• Azoknak a jelentkezőknek, akik magyar nyelv és irodalom tantárgyból nem érettségiztek, kizáró jellegű magyar nyelvi kompetenciavizsgát kell letenniük, melyen MEGFELELT minősítést kell elérniük.
  Az írásbeli nyelvvizsga szeptember 11-én, 10 órakor kezdődik.
 • Egyetemünk előiratkozási lehetőséget biztosít az AcademicInfo https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ alkalmazással az alapképzésre vagy a mesteri felvételi vizsgára. A jelentkezők itt kitölthetik személyes adataikat és bejelölhetik a választott szakot is.
  Az Online-előiratkozás:  nem kötelező, de gyorsítja a beiratkozási eljárást: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/default.aspx
  Továbbra is kötelező érvényű marad a jelentkezési űrlap kitöltésével megvalósuló személyes beiratkozás, a kitöltött nyomtatvány benyújtása a kar székhelyén, valamint a felvételi program további lépéseinek betartása.
 • A Babeş–Bolyai Tudományegyetem a 2018–2019-es egyetemi tanévre külön tandíjmentes helyet hirdet azon érettségizett diákok számára, akik vidéki középiskolákban folytatták tanulmányaikat.
  Ezen helyekre jelentkezők felvételt nyerhetnek a választott szakokra, amennyiben átmenő jegyet szereznek az érettségin, valamint az adott szakok felvételi vizsgáján: https://news.ubbcluj.ro/hu/kulon-ingyenes-helyeket-hirdet-a-videki-iskolak-vegzettjeinek-a-babes-bolyai-tudomanyegyetem/
 • Szálláslehetőség a felvételi idején! Részletek itt

Beiratkozáskor a jelentkező valamennyi információ hitelességét aláírásával igazolja. Kérjük, hogy a formanyomtatványt olvassák el figyelmesen, válaszoljanak pontosan azokra a kérdésekre, amelyek a szakra, az oktatás nyelvére, az oktatás formájára (nappali, távoktatás), valamint a költségtérítésre vonatkoznak.

Beiratkozási időszak: 2018 szeptember 10, 11 – 9-13 óra között (a pénztár nyitvatartása: 9 – 13 óra között)
Helyszín: Sindicatelor utca 7 szám, Roșca terem (I. emelet)

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • beiratkozási formanyomtatvány (letölthető itt)
 • érettségi oklevél vagy igazolás törzskönyvi kivonat egyszerű másolata
 • a személyi igazolvány  (+ lakcímkártya) egyszerű másolata
 • ha a jelentkező második szakra iratkozik, a licensz/helyettesítő oklevél egyszerű másolata, vagy amennyiben még nem fejezte be az előző szakon tanulmányait a jelenlegi hallgatói státust igazoló okirat
 • az iratkezelési- és felvételi díj, kifizetésének bizonylata (vagy a díjmentességet igazoló irat)

Ha a jelentkező nem érettségizett magyar nyelvből, akkor magyar nyelvvizsgát kell tennie, melyet a felvételi székhelyén szervezünk szeptember 11-én, reggel 10 órától. A nyelvvizsga ebben az esetben kötelező és kizáró jellegű.
A sikeres nyelvvizsga a beiratkozás előfeltétele.

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a beiratkozás költségtérítéses. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, az Központi Egyetemi Könyvtár, valamint a Botanikus Kert alkalmazottai és gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól. A jelentkezőnek a beiratkozási díj elengedését kérvényeznie kell a Felvételi Bizottságnál, csatolva a Tanfelügyelőség által láttamozott igazoló okiratokat.
A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen más szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét.
Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, mégpedig azon a szakon, ahova az érettségi oklevél eredetijét tették le. A további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni.
A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében kezelési költséget kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül a kezelési költség kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető. Az árvák, az állami vagy nevelőszülői gondozásban levők azonban mentesülnek a kezelési költség kifizetése alól.

Felvételi vizsga időpontja: 2018 szeptember 12 (a pszichológia és gyógypedagógia szak írásbeli vizsgáját különböző intervallumokban tartjuk, így lehetséges a mindkét szakra való beiratkozás)
Helyszín és időpont:

 • pszichológia szak: 9-12 óra közötta PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR, ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA INTÉZET  ÉPÜLETÉBEN: B-dul 21 Decembrie 1989, 128 szám – a Kulcsár Tibor Amfiteátrumban (4. emelet).
  Megkérjük a felvételizőket, hogy legkésőbb 8:30-kor legyenek a vizsga helyszínén.
 • gyógypedagógia szak: 12-15 óra  között, a PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR, ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA INTÉZET  ÉPÜLETÉBEN: B-dul 21 Decembrie 1989, 128 szám – 101-es terem (1. emelet).
  Megkérjük a felvételizőket, hogy legkésőbb 11:30-kor legyenek a vizsga helyszínén.

Eredményhirdetés: 2018 szeptember 13
Fellebbezés: 2018 szeptember 13-14, 9-12 órák között
Fellebbezés eredményhirdetése: 2018 szeptember 17.
Eredményhirdetés fellebezés után: 2018 szeptember 17.
A hely elfoglalásának megerősítését, illetve az új rangsorolás kérvényezését személyesen intézhetik a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén, 2018 szeptember  18-án,  9-13 óra között
Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése, a honlapon: 2018 szeptember 19.
Az új rangsorolás utáni helyek elfoglalása: 2018 szeptember 19, 9-13 óra között
A végső eredmények kifüggesztése, a honlapon: 2018 szeptember 20.

 

A felvételt nyert jelölt a következő okiratokat köteles benyújtani, illetve eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:

 • eredeti érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű igazolás és a törzskönyvi kivonat + 1-1 fénymásolat;
 • születési bizonyítvány  eredeti példány + fénymásolat (ha román nyelven volt kiállítva);
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanusítja, hogy az illetőnek nincs olyan krónikus betegsége, amely hátrányos lehet a  közösségre;
 • két darab személyi igazolvány típusú fénykép (¾-es);
 • személyazonossági igazolvány fénymásolata
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára,  akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek);
 • licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány hitelesített másolata, olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni;
 • iskolai tantárgyversenyeken vagy nemzetközi tantárgyversenyeken szerzett oklevél az azonos felvételi átlaggal rendelkező jelöltek differenciálására
 • tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el
 • dosszié

 

külföldön kiállított dokumentumokhoz csatolni kell a román nyelvű hitelesített fordítást és az eredeti oklevelet is.

Abban az esetben, ha a jelentkező több szakra nyert  felvételt, igényelheti ezeken a szakokon egyetemista státusának megőrzését (megszerzését). Amennyiben a felvételin elnyert hely elfoglalásának megerősítése a megadott időintervallumban elmarad, a jelentkező minden előzetes értesítés nélkül elveszíti a felvételi vizsgán elnyert helyét.
A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók.

A végső eredmények kifüggesztése:  (pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro) 2018 szeptember 20.

Beiratkozás lépései: itt

 

Felvételi kritériumok az Európai Unió tagállamaiból érkező, de nem román állampolgárságú diákok számára

Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.
Bővebb információk: ITT.
Magyar nyelvű információk: ITT