Záróvizsga Mesteri 2021 február

Általános tudnivalók

A záróvizsga a mesteris hallgatók számára egy disszertációs dolgozat megírásából, leadásából és megvédéséből, a bizottság előtt való bemutatásából áll.

Beiratkozás:

Vizsgaidőpont:

 • Dolgozat megvédése: 2020. február 17.-18.

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. beiratkozási kérvény, kitöltve és aláírva
 2. érettségi oklevél (eredeti) +  törzskönyvi kivonat (eredeti) – (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak)  
 3. egyetemi oklevél + törzskonyvi kivonat (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak)  
 4. születési anyakönyvi kivonat 
 5. személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében)
 6. disszertációs dolgozat (.doc/.docx/.pdf),  illetve a kutatás nyers adatai  és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), a dolgozat kivonata magyar, román, és angol nyelven,
 7. a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat;
 8. nyilatkozat
 9. a témavezető értékelése
 10. beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A disszertálók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási dijat kell fizetniük

Záróvizsga főpróba: online

Záróvizsga helyszín: onlineMS Teams

Záróvizsga – védés beosztása

Záróvizsga-szabályzat:

Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA:

MagyarRomán

HATÁROZAT
az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezéséhez és lebonyolításához, figyelembe véve a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztését:

MagyarRomán

1. Általános útmutató a mesteri disszertáció elkészítéséhez:

2. Általános útmutató a mesteri disszertáció elkészítéséhez – 1. melléklet:

3. Általános útmutató a mesteri disszertáció elkészítéséhez – 2. melléklet:

A disszertáció vizsga átmenő jegye legkevesebb 6,00-os.