Záróvizsga Mesteri

Általános tudnivalók

A mesteris hallgatók feladata a disszertációs dolgozat megírása és leadása. 

Ezt a dolgozatot bemutatják és megvédik a vizsgabizottság előtt. 

Beiratkozás:

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka

A beiratkozáshoz szükséges beszkennelt iratok:

 1. beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt beiratkozási kérvény
 2. születési anyakönyvi kivonat 
 3. személyazonossági igazolvány (+ lakcímkártya külföldi diákok esetében)
 4. névváltozás esetén (amennyiben a név eltér a születési bizonyítványban feltüntetettől) a változást igazoló hiteles iratok, valamint a Dekáni hivatal által jóváhagyott kérvény,   amiben az új név feltüntetését kéri
 5. érettségi oklevél (eredeti) +  törzskönyvi kivonat (eredeti) – (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak) – egy .pdf dokumentumban;
 6. egyetemi oklevél + törzskonyvi kivonat (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak) – egy .pdf dokumentumban;
 7. a nem Romániában záróvizsgázott hallgatók esetében az elismert BA oklevél 
 8. disszertációs dolgozat teljes terjedelmében (.doc/.docx/.pdf),  illetve a kutatás nyers adatai  és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), a dolgozat kivonata magyar, román, és angol nyelven – a dolgozat, a kivonatok és a statisztikai feldolgozások és kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva
 9. a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat – MODELL ( át kell másolni egy üres lapra a saját adatokkal kitöltve, majd aláírni)
 10. a témavezető értékelése
 11. a záróvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára. Ha ezzel a lehetőséggel már éltek vagy ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük (1000 lej), aminek bizonylatát mellékelni kell az iratcsomaghoz.

Az iratokat úgy kell beszkennelni, hogy megtekintés közben ne kelljen elforgatni az oldalakat

Az iratok online feltöltése után, az eredeti dokumentumokat és a CD-t amely tartalmazza a disszertációs dolgozatot teljes terjedelmében (.doc/.docx/.pdf),  illetve a kutatás nyers adatait  és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), valamint a dolgozat kivonatát, egy pólyás dossziéban, legkésőbb a szakdolgozat védése előtt  le kell  adni a titkárságon.

.

A díjat a következőképpen lehet fizetni:


PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS BEAVATKOZÁS

Bizottság:

Elnök

 • dr. Bernáth Anna Emese, docens 

Bizotsági tagok: 

 • dr. János Réka, adjunktus 
 • dr. Kotta Ibolya, adjunktus 
 • dr. Marschalkó Eszter, adjunktus 

Titkár: 

 • dr. Tamás Borbála tanársegéd 

Beosztás

Záróvizsga időpontok:

 • Disszertációs dolgozat védése: 2023. február  21., 9 óra, 104-es terem.

Szabályzat a szakdolgozat és disszertációs dolgozat elkészítéséhez a BBTE Alkalmazott Pszichológia Intézet diákjainak részére 2022 júliusi záróvizsgától

A 2023-as júliusi záróvizsga szabályzatát lásd a Diákoknak/Szabályzatok menüpont alatt.


Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA:

MagyarRomán

1. Általános útmutató a mesteri disszertáció elkészítéséhez:

2. Általános útmutató a mesteri disszertáció elkészítéséhez – 1. melléklet:

3. Általános útmutató a mesteri disszertáció elkészítéséhez – 2. melléklet:

A disszertáció vizsga átmenő jegye legkevesebb 6,00-os.