• Azoknak a jelentkezőknek, akik magyar nyelv és irodalom tantárgyból nem érettségiztek, 
   kötelező módon magyar nyelvi kompetenciavizsgán  kell résztvenniük, melyen 
   MEGFELELT minősítést kell elérniük.
  • Egyetemünk online iratkozási lehetőséget biztosít az AcademicInfo https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ alkalmazással az alapképzésre vagy a mesteri felvételi vizsgára. A jelentkezők itt kitölthetik személyes adataikat és bejelölhetik a választott szakot is.

 • Szálláslehetőség a felvételi idején! Részletek itt

Beiratkozáskor a jelentkező valamennyi információ hitelességét aláírásával igazolja. Kérjük, hogy a formanyomtatványt olvassák el figyelmesen, válaszoljanak pontosan azokra a kérdésekre, amelyek a szakra, az oktatás nyelvére, az oktatás formájára (nappali, távoktatás), valamint a költségtérítésre vonatkoznak.

Beiratkozási időszak: 2019, július 16, 17, 18, 19, 20, 9-13 óra között. Helyszín: Sindicatelor utca 7 szám, 19-es terem

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • beiratkozási formanyomtatványok (nyomtatvány, űrlap)
 • érettségi oklevél vagy igazolás törzskönyvi kivonat egyszerű másolata
 • a személyi igazolvány  (+ lakcímkártya) egyszerű másolata
 • ha a jelentkező második szakra iratkozik, a licensz/helyettesítő oklevél egyszerű másolata, vagy amennyiben még nem fejezte be az előző szakon tanulmányait a jelenlegi hallgatói státust igazoló okirat
 • az iratkezelési- és felvételi díj, kifizetésének bizonylata (vagy a díjmentességet igazoló irat)

Ha a jelentkező nem érettségizett magyar nyelvből, akkor magyar nyelvvizsgán kell részt vennie, amelyet július 20-án, 10 órától szervezünk a felvételi központban: Sindicatelor utca, 19-es terem. A nyelvvizsga ebben az esetben kötelező és kizáró jellegű. A sikeres nyelvvizsga a beiratkozás előfeltétele.

Az előiratkozás postai úton is lehetséges 2019 július 12-ig (érkezés időpontja).

Ebben az esetben küldjék az alábbi iratokat:
– a helyesen kitöltött, kinyomtatott és oldalanként aláírt (!)  iratkozási nyomtatványok:

                        FIGYELEM! Minden szakra külön beiratkozási nyomtatvány szükséges.

–  az érettségi oklevél + bizonyitvány fénymásolata
– a személyazonossági igazolvány másolata és
–   a nyugta, ami igazolja a beiratkozási díj és az adatfeldolgozási díj kifizetését

 a következő címre:
Oficiul Permanent al Admiterii din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
400029 Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7

A felvételire való jelentkezéskor a következő díjakat kell befizetni:
– beiratkozási díj 200 lej
– adatfeldolgozási díj 50 lej, tehát összesen 250 lej.

A díjakat a következő számlaszámra utalják:
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, linia maghiara, Specializarea: Psihologie / Psihopedagogie speciala
Cont: RO 35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj.
Cod fiscal: *4305849*

 

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a beiratkozás költségtérítéses. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, az Központi Egyetemi Könyvtár, valamint a Botanikus Kert alkalmazottai és gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól. A jelentkezőnek a beiratkozási díj elengedését kérvényeznie kell a Felvételi Bizottságnál, csatolva a Tanfelügyelőség által láttamozott igazoló okiratokat.
A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen más szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét.
Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, mégpedig azon a szakon, ahova az érettségi oklevél eredetijét tették le. A további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni.
A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében kezelési költséget kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül a kezelési költség kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető. Az árvák, az állami vagy nevelőszülői gondozásban levők azonban mentesülnek a kezelési költség kifizetése alól.

Felvételi vizsgabizottság:
Pszichológia szakcsoport:

 • elnök: Dr. Szamosközi István, professzor
 • Dr. Batiz Enikő, adjunktus
 • Dr. János Réka, adjunktus
 • titkár: Dr. Szabó Kinga, adjunktus

Felvételi vizsgabizottság:
Gyógypedagógia szakcsoport:

 • elnök: Dr. Kiss Szidónia, docens
 • Dr. Orbán Réka, adjunktus
 • Dr. Fărcaş Susana, adjunktus
 • titkár: dr. Marschalkó Eszter, tanársegéd

Felvételi vizsga időpontja: 2019 július 22. Helyszín: 1989, December 21 sugárút 128 szám (bejárat az Anghel Saligny utcából)
Pszichológia szak: Kulcsár Tibor amfiteátrum, IV. emelet, 9 órától
Gyógypedagógia szak: 101 terem, 12 órától
Eredményhirdetés, a honlapon2019 július 23;
Fellebezések iktatása: 2019 július 23, 24, 9-12 óra között, a felvételi központban: Sindicatelor utca 7 szám alatt, a 19-es teremben;
A fellebbezések megoldása: 2019 július 25;
Eredményhirdetés fellebbezések után, a honlapon: 2019 július 25;
A hely elfoglalása a felvételi okiratok leadásával és a tandíj első részletének kifizetésével; az újraelosztási kérelmek leadása: 2019 július 26, 27, 9-13 óra között, a felvételi központban: Sindicatelor utca 7 szám alatt, a 19-es teremben;
Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése, a honlapon: 2019 július 29; 
Az új rangsorolás utáni helyek elfoglalása: 2019 július 29, 30, 9-13 óra között, a felvételi központban: Sindicatelor utca 7 szám alatt, a 19-es teremben;
A végső eredmények kifüggesztése, a honlapon: 2019 július 31.

A felvételt nyert jelölt a következő okiratokat köteles benyújtani, illetve eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:

 • eredeti érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű igazolás és a törzskönyvi kivonat + 1-1 fénymásolat;
 • születési bizonyítvány  eredeti példány + fénymásolat (ha román nyelven volt kiállítva);
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanusítja, hogy az illetőnek nincs olyan krónikus betegsége, amely hátrányos lehet a  közösségre;
 • két darab személyi igazolvány típusú fénykép (¾-es);
 • személyazonossági igazolvány fénymásolata
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára,  akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek);
 • licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány hitelesített másolata, olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni;
 • iskolai tantárgyversenyeken vagy nemzetközi tantárgyversenyeken szerzett oklevél az azonos felvételi átlaggal rendelkező jelöltek differenciálására
 • tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el
 • dosszié

 

külföldön kiállított dokumentumokhoz csatolni kell a román nyelvű hitelesített fordítást és az eredeti oklevelet is.

Abban az esetben, ha a jelentkező több szakra nyert  felvételt, igényelheti ezeken a szakokon egyetemista státusának megőrzését (megszerzését). Amennyiben a felvételin elnyert hely elfoglalásának megerősítése a megadott időintervallumban elmarad, a jelentkező minden előzetes értesítés nélkül elveszíti a felvételi vizsgán elnyert helyét.
A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók.

A végső eredmények kifüggesztése:  (pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro) 2019, július 31

 

Felvételi kritériumok az Európai Unió tagállamaiból érkező, de nem román állampolgárságú diákok számára

Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.
Bővebb információk: ITT.
Magyar nyelvű információk: ITT