Tudnivalók 2022-2023

Tandíjak a 2022-es évre

A beiratkozás kizárólag on-line formában történik. A felület 2022 július 11.-től érhető el.

A beiratkozási naptár és az iratkozási felület valamint a szükséges információk megtalálhatóak a kar valamint az intézet honlapján.

Kivételes esetekben lehetőség van a személyes iratkozásra a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén: Sindicatelor utca 7 szám alatt, 2022. július 11-15, 9-13 óra között, betartva az adott időpontban érvényes COVID-19 járványügyi helyzet által előírt óvintézkedéseket. A személyes iratkozáshoz előző nap kell időpontot egyeztetni 9-15 óra között a 0264405337 telefonszámon.

A díjakat az online felvételi platformon keresztül lehet befizetni vagy pedig a felvételi központban, a felvételi naptárban jelzett periódusban.

Azoknak a jelentkezőknek, akik magyar nyelv és irodalom tantárgyból nem érettségiztek és az egyetemi tanulmányaikat sem magyar nyelven végezték, kizáró jellegű magyar nyelvi kompetenciavizsgát kell letenniük, melyen MEGFELELT minősítést kell elérniük. A nyelvvizsga pontos dátumát és a helyszínt a későbbiekben közöljük.

A beiratkozáshoz szükséges iratok (szkennelve és PDF formátumban feltöltve):

 • űrlap: elektronikusan kitölteni, majd aláírni minden oldal alján
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat
 • licensz oklevél + törzskönyvi kivonat (Diploma supplement). A 2022-es végzősök esetében elegendő a licensz igazolás
 • születési bizonyítvány
 • a személyi igazolvány (+ lakcímkártya)
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy egyetemen tanulhat
 • a Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél vagy a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Alpha Idegennyelv-központja által kibocsátott/láttamozott nyelvvizsga oklevél (legkevesebb B1 szint)
 • igazolvány, ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek);
 • MA oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány másolata, azon iratkozók számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni, illetve egy igazolás ami az elvégzett képzés alatti hallgatói státust igazolja
 • különleges helyzetet igazoló iratok:
  • a díjmentességet igazoló irat illetve a kérvény ha fennáll ez a helyzet,
  • a roma nemzetiségű jeleztkezők esetében az ajánlólevél szükséges ami a roma etnikumhoz való tartozásukat igazolja illetve a megfelelő kérvény
  • A szociális védelmi rendszerből jelentkezők számára a Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság által kibocsátott igazolás valamint a kérvény szükséges
 • a felvételi díj befizetését igazoló irat (250 lej)

Beiratkozási időszak:

2022. július 11., 9 órától – július 15., 13 óráig, online. Július 15.-én az iratkozási felület 13 óráig érhető el. Különleges helyzetekben (pl. internet kapcsolat hiány stb.) be lehet iratkozni személyesen, kizárólag előzetes telefonos egyeztetés után: 0264 405 337.

Az iratkozási listát 2022. július 16.-án hirdetjük. 9-13 óra között lehet kérvényezni a hibás adatok javítását, e-mailen: admitere.psiedu@gmail.com.

Felvételi vizsga: 2022. július 18-19. Helyszín és a kezdés időpontját a későbbiekben közöljük.

Eredményhirdetés – bejutási átlagok: 2022. július 20. A hely visszaigazolása, újraelosztási kérvények iktatása: 2022 július 20-21, 9-16 óra között illetve július 22.-én 9-14 óra között, személyesen történik. A pénztár 9-13 óra között van nyitva.

A hely visszaigazolása személyesen történik és a következők szükségesek:

 • a beiskolázási szerződés és a beleegyező nyilatkozat (az online felületen kell megkötni és a nyomtatott és aláírt változatot kell hozni)
 • a beiratkozáskor feltöltött űrlap eredeti aláírással
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat – eredeti példány + egyszerű másolat
 • licensz oklevél + törzskönyvi kivonat (Diploma supplement). A 2022-es végzősök esetében elegendő a licensz igazolás – eredeti példány + egyszerű másolat
 • születési bizonyítvány – eredeti példány + egyszerű másolat, a másolat hitelesítése miatt
 • a személyi igazolvány (+ lakcímkártya) – eredeti példány + egyszerű másolat, a másolat hitelesítése miatt
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy egyetemen tanulhat
 • 2 db igazolványkép
 • a Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél vagy a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Alpha Idegennyelv-központja által kibocsátott/láttamozott nyelvvizsga oklevél (legkevesebb B1 szint) – eredeti példány + egyszerű másolat
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek)
 • MA oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány, azon iratkozók számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni, illetve egy igazolás ami az elvégzett képzés alatti hallgatói státust igazolja – eredeti példány + egyszerű másolat
 • különleges helyzetet igazoló iratok
 • a tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók. A tandíj befizetését igazoló iratot is mellékelni kell az iratcsomaghoz.
 • Polyás dosszié

A nem román nyelven kiállított iratok esetében román nyelvű hitelesített fordítas szükséges (eredeti példány).

Amennyiben a jelentkező elfoglalta az elnyert helyét, ezt a beiskolázási szerződés kitöltésével vissza is igazolta, de a későbbiekben “költségtérítéses” helyről “államilag támogatott” helyre jutott be, feltétlenül szükséges a hely újra elfoglalása, valamint egy új beiskolázási szerződés kitöltése, az aktuális képzési formának megfelelően.

Felvételi kritériumok az Európai Unió tagállamaiból származó diákok számára

Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.