Tanterv – Gyógypedagógia alapképzés

2016-2017-es tanévre érvényes tanterv

I év, I félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA mód
C S LP F I T E C VP
PLM 1101 Bevezetés a pszichológiába 6 2 2 0 4 7 11 E DF
PLM 2102 Gyógypedagógia alapjai 6 2 2 0 4 7 11 E DF
PLM 2103 Pedagógia alapjai 5 2 0 2 4 5 9 E DF
PLM 3101 Információ- és kommunikációs technológiák 4 1 0 1 2 5 7 C DS
LLU 0011 Idegennyelv 1 3 0 2 0 2 3 5 C DC
PLX 1011 Választható tantárgy 1 6 2 2 0 4 7 11 E DS
YLU0011 Testnevelés 1 0 0 2 0 2 0 2 C DC
Összeg 30 9 10 3 22 34 56 4 3 0

 

I év, II félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA mód
C S LP F I T E C VP
PLM 2205 Integrált oktatás 6 2 2 0 4 7 11 E DF
PLM 1207 Személyiségpszichológia 6 2 2 0 4 7 11 E DF
PLM 4652 Pedagógia alapjai + Tantervmódszertan 5 2 2 0 4 5 9 E DF
LLU 0012 Idegen nyelv 2 3 0 0 0 0 5 5 C DC
PLX 2012 Választható tantárgy 2 5 2 2 0 4 5 9 E DS
Választható tantárgy 3 5 2 2 0 4 5 9 C DS
YLU 0012 Testnevelés 2 0 0 2 0 2 0 2 C DC
Összeg 30 10 12 0 22 34 56 4 3 0

 

II év, III félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA mód
C S LP F I T E C VP
PLM 2306 Bevezetés a speciális diagnosztikába 5 2 2 0 4 5 9 E DS
PLM 2307 Értelmi akadályozottak gyógypedagógiája 5 2 2 0 4 5 9 E DS
PLM 2308 Fejlődéspszichológia + neveléspszichológia 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PLM 4653 Oktatáselmélet + Értékeléselmélet 4 2 2 0 4 3 7 E DF
PLM 2309 Szakgyakorlat 1 2 0 0 2 2 2 4 VP DS
PLX 2013 Választható tantárgy 4 4 1 2 0 3 4 7 C DS
Választható tantárgy 5 4 1 2 0 3 4 7 C DS
Összeg 30 10 12 2 24 30 54 4 2 1

 

II év, IV félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA mód
C S LP F I T E C VP
PLM 2410 Bevezetés a logopédiába 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PLM 2411 Látássérültek gyógypedagógiája 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PLM 2412 Hallássérültek gyógypedagógiája 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PLM 2413 Gyógypedagógiai didaktika 5 2 2 0 4 5 9 E DS
PLM 2414 Szakgyakorlat 2 3 0 0 4 4 1 5 VP DS
PLX 2014 Választható tantárgy 6 4 2 2 0 4 3 7 C DS
Összeg 30 10 10 4 24 30 54 4 1 1

 

III év, V félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA mód
C S LP F I T E C VP
PLM 2515 Viselkedés- és érzelmi zavarok gyógypedagógiája 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PLM 2516 Komplex logopédiai terápiák 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PLM 2517 Pszichiátria 5 2 2 0 4 5 9 E DS
PLM 2518 Speciális oktatás menedzsmentje 3 1 1 0 2 3 5 E DS
PLM 2519 Pedagógiai gyakorlat 3 2 0 0 3 3 1 4 VP DS
PLM 2520 Szakgyakorlat 4 3 0 0 3 3 2 5 VP DS
PLX 2015 Választható tantárgy 7 5 2 2 0 4 5 9 C DS
Összeg 30 9 9 6 24 30 54 4 1 2

 

III év, VI félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA mód
C S LP F I T E C VP
PLM 2621 Tanulási zavarok gyógypedagógiája 7 2 2 0 4 11 15 E DS
PLM 2622 SNI diagnosztikája 7 2 2 0 4 11 15 E DS
PLM 2623 Mozgássérültek gyógypedagógiája 6 2 2 0 4 9 13 E DS
ALM 2601 SNI személyek szociális ellátása 5 2 2 0 4 6 10 E DS
PLM 2624  Pegagógiai gyakorlat 3 2 0 0 3 3 1 4 VP DS
PLM 2625 Szakgyakorlat 4 3 0 0 3 3 3 6 VP DS
Összeg 30 8 8 6 22 41 63 4 0 2

 

Választható tantárgyak
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT FIZIKAI ÓRA EGYÉNI TANULÁS VIZSGA mód
C S LP F I T E C VP
 I év, 1. félév
PLM 1104 Humángenetika 6 2 2 0 4 7 11 C DS
PLM 1102 Bevezetés az idegtudományokba 6 2 2 0 4 7 11 C DS
PLM 1131 Episztemológia 6 2 2 0 4 7 11 C DS
I év,  2. félév – 2 tantárgy
PLM 1208 Szociológia 5 2 2 0 4 5 9 C DS
PLM 1234 Logika 5 2 2 0 4 5 9 C DS
PLM 2226 Korai fejlesztés gyógypedagógiája 5 2 2 0 4 5 9 C DS
II év, 3. félév – 2 tantárgy
PLM 2327 Értelmi akadályozottak nevelése 4 1 2 0 3 4 7 C DS
PLM 1336 Jogi pszichológia 4 1 1 0 2 5 7 C DS
PLM 2328 Szociálpszichológia 4 1 1 0 2 5 7 C DS
II év, 4. félév
PLM 2429 Gyógypedagógiai tanácsadás 4 2 2 0 4 3 7 C DS
PLM 2530 Halmozottan sérültek gyógypedagógiája 4 2 2 0 4 3 7 C DS
III év, 5. félév
PLM 2531 Hallássérültek tanításának módszertana 5 2 2 0 4 5 9 C DS
PLM 2532 Iskolai és pályaválasztási tanácsadás 5 2 2 0 4 5 9 C DS
33 12 13 0 25 34 59 0 7 0 12.5
126 140 0 266 336 602
266 602