Ösztöndíj – távoktatás

 • a 2022/2023-as tanévben az I., II. és III. éves távoktatásos hallgatók ösztöndíjban részesülhetnek;
 • az ösztöndíj összege egy félévre 600 lej;
 • azok a hallgatók, akik párhuzamosan nappali és távoktatásos képzésben is részt vesznek, nem részesülhetnek két ösztöndíjban egyszerre, de joguk van azt az ösztöndíjat kérvényezni, amelyik a nagyobb összegű, vagy pedig hosszabb távra érvényes
 • az ösztöndíjat egy összegben utalják a hallgató(k)nak az elbírálást követő hónapban;
 • a 2022/2023-as tanévre az ösztöndíjat a Távoktatási központ biztosítja.

 Érdemösztöndíj elbírálásának kritériumai

 • a hallgató integralista kell legyen;
 • az ösztöndíjat a hallgatók súlyozott átlagai alapján bírálják el;
 • a legkisebb átlag, amellyel az ösztöndíj kérvényezhető: 8,00 (súlyozott átlag);
 • az azonos átlagok esetén a következő kritériumok lépnek érvénybe:   
  • a legnagyobb kreditszámú tantárgy jegye; ha ugyanaz a jegy, a következő legnagyobb kreditszámú tantárgy jegyét veszik figyelembe mindaddig, amíg különbség nem tehető; több, azonos kreditszámmal rendelkező tantárgy esetében a jegyek számtani középarányosát vesszük figyelembe;
  • az előző félév átlaga; az első éves hallgatók esetén a felvételi átlag egyenlő az előző félév átlagával;
  • a licenszvizsgán elért átlag.

 Az ösztöndíj kérvényezéséhez szükséges iratok

 • a kitöltött ösztöndíj kérvény formanyomtatványa;
 • a személyi igazolvány + lakcímkártya fénymásolata;
 • bankszámla kivonat a hallgató nevével és az IBAN számmal, eredeti banki pecséttel vagy internetbanking kivonat formájában

Az iratokat mind elektronikus, mind fizikai formában el kell juttatni az intézet titkárságára, ellenkező esetben a hallgató elveszíti az elnyert ösztöndíjat.

Az ösztöndíjak elosztása:

Pszichológia távoktatás I év – 5

Pszichológia távoktatás II év – 4

Pszichológia távoktatás III év – 3

A tanulmányi ösztöndíj elbírálásának folyamata a 2022/2023-as tanévre

I. félév
Naptári időpontTevékenységFelelős
2022 október-novemberAz ösztöndíj bizottságok megalakulásaTávoktatási központ
2023 március 1- 2023 március 3Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; a hallgatók e-mailben való értesítése.
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 március 7- 2023 március 10Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
2023 március 7- 2023 március 17Az iratcsomagok leadása a titkárságon.A kar titkársága
2023 március 14A listák elkészítése a beadott iratcsomagok alapján.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 március 14*A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 március 15- 2023 március 16Fellebbezések iktatása a titkárságon scannelve és papír alaponA kar titkársága
2023 március 20A fellebbezések vizsgálata és eredmények kifüggesztése.Az ösztöndíj bizottság
2023 március 20 – 2023 március 22*Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 március 23 – 2023 március 24Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhoz.Az ösztöndíj bizottság
2023 március 27 – 2023 március 29Az iratcsomagok értékelése és az ösztöndíjak elosztása a Távoktatási központ szintjén.Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága Távoktatási központ titkársága
2032 március 30A távoktatási központ ösztöndíj bizottsága által véglegesített listák elküldése a Szociális osztályhoz.Távoktatási központ titkársága
2023 március 31 – 2023 április 6Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése.Szociális osztály
2023 március 31 – 2023 április 10A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra.Szociális osztály
2023 április 19Az ösztöndíjak utalása **Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.

II.  félév – végzős évfolyam
Naptári időpontTevékenységFelelős
2023 június 23 –  2023 június 27Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; 
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 június 29 –  2023 június 30Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
2023 június 29 –  2023 július 3Az eredeti iratcsomagok leadása a titkárságon.A kar titkársága
2023 július 4A listák elkészítése a leadott iratcsomagok alapján.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 július 4*A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben.A kar  titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 július 6 – 2023 július 7Fellebbezések iktatása a titkárságon: szkennelve és papír alapon.A kar titkársága
2023 július 11A fellebbezések vizsgálata és azok eredményeinek kifüggesztése.Ösztöndíj bizottság
2023 július 13*Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 július 13Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhozÖsztöndíj bizottság
2023 július 14A végleges ösztöndíjasok listájának jóváhagyása a Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága általTávoktatási központ ösztöndíj bizottsága
Távoktatási központ titkársága
2023 július 17Az ösztöndíj bizottság által megítélt ösztöndíjasok végleges listájának elküldése a Szociális osztályhozTávoktatási központ titkársága
2023 július 17 –  2023 július 20Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése.Szociális osztály
2023 július 24 –  2023 július 26A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra.Szociális osztály
2023 július 31Az ösztöndíjak utalása. **Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.

II.  félév (I. és II. év)
Naptári időpontTevékenységFelelős
2023 szeptember 14- 2023 szeptember 18Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; 
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 szeptember 19 – 2023 szeptember 23Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
2023 szeptember 19 – 2023 szeptember 22Az eredeti iratcsomagok leadása a titkárságon.A kar titkársága
2023 szeptember 25A listák elkészítése a leadott iratcsomagok alapján.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 szeptember 25*A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben.A kar  titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 szeptember 25 – 2023 szeptember 26Fellebbezések iktatása a titkárságon: szkennelve és papír alapon.A kar titkársága
2023 szeptember 28A fellebbezések vizsgálata és azok eredményeinek kifüggesztése.Ösztöndíj bizottság
2023 szeptember 25 – 2023 szeptember 30*Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 október 4Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhozÖsztöndíj bizottság
2023 október 5A végleges ösztöndíjasok listájának jóváhagyása a Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága általTávoktatási központ ösztöndíj bizottsága
Távoktatási központ titkársága
2023 október 6Az ösztöndíj bizottság által megítélt ösztöndíjasok végleges listájának elküldése a Szociális osztályhozTávoktatási központ titkársága
2023 október 9 –  2023 október 11Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése.Szociális osztály
2023 október 7 –  2023 október 14A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra.Szociális osztály
2023 október 31Az ösztöndíjak utalása. **Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.