Záróvizsga Alapképzés

Általános tudnivalók

A záróvizsga 2 próbából áll: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése (1) és az államvizsga-dolgozat leadása és megvédése (2).

Beiratkozás:

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka.

A beiratkozáshoz szükséges beszkennelt iratok:

 1. beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt beiratkozási kérvény
 2. születési anyakönyvi kivonat (amennyiben a név eltér az eredetileg leadott születési bizonyítványban szereplőtől: a változást igazoló hiteles iratok, valamint a Dekáni hivatal által jóváhagyott kérvény, amiben az új név feltüntetését kéri)
 3. személyazonossági igazolvány (+ lakcímkártya külföldi diákok esetében)
 4. érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (amennyiben az eredeti példány nem az egyetemen van) – egy .pdf dokumentumban
 5. a nem Romániában érettségizett hallgatók esetében az elismert érettségi oklevél 
 6. a Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló érvényes igazolás – legkevesebb B1-es szint (kivétel: a 2023-as végzősők akik igazolása a titkárságon vehető át a vizsgaszesszióban). Azok a végzős vagy tanulmányaikat meghosszabbító hallgatók akik nyelvvizsga igazolása időközben érvényét veszítette (2021 előtt voltak kiállítva, amikor harmadévesek voltak) az Alpha központ által kibocsátott / láttamozott érvényes nyelvvizsga oklevéllel kell rendelkezzenek a záróvizsgára való iratkozáskor.
  Az ALPHA központ által szervezett nyelvvizsgával kapcsolatos információkat a következő helyen nézhetik meg : http://lett.ubbcluj.ro/alpha/en/certificates-and-language-exams-in-english/;
 7. az államvizsga-dolgozat teljes terjedelmében (doc/.docx/.pdf ) – a dolgozat, a kivonatok, a statisztikai feldolgozások és a kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva. Ezt megkérjük a következő helyre is töltsék fel: 
 • Kód: qtis7cq
 1. a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat – MODELL (a román vagy az angol modellt át kell másolni egy üres lapra a saját adatokkal kitöltve, majd aláírni)
 2. a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja megtekinthető itt) és javaslata;
 3. az államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára. Ha ezzel a lehetőséggel már éltek vagy ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük (1000 lej), aminek bizonylatát mellékelni kell az iratcsomaghoz.

Az iratokat úgy kell beszkennelni, hogy megtekintés közben ne kelljen elforgatni az oldalakat.

Az iratok online feltöltése után, az eredeti dokumentumokat és a CD-t amely tartalmazza az államvizsga dolgozatot teljes terjedelmében (.doc/.docx/.pdf), illetve a kutatás nyers adatait és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), valamint a dolgozat kivonatát, és két darab színes igazolványképet egy pólyás dossziéban, a záróvizsga napján le kell adni a titkárságon.

A díjat a következőképpen lehet fizetni:


PSZICHOLÓGIA SZAK

ZÁRÓVIZSGA BIZOTTSÁG:

Elnök:

 • dr. Kotta Ibolya docens

Bizottsági tagok:

 • dr. János Réka adjunktus
 • dr. Marschalkó Eszter adjunktus
 • dr. Tamás Borbála adjunktus

Titkár:

 • dr. Veres Anna adjunktus

Dátum: 2024. február 19., 9 órától, 101-es terem. Várakozó terem: 115.

Beosztás


GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK

ZÁRÓVIZSGA BIZOTTSÁG:

Elnök:

 • dr. Kálcza-Jánosi Kinga docens

Bizottsági tagok:

 • dr. Orbán Réka adjunktus
 • dr. Jancsó-Farcas Susana adjunktus

Titkár:

 • drd. Barta Andrea tanársegéd

Dátum: 2024. február 19., 9 órától, 114-es terem.

A beosztást a későbbiekben közöljük.


Záróvizsga-szabályzat:

Szabályzat a szakdolgozat és disszertációs dolgozat elkészítéséhez a BBTE Alkalmazott Pszichológia Intézet diákjainak részére: A 2023-as júliusi záróvizsga szabályzata

Szakdolgozat és disszertációs dolgozat szabályzat: érvényes 2024 júniustól


Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA

MagyarRomán

Elméleti vizsga követelmények

Záróvizsga értékelés:

A záróvizsga próbáin elért jegyek átlaga legkevesebb 6.00-os kell legyen.

A záróvizsga alapvető feltétele a részvizsgákon az átmenő jegy elérése (5,00)!

A záróvizsga végleges jegyét két tizedes jegyre csonkítva számolja ki a vizsgabizottság.