A kolozsvári pszichológiai iskola történeti áttekintése

A kolozsvári Pszichológiai Tanszék 1919-ben jött létre, a román tannyelvű tudományegyetem létrehozatalakor. A tanszék élére Florian Ştefănescu-Goangă professzort nevezték ki, a kor jeles, meghatározó személyiségét, aki Wundt lipcsei Pszichológia Intézetében nyert képzést. A német modellt követve Ştefănescu-Goangă professzor 1922-ben létrehozta a kolozsvári Kísérleti, Összehasonlító és Alkalmazott Pszichológiai Intézetet, amely országos szinten is az első ilyen típusú intézmény. A két világháború közötti periódusban az intézet rohamosan fejlődött, ami az itt dolgozó kiváló szakembereknek is köszönhető. Ennek a folyamatnak az 1948-as tanügyi reform vetett véget, amely a pszichológiát az oktatás peremére szorította, mígnem 1977-ben a pszichológia szakot felszámolták és 1989-ig szüneteltették.
1990-ben a Történelem és Filozófia Karon belül újra létrehozták a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen a Pszichológia Tanszéket, mely az első pillanattól fogva folyamatosan és fokozatosan fejlődött, elérve és messze túlszárnyalva elődje szintjét. Az elmúlt két évtized alatt nemcsak az ország egyik, szakmailag kimagasló, központjává nőtte ki magát, hanem kivívta a nemzetközi tudományos elismerést is.

1996-ban a Történelem és Filozófia Karból kivált a Pszichológia és Neveléstudományok Kar, melyhez a Pszichológia Tanszék is hozzátartozott.
A fokozatos fejlődés következtében, a diáklétszám növekedésével, illetve az új szakirányok, szakok és mesteri programok létrehozásával, a 2005-ös tanévtől kezdődően a Pszichológia Tanszékből kiválva létrejött az Alkalmazott Pszichológia Tanszék, amely – országos szinten a magyar tannyelvű pszichológus- és gyógypedagógus képzést vállalta fel.
Az Alkalmazott Pszichológia Tanszék (2012-től Intézet) oktatóinak és diákjainak korszerű infrastruktúra áll rendelkezésére, tudományos kutatásaik eredményeit az Erdélyi Pszichológiai Szemlében  publikálhatják, amelyet a romániai Országos Tudományos Kutatási Bizottság, az American Psychologist Association (PsychINFO), illetve az EBSCO is jegyez.

Az Alkalmazott Pszichológia Intézet minden képzési szinten – alap-, mesteri-, doktori – biztosít tanulási lehetőséget.