A felvételire való jelentkezéskor a következő díjakat kell befizetni (bankon keresztül, online vagy kivételes esetekben a felvételi központban):

  • beiratkozási díj 200 lej
  • adatfeldolgozási díj 50 lej
  • tehát összesen 250 lej.

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a beiratkozás költségtérítéses. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, az Központi Egyetemi Könyvtár, valamint a Botanikus Kert alkalmazottai és gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól. A jelentkezőnek a beiratkozási díj elengedését kérvényeznie kell a Felvételi Bizottságnál, csatolva a Tanfelügyelőség által láttamozott igazoló okiratokat.
A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen más szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét.
Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, mégpedig azon a szakon, ahova az érettségi oklevél eredetijét tették le. A további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni.
A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében kezelési költséget kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül a kezelési költség kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető. Az árvák, az állami vagy nevelőszülői gondozásban levők azonban mentesülnek a kezelési költség kifizetése alól.

  • A beiratkozási díj: 200 lej; minden kiválasztott szakra külön fizetendő. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, az Központi Egyetemi Könyvtár, valamint a Botanikus Kert alkalmazottai és gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól egy szak esetében.

A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen  más szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét. Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, a további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni.

  • Iratkezelési díj: 50 lej. A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében kezelési költséget kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül a kezelési költség kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető. Az árvák vagy az állami gondozásban levők azonban mentesülnek a kezelési költség kifizetése alól.

Amennyiben több szakra is szeretne jelentkezni, akkor a felvételi díjat mindegyikre külön-külön ki kell fizetni. A felvételi díjat csak egyszer kell kifizetni amennyiben egy szakon belül a nappali és a távoktatásos képzési formát is kiválasztja.


Tandíj 2021/2022-es tanév Alapképzés

SzakTandíj (lej)I. részletII. részletIII. részletIV. részlet
Pszichológia3.400850850850850
Gyógypedagógia2.900725725725725

10%-os tandíjcsökkentésben részesülnek azok az I. éves hallgatók, akik a helyük visszaigazolásáig befizetik a teljes tandíjat.