Záróvizsga Alapképzés 2019 február

Általános tudnivalók

A záróvizsga 2 próbából áll: írásbeli, elméleti vizsga (1) és az államvizsga-dolgozat leadása és megvédése (2).

Beiratkozás:

 • Időpont: 2019. január 31. február 1., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13.
 • Helyszín: titkárság, December 21 sugárút 128. szám, fogadóórában

Záróvizsga időpontok:

 • 1. Írásbeli – elméleti vizsga: 2019. Február 18., 9-12 óra között, a Kulcsár Tibor Amfiteátrumban
 • 2. Államvizsga – dolgozat megvédése: 2019. Február 20, 21.

Bizottság:

Elnök:

 • Dr. Szamosközi István, professzor

Tagok:

 • Dr. Kiss Szidónia, docens
 • Dr Bernáth Anna Emese, docens
 • Dr. Batiz Enikő, adjunktus
 • Dr. János Réka, adjunktus
 • Dr. Orbán Réka, adjunktus
 • Dr. Kálcza-Jánosi Kinga, adjunktus
 • Dr. Szabó Kinga, adjunktus

Titkár:

 • Dr. Fărcaș Zsuzsanna, tanársegéd

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

integralista kell legyen;

nem lehet tandíjhátraléka,(formanyomtatvány)

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

dosszié (papír)

beiratkozási kérvény (a helyszínen igényelhető);

a hallgatónak nincs tandíjhátraléka, vagy semmiféle más tartozása – az UBB szolgáltatói központok által aláírt és lepecsételt formanyomtatvány (lásd itt)

születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) egyszerű másolata + eredeti irat és a házasságlevél egyszerű másolata + eredeti irat (ha a házasság utáni nevet is fel szeretnék tüntetni az oklevélen), vagy a román nyelvű hitelesített fordításuk (amennyiben nem román nyelvű az irat);

személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében) – 2 példány;

2 darab 3/4-es színes fénykép;

érettségi oklevél (eredeti + 2 egyszerű másolat)+ törzskönyvi kivonat (eredeti + 2 egyszerű másolat);

államvizsga-dolgozat – 1 példányban beköttetett spirálos formában – nem kötelező a keménykötés

CD,  amely  tartalmazza  a záróvizsga – dolgozatot (.doc, .docx, .pdf), a kutatás nyers adatait (SPSS) és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), a dolgozat kivonatát (max. 1 oldal) magyar, román és egy nemzetközileg elfogadott nyelven – angol nyelven (.doc, .docx);

a dolgozat kinyomtatott kivonata (absztrakt)- magyar, román és angol nyelven;

a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja megtekinthető  itt)

a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat

az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél  – (eredeti + fénymásolat)

  három A4-es papírlap

beiratkozási díj (1000 lej) kifizetését igazoló nyugta fénymásolata (szükség esetén). A államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára; ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük

Záróvizsga-szabályzat:

Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat itt

 

1. Írásbeli – Elméleti vizsga követelmények

Pszichológia szak – 2019. február

Gyógypedagógia szak – 2019. február

A záróvizsga alapvető feltétele a részvizsgákon (írásbeli – kötelező és választható tantárgy) az átmenő jegy elérése (5,00)!

2. Államvizsga dolgozat követelmények

Az államvizsga formai követelményeit lásd itt

Az államvizsga dolgozat tartalmi követelményeit lásd itt

Az államvizsga dolgozat bemutatására, megvédésére vonatkozó kritériumokat lásd itt

Záróvizsga értékelés:

A záróvizsga próbáin (írásbeli vizsga – kötelező tantárgy, választható tantárgy; és az államvizsga – dolgozat megvédésén) elért jegyek átlaga legkevesebb 6.00-os kell legyen.

Amennyiben bármelyik próbán a vizsgázó nem éri el az 5.00-t, nem számítanak átlagot.

A záróvizsga végleges jegyét két tizedes jegyre csonkítva számolja ki a vizsgabizottság.