Tudnivalók 2022-2023

Tandíjak a 2022-es évre

A beiratkozás kizárólag on-line formában történik. A felület 2022. július 11.-től érhető el. 

A beiratkozási naptár és az iratkozási felület valamint a szükséges információk megtalálhatóak a kar valamint az intézet honlapján. 

Kivételes  esetekben lehetőség van a személyes iratkozásra a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén: Sindicatelor utca 7. szám alatt, 2022. július 11.-15., 9-13 óra között, betartva az adott időpontban érvényes COVID-19 járványügyi helyzet által előírt óvintézkedéseket. A személyes iratkozáshoz előző nap kell időpontot egyeztetni 9-15 óra között a 0264405337 telefonszámon. 

A díjakat az online felvételi platformon keresztül lehet befizetni vagy pedig a felvételi központban, a felvételi  naptárban jelzett periódusban.   

Azoknak a jelentkezőknek, akik magyar nyelv és irodalom tantárgyból nem érettségiztek, kizáró jellegű magyar nyelvi kompetenciavizsgát kell letenniük, melyen MEGFELELT minősítést kell elérniük. A nyelvvizsga pontos dátumát és a helyszínt a későbbiekben közöljük. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok

(szkennelve és PDF formátumban feltöltve): 

 • űrlap:  elektronikusan kitölteni, majd  aláírni minden oldal alján 
 • érettségi oklevél vagy igazolás + törzskönyvi kivonat 
 • a felvételi díj befizetését igazoló irat (250 lej). 
 • a személyi igazolvány  (+ lakcímkártya) 
 • születési bizonyítvány 
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy  egyetemen tanulhat 
 • igazolvány, ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek); 
 • licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány, olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni, illetve egy igazolás ami az elvégzett képzés alatti hallgatói státust igazolja; 
 • különleges helyzetet igazoló iratok: 
 • a díjmentességet igazoló irat illetve a kérvény ha  fennáll ez a helyzet, 
 • a roma nemzetiségű jeleztkezők esetében az ajánlólevél szükséges ami a roma etnikumhoz való tartozásukat igazolja illetve a megfelelő kérvény 
 • A szociális védelmi rendszerből jelentkezők számára a Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság által kibocsátott igazolás valamint a kérvény szükséges 
 • a tantárgyversenyeken (a felvételi szabályzatnak megfelelően) résztvevő iratkozók számára az oklevél illetve a kérvény szükséges 
 • a nem Romániában érettségizett iratkozók esetében az érettségi oklevél hivatalos elismertetése illetve az érettségi általános jegy és a középiskolás átlag átszámítását (amennyiben az osztályozás eltér a Romániában érvényben levőtől) tartalmazó iratok 

Beiratkozási időszak: 

2022. július 11., 9 órától  – július 15., 13 óráig, online. Július 15.-én az iratkozási felület 13 óráig érhető el. Különleges helyzetekben (pl. internet kapcsolat hiány stb.) be lehet iratkozni személyesen 9-13 óra között, kizárólag előzetes telefonos egyeztetés után:  0264 405 337

Az iratkozási listát 2022. július 16.-án hirdetjük. 9-13 óra között lehet kérvényezni a hibás adatok javítását, e-mailen: admitere.psiedu@gmail.com

Felvételi vizsga: 2022. július 18. Helyszín: Kulcsár Tibor amfiteátrum (1989 December 21 sugárút, 128. szám (bejárat az Anghel Saligny utcából)). A kezdés időpontját a későbbiekben közöljük. 

Írásbeli vizsga eredményhírdetés: 2022. július 19.   Fellebbezések iktatása július 21., 9 óráig, a következő e-mail címen: admitere.psiedu@gmail.com lehetséges. 

Eredményhirdetés bejutási átlagok: 2022. július 21A hely visszaigazolása, újraelosztási kérvények iktatása: 2022. július 21-22, 9-16 óra között. Július 23.-án, 9-13 óra között lehetséges. 

A hely visszaigazolása személyesen történik és a következők szükségesek: 

 • a beiskolázási szerződés és a beleegyező nyilatkozat (az online felületen kell megkötni, feltölteni és a nyomtatott,  aláírt változatot kell hozni) 
 • a beiratkozáskor feltöltött űrlap eredeti aláírással 
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat – eredeti példány + 1-1 egyszerű másolat 
 • a személyi igazolvány  (+ lakcímkártya) egyszerű másolata + az eredeti példány a hitelesítés miatt 
 • születési bizonyítvány egyszerű másolata + az eredeti példány a hitelesítés miatt 
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy  egyetemen tanulhat 
 • 2 db színes igazolványkép 
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek); 
 • licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány másolata, olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni, illetve egy igazolás ami az elvégzett képzés alatti hallgatói státust igazolja – eredeti példány; 
 • különleges helyzetet igazoló iratok 
 • a tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók. A tandíj befizetését igazoló iratot is nyomtatott formában mellékelni kell az iratcsomaghoz. 
 • Polyás dosszié 

A nem román nyelven kiállított iratok esetében a román nyelvű hitelesített fordítas eredeti példánya valamint az eredeti irat szükséges. 

A nem Romániában érettségizett iratkozók esetében a felvételire való iratkozás előtt az oklevél hivatalos elismertetése illetve az érettségi általános jegy és középiskolás átlag átszámíttatása is szükséges. 

Amennyiben a jelentkező elfoglalta az elnyert helyét, ezt a beiskolázási szerződés kitöltésével vissza is igazolta, de a későbbiekben egy más képzési formára jutott be (például “távoktatásról” “nappali” képzésre vagy “költségtérítéses” helyről “államilag támogatott” helyre) feltétlenül szükséges a hely újra elfoglalása, valamint egy új beiskolázási szerződés kitöltése, az aktuális képzési formának megfelelően. Amennyiben a tandíj első részletét vagy az éves tandíjat is kifizette, ebben az esetben érvényes a hely elfoglalása és nincs más teendő. 

Felvételi kritériumok az Európai Unió tagállamaiból származó diákok számára 

Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az  Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.