Tudnivalók 2023-2024

A  beiratkozás kizárólag on-line formában történi.  A felvételi felület 2023 szeptember 5-től érhető el.

Felvételi útmutatók.

Beiratkozási időszak:

2023. szeptember 5., 9 órától – szeptember 10, 10 óráig, online. Szeptember 6-án az iratkozási felület 10 óráig érhető el. Kivételes esetekben (pl. internet kapcsolat hiány stb.)  lehetőség van a személyes iratkozásra a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén: Sindicatelor utca 7 szám alatt, 2023 szeptember 5., 9-13 óra között, szeptember 6., 9-10 között, betartva az adott időpontban érvényes COVID-19 járványügyi helyzet által előírt óvintézkedéseket. A személyes iratkozáshoz előző nap időpontot kell egyeztetni 9-15 óra között a 0264-405337 telefonszámon.

Az iratkozáskor, a felületen, a „Személyazonosságod” résznél, javasolt, hogy a kért adatokat a születési anyakönyvi kivonatból illetve a személyazonossági igazolványból másolják ki.

A külföldi állampolgárok esetében javasolt az útlevél szám helyett a lakcímkártyán szereplő személyi azonosítót (X-XXXXXX-XXXX típusú) beírni.

A beiratkozáshoz szükséges iratok (szkennelve és PDF formátumban feltöltve):

 • űrlap: a felvételi felületen kell generálni
 • érettségi oklevél vagy igazolás (2023-as érettségizők akik még nem kapták kézhez az érettségi oklevelet) + törzskönyvi kivonat (IX-XII osztály)
 • a felvételi díj befizetését igazoló irat (300 lej, https://psiedu.ubbcluj.ro/taxe-admitere) (a beiratkozási felületen lehet utalni)
 • a személyi igazolvány (+ lakcímkártya)
 • születési bizonyítvány
 • a családiorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy egyetemen tanulhat (szeptemberi dátummal)
 • igazolvány, ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek;
 • licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány, olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni, illetve egy igazolás ami az elvégzett képzés alatti hallgatói státust igazolja;
 • különleges helyzetet igazoló iratok:
 • a nem Romániában érettségizett iratkozók esetében az érettségi oklevél hivatalos elismertetése illetve az érettségi általános jegy átszámítását (amennyiben az osztályozás eltér a Romániában érvényben levőtől) tartalmazó iratok
 • a nem román nyelven kiálltott iratok esetében román nyelvű hitelesített fordítás szükséges

Az iratkozási listát 2023 szeptember 7-én, 1p óra után hirdetjük. 10-12 óra között lehet kérvényezni a hibás adatok javítását, e-mailen: admitere.psiedu@gmail.com.

2023. Szeptember 7-én fogjuk hirdetni a kar és az intézet honlapjan a felvételi vizsga helyszínét és a jelentkezők beosztását (az iratkozási számokkal amelyeket az online iratkozás befejezése után kap a jelentkező a felvételi felületen)

Felvételi vizsga:

2023. szeptember 8. (személyes jelenlétet igényel).

Helyszín és időpont:  

Pszichológia szak:  

Helyszín: 1989 December 21 sugárút, 128. Szám, bejárat az Anghel Saligny utcából, I. emelet 

Vizsga típusa: szóbeli vizsga 

Időpont:  a beosztásnak megfelelően  

 • Beosztások:

Megkérünk minden felvételiző diákot, hogy egy órával az egyéni vizsgaidőpontja előtt jelenjen meg a helyszínen, keresse meg a beiratkozási számának megfelelő termet.  

A vizsgán a felvételi beiratkozási szám (nr. legitimație) alapján szólítjuk a felvételizőket, ugyanakkor kérjük felmutatni a személyigazolványt. 

Gyógypedagógia szak:  

Helyszín: Kulcsár Tibor Amfiteátrum (1989 December 21 sugárút, 128. szám – bejárat az Anghel Saligny utcából  

Vizsga típusa: írásbeli vizsga 

Időpont: 9-11 óra 

A jelentkezőket megkérjük, hogy 8.30-tól legyenek a vizsga helyszínén.  

A vizsgán a felvételi beiratkozási szám (nr. legitimație) alapján szólítjuk a felvételizőket, ugyanakkor kérjük felmutatni a személyigazolványt.   

Felvételi vizsga eredményhírdetés:

2023 szeptember 9., 15 óra után.   Fellebbezések iktatása szeptember 10, 15 óráig, a következő e-mail címen: admitere.psiedu@gmail.com lehetséges. A szóbeli vizsga eredménye nem fellebbezhető.

Eredményhirdetés – bejutási átlagok: 2023 szeptember 11, 16 óra után.  A hely visszaigazolása, újraelosztási kérvények online iktatása: 2023 szeptember 11, 16 óra után – szeptember 12, 13 óráig lehetséges. A hely személyes visszaigazolása szeptember 12, 9-14 óra között a felvételi központban.

A hely online visszaigazolásának  lépései: a felvételi felületen ki kell tölteni, letölteni, majd aláírva feltölteni a beiskolázási szerződést és az adatfeldolgozási nyilatkozatot (pdf formátumban).

A beiskolázási szerződés kitöltésekor be kell írni a kar nevét, a szakterületet és a szak nevét román nyelven, ezek a következők:

Pszichológia szak esetében

A kar neve: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

A szakterület: Domeniul Psihologie

A szak neve: Specializarea Psihologie (în limba maghiară)

Képzési szint: Nivel licență

Gyógypedagógia szak esetében

A kar neve: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

A szakterület: Domeniul Științe ale educației

A szak neve: Specializarea Psihopedagogie specială (în limba maghiară)

Képzési szint: Nivel licență

Amennyiben költségtérítéses helyet foglal el, a hely visszaigazolásához ki kell fizetni a tandíj első részletét (a tandíj egy összegben való befizetése esetében, 10%-os kedvezményben részesülnek).

Azok a hallgatók, akik nem foglalják el az elnyert helyet a jelzett periódusban, elveszítik ezt.

Újraelosztási kérelem benyújtása

A várólistán szereplő és a fizetéses helyre bejutott hallgatók (a hely visszaigazolása után) online, a felvételi programban, kérvényezhetik a helyek újraelosztását, ahhoz hogy a megüresedett helyekre bekerülhessenek, 2023. Szeptember 11-12 között. Szeptember 12-én a felület 13.00 óráig érhető el. Amennyiben ezt nem teszik meg, elveszítik a bekerülés lehetőségét.

A hely online visszaigazolása után, az iratcsomag személyes leadása szükséges. Az iratcsomag tartalma:

 • a beiskolázási szerződés és a beleegyező nyilatkozat (az online felületről letöltött és aláírt változatot kell hozni)
 • a beiratkozáskor feltöltött űrlap eredeti aláírással
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat/bizonyitvány – eredeti példány + 1-1 egyszerü másolat
 • a személyi igazolvány (+ lakcímkártya) egyszerű másolata + az eredeti példány a hitelesítés miatt
 • születési bizonyítvány egyszerű másolata + az eredeti példány a hitelesítés miatt
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy egyetemen tanulhat (júliusi dátum)
 • 2 db színes igazolványkép
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek;
 • licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány másolata, olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni, illetve egy igazolás ami az elvégzett képzés alatti hallgatói státust igazolja – eredeti példány;
 • különleges helyzetet igazoló iratok
 • a tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók. A tandíj befizetését igazoló iratot is nyomtatott formában mellékelni kell az iratcsomaghoz (https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/taxe-scolarizare-21-22.pdf) (a felvételi felületen lehet utalni)
 • Polyás dosszié

A nem román nyelven kiállított iratok esetében a román nyelvű hitelesített fordítas eredeti példánya valamint az eredeti irat szükséges.

A megmaradt helyek újraelosztása:

Amennyiben a jelentkező elfoglalta az elnyert helyét, ezt a beiskolázási szerződés kitöltésével vissza is igazolta, de a későbbiekben egy más képzési formára jutott be (például “távoktatásról” “nappali” képzésre vagy “költségtérítéses” helyről “államilag támogatott” helyre) feltétlenül szükséges a hely újra elfoglalása, valamint egy új beiskolázási szerződés kitöltése, az aktuális képzési formának megfelelően. Amennyiben a tandíj első részletét vagy az éves tandíjat is kifizette, ebben az esetben érvényes a hely elfoglalása és nincs más teendő.

A megerősítés és az újraelosztási kérelem alapján a megüresedett helyek újraelosztásra kerülnek. A fizetéses helyekről (az arra jogosultak) betölthetik átlag szerint a fizetés nélküli helyeket, a várólistán szereplők pedig a megüresedett költségtérítéses helyeket. Az így kialakított lista kifüggesztésre kerül 2023. szeptember 13, 12 óra után a kar és az intézet honlapján.

1. forduló – a megmaradt helyek újraelosztása után:

A második körben azok a jelentkezők, akik az újraelosztás során felvételt nyertek, 2023. 12-14 között foglalhatják el az elnyert helyet online, majd személyesen.

Ha az újraelosztás után (miután elfoglalta a költségtérítéses helyet) tandíjmentes helyre kerül, akkor el kell foglalnia a tandíjmentes helyet is és egy új beiskolázási szerződést és nyilatkozatot kell feltölteni a felvételi felületre.

A végleges listák 2023. Szeptember 15.-én, 16 óra után kerülnek kifüggesztésre.

A nem Romániában érettségizett iratkozók esetében a felvételire való iratkozás előtt az oklevél hivatalos elismertetése illetve az érettségi általános jegy és középiskolás átlag átszámíttatása is szükséges.

Felvételi kritériumok az Európai Unió tagállamaiból származó diákok számára

Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az  Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.

Bővebb információk: https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/