Záróvizsga Alapképzés 2021 február

Általános tudnivalók

A záróvizsga 2 próbából áll: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése (1) és az államvizsga-dolgozat leadása és megvédése (2).

A záróvizsga az MS Teams felületen lesz megtartva. Az időpontközlés Február 8. után esedékes.

Beiratkozás:

Záróvizsga időpontok:

Az időpontközlés Február 8. után esedékes.

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • beiratkozási kérvény, kétoldalasan kinyomtatva;
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (amennyiben az eredeti példány nem az egyetemen van);
 • születési bizonyítvány,
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében)
 • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló érvényes oklevél – legkevesebb 15 pont, vagy B1-es szint (kivétel: a 2020-as végzősők). ;
 • államvizsga-dolgozat (doc, .docx, .pdf),  illetve a kutatás nyers adatai  és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), a dolgozat kivonata magyar, román, és angol nyelven,
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat;
 • nyilatkozat
 • a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja megtekinthető  itt);
 • beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük.Záróvizsga főpróba: online

Záróvizsga helyszín: onlineMS Teams

Záróvizsga – védés beosztása:

 • Pszichológia
 • Gyógypedagógia

Záróvizsga-szabályzat:

Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA:

MagyarRomán

HATÁROZAT
az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezéséhez és lebonyolításához, figyelembe véve a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztését:

MagyarRomán

1. Elméleti vizsga követelmények

Pszichológia szak – 2021. február
Gyógypedagógia szak – 2021. február

2. Általános útmutató az államvizsga dolgozat elkészítéséhez:

3. Általános útmutató az államvizsga dolgozat elkészítéséhez – 1. melléklet:

4. Általános útmutató az államvizsga dolgozat elkészítéséhez – 2. melléklet:

Záróvizsga értékelés:

A záróvizsga próbáin elért jegyek átlaga legkevesebb 6.00-os kell legyen.

A záróvizsga alapvető feltétele a részvizsgákon az átmenő jegy elérése (5,00)!

A záróvizsga végleges jegyét két tizedes jegyre csonkítva számolja ki a vizsgabizottság.