Záróvizsga Mesteri

Általános tudnivalók

A mesteris hallgatók feladata a disszertációs dolgozat megírása és leadása. 

Ezt a dolgozatot bemutatják és megvédik a vizsgabizottság előtt. 

Beiratkozás:

Vizsgaidőpont:

 • Dolgozat megvédése: 2021. június 28.-tól, online. 
 • A beosztásokat június 24.-én fogjuk közölni. 

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. a beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt majd beszkennelt beiratkozási kérvény
 2. születési anyakönyvi kivonat 
 3. személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében)
 4. névváltozás esetén a változást igazoló hiteles iratok, valamint kérvényt kell iktatni, amiben kéri az új név feltüntetését
 5. érettségi oklevél (eredeti) +  törzskönyvi kivonat (eredeti) – (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak) – egy .pdf dokumentumban;
 6. egyetemi oklevél + törzskonyvi kivonat (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak) – egy .pdf dokumentumban;
 7. disszertációs dolgozat teljes terjedelmében (.doc/.docx/.pdf),  illetve a kutatás nyers adatai  és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), a dolgozat kivonata magyar, román, és angol nyelven – a dolgozat, a kivonatok és a statisztikai feldolgozások és kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva
 8. a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatMODELL ( át kell másolni egy üres lapra a saját adatokkal kitöltve, majd aláírni)
 9. a témavezető értékelése
 10. a záróvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára. Ha ezzel a lehetőséggel már éltek vagy ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük (1000 lej), aminek bizonylatát mellékelni kell az iratcsomaghoz.

Az iratok online feltöltése után, az eredeti dokumentumokat és a CD-t amely tartalmazza a disszertációs dolgozatot teljes terjedelmében (.doc/.docx/.pdf),  illetve a kutatás nyers adatait  és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), valamint a dolgozat kivonatát, egy pólyás dossziéban, legkésőbb az egyetemi iratcsomag lezárásakor, le kell majd adni.

A díjat a következőképpen lehet fizetni:


PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS BEAVATKOZÁS

Bizottság:


Elnök:

 • Dr. Szamosközi István, professzor

Tagok:

 • Dr. János Réka, adjunktus
 • Dr. Szabó Kinga, adjunktus

Titkár:

 • Drd. Barta Andrea

A pszichológia mesteri záróvizsga teams csoport linkje: 

Ha technikai okok miatt valaki nem tud vizsgázni, akkor újraprogramálják egy utólagos, későbbi időpontba (ugyanazon a napon), ellenben a tételhúzás megismétlődik.


Záróvizsga főpróba: online

Záróvizsga helyszín: onlineMS Teams

Záróvizsga – védés beosztása: itt

Záróvizsga-szabályzat:

Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA:

MagyarRomán

HATÁROZAT
az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezéséhez és lebonyolításához, figyelembe véve a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztését:

MagyarRomán

1. Általános útmutató a mesteri disszertáció elkészítéséhez:

2. Általános útmutató a mesteri disszertáció elkészítéséhez – 1. melléklet:

3. Általános útmutató a mesteri disszertáció elkészítéséhez – 2. melléklet:

A disszertáció vizsga átmenő jegye legkevesebb 6,00-os.