A beiratkozás kizárólag on-line formában történik!
2024. július 15 - 18 között
(július 18.-án a felvételi felület 16 óráig érhető el)
útmutatók iratkozáshoz:
RO hallgatók
HU hallgatók
Információk: 004 0731 174 986
Technikai kérdések: 004 0731 175 015
Helyszín: Sindicatelor 7. sz, Kolozsvár
Szabályzatok:
Egyetemi
Kari HU    Kari RO

Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás

 • Képzés időtartama: 4 félév
 • Képzés nyelve: magyar
 • Összkreditszám: 120 kreditpont
 • Képzési forma: nappali
 • Célcsoport: elsősorban a pszichológia és neveléstudományok szakterületen alapképzésben részesült hallgatók jelentkezését várjuk

Rövid leírás

A “Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás” a Romániai Minőségbiztosítási Bizottság által akkreditált képzés. A Romániai Pszichológusok Társaságának (COPSI) akkreditációja (Nr. 64 din 15/04/2022)  a nevelési tanácsadás doméniumban ad elismervényt, és biztosítja a Romániai Pszichológusok Társasága által elismert a gyakorló iskolapszichológusi státus megszerzését. 
A program a gyerekek, serdülők, fiatalok kognitív, emocionális és szociális fejlődésének optimizálását célozza, ezáltal megszólítva azokat a szakembereket, akik a gyerek, iskola- és neveléspszichológia illetve pályaválasztási tanácsadás terén szeretnének elhelyezkedni.

Szakkompetenciák

 • A gyerekek, serdülők, fiatalok, családtagok pszichológiai felmérése,
 • Iskolai tanácsadás,
 • Konfliktusmegoldás,
 • Készség- és képesség, attitűd fejlesztő és formáló módszerek és eljárások megismerése, amelyek a hatékony tanulást, a szanogén attitűdök és viselkedések kialakulását, az egyének közösségbe való beépülését segítik elő,
 • Karriertanácsadás, karrierépítési szaktanácsadás,
 • Szakérdeklődés, szakmai értékek, szakképzés, szakképességek feltárására szolgáló módszerek és eljárások elsajátítása,
 • Szakorientáció, szakmai választásokra vonatkozó döntéshozatali kritériumok, érvek, eljárások elsajátítása a hatékony munkaerő elhelyezés és elhelyezkedés érdekében,
 • Elsődleges (primér) pszichológiai beavatkozás,
 • Hatékony, modern  kutatásmódszerek elsajátítása,
 • Egyéni és csoportos fejlesztési tervek kidolgozása és alkalmazása.

Klinikai pszichológia: felmérés és beavatkozás

 • Képzés időtartama: 4 félév
 • Képzés nyelve: magyar
 • Összkreditszám: 120 kreditpont
 • Képzési forma: nappali
 • Célcsoport: elsősorban a pszichológia alapképzésben részesült hallgatók jelentkezését várjuk 

Rövid leírás

A “Klinikai pszichológia: felmérés és beavatkozás” mesteri a Romániai Minőségbiztosítási Bizottság által akkreditált képzés. A Romániai Pszichológusok Társaságának (COPSI) akkreditációja (Nr. 123/10.08.2023) a klinikai pszichológus státus megszerzését hivatott biztosítani.
A program azokat szólítja meg, akik klinikai pszichológusként a pszichológiai problémák mögött meghúzódó pszichés mechanizmusok megértésében és befolyásolásában szeretnének elmélyülni.  

Szakkompetenciák

 • A klinikai pszichológia területén belül felhasználásra kerülő általános konceptuális keretek, elméleti modellek és kutatási eredmények ismerete és alkalmazása a klinikai gyakorlatban,
 • Klinikai pszichológiai, pszichopatológiai és pszichiátriai ismeretek alkalmazása a klinikai gyakorlatban,pszichológiai értékelés gyermekeknél és felnőtteknél, egyén, pár, család, csoport/szervezet szintjén, az egészséggel és betegséggel kapcsolatos pszichológiai tényezők figyelembe vételével,
 • Pszichológiai és pszichodiagnosztikai interjú levezetése, pszichológiai tesztek alkalmazása, pszichodiagnózis, szóbeli visszajelzés, írásos vélemények, jelentések és ajánlások megfogalmazása a pszichológiai értékelést követően,
 • A tudományosan megalapozott diagnosztikai vizsgálatok kivitelezése és esetmegfogalmazások kidolgozása,
 • A pszichológus – kliens kapcsolat/szövetség kialakításának képessége,
 • Rövid terápiás beavatkozások stratégiájának kidolgozását megalapozó elvek ismerete és ezek hatékony alkalmazásának képessége, a különböző pszichológiai problémák kezelése esetében bevethető empirikusan megalapozott eljárások ismerete,
 • A válság- és problémahelyzetek kiértékelése, megértése és diagnosztizálása, a hatékony megoldások azonosítása és alkalmazása,
 • Az aktuális kutatási eredmények integrálása a klinikai gondolkodásba és gyakorlatba.