A beiratkozás kizárólag on-line formában történik!
2024. július 15 - 18 között
(július 18.-án a felvételi felület 16 óráig érhető el)
útmutatók iratkozáshoz:
RO hallgatók
HU hallgatók
Információk: 004 0731 174 986
Technikai kérdések: 004 0731 175 015
Helyszín: Sindicatelor 7. sz, Kolozsvár
Szabályzatok:
Egyetemi
Kari HU    Kari RO

PSZICHOLÓGIA szak

A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa:

 • 20%: az érettségi média
 • 80%: a szóbeli felvételi vizsga jegy
  (személyes jelenlét szükséges)

A Pszichológia szakra jelentkezőknek a megadott szakirodalmi fejezetek átfogó ismerete szükséges. A vizsgatételek a megadott fejezetek alfejezetei. A szóbeli vizsgán a felvételizőnek 20 perc áll rendelkezésére  a kihúzott tételének kidolgozására, a felkészülésre. Ezt követi egy 10 perces szóbeli vizsga amely két részből áll:  7 perces önálló válasz, amelyet a bizottság csak akkor szakít meg, ha a felvételiző teljesen más témáról beszél vagy jelzi, hogy befejezte válaszát; 3 perc a bizottság kérdéseire adott válasz.

 • érzelmek
 • motiváció
 • percepció és figyelem
 • tanulás és emlékezés
 • értelmi fejlődés, gondolkodás, beszéd és intellektuális teljesítmény

GYÓGYPEDAGÓGIA szak

A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa:

 • 20%: az érettségi média
 • 80%: az írásbeli felvételi vizsga jegy
  (személyes jelenlét szükséges)

A felvételizőknek újságcikk alapján esszét kell írniuk. 
Az újságcikk egy Romániában élő, speciális nevelési igényű személy helyzetét írja le.
A részlet a következő területek egyikére terjedhet ki:

 • oktatás
 • szolgáltatásokhoz való hozzáférés
 • szabadidő
 • professzionalizáció
 • attitűdökés diszkrimináció. 

Az írásbeli vizsga időtartama egy óra. 

Javasolt szakirodalom:

N. Kollár K. & Szabó É. (2004). Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris kiadó

Javasolt szakirodalom:

Kálmán Zs.& Könczei Gy. (2002). A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest: Osiris kiadó


Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi  oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi: https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/.