Tudnivalók 2022-2023

Tandíjak a 2022-es évre

beiratkozás kizárólag on-line formában történik. A felület 2022. szeptember 12.-től érhető el. Felvételi útmutató.

A beiratkozási naptár és az iratkozási felület valamint a szükséges információk megtalálhatóak a kar valamint az intézet honlapján

Kivételes  esetekben lehetőség van a személyes iratkozásra a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén: Sindicatelor utca 7. szám alatt, 2022. Szeptember  12, 9-13 óra között illetve 13-án 9-10 óra között, betartva az adott időpontban érvényes COVID-19 járványügyi helyzet által előírt óvintézkedéseket. A személyes iratkozáshoz előző nap kell időpontot egyeztetni 9-15 óra között a 0264-405-337 telefonszámon. 

A díjakat az online felvételi platformon keresztül lehet befizetni.

Azoknak a jelentkezőknek, akik magyar nyelv és irodalom tantárgyból nem érettségiztek, kizáró jellegű magyar nyelvi kompetenciavizsgát kell letenniük, melyen MEGFELELT minősítést kell elérniük.

Nyelvvizsga dátuma: 2022. Szeptember 13, 8.30 – 9.30 óra között. Helyszín: Sindicatelor utca 7 szám, Zörgő terem. 

Az iratkozáskor, a felületen, a „Személyazonosságod” résznél, javasolt, hogy a kért adatokat a születési anyakönyvi kivonatból illetve a személyazonossági igazolványból másolják ki.

A külföldi állampolgárok esetében javasolt az útlevél szám helyett a lakcímkártyán szereplő személyi azonosítót (X-XXXXXX-XXXX típusú) beírni.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

(szkennelve és PDF formátumban feltöltve): 

 • űrlap:  elektronikusan kitölteni, majd  aláírni minden oldal alján 
 • érettségi oklevél vagy igazolás + törzskönyvi kivonat 
 • a felvételi díj befizetését igazoló irat (250 lej). 
 • a személyi igazolvány  (+ lakcímkártya) 
 • születési bizonyítvány 
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy egyetemen tanulhat 
 • igazolvány, ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek); 
 • licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány, olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni, illetve egy igazolás ami az elvégzett képzés alatti hallgatói státust igazolja; 
 • különleges helyzetet igazoló iratok: 
  • a díjmentességet igazoló irat illetve a kérvény ha  fennáll ez a helyzet, 
  • a roma nemzetiségű jeleztkezők esetében az ajánlólevél szükséges ami a roma etnikumhoz való tartozásukat igazolja illetve a megfelelő kérvény 
  • A szociális védelmi rendszerből jelentkezők számára a Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság által kibocsátott igazolás valamint a kérvény szükséges 
  • a tantárgyversenyeken (a felvételi szabályzatnak megfelelően) résztvevő iratkozók számára az oklevél illetve a kérvény szükséges 
 • a nem Romániában érettségizett iratkozók esetében az érettségi oklevél hivatalos elismertetése illetve az érettségi általános jegy és a középiskolás átlag átszámítását (amennyiben az osztályozás eltér a Romániában érvényben levőtől) tartalmazó iratok 

Az iratkozási listát 2022.szeptember 13-án hirdetjük. 15  óráig lehet kérvényezni a hibás adatok javítását, e-mailen: admitere.psiedu@gmail.com

Felvételi vizsga2022. szeptember 14.

Helyszín és időpont:

 • Pszichológia szak:
  • Kulcsár Tibor amfiteátrum (1989 December 21 sugárút, 128. szám (bejárat az Anghel Saligny utcából), 9-12 óra között.
 • Gyógypedagógia szak:
  • 101-es terem (1989 December 21 sugárút, 128. szám (bejárat az Anghel Saligny utcából)), 12-15 óra között.

A jelentkezőket megkérjük, hogy fél órával a hirdetett időpontok előtt (8:30 illetve 11:30)  legyenek a helyszínen, hogy a helyüket idejében el tudják foglalni a vizsgateremben.

Írásbelivizsgaeredményhírdetés2022. szeptember 14.   Fellebbezések iktatása szeptember 16, 8 óráig, a következő e-mail címen:admitere.psiedu@gmail.comlehetséges. 

Eredményhirdetés – bejutási átlagok: 2022. szeptember 16.  A hely visszaigazolása, újraelosztási kérvények iktatása2022. szeptember 16 – 17, 9-13 óra  között.

A hely visszaigazolásának  lépései: az online felvételi felületen ki kell tölteni, letölteni, majd aláírva feltölteni a beiskolázási szerződést és az adatfeldolgozási nyilatkozatot (pdf formátumban).

A beiskolázási szerződés kitöltésekor be kell írni a kar nevét, a szakterületet és a szak nevét román nyelven, ezek a következők:

 • Pszichológia szak esetében
  • A kar neve: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
  • A szakterület: Domeniul Psihologie
  • A szak neve: Specializarea Psihologie (în limba maghiară)
  • Képzési szint: Nivel licență
 • Gyógypedagógia szak esetében
  • A kar neve: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
  • A szakterület: Domeniul Științe ale educației
  • A szak neve: Specializarea Psihopedagogie specială (în limba maghiară)
  • Képzési szint: Nivel licență

Amennyiben fizetéses helyet foglal el, a hely visszaigazolásához ki kell fizetni a tandíj első részletét (a tandíj egy összegben való befizetése esetében, 10%-os kedvezményben részesülnek).

Azok a hallgatók, akik nem foglalják el az elnyert helyet a jelzett periódusban, elveszítik az elnyert helyüket.

Újraelosztási kérelem benyújtása

A várólistán szereplő és a fizetéses helyre bejutott hallgatók (a hely visszaigazolása után) onlinea felvételi programban kérvényezhetik a helyek újraelosztását 2022. szeptember 16–17 között (szeptember 17-én, 13.00 óráig lehetséges), ahhoz hogy a megüresedett helyekre bekerülhessenek. Amennyiben ezt nem teszik meg, elveszítik a bekerülés lehetőségét.

A hely online visszaigazolása után, az iratcsomag  személyes leadása szükséges. Az iratcsomag tartalma:

 • a beiskolázási szerződés és a beleegyező nyilatkozat (az online felületen kell megkötni, feltölteni és a nyomtatott,  aláírt változatot kell hozni) 
 • a beiratkozáskor feltöltött űrlap eredeti aláírással 
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat – eredeti példány + 1-1 egyszerű másolat 
 • a személyi igazolvány  (+ lakcímkártya) egyszerű másolata + az eredeti példány a hitelesítés miatt 
 • születési bizonyítvány egyszerű másolata + az eredeti példány a hitelesítés miatt 
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy egyetemen tanulhat 
 • 2 db színes igazolványkép 
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek); 
 • licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány másolata, olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni, illetve egy igazolás ami az elvégzett képzés alatti hallgatói státust igazolja – eredeti példány; 
 • különleges helyzetet igazoló iratok 
 • a tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók. A tandíj befizetését igazoló iratot is nyomtatott formában mellékelni kell az iratcsomaghoz. (a felvételi felületen lehet utalni)
 • Polyás dosszié 

A nem román nyelven kiállított iratok esetében a román nyelvű hitelesített fordítás eredeti példánya valamint az eredeti irat szükséges. 

A megmaradt helyek újraelosztása:

Amennyiben a jelentkező elfoglalta az elnyert helyét, ezt a beiskolázási szerződés kitöltésével vissza is igazolta, de a későbbiekben egy más képzési formára jutott be (például “távoktatásról” “nappali” képzésre vagy “költségtérítéses” helyről “államilag támogatott” helyre) feltétlenül szükséges a hely újra elfoglalása, valamint egy új beiskolázási szerződés kitöltése, az aktuális képzési formának megfelelően. Amennyiben a tandíj első részletét vagy az éves tandíjat is kifizette, ebben az esetben érvényes a hely elfoglalása és nincs más teendő.

A megerősítés és az újraelosztási kérelem alapján a megüresedett helyek újraelosztásra kerülnek. A fizetéses helyekről (az arra jogosultak) betölthetik média szerint a fizetés nélküli helyeket, a várólistán szereplők pedig a megüresedett fizetéses helyeket. Az így kialakított lista kifüggesztésre kerül 2022. szeptember 19-én.

II. forduló – a megmaradt helyek újraelosztása után:

A második körben azok a jelentkezők, akik az újraelosztás során felvételt nyertek, 2022. szeptember 19 és 20-án,  9-14 óra között foglalhatják el az elnyert helyet.

Ha az újraelosztás után (miután elfoglalta a tandíjas helyet) tandíjmentes helyre kerül, akkor el kell foglalnia a tandíjmentes helyet is és egy új beiskolázási szerződést és nyilatkozatot kell feltölteni a platformra.

A végleges listák 2022. Szeptember 22-én kerülnek kifüggesztésre.

A nem Romániában érettségizett iratkozók esetében a felvételire való iratkozás előtt az oklevél hivatalos elismertetése illetve az érettségi általános jegy és középiskolás átlag átszámíttatása is szükséges. 

Amennyiben a jelentkező elfoglalta az elnyert helyét, ezt a beiskolázási szerződés kitöltésével vissza is igazolta, de a későbbiekben egy más képzési formára jutott be (például “távoktatásról” “nappali” képzésre vagy “költségtérítéses” helyről “államilag támogatott” helyre) feltétlenül szükséges a hely újra elfoglalása, valamint egy új beiskolázási szerződés kitöltése, az aktuális képzési formának megfelelően. Amennyiben a tandíj első részletét vagy az éves tandíjat is kifizette, ebben az esetben érvényes a hely elfoglalása és nincs más teendő. 

Felvételi kritériumok az Európai Unió tagállamaiból származó diákok számára 

Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az  Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.