ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem

A Nyári Egyetem bemutatása:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonkettedik alkalommal rendezi meg a határon túli magyar
anyanyelvű egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2017 programot
2017. július 11. és július 16. között. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván
biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták az anyaországban
anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Várjuk Erdély,
Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit Magyarország
legnagyobb és első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett kurzusaira. A szakmai
képzésen túl széles körű kulturális programok szervezésével biztosítjuk, hogy a résztvevők
megismerhessék a város nevezetességeit, valamint bepillantást nyerhessenek a pezsgő budapesti
diákéletbe. A nyári egyetem munkanyelve a magyar.

Bővebben: felhívás
Honlap: www.elte.hu/karpat-medencei-nyari-egyetem