Záróvizsga Alapképzés 2020 február

Általános tudnivalók

A záróvizsga 2 próbából áll: írásbeli, elméleti vizsga (1) és az államvizsga-dolgozat leadása és megvédése (2).

Beiratkozás:

 • Időpont: 2020. január  30., 31., február  3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12.
 • Helyszín: titkárság, December 21 sugárút 128. szám, fogadóórában

Záróvizsga időpontok:

 • 1. Írásbeli – elméleti vizsga: 2020. február 17., 9-12 óra között, Kulcsár Tibor Amfiteátrum
 • 2. Államvizsga – dolgozat megvédése: 2020. február 19., 9 órától, a 101-es teremben. A védés sorrendjét február 14-én fogjuk közölni.

Bizottság:

Elnök:

 • Dr. Szamosközi István, professzor

Tagok:

 • Dr. Kiss Szidónia, docens
 • Dr. Bernáth Anna Emese, docens
 • Dr. Batiz Enikő, adjunktus
 • Dr. János Réka, adjunktus
 • Dr. Orbán Réka, adjunktus
 • Dr. Kálcza-Jánosi Kinga, adjunktus
 • Dr. Szabó Kinga, adjunktus

Titkár:

 • Dr. Marschalkó Eszter, tanársegéd

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

integralista kell legyen;

nem lehet tandíjhátraléka,(formanyomtatvány)

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • államvizsga-dolgozat – 1 példányban beköttetett spirálos formában – nem kötelező a keménykötés; egy oldalas nyomtatásban
 • dosszié (papír);
 • beiratkozási kérvény (itt elérhető), kétoldalasan kinyomtatva;
 • a hallgatónak nincs tandíjhátraléka, vagy semmiféle más tartozása – az UBB szolgáltatói központok által aláírt és lepecsételt formanyomtatvány (lásd itt);
 • születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) egyszerű másolata + eredeti irat és a házasságlevél egyszerű másolata + eredeti irat (ha a házasság utáni nevet is fel szeretnék tüntetni az oklevélen), vagy a román nyelvű hitelesített fordításuk (amennyiben nem román nyelvű az irat);
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében) – 2 példány;
 • 2 darab 3/4-es színes fénykép;
 • érettségi oklevél (eredeti + 2 egyszerű másolat)+ törzskönyvi kivonat (eredeti + 2 egyszerű másolat) (amennyiben nem román nyelvű az irat, az a már meglévő román nyelvű hitelesített fordításokról 2-2 egyszerű másolat);
 • CD,  amely  tartalmazza  a záróvizsga – dolgozatot (.doc, .docx, .pdf), a kutatás nyers adatait (SPSS) és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), a dolgozat kivonatát (max. 1 oldal) magyar, román és egy nemzetközileg elfogadott nyelven – angol nyelven (.doc, .docx);
 • a dolgozat kinyomtatott kivonata (absztrakt)- magyar, román és angol nyelven;
 • a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja megtekinthető  itt);
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat;
 • az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél – (eredeti + fénymásolat), legkevesebb 15 pont, vagy B1-es szint;
 •  három A4-es papírlap;
 • beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük.

Záróvizsga-szabályzat:

Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat itt.

 

1. Írásbeli – Elméleti vizsga követelmények

Pszichológia szak – 2019. július
Gyógypedagógia szak – 2019. július

A záróvizsga alapvető feltétele a részvizsgákon (írásbeli – kötelező és választható tantárgy) az átmenő jegy elérése (5,00)!

2. Államvizsga dolgozat követelmények

Az államvizsga formai követelményeit lásd itt

Az államvizsga dolgozat tartalmi követelményeit lásd itt

Az államvizsga dolgozat bemutatására, megvédésére vonatkozó kritériumokat lásd itt

Záróvizsga értékelés:

A záróvizsga próbáin (írásbeli vizsga – kötelező tantárgy, választható tantárgy; és az államvizsga – dolgozat megvédésén) elért jegyek átlaga legkevesebb 6.00-os kell legyen.

Amennyiben bármelyik próbán a vizsgázó nem éri el az 5.00-t, nem számítanak átlagot (https://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/files/OM_Nr_5643_din12_decembrie_2017_finalizare_studii.pdf).

A záróvizsga végleges jegyét két tizedes jegyre csonkítva számolja ki a vizsgabizottság.