Záróvizsga Alapképzés

Általános tudnivalók

A záróvizsga 2 próbából áll: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése (1) és az államvizsga-dolgozat leadása és megvédése (2).

Beiratkozás:

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka.

A beiratkozáshoz szükséges beszkennelt iratok:

 1. beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt beiratkozási kérvény
 2. születési anyakönyvi kivonat (amennyiben a név eltér az eredetileg leadott születési bizonyítványban szereplőtől: a változást igazoló hiteles iratok, valamint a Dekáni hivatal által jóváhagyott kérvény, amiben az új név feltüntetését kéri)
 3. személyazonossági igazolvány (+ lakcímkártya külföldi diákok esetében)
 4. érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (amennyiben az eredeti példány nem az egyetemen van) – egy .pdf dokumentumban
 5. a nem Romániában érettségizett hallgatók esetében az elismert érettségi oklevél kivonat (amennyiben az eredeti példány nem az egyetemen van)
 6. a Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló érvényes igazolás – legkevesebb B1-es szint. Azok a végzős vagy tanulmányaikat meghosszabbító hallgatók akik nyelvvizsga igazolása időközben érvényét veszítette (2022 előtt voltak kiállítva, amikor harmadévesek voltak) az Alpha központ által kibocsátott / láttamozott érvényes nyelvvizsga oklevéllel kell rendelkezzenek a záróvizsgára való iratkozáskor.
  Az ALPHA központ elérhetősége:
  • e-mail: alpha.ubbcluj@gmail.com
  • telefon: 0264 434164, 5616-os belső, munkanapokon, 11-15 óra között lehet érdeklődni
 7. az államvizsga-dolgozat teljes terjedelmében (doc/.docx/.pdf ) – a dolgozat, a kivonatok, a statisztikai feldolgozások és a kutatás nyers adatai (ha a dolgozat nem kutatási terv) mind egy .zip-be csomagolva.
 8. a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatMODELL (a román vagy az angol modellt át kell másolni egy üres lapra a saját adatokkal kitöltve, majd aláírni)
 9. a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja megtekinthető itt), javaslata és hasonlósági jelentés;
 10. az államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára. Ha ezzel a lehetőséggel már éltek vagy ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük (1000 lej), aminek bizonylatát mellékelni kell az iratcsomaghoz.

Az iratokat úgy kell beszkennelni, hogy megtekintés közben ne kelljen elforgatni az oldalakat.

Az iratok online feltöltése után, az eredeti dokumentumokat és 2 színes igazolvány képet egy pólyás dossziéban, legkésőbb a szakdolgozat védése előtt le kell adni a titkárságon (a dolgozatot nem).

Védéssel kapcsolatos információk:


PSZICHOLÓGIA SZAK

Záróvizsga bizottság:

Elnök:

 • dr. Kotta Ibolya docens

Bizottsági tagok:

 • dr. Bernáth Anna-Emese docens
 • dr. Batiz Enikő adjunktus
 • dr. János Réka adjunktus
 • dr. Kanyaró Kinga adjunktus
 • dr. Marschalkó Eszter adjunktus
 • dr. Rusu Dan Octavian adjunktus
 • dr. Tamás Borbála adjunktus
 • dr. Barta Andrea társult adjunktus

Titkár:

 • dr. Póka Tünde társult adjunktus

Záróvizsga időpontok:

 • Elméleti vizsga és államvizsga dolgozat védése: 2024. július 1 – július 4 között
 • Beosztás

GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK

Záróvizsga bizottság:

Elnök:

 • dr. Kálcza-Jánosi Kinga docens

Bizottsági tagok:

 • dr. Orbán Réka adjunktus
 • dr. Jancsó-Farcas Susana adjunktus

Titkár:

 • dr. Gergely Roland Henriu társult adjunktus

Záróvizsga időpontok:

 • Elméleti vizsga és államvizsga dolgozat védése: 2024. július 1 – július 3 között
 • Beosztás

Melléklet a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa által, 2024 március 18-án jóváhagyott, Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzathoz:

Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának SZABÁLYZATA-nak 21. cikke alapján: 

„Az egyes karok saját szabályzatukban határozzák meg az elfogadható hasonlóság maximális százalékos arányát, amely nem haladhatja meg a 20%-ot. Ez csak a helyesen idézett anyagra vonatkozik, és nem foglalja magában a jelölt korábbi publikációiból származó anyag újra felhasználását. A kari szabályzat meghatározza a hallgatók és a témavezetők kötelezettségeit is arra az esetre, ha a hasonlóság a megengedett százalékos arányt túllépi.”

 a 2024 április 3-i gyűlésén, a Kari Tanács határozata a következő: 

A Pszichológia és Neveléstudományi Karon a maximálisan elfogadott hasonlósági arány 20%. A záróvizsgára való iratkozáskor csatolni kell a hasonlósági vizsgálat eredményét is.

A maximálisan elfogadott hasonlósági százalék túllépése esetén a szakdolgozat csak a hasonlósági jelentés eredményének elemzését és értelmezését tartalmazó dokumentum alapján nyújtható be a záróvizsgára. 


Záróvizsga-szabályzat:

Szabályzat a szakdolgozat és disszertációs dolgozat elkészítéséhez a BBTE Alkalmazott Pszichológia Intézet diákjainak részére: A 2023-as júliusi záróvizsga szabályzata

Szakdolgozat és disszertációs dolgozat szabályzat: érvényes 2024 júniustól


Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA

MagyarRomán

Elméleti vizsga követelmények

Záróvizsga értékelés:

A záróvizsga próbáin elért jegyek átlaga legkevesebb 6.00-os kell legyen.

A záróvizsga alapvető feltétele a részvizsgákon az átmenő jegy elérése (5,00)!

A záróvizsga végleges jegyét két tizedes jegyre csonkítva számolja ki a vizsgabizottság.