A beiratkozás kizárólag on-line formában történik!
2024. július 15 - 18 között
(július 18.-án a felvételi felület 16 óráig érhető el)
útmutatók iratkozáshoz:
RO hallgatók
HU hallgatók
Információk: 004 0731 174 986
Technikai kérdések: 004 0731 175 015
Helyszín: Sindicatelor 7. sz, Kolozsvár
Szabályzatok:
Egyetemi
Kari HU    Kari RO

Helyek száma

Hamarosan közöljük.


Vizsgabeosztás

2024. július 20., 16 óra után közöljük az intézet honlapján.


Eredményhírdetés

2024. július 24., 16 óra után közöljük az intézet honlapján.


A hely elfoglalása

Az elnyert helyet előszőr online majd személyesen kell elfoglalni.

A hely elfoglalásához szükséges iratcsomag tartalma:

  • Aláírt beiratkozási formanyomtatvány – 1. melléklet (Anexa 1), kinyomtatva
  • Az érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat vagy az idei érettségizők esetében, akik még nem kapták meg az oklevelet, az érettségi vizsga igazolása.*
  • Születési bizonyítvány (kétoldalasan, amennyiben a személyi szám: CNP – a másik   oldalon található)
  • Személyi igazolvány, a külföldi állampolgárok esetében a személyi igazolvány és  lakcímkártya (mindkét oldala)
  • Orvosi igazolás, amiből kiderül, hogy a jelentkező felsőoktatásban tanulhat
  • Kivételes esetekben más, szükséges iratok (a beiratkozási díj alóli felmentést igazoló iratok, roma nemzetiséget igazoló iratok, a szociális védelmi hálóból érkező jelentkezést igazoló iratok, tantárgyverseny oklevél, stb)
  • 2 db. igazolványkép (3/4)
  • Az aláírt beiskolázási szerződés
  • Polyás dosszié

Minden eredeti irat mellé csatolni kell az irat egyszerű másolatát.

A nem román nyelven kiállított iratok esetében a román nyelvű hitelesített fordítás is szükséges az eredeti irat mellett.

*Az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak, valamint Nagy-Britannia polgárai és azok családtagjai is (férj/feleség és az eltartásukban lévő gyermekek), akik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2019/C 384 I/01 számú Megállapodás kedvezményezettjei  (vagy olyan román állampolgárok, akik külföldön végezték tanulmányaikat vagy Romániában végeztek nemzetközi iskolákban) csatolniuk kell az elismert érettségi oklevelet. Amennyiben az érettségi jegy eltér a Romániában érvényben levő osztályzástól (1-től 10-ig), a jelentkezőknek csatolnia kell az érettségi jegy valamint az elosztási kritériumokban figyelembe vett tantárgyak jegyeinek átszámítását


Nem Romániában érettségizett jelentkezők figyelmébe

Az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak, valamint Nagy-Britannia polgárai és azok családtagjai is (férj/feleség és az eltartásukban lévő gyermekek), akik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2019/C 384 I/01 számú Megállapodás kedvezményezettjei  (vagy olyan román állampolgárok, akik külföldön végezték tanulmányaikat vagy Romániában végeztek nemzetközi iskolákban) jelentkezésével és okirataik elismertetésével kapcsolatban a BBTE Nemzetközi Osztálya foglalkozik (tel: 0040- 264.429.762, 6052-es   belső, e-mail: anna.fejer@ubbcluj.ro):  https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/

A nem Európai Unió tagállamaiból érkező jelentkezők a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya közreműködésével jelentkezhetnek a felvételire (tel: 0040- 264 429 762, 6023-as  belső,   e-mail: corina.todea@ubbcluj.ro): https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-other-countries/bachelor/

Külföldön végzett tanulmányokkal rendelkező román állampolgárok, a következő helyen kaphatnak információkat:
https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/recognition-of-studies-romanian-citizens/bachelor-studies/

Amennyiben az érettségi jegy eltér a Romániában érvényben levő osztályzástól (1-től 10-ig), a jelentkezőknek az okirataik elismertetése után, de még a beiratkozási nyomtatvány kitöltése előtt, kérvényeznie kell az érettségi jegy valamint az elosztási kritériumokban figyelembe vett tantárgyak jegyeinek átszámítását (tel: +40-264-405300, 5105-ös belső, e-mail: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro).