Tandíjak a 2017–2018-as tanévben

A tandíjakat egy összegben vagy 4 egyenlő részletben is be lehet fizetni. A tandíjak befizetése az alábbi ütemezés szerint történik:

  1. az I. éves hallgatók esetében a hely elfoglalásának visszaigazolásakor, illetve a többi évfolyamok esetén október 15-ig, az éves tandíj legalább 25%-át;
  2. december 5-ig, az éves tandíj legalább 50%-át;
  3. március 15-ig, az éves tandíj legalább 75%-át;
  4. május 15-ig, az éves tandíj 100%-át.

A tandíj négy részletben való befizetése esetén a következő határidők érvényesek:

Pszichológia szak, nappali és távoktatás:
I. részlet II. részlet III. részlet IV. részlet
I. év felvételikor
700 lej
2017, december 5-ig
700 lej
2018, március 15-ig
700 lej
2018, május 15-ig
700 lej
II. év 2017, október 15-ig
700 lej
2017, december 5-ig
700 lej
2018, március 15-ig
700 lej
2018, május 15-ig
700 lej
III. év 2017, október 15-ig
700 lej
2017, december 5-ig
700 lej
2018, március 15-ig
700 lej
2018, május 15-ig
700 lej

 

Gyógypedagógia szak:
I. részlet II. részlet III. részlet IV. részlet
I. év felvételikor,
650 lej
2017, december 5-ig
650 lej
2018, március 15-ig
650 lej
2018, május 15-ig
650 lej
II. év 2017, október 15-ig
650 lej
2017, december 5-ig
650 lej
2018, március 15-ig
650 lej
2018, május 15-ig
650 lej
III. év 2017, október 15-ig
650 lej
2017, december 5-ig
650 lej
2018, március 15-ig
650 lej
2018, május 15-ig
650 lej

 

Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás – mesterképző:
I. részlet II. részlet III. részlet – módosulhat IV. részlet – módosulhat
I. év felvételikor,
750 lej
2017, december 5-ig
750 lej
2018, március 15-ig
750 lej
2018, május 15-ig
750 lej
II. év 2017, október 15-ig
750 lej
2017, december 5-ig
750 lej
2018, március 15-ig
750 lej
2018, május 15-ig
750 lej

 

10%-os tandíjcsökkentésben részesülnek azok az I. éves hallgatók, akik a helyük visszaigazolásáig befizetik a teljes tandíjat. Ez a kedvezmény a további évfolyamok hallgatói számára is érvényes amennyiben:

  • október 15-ig a nappali tagozatos szakokon
  • október 31-ig a távoktatásos képzésen befizetik a teljes tandíj összeget.

A fizetési esedékességi határidőt követő minden naptári napra 0,04%-os késedelmi díj kerül felszámolásra.

 

Fizetési lehetőségek:

  1. készpénzben a kari pénztárnál
  2. banki átutalással vagy postai utalvánnyal
Banca IBAN Adószám SWIFT
Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX 4305849 TREZROBU

tandíjak banki átutalása vagy postai utalvánnyal történő kifizetése esetén a megjegyzéseknél fel kell tüntetni a kar nevét, az évfolyamot és a befizetés tárgyát. A nyugta-másolatot le kell adnia az intézet titkárságán.

Az egyetemmel való jogviszony megszüntetése:
A hallgatók eredeti okirataikat folyó év december 15-ig térítésmentesen vehetik ki a titkárságról, ezen időpont után 60 lejes archiválási díjat kell befizetniük. Amennyiben a végzéstől számított két éven belül nem veszik át eredeti okirataikat, az archiválási díj 200 lej. Az átvétel előfeltétele a kijelentkezési lap (fișa de lichidare) leadása.