• Egyetemünk előiratkozási lehetőséget biztosít az academicInfo https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ alkalmazással az alapképzésre vagy a mesteri felvételi vizsgára. A jelentkezők itt kitölthetik személyes adataikat és bejelölhetik a választott szakot is. A beiratkozási formanyomtatványt azonban le kell adniuk a karok székhelyén, és tényleges beiratkozás lépései sem változnak.
 • Szálláslehetőség a felvételi idején! Részletek itt

Szükséges iratok

 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat  (eredeti oklevél + 2 másolat) ;
 • egyetemi oklevél (BA) + törzskönyvi kivonat (diploma supplement) vagy az azt helyettesítő igazolás (eredeti oklevél + 2 másolat) ;
 • születési bizonyítvány (eredeti oklevél + 2 másolat) ;
 • a családorvos által kiállított igazolás, hogy az illetőnek nincs olyan krónikus betegsége, amely hátrányos lehet a  közösségre;
 • két darab ¾-es igazolványkép;
 • személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára,  akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek);
 • a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Alpha Idegennyelv-központja által kibocsátott / láttamozott nyelvvizsga oklevél vagy Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél
 • beiratkozási nyomtatvány;
 • nyugta ami igazolja a kezelési költség és a felvételi díj kifizetését
 • kutatási terv;
 • dosszié;
 • a tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el

külföldön kiállított dokumentumokhoz csatolni kell a román nyelvű hitelesített fordítást és az eredeti oklevelet is.

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által meghirdetett szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a  felvételi vizsgára a beiratkozás költségtérítéses. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, valamint a Botanikus Kert alkalmazottai és gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozok vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól.
A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében kezelési költséget kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül a kezelési költség kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető.
Kivételt képeznek az árvák, az állami vagy nevelőszülői gondozásban levők, akik mentesülnek a kezelési költség kifizetése alól

Kutatási terv

Felvételi vizsgabizottság:
Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás szakcsoport:

 • elnök: Dr. Szamosközi István, professzor
 • Dr. János Réka, adjunktus
 • Dr. Bernáth Anna Emese, adjunktus
 • titkár: Dr. Batiz Enikő, adjunktus

 

Felvételi kritériumok az Európai Unió tagállamaiból származó diákok számára

Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az  Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.
Bővebb információk ITT.