Záróvizsga Alapképzés 2018 július

Általános tudnivalók

A záróvizsga 2 próbából áll: írásbeli, elméleti vizsga (1) és az államvizsga-dolgozat leadása és megvédése (2).

Beiratkozás:

 • Időpont: 2018. június 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27.
 • Helyszín: titkárság, December 21 sugárút 128. szám, fogadóórában

Záróvizsga időpontok:

 • 1. Írásbeli – elméleti vizsga: 2018. július 2., 9-12 óra között, a Kulcsár Tibor Amfiteátrumban
 • 2. Államvizsga – dolgozat megvédése: 2018. július 4-5.

Bizottság:

Elnök:

 • Dr. Kiss Szidónia, docens

Tagok:

 • Dr Bernáth Anna Emese, docens
 • Dr. Batiz Enikő, adjunktus
 • Dr. János Réka, adjunktus
 • Dr. Orbán Réka, adjunktus
 • Dr. Kálcza-Jánosi Kinga, adjunktus
 • Dr. Szabó Kinga, adjunktus

Titkár:

 • Dr. Fărcaș Zsuzsanna, tanársegéd

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. dosszié (papír)
 2. beiratkozási kérvény (a helyszínen igényelhető);
 3. a hallgatónak nincs tandíjhátraléka, vagy semmiféle más tartozása – az UBB szolgáltatói központok által aláírt és lepecsételt formanyomtatvány (lásd itt)
 4. születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) egyszerű másolata + eredeti irat és a házasságlevél egyszerű másolata + eredeti irat (ha a házasság utáni nevet is fel szeretnék tüntetni az oklevélen), vagy a román nyelvű hitelesített fordításuk (amennyiben nem román nyelvű az irat);
 5. személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében) – 2 példány;
 6. 2 darab 3/4-es színes fénykép;
 7. érettségi oklevél (eredeti + 2 egyszerű másolat)+ törzskönyvi kivonat (eredeti + 2 egyszerű másolat);
 8. államvizsga-dolgozat – 1 példányban beköttetett spirálos formában – nem kötelező a keménykötés
 9. CD,  amely  tartalmazza  a záróvizsga – dolgozatot (.doc, .docx, .pdf), a kutatás nyers adatait (SPSS) és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), a dolgozat kivonatát (max. 1 oldal) magyar, román és egy nemzetközileg elfogadott nyelven – angol nyelven (.doc, .docx);
 10. a dolgozat kinyomtatott kivonata (absztrakt)- magyar, román és angol nyelven;
 11. a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja megtekinthető  itt)
 12. a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat
 13. az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél  – (eredeti + fénymásolat)
 14.   három A4-es papírlap
 15. beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük

Záróvizsga-szabályzat:

 • Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat itt

 

1. Írásbeli – Elméleti vizsga követelmények

A záróvizsga alapvető feltétele a részvizsgákon (írásbeli – kötelező és választható tantárgy) az átmenő jegy elérése (5,00)!

2. Államvizsga dolgozat követelmények

 • Az államvizsga formai követelményeit lásd itt
 • Az államvizsga dolgozat tartalmi követelményeit lásd itt
 • Az államvizsga dolgozat bemutatására, megvédésére vonatkozó kritériumokat lásd itt

Záróvizsga értékelés:

 • A záróvizsga próbáin (írásbeli vizsga – kötelező tantárgy, választható tantárgy; és az államvizsga – dolgozat megvédésén) elért jegyek átlaga legkevesebb 6.00-os kell legyen.
 • Amennyiben bármelyik próbán a vizsgázó nem éri el az 5.00-t, nem számítanak átlagot.
 • A záróvizsga végleges jegyét két tizedes jegyre csonkítva számolja ki a vizsgabizottság.