Tanterv – Gyógypedagógia alapképzés

2017-2018-as tanévre érvényes tanterv

I év, I félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA MÓD
C S LP F I T E C VP
PLM 1101 Bevezetés a pszichológiába 6 2 2 0 4 7 11 E DF
PLM 1102 Gyógypedagógia alapjai 6 2 2 0 4 7 11 E DF
PLM 1103 Kutatásmódszertan 5 2 0 2 4 5 9 E DF
PLM 1104 Neveléspszichológia 4 2 2 0 4 3 7 E DS
PLX 1101 Választható tantárgy 1 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX 1101 Választható tantárgy 2 3 2 2 0 4 1 5 C DS
LLU 0011 Idegen nyelv 1 3 2 2 0 4 1 5 C DC
YLU0011 Testnevelés 1 2 0 2 0 2 2 4 VP DC
ÖSSZEG 32 14 14 2 30 27 57 4 3 1 8

 

I év, II félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA MÓD
C S LP F I T E C VP
PLM 1205 Integrált oktatás 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PLM 1206 Személyiségpszichológia 5 2 2 0 4 5 9 E DF
PLM 1207 Értelmi akadályozottak gyógypedagógiája 5 2 2 0 4 5 9 E DS
PLM 1208 Pedagógia alapjai + Tantervmódszertan 5 2 2 0 4 5 9 E DF
PLX 1201 Választható tantárgy 3 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX 1201 Választható tantárgy 4 3 2 2 0 4 1 5 C DS
LLU 0012 Idegen nyelv 2 3 2 2 0 4 1 5 E DC
YLU0012 Testnevelés 2 2 0 2 0 2 2 4 VP DC
ÖSSZEG 32 14 16 0 30 27 57 5 2 1 8

 

II év, III félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA MÓD
C S LP F I T E C VP
PLM 1309 Bevezetés a speciális diagnosztikába 5 2 2 0 4 5 9 E DS
PLM 1310 Hallássérültek gyógypedagógiája 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PLM 1311 Oktatáselmélet + Értékeléselmélet 5 2 2 0 4 5 9 E DF
PLM 1312 Információ- és kommunikációs technológiák 5 2 0 2 4 5 9 E DF
PLM 1313 Szakmai gyakorlat 1 3 0 0 2 2 3 5 C DS
PLX 1301 Választható tantárgy 5 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX 1301 Választható tantárgy 6 3 2 2 0 4 1 5 C DS
ÖSSZEG 30 12 10 4 26 27 53 4 3 0 7

 

II év, IV félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA MÓD
C S LP F I T E C VP
PLM 1414 Bevezetés a logopédiába 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PLM 1415 SNI diagnosztikája 5 2 2 0 4 5 9 E DS
PLM 1416 Fejlődéspszichológia 5 2 2 0 4 5 9 E DS
PLM 1417 Gyógypedagógiai didaktika 5 2 2 0 4 5 9 E DS
PLM 1418 Szakmai gyakorlat 2 3 0 0 4 4 1 5 C DS
PLX 1401 Választható tantárgy 7 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX 1401 Választható tantárgy 8 3 2 2 0 4 1 5 C DS
ÖSSZEG 30 12 12 4 28 25 53 4 3 0 7

 

III. év, V. félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA MÓD
C S LP F I T E C VP
PLM 1519 Tanulási zavarok gyógypedagógiája 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PLM 1520 Viselkedés- és érzelmi zavarok gyógypedagógiája 5 2 2 0 4 5 9 E DS
PLM 1521 Komplex logopédiai terápiák 5 2 2 0 4 5 9 E DS
PLM 1522 Speciális oktatás menedzsmentje 5 1 1 0 2 7 9 E DS
PLM 1523 Pedagógiai gyakorlat 1 3 0 0 3 3 2 5 C DS
PLM 1524 Szakmai gyakorlat 3 3 0 0 3 3 2 5 C DS
PLX 1501 Választható tantárgy 9 3 2 2 0 4 1 5 C DS
ÖSSZEG 30 9 9 6 24 29 53 4 3 0 7

 

III. év, VI. félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA MÓD
C S LP F I T E C VP
PLM 1625 Látássérültek gyógypedagógiája 6 2 2 0 4 9 13 E DS
PLM 1626 Pszichopatológia és orvosi pszichológia 5 2 2 0 4 6 10 E DS
PLM 1627 Mozgássérültek gyógypedagógiája 5 2 2 0 4 6 10 E DS
PLM 1628 Örökbefogadás (SNI személyek szociáli ellátása) 5 2 2 0 4 6 10 E DS
PLM 1629 Pedagógiai gyakorlat 2 3 0 0 3 3 3 6 C DS
PLM 1630 Szakmai gyakorlat 4 3 0 0 3 3 3 6 C DS
PLX 1601 Választható tantárgy 10 3 2 2 0 4 2 6 C DS
ÖSSZEG 30 10 10 6 26 35 61 4 3 0 7

 

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA MÓD
C S LP F I T E C VP
1 és 2 (I év, I félév)
PLX 1101 Bevezetés az idegtudományokba 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX 1101 Episztemológia 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX 1101 Szociológia 3 2 2 0 4 1 5 C DS
3 és  4 (I év, II félév)
PLX1201 Humángenetika 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX1201 Kulturális antropológia 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX1201 Logika 3 2 2 0 4 1 5 C DS
 5 és 6 ( II év, III félév)
PLX 1301 Jogi pszichológia 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX 1301 Szociálpszichológia 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX 1301 Értelmi akadályozottak kísérése és nevelése 3 2 2 0 4 1 5 C DS
7 és 8  ( II év, IV félév)
PLX 1401 Gyógypedagógiai tanácsadás 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX 1401 Halmozottan sérültek gyógypedagógiája 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX 1401 OSP şi xpertiza capacităţii de muncă 3 2 2 0 4 1 5 C DS
9 ( III év, V félév)
PLX 1501 Pszichiátria és pszichoterápia 3 2 2 0 4 1 5 C DS
PLX 1501 Hallássérültek nevelése,foglalkoztatása 3 2 2 0 4 1 5 C DS
10 ( III év,  VI félév)
PLX 1601 Hátrányos helyzetű személyek gyógypedagógiája 3 2 2 0 4 2 6 C DS
PLX 1601 Mentálhigiénia 3 2 2 0 4 2 6 C DS
ÖSSZ KREDIT/ HETI ÓRASZÁM / VIZSGA / TANTÁRGYAK 30 20 20 0 40 11 51 0 10 0 10
ÖSSZ FIZIKAI ÓRA / ÖSSZ EGYÉNI TANULÁS 276 276 0 552 150 702
552 702
TANTÁRGYOK SZÁMÁHOZ VISZONYÍTOTT ARÁNY 22.73%
FIZIKAI ÓRÁKHOZ VISZONYÍTOTT ARÁNY 24.60%