Záróvizsga Mesteri 2021 február

Általános tudnivalók

A záróvizsga a mesteris hallgatók számára egy disszertációs dolgozat megírásából, leadásából és megvédéséből, a bizottság előtt való bemutatásából áll.

Beiratkozás:

Vizsgaidőpont:

 • A záróvizsga 2021 február 15-én kezdődik. A beosztás február 8. után esedékes.

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. a beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt majd beszkennelt beiratkozási kérvény
 2. érettségi oklevél (eredeti) +  törzskönyvi kivonat (eredeti) – (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak) – egy .pdf dokumentumban;
 3. egyetemi oklevél + törzskonyvi kivonat (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak) – egy .pdf dokumentumban;
 4. születési anyakönyvi kivonat 
 5. személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében)
 6. disszertációs dolgozat (.doc/.docx/.pdf),  illetve a kutatás nyers adatai  és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), a dolgozat kivonata magyar, román, és angol nyelven – a dolgozat, a kivonatok és a statisztikai feldolgozások és kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva
 7. a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatMODELL ( át kell másolni egy üres lapra a saját adatokkal kitöltve, majd aláírni)
 8. a témavezető értékelése
 9. beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A disszertálók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási dijat kell fizetniük

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS BEAVATKOZÁS

Bizottság:

Elnök:

 • Dr. Szamosközi István, professzor

Tagok:

 • Dr. János Réka, adjunktus
 • Dr. Marschalkó Eszter, adjunktus
 • Dr. Szabó Kinga, adjunktus

Titkár: drd. Tamás Borbála

A pszichológia mesteri záróvizsga főpróba időpontja: 2021. február 12., péntek, 15.00 óra

A pszichológia mesteri záróvizsga időpontja: 2021. február 15.,

A pszichológia mesteri záróvizsga teams csoport kódja: 6khdu1d

A pszichológia mesteri záróvizsga teams csoport linkje: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20af185db6e14c3cb8740a62e0001b9e%40thread.tacv2/conversations?groupId=2125b785-ffd0-4d0f-8e66-2bd0eee712bf&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Ha technikai okok miatt valaki nem tud vizsgázni, akkor újraprogramálják egy utólagos, későbbi időpontba (ugyanazon a napon), ellenben a tételhúzás megismétlődik.


Záróvizsga főpróba: online

Záróvizsga helyszín: onlineMS Teams

Záróvizsga – védés beosztása

Záróvizsga-szabályzat:

Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA:

MagyarRomán

HATÁROZAT
az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezéséhez és lebonyolításához, figyelembe véve a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztését:

MagyarRomán

1. Általános útmutató a mesteri disszertáció elkészítéséhez:

2. Általános útmutató a mesteri disszertáció elkészítéséhez – 1. melléklet:

3. Általános útmutató a mesteri disszertáció elkészítéséhez – 2. melléklet:

A disszertáció vizsga átmenő jegye legkevesebb 6,00-os.