A beiratkozás kizárólag on-line formában történik!
2024. július 15 - 18 között
(július 18.-án a felvételi felület 16 óráig érhető el)
útmutatók iratkozáshoz:
RO hallgatók
HU hallgatók
Információk: 004 0731 174 986
Technikai kérdések: 004 0731 175 015
Helyszín: Sindicatelor 7. sz, Kolozsvár
Szabályzatok:
Egyetemi
Kari HU    Kari RO

A következő díjakat kell befizetni
(online vagy kivételes esetekben a felvételi központban):

  • beiratkozási díj 300 lej
  • adatfeldolgozási díj 50 lej
  • tehát összesen 350 lej

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a beiratkozás költségtérítéses. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, az Központi Egyetemi Könyvtár alkalmazottai és gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól egy szak esetében. A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen más szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét.

A jelentkezőnek a beiratkozási díj elengedését kérvényeznie kell a Felvételi Bizottságnál, csatolva az igazoló okiratokat.

Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, mégpedig azon a szakon, ahova az érettségi oklevél eredetijét tették le. A további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni. 

A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében adatfeldolgozási díjat kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül az adatfeldolgozási díj kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető.

Az egy vagy mindkét szülőre árvák, az egyszülős családokból származó gyermekek, az állami gondozásból kikerült, 26 évnél fiatalabb jelentkezők, valamint azok a személyek, akiket betegség, fogyatékosság vagy szegénység miatt az a veszély fenyeget, hogy elveszítik a mindennapi megélhetésükhöz szükséges képességüket, mentesülnek a felvételi díj befizetése alól, (amely beiratkozási díjból és iratkezelési díjból áll). A díjak kifizetése alóli felmentés a jelentkező által a beiratkozás időpontjában bemutatott igazoló okiratok alapján történik, a 2-es számú Mellékletnek megfelelően: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/hu/reglementari/files/2024/HU_Anexa_2_Scutiri_partiale_totale_18.03.2024.pdf.

A felvételi díjat online kell befizetni minden szakra külön-külön (Pszichológia, Gyógypedagógia), de azonos szak esetében, ha két képzési formát szeretne választani (nappali képzés + távoktatás) csak egy alkalommal.


Tandíj 2024/2025-ös tanév

Szak  Tandíj (lej)  I. részlet  II. részlet  III. részlet  IV. részlet 
Pszichológia  4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Gyógypedagógia  3.300 825 825 825 825