A beiratkozás kizárólag on-line formában történik:

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

A beiratkozási naptár és az iratkozási felület valamint a szükséges információk megtalálhatóak a kar valamint az intézet honlapján.

Kivételes es esetekben lehetőség van a személyes iratkozásra a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén: Sindicatelor utca 7 szám alatt, 2021 szeptember 6-7 között, betartva az adott időpontban érvényes COVID-19 járványügyi helyzet által előírt óvintézkedéseket. A személyes iratkozáshoz előző nap kell időpontot egyeztetni 9-15 óra között a 0264405337 telefonszámon.

A hely elfoglalása a beiskolázási szerződés kitöltésével, aláírásával és a felvételi felületre való feltöltésével (PDF formátum) valósul meg. Amennyiben költségtérítéses helyet foglal el a tandíj első részlete is ki kell legyen fizetve. A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók.

Amennyiben a jelentkező elfoglalta az elnyert helyét, ezt a beiskolázási szerződés kitöltésével vissza is igazolta, de a későbbiekben egy más képzési formára jutott be (például “távoktatásról” “nappali” képzésre vagy “költségtérítéses” helyről “államilag  támogatott” helyre) feltétlenül szükséges egy új beiskolázási szerződés kitöltése, az aktuális képzési formának megfelelően. Amennyiben a tandíj első részletét vagy az éves tandíjat is kifizette, ebben az esetben érvényes a hely elfoglalása és nincs más teendő.

 • Azoknak a jelentkezőknek, akik magyar nyelv és irodalom tantárgyból nem érettségiztek, kizáró jellegű magyar nyelvi kompetenciavizsgát kell letenniük, melyen MEGFELELT minősítést kell elérniük.

Beiratkozáskor a jelentkező valamennyi információ hitelességét aláírásával igazolja. Kérjük, hogy a formanyomtatványt olvassák el figyelmesen, válaszoljanak pontosan azokra a kérdésekre, amelyek a szakra, az oktatás nyelvére, az oktatás formájára (nappali, távoktatás), valamint a költségtérítésre vonatkoznak.

Ha a jelentkező nem érettségizett magyar nyelvből, akkor magyar nyelvvizsgán kell részt vegyen, a nyelvvizsga pontos dátumát és a helyszínt a későbbiekben közöljük.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • űrlap:  elektronikusan kitölteni, majd letölteni, kinyomtatni és aláírni minden oldal alján.
 • érettségi oklevél vagy igazolás törzskönyvi kivonat egyszerű másolata
 • a személyi igazolvány  (+ lakcímkártya) egyszerű másolata
 • születési bizonyítvány
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy az illetőnek nincs olyan krónikus betegsége, amely hátrányos lehet a  közösségre;
 • ha a jelentkező második szakra iratkozik, a licensz/helyettesítő oklevél egyszerű másolata, vagy amennyiben még nem fejezte be az előző szakon tanulmányait, a jelenlegi hallgatói státust igazoló okirat
 • a beiratkozási- és adatfeldolgozási díj kifizetésének bizonylata  (a visszaigazoló levél amit a plationline@ubbcluj.ro címről kap) 
 • a díjmentességet igazoló irat ha  fennáll ez a helyzet

Beiratkozási időszak: 

 • 2021. szeptember 6., 9 órától  – szeptember 7., 13 óráig, online. Szeptember 7-én az iratkozási felület 13 óráig érhető el. Különleges helyzetekben (pl. internet kapcsolat hiány stb.) be lehet iratkozni személyesen, kizárólag előzetes telefonos egyeztetés után:  0264 405 300

Az online iratkozás ideje alatt a következő telefonszámon lehet  információt kapni 9-13 óra között: 0751-835-721. Technikai kérdések esetén: 0752 328 282.

A beiratkozás után minden jelentkező e-mailen iktató számot kell kapjon:

 • 2021 szeptember 7.-ig, ha online vagy személyesen iratkozik

Az iratkozási listát 2021 szeptember 9.-én hirdetjük. 9-13 óra között lehet kérvényezni a hibás adatok javítását, e-mailen: admitere.psiedu@ubbcluj.ro

Eredményhirdetés: 2021 szeptember 10., a honlapon;

A hely elfoglalása a felvételi okiratok leadásával és a tandíj első részletének kifizetésével illetve az újraelosztási kérvények iktatása:

 • 2021. szeptember 10.-12.

Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése és a hely elfoglalása az újraelosztás után:

 • 2021. szeptember 13.-14. – Szeptember 14-én az iratkozási felület 16 óráig érhető el.

A végső eredmények kifüggesztése: 

 • 2021. szeptember 15

A felvételt nyert jelölt a következő iratokat kell benyújtsa:

 • tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók.
 • a beiskolázási szerződés kitöltése online.

 Az iratokat online kell feltölteni vagy kivételes esetekben be lehet hozni az egyetem székhelyére (pl. internet kapcsolat hiánya), kizárólag előzetes egyeztetés után. 
Aki online tölti fel az iratokat, a tanév kezdetekor kötelező módon be kell hozza a titkárságra az eredeti példányokat: 

 • eredeti érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű igazolás és a törzskönyvi kivonat + 1-1 fénymásolat;
 • születési bizonyítvány  eredeti példány + fénymásolat (ha román nyelven volt kiállítva);
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy az illetőnek nincs olyan krónikus betegsége, amely hátrányos lehet a  közösségre;
 • két darab személyazonossági igazolvány típusú színes fénykép (¾-es) – a tanév kezdetekor kell behozni;
 • személyazonossági igazolvány fénymásolata
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára,  akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek) vagy azok akik előzőleg más szak hallgatói voltak, de megszakították a tanulmányokat;
 • licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány hitelesített másolata, olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni;
 • oklevél ami igazolja a tantárgyversenyen elért díjat, amennyiben a felvételikor  ez figyelembe volt véve
 • tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók.
 • Dosszié
 • A beiskolázási szerződés

külföldön kiállított dokumentumokhoz csatolni kell a román nyelvű hitelesített fordítást és az eredeti oklevelet is.

Amennyiben a felvételin elnyert hely elfoglalásának megerősítése a megadott időintervallumban elmarad, a jelentkező minden előzetes értesítés nélkül elveszíti a felvételi vizsgán elnyert helyét.


Felvételi kritériumok az Európai Unió tagállamaiból érkező, de nem román állampolgárságú diákok számára

Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.