Tudnivalók 2022-2023

Tandíjak a 2022-es évre

A beiratkozás kizárólag on-line (az oldalon a jobb felső sarokban kiválasztható a magyar nyelv) formában történik. A felület 2022 szeptember 12.-től érhető el. Útmutató a felvételi alkalmazáshoz

A beiratkozási naptár és az iratkozási felület valamint a szükséges információk megtalálhatóak a kar valamint az intézet honlapján.

Kivételes esetekben lehetőség van a személyes iratkozásra a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén: Sindicatelor utca 7 szám alatt, 2022. szeptember 12-én, 9-13 óra között, szeptember  13-án 9-10 óra között, betartva az adott időpontban érvényes COVID-19 járványügyi helyzet által előírt óvintézkedéseket. A személyes iratkozáshoz előző nap kell időpontot egyeztetni 9-15 óra között a 0264-405-337 telefonszámon.

A díjakat az online felvételi platformon keresztül lehet befizetni.

Azoknak a jelentkezőknek, akik magyar nyelv és irodalom tantárgyból nem érettségiztek és az egyetemi tanulmányaikat sem magyar nyelven végezték, kizáró jellegű magyar nyelvi kompetenciavizsgát kell letenniük, melyen MEGFELELT minősítést kell elérniük.

Nyelvvizsga dátuma: 2022. Szeptember 13, 8.30 – 9.30 óra között. Helyszín: Sindicatelor utca 7 szám, Zörgő terem. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok (szkennelve és PDF formátumban feltöltve):

 • űrlap: elektronikusan kitölteni, majd aláírni minden oldal alján
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat
 • licensz oklevél + törzskönyvi kivonat (Diploma supplement). A 2022-es végzősök esetében elegendő a licensz igazolás
 • születési bizonyítvány
 • a személyi igazolvány (+ lakcímkártya)
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy egyetemen tanulhat
 • a Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél vagy a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Alpha Idegennyelv-központja által kibocsátott/láttamozott nyelvvizsga oklevél (legkevesebb B1 szint)
 • igazolvány, ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek);
 • MA oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány másolata, azon iratkozók számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni, illetve egy igazolás ami az elvégzett képzés alatti hallgatói státust igazolja
 • különleges helyzetet igazoló iratok:
 • a felvételi díj befizetését igazoló irat (250 lej) (a beiratkozási felületen lehet utalni)

Beiratkozási időszak:

2022. szeptember 12., 9 órától – szeptember 13., 10 óráig, online. Szeptember 13.-án az iratkozási felület 10 óráig érhető el. Különleges helyzetekben (pl. internet kapcsolat hiány stb.) be lehet iratkozni személyesen, kizárólag előzetes telefonos egyeztetés után: 0264 405 337.

Az iratkozási listát 2022. szeptember 14.-én hirdetjük. 9-13 óra között lehet kérvényezni a hibás adatok javítását, e-mailen: admitere.psiedu@gmail.com.

Felvételi szóbeli vizsga: 2022. szeptember 15., 10 órától. Helyszín: 101-es terem (1989 December 21 sugárút, 128. szám (bejárat az Anghel Saligny utcából)).

Eredményhirdetés – bejutási átlagok2022. szeptember 16. A hely visszaigazolása, újraelosztási kérvények iktatása: 2022 szeptember 16-17 között online történik. Szeptember 17-én a felület 13 órakor zár.

A hely online visszaigazolása után a feltöltött dokumentumokat eredetiben is le kell adni a felvételi központban (Sindicatelor utca 7. szám):

 • a beiskolázási szerződés és a beleegyező nyilatkozat (az online felületen kell megkötni és a nyomtatott és aláírt változatot kell hozni)
  • A beiskolázási szerződés kitöltésekor be kell írni a kar nevét, a szakterületet és a szak nevét román nyelven, ezek a következők:
   • A kar neve: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
   • A szakterület: Domeniul Psihologie
   • A szak neve: Specializarea Consultanță și intervenție psihologică (în limba maghiară)
   • Képzési szint: Nivel master
 • a beiratkozáskor feltöltött űrlap eredeti aláírással
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat – eredeti példány + egyszerű másolat
 • licensz oklevél + törzskönyvi kivonat (Diploma supplement). A 2022-es végzősök esetében elegendő a licensz igazolás – eredeti példány + egyszerű másolat
 • születési bizonyítvány – eredeti példány + egyszerű másolat, a másolat hitelesítése miatt
 • a személyi igazolvány (+ lakcímkártya) – eredeti példány + egyszerű másolat, a másolat hitelesítése miatt
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy egyetemen tanulhat
 • 2 db igazolványkép
 • a Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél vagy a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Alpha Idegennyelv-központja által kibocsátott/láttamozott nyelvvizsga oklevél (legkevesebb B1 szint) – eredeti példány + egyszerű másolat
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek)
 • MA oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány, azon iratkozók számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni, illetve egy igazolás ami az elvégzett képzés alatti hallgatói státust igazolja – eredeti példány + egyszerű másolat
 • különleges helyzetet igazoló iratok
 • a tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók. A tandíj befizetését igazoló iratot is mellékelni kell az iratcsomaghoz.
 • Polyás dosszié

A nem román nyelven kiállított iratok esetében román nyelvű hitelesített fordítas szükséges (eredeti példány).

Amennyiben a jelentkező elfoglalta az elnyert helyét, ezt a beiskolázási szerződés kitöltésével vissza is igazolta, de a későbbiekben “költségtérítéses” helyről “államilag támogatott” helyre jutott be, feltétlenül szükséges a hely újra elfoglalása, valamint egy új beiskolázási szerződés kitöltése, az aktuális képzési formának megfelelően.

Azok a hallgatók, akik nem foglalják el az elnyert helyet a jelzett periódusban, elveszítik az elnyert helyüket.

Felvételi kritériumok az Európai Unió tagállamaiból származó diákok számára

Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.