Archives


Taxa de gestionare a datelor/ specializări 50 RON
Taxă de admitere/ specializări 150 RON
Taxa pentru taxele de admitere și / sau de administrare trebuie plătită la sediul central (strada Sindicatelor 7) Total: 200 RON

 

În programele de studii inițiate de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în conformitate cu cerințele legale, înscrierea se taxează. Angajaţii şi copiii angajaților UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice, restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar sunt scutiţi de plata taxei de înscriere numai pentru o singură specializare. Solicitantul trebuie să solicite Comitetului de Recrutare pentru anularea taxei de înscriere, împreună cu documentele justificative trimise de Inspectorat.

Vezi regulamentul aici

 

Taxe de școlarizare pentru locurile cu taxă:

Specializarea Psihologie:
 • 2.800 RON/an
Specializarea Psihopedagogie Specială:
 • 2.600 RON/an

 

În centrul de admitere: strada Sindicatelor 7, taxa de înscriere și taxa de școlarizare pot fi plătite la casierie. Pentru plata integrală a taxei de şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%. 

Taxe școlarizare, in anul 2017-2018


Înscrieri 7,8 septembrie 2020
Examen 9 septembrie 2020
Afişarea rezultatelor 10 septembrie 2020
Depunerea contestaţiilor 10, 11 septembrie 2020
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 11 septembrie 2020
Afişarea listelor de admitere pe site 11 septembrie 2020
Confirmarea locurilor
Depunerea cererilor de redistribuire
14 septembrie 2020
Afişarea rezultatelor dupa redistribuire 15 septembrie 2020
Confirmarea locurilor dupa redistribuire 15 septembrie 2020
Afişarea listelor finale 16 septembrie 2020

 

 


Număr locuri Fără taxă Cu taxă
Psihologie, zi 13
Psihologie, ID 28
Psihopedagogie Specială, zi 34

 


Înscrieri* 9, 10, 11, 12, 13 iulie 2020
Examen** 14 iulie 2020
Afişarea rezultatelor 15 iulie 2020
Depunerea contestaţiilor 15,16 iulie 2020
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 17 iulie 2020
Afişarea listelor de admitere pe site 17 iulie 2020
Confirmarea locurilor
Depunerea cererilor de redistribuire
18, 20 iulie 2020
Afişarea rezultatelor dupa redistribuire 21 iulie 2020
Confirmarea locurilor dupa redistribuire și afișarea rezultatelor după al doilea redistribuire 21, 22 iulie 2022
Ocuparea locurilor  după al doilea redistribuire 23 iulie 2020
Afişarea listelor finale 24 iulie 2020

 

 * Locul înscierilor: strada Sindicatelor nr.7, sala 10. (etaj I.), între orele 9-13. Aici se plătește taxa de încriere și taxa de școlarizare

** Locul examenului: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihologie Aplicată, B-dul 21 Decembrie 1989. nr. 128, Amfiteátrul Kulcsár Tibor (etaj 4).
(TAXI: Anghel Saligny – la facultate)


1.   Locul de înscriere:  str. Sindicatelor nr. 7., sala 19: 16, 17, 18, 19, 20 iulie, între orele 9-13
2.   Completarea fișei de înscriere:
vezi model licență, vezi model master.
3.   Achitarea taxei de admitere
  Păstrați fișa de confirmare a înscrierii, cu numărul de concurs, pe care îl veți folosi pe toată perioada admiterii.
 

Broșură

 


Departamentul de Psihologie Aplicată asigură formare în domeniul Psihopedagogiei speciale în formă de învățământ la zi, acreditat de Comitetul Național de Asigurare a Calității. Studenții învață bazele profesiei în săli de cursuri și seminare moderne, în laboratoare echipate modern, în biblioteci universitare și instituționale, tradiționale și electronice, în instituții de cercetare și de practică cu instrumente moderne.

Specializarea în domeniul psihopedagogiei speciale prevede însușirea cunoștințelor teoretice, dezvoltarea abilităților practice și competențe, care mai târziu ajută la ocuparea unui loc de muncă. Competențele însușite sunt aplicate în diferite domenii ale psihopedagogiei speciale, ajută absolvenții să exercite activitatea în următoarele domenii:

 • Evaluarea complexă al copiilor și adulților cu cerințe educative speciale
 • Elaborarea și aplicarea intervențiilor specifice psihopedagogiei speciale (intervenții personalizate preventive, corectiv-compensatorii, de reabilitare, intervenții individuale și de grup) la copii și adulți cu cerințe educative speciale
 • Elaborarea și aplicarea programelor dezvoltate pentru diferite grupuri de țintă
 • Consiliere psihopedagogică pentru persoane/grupuri aparținând la diferite categorii (copii, elevi, familii, muncitori, instructori, etc.)
 • Auto-evaluare și formarea continuă a competențelor profesionale, dezvoltarea carierei
 • Promovarea integrării și includerii sociale și profesionale a copiilor și adulților cu cerințe educative speciale.

 

 


Școala doctorală Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific este o unitate organizatorică în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Școala doctorală în cadrul Specializării Psihologie combină paradigmele științelor clinice (clinical science) și de cercetare-practică (scientist-practitioner). Școala doctorală se concentrează pe intervenții psihologice personalizate, bazate empiric (personalized evidence-based). Timp de trei ani studenții doctoranzi pot dobândi numeroase competențe profesionale, care ajută la ocuparea unui loc de muncă rapid și eficient în educație și în cercetare.

Printre temele școlii de doctorat se enumeră: psihodiagnoza și evaluările psihologice, psihologie clinică, psihopatologie, consiliere psihologică, neuroștiințe cognitive, terapii cognitiv-comportamentale și psihologia pozitivă, consiliere genetică și psihologia evoluționistă. Specializarea Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific permite profesioniștilor ocuparea unui loc de muncă în diferite domenii ale psihologiei: în clinici,  instituții educaționale, în organizații, în cadrul armatei, în instituții penitenciare, pentru că aceste domenii presupun atât o pregătire teoretică, cât și practică la nivel înalt.

 

Conducători de doctorat:

 • Profesor dr. Daniel David, psihologie clinică și psihoterapie, metodologie de cercetare clinică
 • Profesor dr. Anca Dobrean, director al școlii de doctorat, evaluare și psihodiagnostic
 • Profesor dr. Szentágotai-Tătar Aurora, psihologie clinică și psihoterapie (științe clinice cognitive)
 • Profesor dr. Szamosközi István, evaluare și psihodiagnostic, istoria psihologiei
 • Conferențiar habil. dr. Oana David, psihologie clinică/psihoterapie aplicată în mediul economic (ex. coaching cognitiv-comportamental) şi parenting

 

Consultanți științifici:

 • Conferențiar dr. Ioana Cristea, neuroștiințe cognitive clinice
 • Profesor dr. Călin Felezeu, psihologie culturală
 • Conferențiar dr.  Viorel Lupu, psihiatrie clinică și experimentală
 • Conferențiar dr. Mădălina Sucală, psihologia sănătății clinice, psihologie clinică, psihoterapie
 • Lector dr. Simona Ștefan, psihoterapie

Masteratul în Consultanță și Intervenție Psihologică a fost întemeiat și este asigurat de Departamentul de Psihologie Aplicată în 2005, ca element central al formării în trei etape de tip Bologna. Acest  masterat de patru semestre este acreditat de către Comitetul de Asigurare a Calității din România și este destinat în primul rând studenților din domeniul Psihologiei și Pedagogiei. Domeniul de formare aprofundează specializarea psihologie școlară, oferind atât cursuri de psihologie școlară, consiliere în carieră și consiliere școlară pentru profesioniști, cât și pentru persoanele care doresc în viitor o carieră în domeniul psihologiei școlare, recunoscut de Colegiul Psihologilor din România. Programul are ca scop principal optimizarea, dezvoltarea funcțiilor cognitive, emoționale și sociale la copii și adolescenți. Programul urmărește dobândirea următoarelor competențe:

 • Evaluarea psihologică a copiilor, adolescenților, tinerilor, și a membrilor familiei
 • Consiliere școlară
 • Rezolvarea conflictelor
 • Cunoașterea și dobândirea metodelor și practicilor de dezvoltare a abilităților și atitudinilor pentru eficientizarea învățării, atât a atitudinii și a comportamentului sanogen, cât și integrarea în societate a tinerilor
 • Consiliere în carieră
 • Achiziționarea de metode și proceduri de explorare a intereselor, valorilor profesionale, și aptitudinilor profesionale
 • Orientare profesională, dobândirea criteriilor și a procedurilor decizionale în carieră pentru alegerea și amplasarea eficientă a forței de muncă
 • Intervenție psihologică primară
 • Dobândirea metodelor de cercetare eficiente și moderne
 • Elaborarea și aplicarea planurilor de dezvoltare individuale și de grup
 • Elaborarea și aplicarea programelor de intervenții cognitiv-comportamentale

Departamentul de Psihologie Aplicată oferă studii aprofundate – studii la zi și învățământ la distanță la nivel de licență Specializarea Psihologie. Ambele forme de studii sunt acreditate de către Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației.

Studenții cu studii la zi pot însuși bazele profesiei într-un mediu modern, cu săli de seminar și de curs, laboratoare echipate cu instrumente moderne, și biblioteci cu conținut în format electronic și tradițional.

Pentru studenții la învățământ la distanță departamentul oferă următoarele:

-un program structurat, care include formarea, evaluarea și practică prin proiecte individuale și sarcini care facilitează învățarea eficientă și continuă a curriculum-ului,

 • ghiduri de studiu elaborate pe baza principiilor educației adulților care promovează munca individuală, adaptarea la stilul individual de învățare,
 • consultarea continuă cu profesorul și tutorele care se ocupă cu toate problemele cu care se confruntă studentul în timpul pregătirii individuale.

Diploma de licență în psihologie asigură dobândirea de cunoștințe teoretice și dezvoltarea de competențe practice și de expertiză care vor ajuta să găsească locuri de muncă pe piața muncii în viitor. Competențele dobândite se referă la diferite domenii ale psihologiei (psihologie școlară, clinică, psihologia muncii și organizațională), ajutând absolvenții să-și dezvolte competențe în următoarele domenii:

 • Promovarea, îmbunătățirea calității procesului de învățare
 • Consiliere în carieră
 • Dezvoltarea programelor speciale, individualizate pentru construirea unei cariere,
 • Consiliere psihologică,
 • Studii de caz și psihodiagnostic,
 • Evaluare și diagnoză organizațională,
 • Recrutarea personalului
 • Dezvoltarea programelor de formare profesională
 • Dezvoltarea și aplicarea intervențiilor și terapiilor clinice