Disszertáció 2018 február

Általános tudnivalók

Beiratkozás:

 • Időpont: 2018, február 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15
 • Helyszín: titkárság, December 21 sugárút 128 szám, fogadóórában

Vizsgaidőpont:

 • Dolgozat megvédése: 2018, február 20

Bizottság:

elnök:

 • Dr. Szamosközi István, professzor

tagok:

 • Dr. Batiz Enikő, adjunktus
 • Dr. János Réka, adjunktus
 • Dr. Kálcza-Jánosi Kinga, adjunktus
 • Dr. Orbán Réka, adjunktus

titkár:

 • drd. Fărcaș Zsuzsanna, tanársegéd

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

a diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka, nyomtatvány

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • iratkozási kérvény (a helyszínen igényelhető);
 • születési anyakönyvi kivonat és házasságlevél – egyszerű másolat+ az eredeti iratok vagy a román nyelvű hitelesített fordításuk (amennyiben nem román nyelvű az irat);
 • 2 fénykép (3×4 cm);
 • érettségi oklevél (eredeti + két egyszerű másolat)+ törzskönyvi kivonat (eredeti + két egyszerű másolat);
 • egyetemi oklevél + törzskonyvi kivonat (diploma supplement) – eredeti példány + 2 egyszerű másolat (mindkettő esetében)
 • disszertáció – 1 példányban + a témavezető értékelése;
 • CD ami  tartalmazza  a disszertációt,  illetve a kutatás nyers adatait és azok statisztikai feldolgozását, a dolgozat kivonatát román és angol nyelven;
 • a dolgozat kivonata román és angol nyelven (max. 1 oldal);
 • nyilatkozat a dolgozat eredetiségére vonatkozóan
 • dosszié,  három A4-es lap
 • beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A disszertálók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási dijat kell fizetniük

 

Megjegyzés: Minden végzős hallgatónak 10 perc áll rendelkezésére a disszertáció bemutatására.
A megvédés sorrendjét a helyszínen függesztik ki.