Archives

A GyarAPItó online előadássorozat következő meghívottja Lőrincz Máté, aki a Pszichedelikus reneszánsz címmel tart előadást 2023. február 7-én, kedden 18:00 – 20:00 óra között.

Lőrincz Máté a nevem, végzettségemet tekintve pszichológus vagyok. Alapképzésemet a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, klinikai mesterképzésem pedig az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szereztem. Jelenleg a pécsi felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzés rezidenseként dolgozom a PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán. Integratív hipnoterápiás módszert tanulok, ami igen közel áll hozzám a módosult tudatállapotok iránti sokéves érdeklődésem miatt. Néhány éve volt szerencsém eltölteni gyakornokként három hónapot a perui Takiwasi drogrehabilitációs központban, ahol modern pszichológiai módszereket ötvöznek a helyi tradicionális kultúra pszichedelikus szertartásaival. Előadásomban a pszichedelikus módosult tudatállapotok fenomenológiáját, a szerek kultúrtörténeti vonatkozásait és a kurrens kutatásokat, valamint ezek pszichoterápiában való hasznosíthatóságát igyekszem röviden körbejárni.

A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Kérjük, hogy CSAK abban az esetben jelentkezzen, ha bekapcsolt kamerával és kikapcsolt mikrofonnal tud részt venni az előadás teljes ideje alatt.

Köszönjük a megértést!

Az előadást követően bátran kérdezzenek az előadótól! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő API diákot az online előadásra!


Az AcademicInfo honlap az elmúlt napokban a következő címre (URL) költözött: https://academicinfo.ubbcluj.ro/


Kedves Érdeklődők!

——

A GyarAPItó online előadássorozat következő meghívottja Bagdi Bella, aki Mindfulness gyakorlatok a mindennapi élethez címmel tart előadást 2022. január 17-én, kedden 18:00 – 20:00 óra között. Bagdi Bella, mindfulness tanár (MBSR, MBSP, MBA) előadásában bevezet bennünket a Mindfulness gyakorlatok világába.

A szerzőről:

“Transzgenerációs örökségként továbbvittem a női ág pánikbetegségeit és halálszorongásait, és sokáig nem volt eszközöm a velük való megküzdéshez. A mindfulness gyakorlatok segítettek a mentális egészségem visszaszerzésében és a belső biztonságérzetemhez való újrakapcsolódásában. Saját magamon tapasztaltam meg, mit képes adni a tudatos jelenlét-alapú technikák és beavatkozások, ezét lettem elkötelezett mindfulness tanár, hogy támogatni tudjam azokat, akik hozzám hasonlóan keresik az utat, hogyan találhatnának vissza önmagukhoz.

Jelenleg végzős pszichológia mesteris hallgató vagyok itt a Babeș-Bolyai Egyetemen, mellette a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnökeként a Boldogságóra Program és az Erősségközpontú Oktatási Program nevű óvodai és iskolai jóllét programok fejlesztésén dolgozom. A zeneterápia, mint eszköz, évek óta az egyik legnagyobb örömforrásom.”

Ahogyan a testmozgás is segít testünk ápolásában, a mindfulness egy olyan készség, amely egészségesen tartja az elménket. A tudatosság segít nekünk a legjobb teljesítményt nyújtani, és jobban átvészelni az élet elkerülhetetlen nehézségeit, kihívásait és kisebb-nagyobb hullámvölgyeit. De a mindfulness segít az élet örömeit is teljesebben megélni.


Kipróbálnád? Ismerj meg 10 olyan mindfulness gyakorlatot, amit a mindennapi életben tudsz alkalmazni. A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Kérjük, hogy CSAK abban az esetben jelentkezzen, ha bekapcsolt kamerával és kikapcsolt mikrofonnal tud résztvenni az előadás teljes ideje alatt. Köszönjük a megértést!

Az előadást követően bátran kérdezzenek az előadótól!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő API diákot az online előadásra!

Regisztrálni az alábbi linken:

https://forms.gle/mEJegbxyyjcMUDE78


A hallgatók vizsgákra való feliratkozása január 16., 16 órától január 20., 20 óráig lesz elérhető a felhasználói felület Vizsgairatkozás alpontján. Erre a felületre az eddig (AcademicInfo-n is)  használt felhasználónévvel és jelszóval lehet belépni, vagy pedig a következőképpen:


Figyelem! Az elsőéves alapképzésesek és azon mesterisek, akik nem nálunk végeztek alapképzésen jelszava a következő:

name acadInfo User hallgatói azonosító/nrmatr jelszó
Kovács I. János ko.ja1234567s 1234 1234pw567

Tehát a jelszó a hallgatói azonosítószámból (număr matricol – nrMatr), a “pw” karakterpárosból s az academicInfo felhasználó utolsó 3 számjegyéből áll össze (nrMatr + “pw” + acadInfo_utolsó3számjegy)

 • A múlt tanévben használt jelszavak nem változtak!
 • A vizsgára való beiratkozás feltételezi valamennyi tandíjkötelezettség rendezését!

PSZICHOLÓGIA szakirány 

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS BEAVATKOZÁS 

2 év, nappali képzés

A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa: 

 • 20%: a záróvizsga média 
 • 80%: szóbeli vizsga – egy angol nyelvű, a pszichológia szakterületen belüli tudományos tanulmánykritikai elemzése. A szóbeli vizsga magyar nyelven zajlik. 

Abban az esetben ha az utolsóhelyre több azonosátlaggal jutottak be jelentkezők, a következő kritériumokat veszik figyelembe: 

 • a záróvizsga (licensz) általános eredménye, 
 • az érettségi általános jegy. 
Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (BA oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi:https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/master-degree/.

PSZICHOLÓGIA szakirány 

PSZICHOLÓGIA szak 

3 év, nappali képzés

3 év, távoktatás 

A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa: 

 • 20% az érettségi média 
 • 80%: a szóbeli felvételi vizsga jegy (személyes jelenlét szükséges) 

A Pszichológia szakra jelentkező hallgatóknak az alapvető pszichológiai fogalmak ismerete szükséges, az  alábbi lista szerint: 

 • érzelmek, 
 • motiváció, 
 • percepció és figyelem, 
 • tanulás és emlékezés, 
 • értelmi fejlődés, gondolkodás, beszéd és intellektuális teljesítmény 

Javasolt szakirodalom: 

N. Kollár K. & Szabó É. (2004). Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris kiadó 


NEVELÉSTUDOMÁNYOK szakirány  

GYÓGYPEDAGÓGIA szak 

3. év, nappali képzés 

A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa: 

-20% az érettségimédia

– 80%: írásbeli felvételi vizsgajegy (személyes jelenlét szükséges)

A felvételizőknek újságcikk alapján esszét kell írniuk. Az újságcikk egy Romániában élő, speciális nevelési igényű személy helyzetét írja le. A részlet a következő területek egyikére terjedhet ki: oktatás, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, szabadidő, professzionalizáció, attitűdökés diszkrimináció. 

 Javasolt szakirodalom: 

Kálmán Zs.& Könczei Gy. (2002). A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest: Osiris kiadó 


Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi  oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi: https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/ • a 2022/2023-as tanévben az I., II. és III. éves távoktatásos hallgatók ösztöndíjban részesülhetnek;
 • az ösztöndíj összege egy félévre 600 lej;
 • azok a hallgatók, akik párhuzamosan nappali és távoktatásos képzésben is részt vesznek, nem részesülhetnek két ösztöndíjban egyszerre, de joguk van azt az ösztöndíjat kérvényezni, amelyik a nagyobb összegű, vagy pedig hosszabb távra érvényes
 • az ösztöndíjat egy összegben utalják a hallgató(k)nak az elbírálást követő hónapban;
 • a 2022/2023-as tanévre az ösztöndíjat a Távoktatási központ biztosítja.

 Érdemösztöndíj elbírálásának kritériumai

 • a hallgató integralista kell legyen;
 • az ösztöndíjat a hallgatók súlyozott átlagai alapján bírálják el;
 • a legkisebb átlag, amellyel az ösztöndíj kérvényezhető: 8,00 (súlyozott átlag);
 • az azonos átlagok esetén a következő kritériumok lépnek érvénybe:   
  • a legnagyobb kreditszámú tantárgy jegye; ha ugyanaz a jegy, a következő legnagyobb kreditszámú tantárgy jegyét veszik figyelembe mindaddig, amíg különbség nem tehető; több, azonos kreditszámmal rendelkező tantárgy esetében a jegyek számtani középarányosát vesszük figyelembe;
  • az előző félév átlaga; az első éves hallgatók esetén a felvételi átlag egyenlő az előző félév átlagával;
  • a licenszvizsgán elért átlag.

 Az ösztöndíj kérvényezéséhez szükséges iratok

 • a kitöltött ösztöndíj kérvény formanyomtatványa;
 • a személyi igazolvány + lakcímkártya fénymásolata;
 • bankszámla kivonat a hallgató nevével és az IBAN számmal, eredeti banki pecséttel vagy internetbanking kivonat formájában

Az iratokat mind elektronikus, mind fizikai formában el kell juttatni az intézet titkárságára, ellenkező esetben a hallgató elveszíti az elnyert ösztöndíjat.

Az ösztöndíjak elosztása:

Pszichológia távoktatás I év – 5

Pszichológia távoktatás II év – 4

Pszichológia távoktatás III év – 3

A tanulmányi ösztöndíj elbírálásának folyamata a 2022/2023-as tanévre

I. félév
Naptári időpontTevékenységFelelős
2022 október-novemberAz ösztöndíj bizottságok megalakulásaTávoktatási központ
2023 március 1- 2023 március 3Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; a hallgatók e-mailben való értesítése.
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 március 7- 2023 március 10Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
2023 március 7- 2023 március 17Az iratcsomagok leadása a titkárságon.A kar titkársága
2023 március 14A listák elkészítése a beadott iratcsomagok alapján.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 március 14*A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 március 15- 2023 március 16Fellebbezések iktatása a titkárságon scannelve és papír alaponA kar titkársága
2023 március 20A fellebbezések vizsgálata és eredmények kifüggesztése.Az ösztöndíj bizottság
2023 március 20 – 2023 március 22*Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 március 23 – 2023 március 24Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhoz.Az ösztöndíj bizottság
2023 március 27 – 2023 március 29Az iratcsomagok értékelése és az ösztöndíjak elosztása a Távoktatási központ szintjén.Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága Távoktatási központ titkársága
2032 március 30A távoktatási központ ösztöndíj bizottsága által véglegesített listák elküldése a Szociális osztályhoz.Távoktatási központ titkársága
2023 március 31 – 2023 április 6Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése.Szociális osztály
2023 március 31 – 2023 április 10A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra.Szociális osztály
2023 április 19Az ösztöndíjak utalása **Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.

II.  félév – végzős évfolyam
Naptári időpontTevékenységFelelős
2023 június 23 –  2023 június 27Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; 
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 június 29 –  2023 június 30Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
2023 június 29 –  2023 július 3Az eredeti iratcsomagok leadása a titkárságon.A kar titkársága
2023 július 4A listák elkészítése a leadott iratcsomagok alapján.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 július 4*A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben.A kar  titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 július 6 – 2023 július 7Fellebbezések iktatása a titkárságon: szkennelve és papír alapon.A kar titkársága
2023 július 11A fellebbezések vizsgálata és azok eredményeinek kifüggesztése.Ösztöndíj bizottság
2023 július 13*Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 július 13Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhozÖsztöndíj bizottság
2023 július 14A végleges ösztöndíjasok listájának jóváhagyása a Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága általTávoktatási központ ösztöndíj bizottsága
Távoktatási központ titkársága
2023 július 17Az ösztöndíj bizottság által megítélt ösztöndíjasok végleges listájának elküldése a Szociális osztályhozTávoktatási központ titkársága
2023 július 17 –  2023 július 20Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése.Szociális osztály
2023 július 24 –  2023 július 26A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra.Szociális osztály
2023 július 31Az ösztöndíjak utalása. **Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.

II.  félév (I. és II. év)
Naptári időpontTevékenységFelelős
2023 szeptember 14- 2023 szeptember 18Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; 
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 szeptember 19 – 2023 szeptember 23Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
2023 szeptember 19 – 2023 szeptember 22Az eredeti iratcsomagok leadása a titkárságon.A kar titkársága
2023 szeptember 25A listák elkészítése a leadott iratcsomagok alapján.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 szeptember 25*A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben.A kar  titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 szeptember 25 – 2023 szeptember 26Fellebbezések iktatása a titkárságon: szkennelve és papír alapon.A kar titkársága
2023 szeptember 28A fellebbezések vizsgálata és azok eredményeinek kifüggesztése.Ösztöndíj bizottság
2023 szeptember 25 – 2023 szeptember 30*Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023 október 4Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhozÖsztöndíj bizottság
2023 október 5A végleges ösztöndíjasok listájának jóváhagyása a Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága általTávoktatási központ ösztöndíj bizottsága
Távoktatási központ titkársága
2023 október 6Az ösztöndíj bizottság által megítélt ösztöndíjasok végleges listájának elküldése a Szociális osztályhozTávoktatási központ titkársága
2023 október 9 –  2023 október 11Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése.Szociális osztály
2023 október 7 –  2023 október 14A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra.Szociális osztály
2023 október 31Az ösztöndíjak utalása. **Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.A GyarAPItó online előadássorozat következő meghívottja Ferenczi Enikő, aki Tudatos úton levés. Megérkezés önmagunkhoz. Karácsonyi bemosakodás címmel tart előadást 2022. december 19-én, hétfőn 18:00 – 20:00 óra között.

Advent. Évzáró fáradtság. Terheltség. Vágyakozás önmagunkra. Szeretni tanulás. Ünneplőbe öltözés. Fentiek kavargása bennünk. Ezért üljünk le egy kicsit együtt, az online térben, hogy interaktívan beszélgessünk és éljünk meg valami felemelőt.

“Mentálhigiénés szakember vagyok, kiképzésben levő pár- és családterapeuta. Hiszek a testi- lelki- spirituális harmóniában. S hogy képesek vagyunk a folyamatos fejlődésre és jobbá levésre.” Ferenczi Enikő

A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Kérjük, hogy CSAK abban az esetben jelentkezzen, ha bekapcsolt kamerával és kikapcsolt mikrofonnal tud résztvenni az előadás teljes ideje alatt. Köszönjük a megértést!

Az előadást követően bátran kérdezzenek az előadótól! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő API diákot az online előadásra!

Regisztráció: https://forms.gle/SQ6844JaNtMWqB2B7


A GyarAPItó online előadássorozat következő meghívottja Hetényi Tamás, aki FELÉPÜLÜNK! Közösségi terápia a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítványnál címmel tart előadást 2022. december 13-án, kedden 18:00 – 20:00 óra között.

Hetényi Tamás pszichológus, mentőápoló és felnőtt szakápoló, a Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány Rehabilitációs Intézet főállású munkatársa, ahol szenvedélybetegek hosszúterápiás, bentlakásos rehabilitációjával foglalkozik. Előadásában a TERÁPIÁS KÖZÖSSÉG mindennapjaiból fog megosztani néhány pillanatképet, és bemutatja, milyenek a szenvedélybetegek mindennapjai a komlói völgyben, hogyan zajlanak a foglalkozások.

A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy CSAK abban az esetben jelentkezzen, ha bekapcsolt kamerával és kikapcsolt mikrofonnal tud résztvenni az előadás teljes ideje alatt. Köszönjük a megértést!

Az előadást követően bátran kérdezzenek az előadótól!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő API diákot az online előadásra!

Regisztráció:

https://forms.gle/kf2anYxzdsfRyNBT6