• Azoknak a jelentkezőknek, akik magyar nyelv és irodalom tantárgyból nem érettségiztek, kizáró jellegű magyar nyelvi kompetenciavizsgát kell letenniük, melyen MEGFELELT minősítést kell elérniük.
   Az írásbeli nyelvvizsga július 16-án, 10 órakor kezdődik.
  • Egyetemünk előiratkozási lehetőséget biztosít az AcademicInfo https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ alkalmazással az alapképzésre vagy a mesteri felvételi vizsgára. A jelentkezők itt kitölthetik személyes adataikat és bejelölhetik a választott szakot is. A beiratkozási formanyomtatványt azonban le kell adniuk a karok székhelyén, és a tényleges beiratkozás lépései sem változnak.

Beiratkozáskor a jelentkező valamennyi információ hitelességét aláírásával igazolja. Kérjük, hogy a formanyomtatványt olvassák el figyelmesen, válaszoljanak pontosan azokra a kérdésekre, amelyek a szakra, az oktatás nyelvére, az oktatás formájára (nappali, távoktatás), valamint a költségtérítésre vonatkoznak.

Beiratkozási időszak: 2018 július 11, 12, 13, 16  – 9-13 óra között (a pénztár nyitvatartása: 9 – 13 óra között)
Helyszín: Sindicatelor utca 7 szám, Roșca terem (I. emelet)

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • beiratkozási formanyomtatvány (letölthető itt)
 • érettségi oklevél vagy igazolás törzskönyvi kivonat egyszerű másolata
 • a személyi igazolvány  (+ lakcímkártya) egyszerű másolata
 • ha a jelentkező második szakra iratkozik, a licensz/helyettesítő oklevél egyszerű másolata, vagy amennyiben még nem fejezte be az előző szakon tanulmányait a jelenlegi hallgatói státust igazoló okirat
 • az iratkezelési- és felvételi díj, kifizetésének bizonylata (vagy a díjmentességet igazoló irat)

Ha a jelentkező nem érettségizett magyar nyelvből, akkor magyar nyelvvizsgát kell tennie, melyet a felvételi székhelyén szervezünk július 16-án, reggel 10 órától. A nyelvvizsga ebben az esetben kötelező és kizáró jellegű.
A sikeres nyelvvizsga a beiratkozás előfeltétele.

Az előiratkozás postai úton is lehetséges 2018, július 6-ig (érkezés időpontja).
Ebben az esetben el kell küldeni a helyesen kitöltött iratkozási nyomtatványokat, az érettségi oklevél + bizonyitvány fénymásolatát és a nyugtát, ami igazolja a beiratkozási díj és az adatfeldolgozási díj kifizetését.
A felvételire való jelentkezéskor a következő díjakat kell befizetni:
– beiratkozási díj 150 lej
– adatfeldolgozási díj 50 lej, tehát összesen 200 lej.

A díjakat  a következő számlaszámra utalják:
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, linia maghiara, Specializarea: Psihologie / Psihopedagogie speciala
Cont: RO 35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj.
Cod fiscal: *4305849***
Cím: Oficiul Permanent al Admiterii din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
400029 Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a beiratkozás költségtérítéses. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, az Központi Egyetemi Könyvtár, valamint a Botanikus Kert alkalmazottai és gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól. A jelentkezőnek a beiratkozási díj elengedését kérvényeznie kell a Felvételi Bizottságnál, csatolva a Tanfelügyelőség által láttamozott igazoló okiratokat.
A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen más szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét.
Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, mégpedig azon a szakon, ahova az érettségi oklevél eredetijét tették le. A további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni.
A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében kezelési költséget kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül a kezelési költség kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető. Az árvák, az állami vagy nevelőszülői gondozásban levők azonban mentesülnek a kezelési költség kifizetése alól.

Felvételi vizsga időpontja: 2018 július 17 (a pszichológia és gyógypedagógia szak írásbeli vizsgáját különböző intervallumokban tartjuk, így lehetséges a mindkét szakra való beiratkozás)
Helyszín: a PSZICHÓLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR, ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA INTÉZET  ÉPÜLETÉBEN: B-dul 21 Decembrie 1989, 128 szám – a Kulcsár Tibor Amfiteátrumban (4. emelet)(TAXI: Anghel Saligny – la facultate)
Eredményhirdetés: 2018 július 18
Fellebbezés: 2018 július 18-19, 9-12 órák között
Fellebbezés eredményhirdetése: 2018 július 20.
Eredményhirdetés fellebezés után: 2018 július 20.
A hely elfoglalásának megerősítését,illetve az új rangsorolás kérvényezését személyesen intézhetik a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén, 2018 július 21, 23, 24,  9-13 óra között
Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése, a honlapon: 2018 július 25.
Az új rangsorolás utáni helyek elfoglalása: 
2018 július 25, 26, 9-13 óra között
A végső eredmények kifüggesztése, a honlapon: 
2018 július 27.

A felvételt nyert jelölt a következő okiratokat köteles benyújtani, illetve eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:

 • eredeti érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű igazolás és a törzskönyvi kivonat + 1-1 fénymásolat;
 • születési bizonyítvány  eredeti példány + fénymásolat (ha román nyelven volt kiállítva);
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanusítja, hogy az illetőnek nincs olyan krónikus betegsége, amely hátrányos lehet a  közösségre;
 • két darab személyi igazolvány típusú fénykép (¾-es);
 • személyazonossági igazolvány fénymásolata
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára,  akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek);
 • licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány hitelesített másolata, olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni;
 • iskolai tantárgyversenyeken vagy nemzetközi tantárgyversenyeken szerzett oklevél az azonos felvételi átlaggal rendelkező jelöltek differenciálására
 • tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el
 • dosszié

külföldön kiállított dokumentumokhoz csatolni kell a román nyelvű hitelesített fordítást és az eredeti oklevelet is.

Abban az esetben, ha a jelentkező több szakra nyert  felvételt, igényelheti ezeken a szakokon egyetemista státusának megőrzését (megszerzését). Amennyiben a felvételin elnyert hely elfoglalásának megerősítése a megadott időintervallumban elmarad, a jelentkező minden előzetes értesítés nélkül elveszíti a felvételi vizsgán elnyert helyét.
A költségtérítéses helyekre bejutott jelöltek, illetve az elutasított jelöltek (amennyiben a felvételi vizsgán 5-ös feletti átlagot értek el) a kar székhelyén benyújtott írásos kérvényben igényelhetik azoknak az államilag támogatott helyeknek az elfoglalását, melyeket az elfogadott jelöltek nem foglaltak el, illetve a jelzett időpontig nem erősítettek meg. Ugyanígy igényelhető a fizetéses helyek elfoglalása is.
Ha egy, az államilag támogatott helyre bejutott jelölt lemond a felvételi vizsgán elnyert hallgatói minőségéről, az így felszabadult hely elfoglalása a felvételi vizsgán elért átlagok csökkenő sorrendjében történik, a következőképpen:
a) a helyet az a jelölt foglalhatja el, akinek felvételi átlaga az utolsó bejutó jelöltével azonos, a Kar által meghatározott elosztási kritériumok betartásával;
b) a helyet az első olyan jelölt foglalja el, kinek felvételi átlaga az államilag támogatott helyekre felvett jelölt felvételi átlaga alatt van
c) a szakon belüli elosztással, a beiratkozási űrlapon jelölt választás figyelembevételével.

Az állami felsőoktatási intézmények korábbi években beiratkozott, állami támogatással tanuló hallgatói, akik második szakot is el szeretnének végezni, sikeres felvételi esetén állami költségvetési támogatásban részesülhetnek, de csak korlátozott ideig tanulhatnak tandíjmentes helyen: az új szak tanulmányi éveinek számából le kell vonni az előző szakon államilag támogatott tanévek számát. Ugyanez a szabályozás érvényes mindazon hallgatókra is, akik korábban tandíjmentes helyre jutottak be, de akiket kizártak vagy akik tanulmányaikat megszakították, az első tanulmányi év kivételével, (amely tandíjköteles rendszerben zajlik). A normál tanulmányi ciklus állami költségvetésből történő finanszírozása azt jelenti, hogy valamennyi tanulmányi évet tandíjmentes rendszerben lehet folytatni, egyetlen alkalommal. Bármilyen egyéb helyzetben – a szociális esetek kivételével –, a tanulmányi év tandíjas rendszerben zajlik.

 

Az újraelosztást követő hely elfoglalásának megerősítését személyesen intézhetik 2018 július 25, 26 – 9-13 óra között
Az újraelosztást követő hely elfoglalásának megerősítése azt jelenti, hogy a jelölt leadja a felvételi okiratokat és amennyiben tandíjas helyre jutott be, kifizeti annak első részletét.
A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók.

A végső eredmények kifüggesztése:  (pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro) 2018 július 27.

 

Felvételi kritériumok az Európai Unió tagállamaiból érkező, de nem román állampolgárságú diákok számára

Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.
Bővebb információk: ITT.
Magyar nyelvű információk: ITT