A beiratkozás kizárólag on-line formában történik!
2024. július 15 - 18 között
(július 18.-án a felvételi felület 16 óráig érhető el)
útmutatók iratkozáshoz:
RO hallgatók
HU hallgatók
Információk: 004 0731 174 986
Technikai kérdések: 004 0731 175 015
Helyszín: Sindicatelor 7. sz, Kolozsvár
Szabályzatok:
Egyetemi
Kari HU    Kari RO

Helyek száma

Hamarosan közöljük.


Vizsgabeosztás

2024. július 20. közöljük az intézet honlapján.


Eredményhírdetés

2024. július 26., 16 óra után közöljük az intézet honlapján.


A hely elfoglalása

Az elnyert helyet előszőr online majd személyesen kell elfoglalni.

A hely elfoglalásához szükséges iratcsomag tartalma:

 • Beiratkozási nyomtatvány – 1. számú melléklet kinyomtatva, alírva
 • Az érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat
 • Egyetemi oklevél (BA) + törzskönyvi kivonat (diploma supplement) vagy az azt helyettesítő igazolás (2024-es végzősök esetében)*
 • Születési bizonyítvány (kétoldalasan, amennyiben a személyi szám – CNP – a másik oldalon található)
 • Személyi igazolvány. A külföldi állampolgárok esetében személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges
 • Orvosi igazolás, amiből kiderül, hogy a jelentkező felsőoktatásban tanulhat
 • Érvényes angol, francia, német, olasz vagy spanyol nyelvvizsga oklevél (legkevesebb B1 szint): https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/regulamente/anexa_1_certificate_i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
 • Kivételes esetekben más szükséges iratok (a beiratkozási díj alóli felmentést igazoló iratok, roma nemzetiséget igazoló iratok, a szociális védelmi hálóból érkező jelentkezést igazoló iratok, stb.)
 • Csatolni kell az előző egyetem által kiállított igazolást, ami tartalmazza az elvégzett tanulmányi éveket, valamint a költségtérítési formát.
 • 2 db. igazolványkép (3/4
 • Az aláírt beiskolázási szerződés
 • Polyás dosszié

Minden eredeti irat mellé csatolni kell az irat egyszerű másolatát.

A nem román nyelven kiállított iratok esetében a román nyelvű hitelesített fordítás is szükséges az eredeti irat mellett.

*Az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak, valamint Nagy-Britannia polgárai és azok családtagjai is (férj/feleség és az eltartásukban lévő gyermekek), akik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2019/C 384 I/01 számú Megállapodás kedvezményezettjei  (vagy olyan román állampolgárok, akik külföldön végezték tanulmányaikat vagy Romániában végeztek nemzetközi iskolákban) csatolniuk kell az elismert érettségi oklevelet. Amennyiben az érettségi jegy eltér a Romániában érvényben levő osztályzástól (1-től 10-ig), a jelentkezőknek csatolnia kell az érettségi jegy valamint az elosztási kritériumokban figyelembe vett tantárgyak jegyeinek átszámítását


Nem Romániában érettségizett jelentkezők figyelmébe

Az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak, valamint Nagy-Britannia polgárai és azok családtagjai is (férj/feleség és az eltartásukban lévő gyermekek), akik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 2019/C 384 I/01 számú Megállapodás kedvezményezettjei  (vagy olyan román állampolgárok, akik külföldön végezték tanulmányaikat vagy Romániában végeztek nemzetközi iskolákban) jelentkezésével és okirataik elismertetésével kapcsolatban a BBTE Nemzetközi Osztálya foglalkozik (tel: 0040- 264.429.762, 6052-es   belső, e-mail: anna.fejer@ubbcluj.ro):  https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/

A nem Európai Unió tagállamaiból érkező jelentkezők a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya közreműködésével jelentkezhetnek a felvételire (tel: 0040- 264 429 762, 6023-as  belső,   e-mail: corina.todea@ubbcluj.ro): https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-other-countries/bachelor/

Külföldön végzett tanulmányokkal rendelkező román állampolgárok, a következő helyen kaphatnak információkat:
https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/recognition-of-studies-romanian-citizens/bachelor-studies/

Amennyiben az érettségi jegy eltér a Romániában érvényben levő osztályzástól (1-től 10-ig), a jelentkezőknek az okirataik elismertetése után, de még a beiratkozási nyomtatvány kitöltése előtt, kérvényeznie kell az érettségi jegy valamint az elosztási kritériumokban figyelembe vett tantárgyak jegyeinek átszámítását (tel: +40-264-405300, 5105-ös belső, e-mail: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro).