Uncategorized kategória bejegyzései

Azok a hallgatók (államilag támogatott és költségtérítéses helyen levő hallgatók), akik szociális vagy betegségi ösztöndíjat igényelnek a 2021–2022-es egyetemi tanév I. félévére, a szükséges iratokat 2021. szeptember 27. és 2021. október 15. között egyetlen állományként, szkennelve tölthetik fel a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro oldalra .

A tandíjas helyen lévő hallgatók a BBTE rektori hivatala által biztosított alapból részesülhetnek szociális ösztöndíjban.

Szociális ösztöndíjra jogosult:

 •  nappali képzésen levő hallgató, ha az egy főre eső havi (2021 június, július és augusztus) nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét: 
  • 1386 lej/hónap.

 A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 7-es számú mellékletnek (Anexa 7) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. formanyomtatvány, az 11-es számú Mellékletnek (Anexa 11) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz
 3. a hallgató személyazonossági igazolványának és a születési- anyakönyvi kivonatának egyszerű másolata
 4. a szülők személyazonossági igazolványának egyszerű másolata;
 5. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyazonossági igazolványának  vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) egyszerű másolata;
 6. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
 7. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 8. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 9. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők és a többi családtag jövedelméről szóló igazoló okiratok a 2021 június, július és augusztus hónapokra:
  a.) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül);
  b.) munkanélküliségi igazolás;
  c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
 10. a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
 11. félárva vagy árva hallgató nyugdíszelvénye illetve a szülő(k) halotti bizonyitványának másolata
 12. a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 13. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása (az irat kiállítási dátuma nem lehet két héttel korábbi mint a szociális iratcsomag feltöltésének / leadásának dátuma)  illetve a Mezőgazdasági Nyilvántartásból kapott igazolás szükség esetén
 14. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről a 8-as számú Mellékletnek (Anexa 8.) megfelelően.
 15. A szociális védelmi rendszerből jelentkezők a Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság által kibocsátott igazolást kell csatolják, melynek tartalmaznia kell a jelzett három hónapra kapott segély összegét  valamint a megfelelő bírósági határozat másolatát.

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak számozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip:  Anexa 7) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó legelején kell elhelyezni.

Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális és betegségi ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziék eredeti dokumentumait őrizzék meg, ezeket a későbbiekben be kell hozni a titkárságra.


A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 11-es számú Mellékletnek  (Anexa 11) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. formanyomtatvány, az 12-es számú Mellékletnek (Anexa 12) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 3. személyazonossági igazolvány másolata;
 4. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical vagy scrisoare medicala), vagy a SNI-t igazoló okiratok, amelyeket a családi- vagy egyetemi orvos kell láttamozzon.

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

 • cikk, (3) bekezdés 3) pont: egészségügyi intézmények nyilvántartásában szereplő TBC-s betegek, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek, felszívódási zavar szindróma, krónikus veseelégtelenség, asztma, epilepszia, örökölt szívbetegség, krónikus hepatitisz, zöldhályog, súlyos rövidlátás, immunológiai megbetegedések, ritka betegségek, autizmus spektrumzavar, hematológiai betegségek (vérzékenység, talasszémia stb.), süketség, cisztás fibrózis, HIV-fertőzés (AIDS), mozgáskorlátozottság, spondilitisz ankilopoetika (Bechterew-kór), akut ízületi gyulladás, vagy egyéb krónikus betegség, amelyet az egyetem szenátusa figyelembe vehet.

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak számozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip:  Anexa 11) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó legelején kell elhelyezni.

Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális és betegségi ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziék eredeti dokumentumait őrizzék meg, ezeket a későbbiekben be kell hozni a titkárságra.

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában lehet olvasni.

Megjegyzés: A szociális vagy betegségi ösztöndíjra pályázó hallgatóknak nem kell személyesen megjelenniük a kari titkárságon, hogy dossziéjukat leadhassák. Személyes iratcsomag leadásakor előzetes időpont-egyeztetés szükséges.


Azok a hallgatók, akik ingyenes táborhelyet szeretnének elfoglalni, a következőképpen tehetik ezt meg:
kérvényt 2021 július 6.-11. között kell iktatni a titkárságon. 

Jelentkezés itt

Kérvény

További információkat itt találnak

Az aláírt kérvényekhez csatolni kell az extracurricurális tevékenységeket igazoló dokumentumokat, amennyiben részt vettek extracurricurális tevékenységekben, vagy az 5. cikkely (1) bekezdés (a) pontjánál felsorolt iratokat, amelyek igazolják a hallgató szociális helyzetét, majd a kérvényük iktatószámát meg kell kapják a kar titkáráságáról. 


A BBTE költségvetésen kívüli alapjából rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók névsora: 
Kérjük azokat a hallgatókat, akik most először részesülnek ösztöndíjban küldjék el elektronikus formában a számlakivonatukat (javasolt bankok: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC vagy OTP) a titkárság: ildiko.simon@ubbcluj.ro vagy pedig a social@ubbcluj.ro e-mail címre. 

Az e-mailben elküldött banki dokumentumon kötelező feltüntetni a következőket: a kar neve, a szak, évfolyam, a személyi szám (CNP), a leánykori név (amennyiben változott), az ösztöndíj típusa és a kitöltés időpontja. 
Az Alkalmazott Pszichológia Tanszék évnyitóját 2020. szeptember 28-án, hétfőn 17 órától tartjuk,  a következő linken:

https://meet.lync.com/ubbcluj.ro/szidonia.kiss/2EED7VRQ

Az általános megnyitót követően, az első évesek az alábbi linkeken veszik fel a kapcsolatot az évfolyamfelelősökkel/tutorokkal:

Pszichológia I. Év (nappali képzés): 

https://meet.lync.com/ubbcluj.ro/szidonia.kiss/PINL4M32

Gyógypedagógia I. Év: 

https://meet.lync.com/ubbcluj.ro/szidonia.kiss/0CZ4B6WI

Mesterképző I. Év:

https://meet.lync.com/ubbcluj.ro/szidonia.kiss/DKP5VHO5


Pszichológia
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/rezultate-licenta/2020-toamna/admisi/2020-psihologie-lm.pdf
Gyógypedagógia
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/rezultate-licenta/2020-toamna/admisi/2020-psihopedahogie-lm.pdf

Mindazok a felvételizők akik a bejutottak listán szerepelnek, 2020. szeptember 10. – 11., 13 óráig foglalhatják el online az elnyert helyet. Azok a hallgatók akik nem foglalják el az elnyert helyet a jelzett periódusban elveszítik ezt. Azon hallgatók helyére, akik nem foglalták el az elnyert helyet, automatikusan felkerülnek a rangsorban a mögöttük levő és helyüket megerősített jelentkezők.

AZ ELNYERT HELY MEGERŐSÍTÉSE A KÖVETKEZŐKÉPPEN TÖRTÉNIK:

•       A felvételi online felületén (4. pont: elnyert hely megerősítése) fel
kell tölteni a kinyomtatott, kitöltött és aláírt beiskolázási szerződést
(pdf vagy jpg formátumban)

 • A tandíj első részletének befizetése amennyiben költségtérítéses helyet foglal el (a tandíj  egy összegben való befizetése esetében, 10%-os kedvezményben részesülnek)

ÚJRAELOSZTÁS KÉRVÉNYEZÉSE

A várólistán szereplő hallgatók online (a felvételi programban) kérvényezhetik a helyek újraelosztását 2020. szeptember 10. – 11., 13 óra között, ahhoz hogy felkerülhessenek a felvételi listába.

Amennyiben ezt nem teszik meg, elveszítik a lehetőséget, hogy felvételt nyerhessenek.


2020. augusztus 31. – szeptember 11. (szeptember 11., 12 óráig) a következő kérvényeket lehet iktatni az Academic info felületen:

 1. tanulmányok meghosszabbítása (AcademicInfo)
 2. tanulmányok újrakezdése (megtalálható itt)
 3. tanulmányok megszakítása (AcademicInfo)
 4. újrairatkozás (AcademicInfo)
 5. két tanulmányi év elvégzése egy évben (AcademicInfo)
 6. átiratkozás (Kreditszabályzat 41. Cikk) (AcademicInfo)

  

A megfelelő díjakat (200 lej: átiratkozás illetve 300 lej újrairatkozás) az egyetem számlaszámára kell utalni: 

BancaIBANAdószámSWIFT
Trezoreria ClujRO35TREZ21620F330500XXXX4305849TREZROBU

 

A megjegyzésnél kötelező módon fel kell tüntetni:

 • az egyetem és a kar nevét
 • a befizetés tárgyát, 
 • a hallgató születési anyakönyvi kivonatában szereplő nevét és a személyi számát. 

A nyugta-másolatot megkérjük, hogy a következő e-mail címre küldjék el 2020, szeptember 11.,  12 óráig: titkarsag.pszichologia@ubbcluj.ro


Kérjük azokat a hallgatókat, akik esetében az Academic Info oldalon vagy az alábbi táblázatokban szereplő adatok tévesek, jelezzék ezt  e-mailen: titkarsag.pszichologia@ubbcluj.ro, 2020. szeptember 1.-ig. A jelzett időpont után nem módosíthatjuk a tanulmányi eredményeket.

Alapképzés

Mesterképzés

A kreditrendszer  szabályzatának ide vonatkozó kivonata megtalálható itt: Kivonat ECTS

A teljes kreditrendszer szabályzat megtalálható: https://www.ubbcluj.ro/hu/studenti/files/ECTS_kreditrendszer_szabalyzat_2019-12-10.pdf


2020. augusztus 10.
     
GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK
     
Név Óra Perc
BALLA F. SZILVIA 9 0
BÁNYAI J. ERZSÉBET 5
BURLACU N. KITTI-ANDREA 10
CSAHOLCZI A. EVELIN 15
DEZSI S.T. CSILLA-JUDIT 20
EHIK A.-I. BRIGITTA-BERNADETT 25
ERDEI E. NÓRA 30
FAZAKAS Z. BORÓKA 35
FEJÉR S. KRISZTA-BEÁTA 40
FŰSTŐS Ș NIKOLETT 45
HAIDU I VIKTORIA-GYÖRGYI 50
KACZA Z. ERZSÉBET 55
KÁSA A. KATALIN-FRUZSINA 10 0
NEMES A.-I. HORTENZIA- ARANKA 5
PÁL P. REBEKA 10
PÉTER Á. JÚLIA 15
PÉTER E. ANITA 20
PUSKÁS P KLAUDIA 25
SZABÓ ZS. NÓRA 30
SZILAGYI N.-A. EUNIKA 35
SZŐCS I REBEKA 40
TŐKÉS E. SZILVIA-RITA 45

 

 

2020. augusztus 10.
     
Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás (mesteri)
     
Név Óra Perc
BALÁZS  I. REGINA 10 0
BANDAR (BÍRÓ) V ADRIENN-KAMILLA 5
BENCZE  Z. NOÉMI 10
BŐJTE  S. NÓRA 15
BONI  J. ZSUZSÁNNA 20
CHIS  C. MARIUS CHRISTIAN 25
CSÁNYI (SZABÓNÉ) L. BARBARA NOÉMI 30
CZICZE  GY.J. DÓRA 35
DOMOKOS B. ANIKÓ 40
DÓRÓ  Z. ANITA 45
ERDŐS  S. RÉKA ILDIKÓ 50
FARKAS  S. GÁBOR 55
FÜLÖP  T.K. ADÉL AMANDA 11 0
GÁLL  F. NOÉMI 5
HERSKOVICS  A.-D. EVELYN REKA 10
HETÉNYI  P. TAMÁS 15
HORVÁTH  F.J. DOROTTYA 20
KERTÉSZ  M.-CS. ANDREA 25
KIRALY  A. SEBESTYÉN 30
KOMÁROMY  L. ZSUZSA 35
KOVÁCS (KÓNYA) J. SZILVIA 40
KOVÁCS S. SÁNDOR-ANTAL 45
KURUCZ  J. KITTI KATALIN 50
LÁSZLÓ  G. NATÁLIA 55
LOVAS  F.E. ÉVA ESZTER 12 0
MADARÁSZ  K. ARNOLD 5
MAJOR  S. ÁGNES 10
MAJOS  L. BEÁTA 15
MÁKSZEM  L. TAMARA- MÁRIA 20
MAROZSI  Z. ZOLTÁN 25
NEMES  A. ANDREA 30
PAPP  V OLGA 35
PETER  A. ERZSÉBET 40
RÓNAI  K. S. CECÍLIA ERZSÉBET 45
SZABO  L. JUDIT-BLANKA 50
SZABÓ  L. S. ANITA 55
UGRON – I. HANNA 13 0
VARGA  L.-L. ADRIENN 5
VARGA  F. DOROTTYA 10

 

2020. augusztus 11.
     
Pszichológia szak
     
Név Óra Perc
ÁDÁM M. BALÁZS 9 0
ALBERT L. EDINA-EVELYN 5
BAROTHI B. LÓRÁNT-LÁSZLÓ 10
BENCZE-KADAR I BERTA-ILONA 15
BENEDEK Z ZSUZSÁNNA 20
BIRÓ Á.-R. ANDREEA 25
BODA M. ERZSÉBET 30
BORBÉLY C-I. NIKOLETTA 35
BOROS I.-A. PÉTER 40
COTEȚ-BAKOS Z.-L. DOROTTYA 45
COVACI A.-F. ANDREEA 50
DEMETER B. NOÉMI-BEATRIX 55
DUNDLER A KATA 10 0
FERENCZ J. BORÓKA 5
FERENCZ-DEÁK I BÍBORKA 10
FORRÓ A. ALPÁR-ATTILA 15
GÁBOR CS. EMŐKE 20
GERE S. EDIT 25
ILYÉS T. BOGLÁRKA 30
KALI A ZSOFIA 35
KASSAY L.-P. SÁRA 40
KEREZSI I. RÉKA – ERZSÉBET 45
KISS S CSENGE 50
KÖNCZEI L. LEHEL-ISTVÁN 55
KÓNYA G. INGRID 11 0
KOVÁCS T.-A. REBEKA-ANGYALKA 5
KOZMA J.-A. BOGLÁRKA 10
KRIKA L. ORSOLYA 15
MADARAS D. POLIXÉNIA 20
MAKÓ L. ADRIENN-BARBARA 25
MÁRTON T PANNA 30
SANDOR I LORAND 35
SIMON B.-K. DOROTTYA 40
SIMPF A. MELINDA 45
SZABÓ G. KRISTÓF 50
SZATMARI CS. ESZTER 55
SZÉKELY CS. KITTY-SZILVIA 12 0
SZILAGYI F. TÜNDE-IMOLA 5
SZŐKE Á. ANDREA 10
TAKÁCS A. HENRIETTA 15
TALLIAN C.-F. ANNA-KINCSŐ 20
TIFREA S ALEXANDRA 25
TURÓS Á. ÁGNES 30
VARGA K. KRISZTINA 35
ZÁRUG I. HANNA 40

A BBTE ANIMÁCIÓVAL SEGÍTI AZ ERASMUS-MOBILITÁSBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK ELIGAZODÁSÁT:
https://news.ubbcluj.ro/hu/a-bbte-animacioval-segiti-az-erasmus-mobilitasban-reszt-vevo-hallgatok-eligazodasat/

A videó megtekinthető az Erasmus At UBB Facebook oldalán


A beiratkozási számokat (număr legitimaţie) megtalálják azon a felületen ahol a felvételire iratkoztak.