Költségek 2023-2024 

A felvételire való jelentkezéskor a következő díjakat kell befizetni (online, a felvételi felületen vagy kivételes esetekben a felvételi központban): 

  • beiratkozási díj 250 lej 
  • adatfeldolgozási díj 50 lej 
  • tehát összesen 300 lej

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a beiratkozás költségtérítéses. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, az Központi Egyetemi Könyvtár, valamint a Botanikus Kert alkalmazottai és gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól. A jelentkezőnek a beiratkozási díj elengedését kérvényeznie kell a Felvételi Bizottságnál, csatolva a Tanfelügyelőség által láttamozott igazoló okiratokat. 
A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen más szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét. 
Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, mégpedig azon a szakon, ahova az érettségi oklevél eredetijét tették le. A további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni. 
A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében kezelési költséget kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül a kezelési költség kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető. Az árvák, az állami vagy nevelőszülői gondozásban levők azonban mentesülnek a kezelési költség kifizetése alól. 

  1. A beiratkozási díj: 250 lej; minden kiválasztott szakra külön fizetendő. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, valamint a Botanikus Kert alkalmazottai és gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól egy szak esetében

    A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen  más szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét. Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, a további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni.

  2. Iratkezelési díj: 50 lej. A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében kezelési költséget kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül a kezelési költség kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető. Az árvák (35 éves korig) vagy az állami gondozásban levők (26 éves korig) azonban mentesülnek a kezelési költség kifizetése alól. 

Amennyiben több szakra is szeretne jelentkezni, akkor a felvételi díjat mindegyikre külön-külön ki kell fizetni. A felvételi díjat csak egyszer kell kifizetni amennyiben egy szakon belül a nappali és a távoktatásos képzési formát is kiválasztja. 


Tandíj 2023/2024-es tanév MESTERI KÉPZÉS 

Szak Tandíj (lej) I. részlet II. részlet III. részlet IV. részlet 
Pszichológiai tanácsadás és beavakozás 3.800 950 950 950 950 
Klinikai pszichológia: Felmérés és beavatkozás      

10%-os tandíjcsökkentésben részesülnek azok az I. éves hallgatók, akik a helyük visszaigazolásáig befizetik a teljes tandíjat.