Záróvizsga Alapképzés 2020 július

Általános tudnivalók

A záróvizsga 2 próbából áll: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése (1) és az államvizsga-dolgozat leadása és megvédése (2).

Beiratkozás:

 • Időpont: 2020. június 9.-22., 12 óráig
 • Helyszín: online

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

integralista kell legyen;

nem lehet tandíjhátraléka.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • beiratkozási kérvény, kétoldalasan kinyomtatva;
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (amennyiben az eredeti példány nem az egyetemen van);
 • születési bizonyítvány,
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében)
 • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló érvényes oklevél – legkevesebb 15 pont, vagy B1-es szint (kivétel: a 2020-as végzősők). ;
 • államvizsga-dolgozat (doc, .docx, .pdf),  illetve a kutatás nyers adatai  és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), a dolgozat kivonata magyar, román, és angol nyelven,
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat;
 • nyilatkozat
 • a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja megtekinthető  itt);
 • beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük.

PSZICHOLÓGIA SZAK

1. Bizottság:

Elnök:

 • Dr. Szamosközi István, professzor

Tagok:

 • Dr. Szabó Kinga, adjunktus
 • Dr. Marschalkó Eszter, adjunktus

Titkár: drd. Tamás Borbála

2. Bizottság:

Elnök:

 • Dr. János Réka, adjunktus

Tagok:

 • Dr. Bernáth Anna Emese, docens
 • Dr. Batiz Enikő, adjunktus

Titkár:

 • Drd. Barta Andrea

GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK

Bizottság:

Elnök:

 • Dr. Kiss Szidónia, docens

Tagok:

 • Dr. Orbán Réka, adjunktus
 • Dr. Fărcaș Susana, adjunktus

Titkár: 

 • Dr. Kotta Ibolya, adjunktus

Záróvizsga helyszín: online

Záróvizsga – védés beosztása:

Záróvizsga időpontok: 2020. június 29. – július 3.

Záróvizsga-szabályzat:

Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA:

MagyarRomán

HATÁROZAT
az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezéséhez és lebonyolításához, figyelembe véve a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztését:

MagyarRomán

1. Elméleti vizsga követelmények

Pszichológia szak – 2020. július
Gyógypedagógia szak – 2020. július

2. Államvizsga dolgozat követelmények

Az államvizsga formai követelményeit lásd itt

Az államvizsga dolgozat tartalmi követelményeit lásd itt

Az államvizsga dolgozat bemutatására, megvédésére vonatkozó kritériumokat lásd itt

Záróvizsga értékelés:

A záróvizsga próbáin elért jegyek átlaga legkevesebb 6.00-os kell legyen.

A záróvizsga alapvető feltétele a részvizsgákon az átmenő jegy elérése (5,00)!

A záróvizsga végleges jegyét két tizedes jegyre csonkítva számolja ki a vizsgabizottság.