Alpar Bartus bejegyzései

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 • jelentkezési adatlap
 • egyéni felelősségvállalási nyilatkozat 
 • motivációs levél – az Erasmus programban folytatandó tanulmányok nyelvén (angol, francia, német stb.); 
 • Curriculum Vitae – román vagy angol nyelven, Europass formátum; 
 • hallgatói igazolás – a II éves hallgatók: a 2019-2020-as tanév végi átlagával, az I éves hallagtók: a 2020-2021-es tanév első féléves átlagával  
 • nyelvvizsga-oklevél – a partneregyetemen képzési nyelvéről (Alpha, Lingua, egyéb nemzetközi nyelvvizsga-oklevelek: pl. Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE stb.) vagy egy egyéni felelősségvállalási nyilatkozat, amelyben a jelentkező vállalja, hogy amennyiben elnyeri az ösztöndíjat, részt vesz a Nemzetköi Kapcsolatok Központ által szervezett nyelvvizsgán (Mindez a feltétel nem vonatkozik azokra a hallgatókra, akik olyan külföldi partneregyetemre szeretnének jelentkezni amelyen a tanítási nyelv megegyezik a Babeş–Bolyai egyetmen végzett tanulmányokéval.) 

*A kiválasztásra azok a hallgatók is jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek európai uniós állampolgársággal, de tanulmányaikat a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen folytatják. A EU állampolgársággal nem rendelkező, kiválasztott hallgatók kötelezettsége a vízum kérelmezése az adott országban folytatandó tanulmányok idejére. 

**A jelentkezési dosszié (iskolai teljesítmény, motivációs level, CV) elbírálása mellett a hallgatóval elbeszélgetnek a bíráló bizottság tagjai egy interjú keretében. 

***Az interjú a Microsoft Teams felületen zajlik majd, belépési kód: 2uo18mh 

****Jelentkezni kizárólag online lehet az alábbi linken: https://forms.office.com/r/FyPedeKX1N  

Naptár: 

 • I. forduló: 2021. április 6 – 15 (12 óra). között a pályázatok feltöltése a felületre
 • II. forduló: 2021. április 16. (9 óra), intrejú a Microsoft Teams felületen. Belépési kód: 2uo18mh
 • III. forduló: 2021. április 17. – eredményhirdetés 

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar Erasmus+ partneregyetemei: 

https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/erasmus-psiho/2021/acorduri_martie-2021_etapa-2.pdf

A kar Erasmus+ koordinátora: 

Dr. Daniel Andronache adjunktus – erasmus.psyed@outlook.com 


A BBTE költségvetésen kívüli alapjából rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók névsora: 
Kérjük azokat a hallgatókat, akik most először részesülnek ösztöndíjban küldjék el elektronikus formában a számlakivonatukat (javasolt bankok: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC vagy OTP) a titkárság: ildiko.simon@ubbcluj.ro vagy pedig a social@ubbcluj.ro e-mail címre. 

Az e-mailben elküldött banki dokumentumon kötelező feltüntetni a következőket: a kar neve, a szak, évfolyam, a személyi szám (CNP), a leánykori név (amennyiben változott), az ösztöndíj típusa és a kitöltés időpontja. 
ÖSZTÖNDÍJAK

2020-2021-es egyetemi tanév, 2. félév:

 1. ÉRDEM
 2. TANULMÁNYI
 3. SZOCIÁLIS

Kérjük azokat a hallgatókat, akik most először részesülnek ösztöndíjban küldjék el elektronikus formában a számlakivonatukat (javasolt bankok: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC vagy OTP) a titkárság: ildiko.simon@ubbcluj.ro vagy pedig a social@ubbcluj.ro e-mail címre. 

Az e-mailben elküldött banki dokumentumon kötelező feltüntetni a következőket: a kar neve, a szak, évfolyam, a személyi szám (CNP), a leánykori név (amennyiben változott), az ösztöndíj típusa és a kitöltés időpontja. 

Mindazon hallgatók akik az elmúlt félévekben már részesültek ösztöndíjban, megkérjük, hogy e-mailben értesítsék a titkárságot arról, hogy utoljára pontosan melyik tanévben, milyen félévben és milyen típusú ösztöndíjban részesültek. 


Az Erasmus+ iroda és az AIESEC Cluj-Napoca 2021 nyári szakgyakorlati ösztöndíjat szervez az alapképzéses 1 és 2 éves valamint mesteri 1 éves hallgatók számára.

A projektek bemutatása

A kiválasztás a jelentkezési dosszié alapján történő angol nyelvű interjúból áll, először az Erasmus+ iroda és az AIESEC Cluj-Napoca képviselőiből álló bizottsággal, majd a kiválasztott szervezet/vállalat képviselőivel.

A jelentkezési dossziét pdf formátumban kell elküldeni a oana.cozmuta@ubbcluj.ro e-mail címre.

Beküldési határidő: 2021 április 7, 13:00 óra.

A dossziénak tartalmaznia kell:

 • Jelentkezési űrlapot
 • Nyilatkozatot
 • Europass formátumú önéletrajzot
 • Angol nyelvű motivációs levelet
 • Angol nyelvvizsga oklevelet(Cambridge, IELTS, Alfa, Lingua, etc). Amennyiben a jelentkező a kiválasztás időpontjában nem rendelkezik nyelvvizsga oklevéllel, a dossziéba fel kell töltsön egy, saját felelősségre megírt nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy az interjúk után részt vesz egy on-line nyelvvizsgán és hogy csak abban az esetben nyerheti el az ösztöndíjat, amennyiben a nyelvvizsgán legalább B1-B2 szintet ér el.
 • Hallgatói igazolást a legutolsó vizsgaszesszió átlagával

A helyek száma korlátozott, de több szervezethez/vállalathoz is lehet jelentkezni, ezért megkérjük, hogy mindegyikre töltsenek ki külön-külön jelentkezési űrlapot, megjelölve a prioritási sorrendet.

Jelentkezési naptár:

 • 2021 március 26. – április 7 (13 óra) – a jelentkezési dosszié elküldése pdf formátumban a oana.cozmuta@ubbcluj.ro címre
 • 2021 április 7, 17:00 óra – az interjúk beosztásának kifüggesztése
 • 2021 április 8 – interjú az Erasmus+ iroda és az AIESEC Cluj-Napoca képviselőiből álló bizottsággal
 • 2021 április 9 – a kiválasztott diákok előzetes listájának kifüggesztése
 • 2021 április 9 – online nyelvvizsga, azon jelentkezők számára, akik nem rendelkeznek nyelvvizsga oklevéllel
 • 2021 április 12 – fellebezések iktatása
 • 2021 április 14 – végső listák kifüggesztése
 • 2021 április 14 – május 1 – interjú a szervezetek/vállalatok képviselőivel.

Fontos!!!

 • Az Erasmus ösztöndíj havi összege 670 vagy 720 Euró, a befogadó ország függvényében
 • A gyakorlat periódusa minimum 60 nap  
 • A kiválasztott jelentkezők egy 160 eurós jelentkezési díjat kell fizessenek a AIESEC Cluj-Napoca részére valamint a gyakorlat megkezdésekor egy részvételi díjat a befogadó szervezetnek/vállalatnak. Ennek összege a részvételi projektek függvényében változik.
 • A projekt időtartamára a szállást a befogadó szervezet/vállalat biztosítja (a lenti táblázat értelmében). Amennyiben a projekt kevesebb, mint 60 napot tart, a különbözeti napokra a szállást a jelentkező az ösztöndíj összegéből kell fedeznie.

Az idén a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretén belül kutatási és nyári szakmaigyakorlat-mobilitásokra pályázhattok.

 • 👩‍💻 Alapképzős, mesteris és doktorandusz hallgatók jelentkezését várjuk.

A pályázás feltétele a kutatási terv elkészítése és a befogadói nyilatkozat megszerzése és feltöltése. A befogadó intézménnyel, amely csak akkreditált felsőoktatási intézmény lehet nektek kell felvenni a kapcsolatot.


ÉRDEM-  és TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ JAVASLATOK:

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ JAVASLATOK:

Fellebbezések iktatása2021. március 22- március 24, 12 óráig lehetséges, kizárólag e-mailen:  ildiko.simon@ubbcluj.rojudit.megyesi@ubbcluj.ro

Minden fellebbezési kérvényre válasz kell érkezzen. Ellenkező esetben kérem vegyék fel a kapcsolatot a titkársággal.

Az ösztöndíjra jogosult hallgatók végleges névsorát 2021. március 30-án  hírdetjük.


Az ERASMUS hallgatói mobilitási és hallgatói szakmai gyakorlati ösztöndíjakkal kapcsolatos bővebb információk:

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési adatlap (online letölthető: FIŞA CANDIDATULUI – ubbcluj.ro);
 • saját felelősségű nyilatkozat (letölthető a BBTE Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának honlapjáról, http://cci@ubbcluj.ro);
 • motivációs levél – az Erasmus programban folytatandó tanulmányok nyelvén (angol, francia, német stb.);
 • Curriculum Vitae – az Erasmus programban folytatandó tanulmányok nyelvén (angol, francia, német stb.), Europass formátum;
 • hallgatói igazolás – a következő adatokkal: a 2019–2020-as egyetemi tanév tanulmányi átlaga, és a 2020–2021-es egyetemi tanév téli vizsgaszessziójának átlaga. Az I. éves alapképzéses hallgatóknak csak a 2020–2021-es tanév téli vizsgaszessziójának átlagát tartalmazó hallgatói igazolást, valamint a felvételi bejutási átlagot kell benyújtaniuk.
 • nyelvvizsga-oklevél – a partneregyetemen folytatandó tanulmányok nyelvéről (Alpha, Lingua, egyéb nemzetközi nyelvvizsga-oklevelek: pl. Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE stb.).

A kiválasztásra azok a hallgatók is jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek európai uniós állampolgársággal, de tanulmányaikat a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen folytatják. A EU állampolgársággal nem rendelkező, kiválasztott hallgatók kötelezettsége a vízumkészítés az adott országban folytatandó tanulmányok idejére.

Naptár:

 • I. forduló: 2021. március 19 – 24 (12 óra). között a pályázatok feltöltése a https://forms.office.com/r/FyPedeKX1N felületre;
 • II. forduló: 2021. március 25. (9 óra), intrejú a Microsoft Teams felületen. Belépési kód: 2uo18mh;
 • III. forduló: 2021. március 26. – eredményhirdetés

Rendelkezés a 2020–2021-es egyetemi tanév II. félévi ösztöndíjainak odaítélésére vonatkozóan 

Az Öszöndíjbizottság 1460-as számú határozatának értelmében, az elektronikus formában feltöltött szociális iratcsomag kötelező része kell legyen az alábbi nyilatkozat:  https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/anunturi/2021/declaratie-bursa_documente-electronic.pdf

Mindazok a hallgatók, akik már  feltöltötték a szociális ösztöndíjcsomagot elektronikus formában, kötelező módon el kell küldjék az alábbi, kitöltött és alaírt nyilatkozatot, a következő e-mail címekre:  

ildiko.simon@ubbcluj.ro 

judit.megyesi@ubbcluj.ro

Határidő: 2021. március 11. 

 

Mindazok a hallgatók akik 2021 március 9 – 12 között  töltik fel a szociális ösztöndíjcsomagot elektronikus formában, kötelező módon csatolniuk kell a nyilatkozatot.