Záróvizsga Mesteri 2019 július

Általános tudnivalók

A záróvizsga a mesteris hallgatók számára egy disszertációs dolgozat megírásából, leadásából és megvédéséből, a bizottság előtt való bemutatásából áll.

Beiratkozás:

 • Időpont: 2019. június 12., 13., 14., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 
 • Helyszín: titkárság, December 21 sugárút 128 szám, fogadóórában

Vizsgaidőpont:

 • Dolgozat megvédése: 2019. július 3., 4., 5.

Bizottság:

Elnök:

 • Dr. Szamosközi István, professzor

Tagok:

 • Dr. Kiss Szidónia, docens
 • Dr. Bernáth Anna Emese, docens
 • Dr. Batiz Enikő, adjunktus
 • Dr. János Réka, adjunktus
 • Dr. Orbán Réka, adjunktus
 • Dr. Kálcza-Jánosi Kinga, adjunktus
 • Dr. Szabó Kinga, adjunktus

Titkár:

 • Dr. Marschalkó Eszter, tanársegéd

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. disszertáció – 1 példányban beköttetett spirálos formában – nem kötelező a keménykötés; egy oldalas nyomtatásban
 2. dosszié (papír)
 3. beiratkozási kérvény (a helyszínen igényelhető);
 4. születési anyakönyvi kivonat és házasságlevél – egyszerű másolat+ az eredeti iratok vagy a román nyelvű hitelesített fordításuk (amennyiben nem román nyelvű az irat);
 5. 2 fénykép (3×4 cm);
 6. érettségi oklevél (eredeti + két egyszerű másolat)+ törzskönyvi kivonat (eredeti + két egyszerű másolat);
 7. egyetemi oklevél + törzskonyvi kivonat (diploma supplement) – eredeti példány + 2 egyszerű másolat (mindkettő esetében)
 8.  a témavezető értékelése;
 9. CD, ami  tartalmazza  a disszertációs dolgozatot (.doc, .docx, .pdf),  illetve a kutatás nyers adatait (SPSS) és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), a dolgozat kivonatát magyar, román, és angol nyelven,
 10. a dolgozat kivonata kinyomtatva magyar, román és angol nyelven (max. 1 oldal);
 11. nyilatkozat a dolgozat eredetiségére vonatkozóan
 12.  három A4-es lap
 13. beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A disszertálók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási dijat kell fizetniük

 

A mesteri disszertáció kivitelezésének követelményrendszere: itt

Megjegyzés: Minden végzős hallgatónak 10 perc áll rendelkezésére a disszertáció bemutatására.
A megvédés sorrendjét a helyszínen függesztik ki.