Hirdetések kategória bejegyzései

ELŐZETES ÖSZTÖNDÍJ JAVASLATOK

2019-2020-as tanév, 2. félév 

ÉRDEMÖSZTÖNDÍJ: https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/burse/2019-2020-burse-performanta.pdf

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ: https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/burse/2019-2020-burse-merit.pdf

Fellebbezések iktatása: szerda,  2020 március 25, 12 óráig lehetséges, kizárólag e-mailen:  secretariat.psiedu@ubbcluj.ro

Fellebbezési kérvény modell: Model de cerere pentru contestaţie

Minden fellebbezési kérvényre válasz kell érkezzen. Ellenkező esetben kérem vegyék fel a kapcsolatot a titkársággal.

 

A lista változhat!!!


 A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Adminisztratív Tanácsának a 2020. március 17-i határozatának értelmében a  3. tandíjrészletnek megfelelő késedelmi kamatot felfüggesztik amig a jelenlegi helyzet stabilizálódik.


Az új koronavírussal való fertőzöttség elterjedésének kockázatát csökkentő országos szintű intézkedésekkel összhangban a frontális oktatás felfüggesztésének időszakát a BBTE 2020. március 31-ig meghosszabbította.


Március 11 – 20 között a teljesítmény-, érdem- vagy szociális
ösztöndíjakhoz szükséges iratokat online is el lehet juttatni a
titkárságra a következő platformon keresztül:
https://www.ubbcluj.ro/app/burse/.
A feltöltés határideje: 2020. március 20, 12 óra.

Arra kérjük a diákokat, hogy archiválják a feltöltött dokumentumokat
annak függvényében, hogy melyik ösztöndíjat pályázzák meg, illetve hogy
csak egy példányban töltsék fel ezeket, megfelelően elnevezve (pl.
scan_buletin, scan_adeverinta_ANAF, scan_adeverinta_venit_parinte…).

Figyelem: a hallgatónak minden iratot meg kell számoznia és alá kell írnia.

Megkérjük a pozitív elbírálásban részesült személyeket, hogy az
elektronikusan elküldött iratok eredeti példányait adják le a titkárságon. 


„A BBTE intézkedéseket vezet be az új koronavírus elterjedésének megelőzése érdekében

Az új koronavírussal való fertőzöttség elterjedésének kockázatát csökkentő országos szintű intézkedésekkel összhangban a 2020. március 11. és 22. közötti időszakban a Babeș–Bolyai Tudományegyetem ideiglenesen felfüggeszti a szemtől szembeni oktatást.

A BBTE Adminisztratív Tanácsa által 2020. március 10-én, kedden elfogadott határozat megelőző intézkedésként a szemtől szembeni előadások ideiglenes felfüggesztésére vonatkozik, valamint egyéb olyan tevékenységekre is, amelyek az Egyetem keretében zajlanak, és amelyeken több személy is részt vehet (konferenciák, könyvbemutatók, előadások, workshop-ok, sportversenyek, a következő időszakra betervezett előadások).

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem vezetőségének döntése értelmében az oktatási tevékenységek megszervezése és lebonyolítása online rendszerben fog történni, és be kell pótolni mindazon tevékenységeket, amelyeket az elektronikus platformok segítségével nem lehet megvalósítani.

Az egyetem keretében végzett adminisztratív és kutatói tevékenységek továbbra is folytatódnak.

A döntés meghozatala az Egyetem szintjén korábban gyakorlatba ültetett megelőző intézkedések keretében történt (a BBTE közösségének tájékoztatása és a megfelelő higiéniai követelmények biztosítása), ugyanakkor az egyetem vezetősége figyelembe vette a SARS-COV-2 koronavírussal való fertőzöttség elterjedésének kockázatát, a járványügyi helyzetet és az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság 6/09.03.2020-as számú határozatát, amely az új koronavírus terjedésének megelőzésére vonatkozó kiegészítő intézkedések jóváhagyására vonatkozik.

BBTE Sajtóiroda”

 

Ennek értelmében,

 • ebben az időszakban a tanulmányi könyvtár, illetve a titkárság zárva tart. Minden adminisztratív tevékenységet online intézzenek.
 • a diákok a tantárgyfelelős tantárral a szemtől szembeni órák időpontjában konzultálhatnak, e-mailen (mesteris és nappali diákok), távoktatásos hallgatók esetében Moodle felületen.

az előadások és szemináriumok órarend szerinti online konzultációval történnek. Fontos, hogy a felfüggesztés időszakában a diákok aktívan részt vegyenek, a kért szemináriumi feladatokat határidőre elküldjék.


Naptár

Érdem– és tanulmányi ösztöndíjak

Az ösztöndíj-szabályzat értelmében a hallgatók (alapképzés és mesteri) 2020 február 24. és március 13. között a titkárságon (fogadóórában) kérvényezhetik  (modell)

 

Teljesítmény ösztöndíjak

Információk itt: http://psiedu.ubbcluj.ro/index.php?id=0-anunturi-facultate&post=03-burse-activitate-stiintifica

Az ösztöndíjkérelmek átvételének órarendje:
Hétfő, szerda: 9-12 óra

 

Szociális ösztöndíjak

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az 

 • államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók
  2020. február 24. – március 13.
  HÉTFŐ, SZERDA és CSÜTÖRTÖKI napokon
  9-12 óra között
  ;

 • a költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók
  március 9-20 között, adhatják le titkárságon.

 

Szociális ösztöndíjra jogosultak:

 1. Ha az egy főre eső havi (2019. november, december és 2020 január hónapokban) nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét:
   
  • 1263 lej – 2019 november
  • 1263 lej – 2019 december
  • 1346 lej – 2020 január
 2. Betegség esetén: a BBTE ösztöndíjszabályzatában felsorolt betegségkategóriák szerinti diagnózis alapján

 

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, az 7-ös számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szülők személyi igazolványának fénymásolata;
 4. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványának vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) fénymásolata;
 5. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
 6. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 7. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 8. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  1. Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül)
   2019. november és december, 2020. január hónapokra;
  2. munkanélküliségi igazolás;
  3. igazolás a nettó jövedelemről stb.
 9. a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
 10. félárva vagy árva hallgató nyugdíszelvénye illetve a szülő halotti bizonyitványának másolata
 11. válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 12. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása
 13. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről (a 8-as számú Mellékletnek megfelelően)

 

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 12-es számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical – egyetemi orvos által láttamozva), valamint az SNI-t igazoló okiratok.

 

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

 

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában lehet olvasni.


Megkérjük a  hallgatókat, hogy legkésőbb 8.30-kor legyenek a védés
helyszínén (101-es terem), a PowerPoint bemutatók felmásolása érdekében.

A védés időpontjához viszonyítva 1,30 órával korábban legyen mindenki
jelen az esetleges “üres járatok” elkerülése érdekében.

Beosztás megtekinthető itt.


A záróvizsga írásbeli jegyek az Academic info felületen tekinthetők meg.


Írásbeli – elméleti vizsga: 2020. február 17., 9-12 óra között, a Kulcsár Tibor Amfiteátrumban.

Kérjük a hallgatókat, hogy legkésőbb 8:30 – ra érkezzenek meg a helyszínre.  Személyazonossági igazolványt és kék golyóstollat hozzanak magukkal.

 A  személyes tárgyakat  (például táska, kabát, mobiltelefon, okos óra stb.) kötelezően a könyvtárban (első emelet, a folyosón utolsó terem jobbra) helyezzék el biztonságba.

Sikeres vizsgázást kívánunk!


A pótvizsgarend megtekinthető a főoldal Pótizsgarend I. félév menüpontja alatt.
Iratkozni február 13., 10:00 órától, február 16. , 19:00  óráig  lehet a felhasználói felületen belül található “Vizsgairatkozás” menüpontnál.

A vizsgára való beiratkozás feltételezi valamennyi tandíjkötelezettség rendezését!