Záróvizsga Alapképzés 2021 február

Általános tudnivalók

A záróvizsga 2 próbából áll: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése (1) és az államvizsga-dolgozat leadása és megvédése (2).

A záróvizsga az MS Teams felületen lesz megtartva. Az időpontközlés Február 8. után esedékes.

Beiratkozás:

Záróvizsga időpontok:

A záróvizsga 2021 február 15-én kezdődik. A beosztás február 8. után esedékes.

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. a beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt majd beszkennelt beiratkozási kérvény
 2. érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (amennyiben az eredeti példány nem az egyetemen van) – egy .pdf dokumentumban
 3. születési bizonyítvány,
 4. személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében)
 5. az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló érvényes oklevél – legkevesebb 15 pont, vagy B1-es szint (kivétel: a 2020-as végzősők). ;
 6. államvizsga-dolgozat (doc/.docx/.pdf),  illetve a kutatás nyers adatai  és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), a dolgozat kivonata magyar, román, és angol nyelven – a dolgozat, a kivonatok és a statisztikai feldolgozások és kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva
 7. a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatMODELL ( át kell másolni egy üres lapra a saját adatokkal kitöltve, majd aláírni)
 8. a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja megtekinthető  itt);
 9. beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük.

PSZICHOLÓGIA SZAK

Bizottság:

Elnök:

 • Dr. Szamosközi István, professzor

Tagok:

 • Dr. János Réka, adjunktus
 • Dr. Marschalkó Eszter, adjunktus
 • Dr. Szabó Kinga, adjunktus

Titkár: drd. Tamás Borbála

A pszichológia záróvizsga főpróba időpontja: 2021. február 12., péntek, 15.00 óra.
A pszichológia záróvizsga időpontja: 2021. február 15., hétfő, 9.00 óra.
A pszichológia záróvizsga teams csoport kódja: 6khdu1d
A pszichológia záróvizsga teams csoport linkje: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20af185db6e14c3cb8740a62e0001b9e%40thread.tacv2/conversations?groupId=2125b785-ffd0-4d0f-8e66-2bd0eee712bf&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Ha technikai okok miatt valaki nem tud vizsgázni, akkor újraprogramálják egy utólagos, későbbi időpontba (ugyanazon a napon), ellenben a tételhúzás megismétlődik.


GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK

Bizottság:

Elnök:

 • Dr. Kiss Szidónia, docens

Tagok:

 • Dr. Orbán Réka, adjunktus
 • Dr. Kálcza-Jánosi Kinga, adjunktus

Titkár: 

 • Dr. Fărcaș Susana, adjunktus

A gyógypedagógia záróvizsga főpróba időpontja: 2021. február 12., péntek, 13.00 óra.
A gyógypedagógia záróvizsga időpontja: 2021. február 15., hétfő, 9.00 óra.
A gyógypedagógia záróvizsga teams csoport kódja: fq0k1h2
A gyógypedagógia záróvizsga teams csoport linkje:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a98d55d8250534ae08641b5926a12af3d%40thread.tacv2/conversations?groupId=e62d61a8-9430-4c97-8ce4-3135ccab4922&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Ha technikai okok miatt valaki nem tud vizsgázni, akkor újraprogramálják egy utólagos, későbbi időpontba (ugyanazon a napon), ellenben a tételhúzás megismétlődik.


Záróvizsga főpróba: online

Záróvizsga helyszín: onlineMS Teams

Záróvizsga – védés beosztása:

Záróvizsga-szabályzat:

Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA:

MagyarRomán

HATÁROZAT
az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezéséhez és lebonyolításához, figyelembe véve a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztését:

MagyarRomán

1. Elméleti vizsga követelmények

Pszichológia szak – 2021. február
Gyógypedagógia szak – 2021. február

2. Általános útmutató az államvizsga dolgozat elkészítéséhez:

3. Általános útmutató az államvizsga dolgozat elkészítéséhez – 1. melléklet:

4. Általános útmutató az államvizsga dolgozat elkészítéséhez – 2. melléklet:

Záróvizsga értékelés:

A záróvizsga próbáin elért jegyek átlaga legkevesebb 6.00-os kell legyen.

A záróvizsga alapvető feltétele a részvizsgákon az átmenő jegy elérése (5,00)!

A záróvizsga végleges jegyét két tizedes jegyre csonkítva számolja ki a vizsgabizottság.