Calendar – iulie 2018

11,12,13,16, iulie 2018 înscrieri ora 9-13 (orar casierie 9-13)
18,19 iulie 2018 sustineri de examen (sălile vor fi afișate cu o zi înainte)
20 iulie 2018 afişarea listelor de admitere
23, 24 iulie 2018 confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
25 iulie 2018 afişarea rezultatelor dupa redistribuire
26 iulie 2018 confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
27 iulie 2018 afişarea listelor finale