Záróvizsga Mesteri

Általános tudnivalók

A mesteris hallgatók feladata a disszertációs dolgozat megírása és leadása. 

Ezt a dolgozatot bemutatják és megvédik a vizsgabizottság előtt. 

Beiratkozás:

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka

A beiratkozáshoz szükséges beszkennelt iratok:

 1. beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt beiratkozási kérvény
 2. születési anyakönyvi kivonat (amennyiben a név eltér az eredetileg leadott születési bizonyítványban szereplőtől: a változást igazoló hiteles iratok, valamint a Dekáni hivatal által jóváhagyott kérvény,  amiben az új név feltüntetését kéri)
 3. személyazonossági igazolvány (+ lakcímkártya külföldi diákok esetében)
 4. érettségi oklevél (eredeti) +  törzskönyvi kivonat (eredeti) – (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak) – egy .pdf dokumentumban;
 5. egyetemi oklevél + törzskonyvi kivonat (ha az eredeti oklevelek nem az egyetemi iratcsomagban vannak) – egy .pdf dokumentumban;
 6. a nem Romániában záróvizsgázott hallgatók esetében az elismert BA oklevél 
 7. disszertációs dolgozat teljes terjedelmében (.doc/.docx/.pdf ) – a dolgozat, a kivonatok, a statisztikai feldolgozások és a kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva. Ezt megkérjük a következő helyre is töltsék fel:  Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af1xftVSYDaJafeM12CjYUEYSxDxZpwjLAGHq1Ug1x8s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d727bbea-8bdf-446f-a9f3-324fa5704e13&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095.

Kód: qtis7cq

 1. a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat (.pdf/.docx) – MODELL (a román vagy az angol modellt át kell másolni egy üres lapra a saját adatokkal kitöltve, majd aláírni)
 1. a témavezető értékelése és javaslata
 2. a záróvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára. Ha ezzel a lehetőséggel már éltek vagy ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük (1000 lej), aminek bizonylatát mellékelni kell az iratcsomaghoz.

Az iratokat úgy kell beszkennelni, hogy megtekintés közben ne kelljen elforgatni az oldalakat

Az iratok online feltöltése után, az eredeti dokumentumokat és a CD-t amely tartalmazza a disszertációs dolgozatot teljes terjedelmében (.doc/.docx/.pdf),  illetve a kutatás nyers adatait  és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), valamint a dolgozat kivonatát, egy pólyás dossziéban, legkésőbb a szakdolgozat védése előtt  le kell  adni a titkárságon.

A díjat a következőképpen lehet fizetni:

 • Banki vagy postai átutalással: https://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/diakoknak/szabalyzatok/tandijak-befizetese-2022-2023/

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS BEAVATKOZÁS

ZÁRÓVIZSGA BIZOTTSÁG

Elnök:

 • dr. Bernáth Anna-Emese docens

Bizottsági tagok:

 • dr. Batiz Enikő adjunktus
 • dr. Rusu Dan adjunktus

Titkár:

 • dr. Kanyaró Kinga adjunktus

Dátum: 2024. február 19.

Beosztás


Szakdolgozat és disszertációs dolgozat szabályzat: érvényes 2023 júliustól

Szakdolgozat és disszertációs dolgozat szabályzat: érvényes 2024 júliustól


Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA:

MagyarRomán

A disszertáció vizsga átmenő jegye legkevesebb 6,00-os.