Felvételi – Alapképzés

PSZICHOLÓGIA szakirány

PSZICHOLÓGIA szak

 • 3 év, nappali képzés
 • 3 év, távoktatás

A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa:

 1. 50%: az érettségi általános jegy;
 2. 50%: felvételi vizsga jegy.
 • 50% felvételi vizsga jegy => A Pszichológia szakra jelentkező hallgatóknak az alapvető pszichológiai fogalmak ismerete szükséges, az alábbi lista szerint: az érzékelés, az észlelés, a gondolkodás, az emlékezet, a képzelet, a motiváció, az érzelmek (érzelmi folyamatok), a személyiség, a kreativitás.
 • A listában felsorolt fogalmak a szakirodalomban megjelölt tankönyvek bármelyikéből elsajátíthatók.

 

Szakirodalom:

 • Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., (1997), Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest
 • Bernát, L., Révész, Gy., (2002), A pszichológia alapjai, Tertia Kiadó, Budapest
 • Popescu-Neveanu, P. (szakirányitó), Zlate, M., Creţu, T., (1996), Lélektan, Editura Didactica şi Pedagogică, Bucureşti
 • Zlate, M. (szakirányitó) Creţu, T., Mitrofan, N., Aniţei, M., (2005), Pszichológia, Aramis Kiadó, Bucureşti

 

NEVELÉSTUDOMÁNYOK szakirány

GYÓGYPEDAGÓGIA szak

 • 3 év, nappali képzés

A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa:

 1. 50%: az érettségi általános jegy;
 2. 50%: felvételi vizsga jegy.
 • A felvételizőknek újságcikk alapján esszét kell írniuk. Az újságcikk egy akadályozott személy helyzetét írja le. A téma vonatkozhat az SNI ( speciális nevelési igényű) személyek nevelésére, oktatására, szabadidős tevékenységeikre, szakmaválasztásukra, a velük kapcsolatos attitűdökre vagy diszkriminációjukra, inklúziójukra.
 • Az esszével kapcsolatos információk megtekinthetőek itt.

 

Azonos átlagok esetében:

 1. Magyar nyelv és irodalomból szerzett érettségi jegy (román nyelv és irodalomból szerzett érettségi jegy azok számára,
  akik román tannyelvű középiskolában érettségiztek);
 2. Az érettségi második írásbeli vizsgáján szerzett jegy.