A beiratkozás kizárólag on-line formában történik.

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

A beiratkozási naptár és az iratkozási felület valamint a szükséges információk megtalálhatóak a kar valamint az intézet honlapján.

Kivételes esetekben lehetőség van a személyes iratkozásra a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén: Sindicatelor utca 7. szám alatt, 2021. július 12.–17. (szeptember 6.-7.) között, betartva az adott időpontban érvényes COVID-19 járványügyi helyzet által előírt óvintézkedéseket. A személyes iratkozáshoz előző nap kell időpontot egyeztetni 9-15 óra között a 0264 405 337 telefonszámon.

A hely elfoglalása a beiskolázási szerződés kitöltésével, aláírásával és a felvételi felületre való feltöltésével (PDF formátum) valósul meg. Amennyiben költségtérítéses helyet foglal el a tandíj első részlete is ki kell legyen fizetve. A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók.

Amennyiben a jelentkező elfoglalta az elnyert helyét, ezt a beiskolázási szerződés kitöltésével vissza is igazolta, de a későbbiekben egy más képzési formára jutott be (például “távoktatásról” “nappali” képzésre vagy “költségtérítéses” helyről “államilag  támogatott” helyre) feltétlenül szükséges egy új beiskolázási szerződés kitöltése, az aktuális képzési formának megfelelően. Amennyiben a tandíj első részletét vagy az éves tandíjat is kifizette, ebben az esetben érvényes a hely elfoglalása és nincs más teendő.

Beiratkozási időszak: 

 • 2021. július 12., 9 órától – július 17., 13 óráig, online 
 • 2021. július 12.-16., 9-13 óra között: különleges helyzetekben (pl. internetkapcsolat-hiány stb.) be lehet iratkozni személyesen, kizárólag előzetes telefonos egyeztetés után. (július elején jelezni fogjuk a telefonszámot és az iratkozás helyszínét)

Szükségesek:

 • űrlap: elektronikusan kitölteni, majd letölteni, kinyomtatni és aláírni minden oldalt
 • nyugta ami igazolja a kezelési költség és a felvételi díj kifizetését
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat  (eredeti oklevél + 1 másolat) ;
 • egyetemi oklevél (BA) + törzskönyvi kivonat (diploma supplement) vagy az azt helyettesítő igazolás (2021-es végzősök esetében) (eredeti oklevél + 1 másolat) ;
 • születési bizonyítvány (eredeti irat + 1 másolat) ;
 • a Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél vagy a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Alpha Idegennyelv-központja által kibocsátott/láttamozott nyelvvizsga oklevél (legkevesebb B1 szint)
 • két darab személyazonossági igazolvány típusú színes fénykép (¾-es) – a tanév kezdetekor kell behozni;
 • személyazonossági igazolvány fénymásolata (+ lakcímkártya);
 • a családi orvos által kiállított igazolás;
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára,  akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek);

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által meghirdetett szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a felvételi vizsgára való beiratkozás költségtérítéses. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, valamint a Botanikus Kert alkalmazottai és gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozok vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól.

A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében kezelési költséget kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül a kezelési költség kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető.
Kivételt képeznek az árvák, az állami vagy nevelőszülői gondozásban levők, akik mentesülnek a kezelési költség kifizetése alól.
Az online iratkozás ideje alatt a következő telefonszámon lehet információt kapni: 0751 835 721. Technikai kérdések esetén: 0752 328 282.
Az online beiratkozás után minden jelentkező iktató/beiratkozási számot fog kapni e-mailen. Amennyiben ez nem történik meg 2021. július 19.-ig, a beiratkozás nem érvényes.
Az iratkozási listát 2021. július 19.-én hirdetjük. 9-13 óra között lehet kérvényezni a hibás adatok javítását, e-mailen:  admitere.psiedu@ubbcluj.ro.

Eredményhirdetés: 2021. július 22., a honlapon;
A hely visszaigazolása* és a tandíj első részletének kifizetése (amennyiben költségtérítéses helyet foglal el) illetve az újraelosztási kérvények iktatása: 2021. július 22. 13 óra után – július 25-ig (július 24.-én és 25.-én csak online lehetséges).

A felvételt nyert jelölt a következő iratokat kell benyújtsa:

 • tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók.
 • a beiskolázási szerződés kitöltése online.

Az iratokat online kell feltölteni vagy kivételes esetekben be lehet hozni az egyetem székhelyére (pl. internet kapcsolat hiánya), kizárólag előzetes egyeztetés után. 
Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése: 2021. július 26.
A hely visszaigazolása: 2021. július 26., 9-15 óra között (13 óra után online).
A második újraelosztás utáni helyek visszaigazolása: 2021. július 27, 9-15 óra között, személyesen vagy online.
A végső eredmények kifüggesztése: 2021. július 29.
Amennyiben online tölti fel az iratokat, a tanév kezdetekor az eredeti példányokat kötelező módon be kell hozni a titkárságra.

 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat  (eredeti oklevél + 1 másolat)
 • egyetemi oklevél (BA) + törzskönyvi kivonat (diploma supplement) vagy az azt helyettesítő igazolás (2020-as) (eredeti oklevél + 1 másolat)
 • születési bizonyítvány (eredeti irat + 1 másolat)
 • a Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott érvényes nyelvi kompetenciát igazoló oklevél vagy a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Alpha Idegennyelv-központja által kibocsátott/láttamozott nyelvvizsga oklevél (legkevesebb B1 szint)
 • két darab személyazonossági igazolvány típusú színes fénykép (¾-es) – a tanév kezdetekor kell behozni (ha a hely elfoglalása online történik, a fényképeket nem kell feltölteni a felületre)
 • személyazonossági igazolvány fénymásolata (+ lakcímkártya)
 • a családi orvos által kiállított igazolás
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára,  akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek)
 • dosszié

Minden külföldön kiállított dokumentumhoz csatolni kell a román nyelvű hitelesített fordítást és az eredeti oklevelet is.

Felvételi kritériumok az Európai Unió tagállamaiból származó diákok számára

Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az  Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.

Bővebb információk

Magyar nyelvű információk