Záróvizsga Mesteri

Általános tudnivalók

A mesteris hallgatók feladata a disszertációs dolgozat megírása és leadása. 

Ezt a dolgozatot bemutatják és megvédik a vizsgabizottság előtt. 

Beiratkozás:

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka

A beiratkozáshoz szükséges beszkennelt iratok:

 1. beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt beiratkozási kérvény
 2. születési anyakönyvi kivonat (amennyiben a név eltér az eredetileg leadott születési bizonyítványban szereplőtől: a változást igazoló hiteles iratok, valamint a Dekáni hivatal által jóváhagyott kérvény, amiben az új név feltüntetését kéri)
 3. személyazonossági igazolvány (+ lakcímkártya külföldi diákok esetében)
 4. érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak) – egy .pdf dokumentumban
 5. egyetemi oklevél + törzskönyvi kivonat (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak) – egy .pdf dokumentumban
 6. a nem Romániában záróvizsgázott hallgatók esetében az elismert BA oklevél (ha az eredeti oklevél nem az egyetemi iratcsomagban van)
 7. disszertációs dolgozat teljes terjedelmében (.doc/.docx/.pdf) – a dolgozat, a kivonatok, a statisztikai feldolgozások és a kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva.:
 8. a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat (.pdf/.docx) – MODELL (a román vagy az angol modellt át kell másolni egy üres lapra a saját adatokkal kitöltve, majd aláírni)
 9. a témavezető értékelése, javaslata és hasonlósági jelentés;
 10. a záróvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára. Ha ezzel a lehetőséggel már éltek vagy ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük (1000 lej), aminek bizonylatát mellékelni kell az iratcsomaghoz.

Az iratokat úgy kell beszkennelni, hogy megtekintés közben ne kelljen elforgatni az oldalakat.

Az iratok online feltöltése után, az eredeti dokumentumokat egy pólyás dossziéban, legkésőbb a szakdolgozat védése előtt le kell adni a titkárságon.

Védéssel kapcsolatos információk:


PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS BEAVATKOZÁS

Záróvizsga bizottság

Elnök:

 • dr. Bernáth Anna-Emese docens

Bizottsági tagok:

 • dr. Kálcza-Jánosi Kinga docens
 • dr. Marschalkó Eszter adjunktus
 • dr. Orbán Réka adjunktus
 • dr. Sulyok Kármen adjunktus
 • dr. Tamás Borbála adjunktus

Titkár:

 • dr. Barta Andrea társult adjunktus

Záróvizsga időpontok:

 • Államvizsga dolgozat védése: 2024. július 5 – 6 között
 • A pontos időpontokat és a helyszínt utólag fogjuk közölni

Melléklet a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa által, 2024 március 18-án jóváhagyott, Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzathoz:

Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának SZABÁLYZATA-nak 21. cikke alapján: 

„Az egyes karok saját szabályzatukban határozzák meg az elfogadható hasonlóság maximális százalékos arányát, amely nem haladhatja meg a 20%-ot. Ez csak a helyesen idézett anyagra vonatkozik, és nem foglalja magában a jelölt korábbi publikációiból származó anyag újra felhasználását. A kari szabályzat meghatározza a hallgatók és a témavezetők kötelezettségeit is arra az esetre, ha a hasonlóság a megengedett százalékos arányt túllépi.”

 a 2024 április 3-i gyűlésén, a Kari Tanács határozata a következő: 

A Pszichológia és Neveléstudományi Karon a maximálisan elfogadott hasonlósági arány 20%. A záróvizsgára való iratkozáskor csatolni kell a hasonlósági vizsgálat eredményét is.

A maximálisan elfogadott hasonlósági százalék túllépése esetén a szakdolgozat csak a hasonlósági jelentés eredményének elemzését és értelmezését tartalmazó dokumentum alapján nyújtható be a záróvizsgára. 


Szakdolgozat és disszertációs dolgozat szabályzat: érvényes 2023 júliustól

Szakdolgozat és disszertációs dolgozat szabályzat: érvényes 2024 júliustól


Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA

MagyarRomán

A disszertáció vizsga átmenő jegye legkevesebb 6,00-os.