. Kotta Ibolya adjunktus)
 • Junior 2007/D/51 Magyar tudományos Akadémia cu titlul “Erdélyi gyógypedagógia-történet” (dr. Orbán Réka adjunktus)
 • Project NTP-HTDK-M-14-0004 CNMP/PESTROM, “Határon túli diákköri műhelyek és rendezvények támogatása”- 2013, 2014 (dr. Batiz Enikő adjunktus)
 • Project HHTDK-M-15-0005 CNMP/PESTROM, “Az erdélyi tudományos diákköri mozgalom támogatása reál- és humán- és műszaki tudományok területén” 2015, 2016 (dr. Batiz Enikő adjunktus)

 

Számos hazai grant lebonyolításában résztvettek az intézet munkatársai:

Dr. Szamosközi István professzor:

 • AMPOSDRU, Dezvoltarea emotională şi socială armonioasă a copiilor preşcolari care provin din medii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii
 • AMPOSDRU, Studii doctorale inovative într-o societate bazată pe cunoaştere
 • AMPOSCCE, Sistem electronic aplicativ integrat de educaţie al universităţii Babeş-Bolyai
 • AMPOSDRU, Program multi-regional de studii masterale în domeniul eActivitati – eSTART

Dr. Kiss Szidónia docens

 • POSDRU/7/2.1/S/1.“Az élethosszan tartó tanulás korrelálása a munkarőpiaccal”- Investeşte în oameni! Proiect finanţat din Fondul Social European Prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
 • ANSTI contract 6203, B22 téma, 2000-2003
 • ANSTI Orizont 2000 cotract, 569 B9 tema, 2000-2003

 

Az alkalmazott Pszichológia Intézet szervezésében megrendezésre került nyári egyetemek:

2007 szeptember 5-9. között zajlott az Alkalmazott Pszichológia Intézet által megszervezett „A viselkedészavarok és tanulási zavarok diagnosztizálása, prevenciója és terápiája” (ViTa) címet viselő nyári iskola.

 •  A program fő célkitűzése olyan tudás és tapasztalat átadása, melynek segítségével a résztvevők sikeresen tudjanak dolgozni a speciális nevelési igényű (SNI) gyermekekkel, és úgy tudjanak nekik segíteni, hogy egyben kognitív képességeiket is fejlesszék.
 • A nyári iskola tapasztalatai azt mutatják, hogy minden kezdeményezés, ami szakemberek (pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus stb.) együttműködését segíti, hasznosnak bizonyult. Ugyanakkor ez a rendezvény utat nyitott a szakemberek találkozására, szakmai együttműködésre, szakmai hálózat kiépítésére, szakcikkek publikációjára.

 

2010 július 4-15. között került megrendezésre a Feuerstein Nemzetközi Intézet 31. Nemzetközi Nyári Egyeteme, amelynek szervezését, a jeruzsálemi székhelyű intézet mellett társszervezőként az Alkalmazott Pszichológia Intézet vállalta.

 • A nyári egyetemen részvevő pszichológusok, tanárok, tanítók és mást szakemberek elsajátították a mediált tanulási tapasztalat elveit, a kognitív módosíthatóság módszereit és az dinamikus felmérő eszközöket. Az elméleti alapok mellett a bemutatók során a Feuerstein professzor által kidolgozott eszköztárat (Feuerstein Instrumental Enrichment Program) gyakorlatban is kipróbálhatták.
 • A nyári egyetem részvevői szinte minden kontinenst képviseltek, a 12 európai ország mellett, maláj, dél afrikai, japán és brazil hallgatók is érkeztek.

 

2008 május 17-18 között az Alkalmazott Pszichológia Intézet konferenciát szervezett „Tanulási- és viselkedészavarok diagnosztizálása, prevenciója és terápiája. Inkluzív oktatás – új perspektívák” címmel. A konferencián hazai és külföldi szakemberek vettek részt, az elhangzott előadásokat (és nem csak) egy közös kötetbe foglaltuk: Az iskolai beilleszkedési problémák felismerése, prevenciója és terápiája. Editor: Kiss Szidónia (2008). Presa Universitară Clujeană, pp.161, ISBN: 978-973-610-829-7, továbbá több cikket is publikáltunk tudományos folyóiratokban.

 

2015 szeptember 21-24.-e között az Enabling+ projekt keretén belül a negyedik partner-meetinget szervezte a kolozsvári munkaközösség, melynek témája a halmozottan sérült gyermekek ellátása, inklúziójuk elősegítése. Pénteken ellátogattunk a terepre, azokba az iskolákba, melyekben komplex és intenzív támogatást igénylő gyermekek tanulnak, szombaton pedig ebben a témában tartottunk minikonferenciát a meglátogatott iskolák szakembereinek részvételével. Az igények feltérképezése után elkezdtük tervezni a szakemberek és szülők képzését ebben a témában.

 

Konferenciák

2017 – Bécs


2017


2016