Tanterv – Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesteri

2017-2018-as tanévre érvényes tanterv

I.év, I. félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT Fizikai óra hetente Egyéni tanulás Vizsga Mód
K Sz LP F I T E C VP
PMM1101 Tudásmenedzsment 6 2 2 0 4 7 11 E DF
PMM1102 Az értelmi képességek differenciál diagnózisa 6 2 2 0 4 7 11 E DF
PMM1103 Tanulási zavaros gyerekek fejlesztése 6 2 2 0 4 7 11 E DF
PMM1104 A kreatív gondolkodás felmérése és fejlesztése 6 2 2 0 4 7 11 E DF
PMM1105 A tanári hatékonyság pszichológiája 6 2 2 0 4 7 11 E DS
ÖSSZESEN 30 10 10 0 20 35 55 5 0 0 5

 

I.év, II.félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT Fizikai óra hetente Egyéni tanulás Vizsga Mód
K Sz LP F I T E C VP
PMM1201 Kognitív fejlesztő módszerek 7 2 2 0 4 9 13 E DF
PMM1202 Pszichoszomatikus zavarok 7 2 2 0 4 9 13 E DS
PMM1203 Drog és addikció megelőzés 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PME1204 Játékelmélet (angol nyelven) 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PMX1201 Választható tantárgy 1 4 2 2 0 4 3 7 C DS
ÖSSSZESEN 30 10 10 0 20 35 55 4 1 0 5

 

II.év, I.félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT Fizikai óra hetente Egyéni tanulás Vizsga Mód
K Sz LP F I T E C VP
PMM2101 Kutatásmódszertan 1 7 2 2 0 4 9 13 E DF
PMM2102 Gazdasági gondolkodás 7 2 2 0 4 9 13 E DS
PMM2103 Iskolai agresszivitás kezelése 6 2 2 0 4 7 11 E DS
PME2104 Karriercoaching (angol nyelven) 7 2 2 0 4 9 13 E DS
PMM2105 Szakmai gyakorlat 1 3 0 0 4 4 1 5 C DS
ÖSSZESEN 30 8 8 4 20 35 55 4 1 0 5

 

II.év, II.félév
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT Fizikai óra hetente Egyéni tanulás Vizsga Mód
K Sz LP F I T E C VP
PMM2201 Kognitív viselkedésmódosítás az iskolában 7 2 2 0 4 9 13 E DS
PMM2202 Egészségnevelés az iskolában 6 2 2 0 4 9 13 E DS
PMM2203 Alternatív diagnosztikai módszerek 7 2 2 0 4 11 15 E DF
PMM2204 Kutatásmódszertan 2 7 2 2 0 4 11 15 E DF
PMX2201 Szakmai gyakorlat 2 3 0 0 4 4 2 6 C DS
ÖSSZESEN 30 8 8 4 20 42 62 4 1 0 5

 

OPCIONÁLIS TANTÁRGYAK
KÓD TANTÁRGY NEVE KREDIT Fizikai óra hetente Egyéni tanulás Vizsga Mód
K Sz LP F I T E C VP
OPCIONÁLIS KURZUS 1 (I.év, II.félév)
PMX1201 Intuitív és logikai stratégiák alkalmazása a problémamegoldásban 4 2 2 0 4 3 7 C DC
PMX1201 Kommunikációs technikák 4 2 2 0 4 3 7 C DS
PMX1201 Genetikai tanácsadás 4 2 2 0 4 3 7 C DS
PMX1201 Döntéstan 4 2 2 0 4 3 7 C DS
ÖSSZKREDIT / HETI ÓRASZÁM / ÉRTÉKELÉS / % A TELJES TANTÁRGYBÓL 4 2 2 0 4 3 7 0 1 0 5%
ÖSSZ FIZIKAI ÓRA / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI 28 28 0 56 42 98
56 98