Kutatási területek, projektek

Az Alkalmazott Pszichológia Intézet kutatási irányai

A stratégiai fejlesztési programnak megfelelően az API intézetben a képzési programok szakirányaival és képesítéseivel összhangban álló tudományos munka zajlik. Két fő kutatási vonalunk lefedi a pszichológia, gyógypedagógia és a mesterképzések  Pszichológiai tanácsadás és intervenció, Klinikai pszichológia: értékelés és intervenció területét.  

A. Kognitív, szocio-emocionális és viselkedési funkciókra vonatkozó felmérés és beavatkozások gyermekeknél és felnőtteknél

B. A mentális és szomatikus egészség pszichológiai előrejelzői. Az egészség és betegség szempontjából releváns pszichológiai mechanizmusokra vonatkozó felmérés és beavatkozás

– tartalomjegyzék


A. Kognitív, szocio-emocionális és viselkedési funkciókra vonatkozó  felmérés és beavatkozások gyermekeknél és felnőtteknél 


Ezen a kutatási irányon belül a következő kutatási projekteket említjük meg:   

„Értsük meg jobban az ADHD jelenségét” projekt: A figyelemhiányos hiperaktivitás zavar korai felismerése, ADHD-s gyermekek és felnőttek tüneteinek felmérése és specifikus intervenciós programok kidolgozása


Projektfelelős: Dr. Jancsó-Farcas Zsuzsanna adjunktus 

A projekt 2014-ben indult. Az ADHD egyre gyakrabban jelentkező jelenséggé vált a gyerekek körében, ugyanakkor megnőtt az érdeklődés az ADHD kialakulásában szerepet játszó kognitív funkciók, például a munkamemória vizsgálata iránt.

Az ADHD-s gyerekeknek problémáik vannak az információ frissítéssel (nem emlékeznek pontosan a részletekre, nem tudják gyorsan előhívni a tárolt információkat), és figyelmi problémákkal küzdenek, amelyek a memória előfeltételei – mindkettő elengedhetetlen a tanuláshoz és az iskolai sikerhez. Kisebb az információfeldolgozási sebességük: lassabban olvasnak, írnak és válaszolnak. Több időre van szükségük a házi feladatok elvégzésére, az órán végzett munkára, és általában nincs idejük a válaszok ellenőrzésére. Gyakran mind a gyermekek, mind a szülők érintettek ADHD-ban.

A szülők, a tanárok és a területen dolgozó szakemberek a leggyakorlatiasabb információkat szeretnének kapni arról, hogyan segíthetnek az érintett gyermekeken, fiatalokon és felnőtteken, és ez a projekt ezt az igényt hivatott megcélozni.

Ezekből kiindulva szeretnénk a ADHD-s felnőttek témájával is foglalkozni. Az esetek több, mint 50%-ában felnőttkorban is fennmaradnak a tünetek. A konkrét megnyilvánulások azonban gyakran változnak az élet során, és ennek következtében nagyon valószínű, hogy a zavar felnőtteknél aluldiagnosztizált.

Az elvégzett kutatások egy része a korai felismerést és a differenciáldiagnózist segítő eszközökre, a szülők és tanárok értékelési skáláira fókuszált, mások pedig a szociális készségekre, a kapcsolódó komorbiditásokra, tanulási és viselkedési zavarokra irányulnak.

 A projekten belül elért eredmények  

Farcas, S. (2021). Social functioning of children and adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). PedActa, 11 (1), 47-58. https://doi.org/10.24193/PedActa.11.1.4

Bányai, B.I., Jancsó-Farcas, S. (2021). School Success of Students with and without ADHD symptoms. PedActa, 11 (2). https://doi.org/10.24193/PedActa.11.2.4

Farcas, S. (2020). Hyperactivity and attention deficit disorder in early school age. In I. Kotta (Ed.). Nestlings: interesting facts from the psychology of early school age. – written in Hungarian language – Az örökmozgó: hiperaktivitás és figyelemzavar kisiskoláskorban. In  Kotta I. (Szerk.). Fészkelődők: érdekességek a kisiskoláskor pszichológiájából, ISBN: 978-606-37-0816-9, Kolozsvári Egyetemi Kiadó – Presa Universitara Clujeana (pp. 175-184).

Farcas, S., Kiss, Sz., Kotta, I., Orbán, R. (2019, November 29-December 1). Comparison of parent, teacher evaluations: ADHD, conduct and oppositional defiant disorder symptoms.  8th World Conference On Psychology And Sociology (PSY-SOC 2019), Istanbul, Turkey

Farcas, S., Szabó, K., Orbán, R., Batiz, E. (2019, August 29-31). The effects of sport on life satisfaction and well-being in ADHD adults. 6th World Conference on Psychology Sciences (WC-PSY 2019), St. Petersburg, Russia

Farcas, S., Kálcza-Jánosi, K., Kotta, I., Szabó, K., János, R. (2018, September 14-15). Psychometric Properties of The Hungarian Version of The Adult Adhd Self-Report Scale (ASRS-V1.1) Screener and Symptom Checklist. Proceedings of the 3rd International Conference on New Findings in Humanities and Social Sciences, Belgium, Brussels.. ISBN: 978-609-96043-1-2. https://doi.org/10.33422/3hsconf.2018.09.10

Farcas, S., Szamosközi, S., Petric, E., Veres, A. (2017, August 24-30). Psychometric properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) parent version in a Transylvanian minority group. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, Book 3, Vol. II, No. SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-19-5 / ISSN 2367-5659, pages 293-300. https://doi.org/10.5593/SGEMSOCIAL2017/32

Petric, E., Veres, A., Farcas, S., Szamosközi, S. (2017, August 24-30). The prevalence of externalizing and internalizing behavior problems among preadolescents and adolescents in Transylvania. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Book 3, Vol. II, No. SGEM 2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-19-5 / ISSN 2367-5659, pages 409-416. https://doi.org/10.5593/SGEMSOCIAL2017/32

Petric, E., Farcas, S., Veres, A., Szamosközi, Ș. (2017, August 24-30). The relationship between social and emotional competencies and behavioral problems at Transylvanian preadolescents. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, Book 3, Vol. II, No. SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-19-5 / ISSN 2367-5659, pages 417-424. https://doi.org/10.5593/SGEMSOCIAL2017/32

Fărcaș, S., Szamosközi, I., Petric, E., Veres, A. (2017). Psychometric properties of the SDQ hyperactivity subscale in a Transylvanian minority community sample. A pilot study. Transylvanian Journal of Psychology, 18 (1), 21-44.

Farcas, S., Szamosközi, I. (2016). The effects of working memory trainings with game elements for children with ADHD. A meta-analytic review. Transylvanian Journal of Psychology, 17(1), 21-44.

Farcas, S., János, R., Batiz, E. (2016, July 17-22). Adaptation of an eCorsi version: the elaboration and implementation of a modified Corsi block-tapping task for digital tablets measuring visuo-spatial short-term and working memory. 6th International Conference on Memory, ICOM-6, Budapest, Hungary

Farcas, S., János, R., Batiz, E., Maior, E. (2015, August 26-September 1). ADHD symptoms as risk factors for academic impairment. A Transylvanian teachers perspective. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, Book 1, Vol. 1, No. SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-44-5 / ISSN 2367-5659. (2015), doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B11/S1.003 *SGEM 2015 Papers indexed in ISI Web Of Knowledge, Thomson Reuters

  

A vizuális művészeti szakértelem hatása a geometriai formák mentális reprezentációjában


Projektfelelős: Tamás Borbála 

A projekt központi témáját képezi a vizuális művészeti szakértelem hatása a geometriai formák mentális reprezentációjában vizsgálata. A művészeti szakértelemen keresztül mélyebb betekintést nyerhetünk az emberi kogníció működésébe. Egy alkotás művészeti tapasztalata során az előzetes információk, valamint az adott környezet sajátosságai, egyaránt meghatározzák az adott inger információ feldolgozását. Mivel előzetes tapasztalataink nagymértékben befolyásolják azt, hogy miként reagálunk egy ingerre, ezért feltételezzük, hogy különbség van a művész és nem művészek között a specifikus kognitív folyamatokat illetően (mentális reprezentáció, vizuális információ feldolgozási folyamatok, implicit memória stb.). A kutatás célja általunk létrehozott számítógépes programokon történő vizuális információ folyamatok vizsgálata. Ugyanakkor a projekt célja a művészeti szakértelem következtében megváltozott kognitív folyamatok pontosabb feltárása.

A projekten belül elért eredmények 

Publikációk 

Tamás, B., Fodor, L., A., Barta, A., Szamoskozi, I., Gálfi, D. (In press). Visual art, as domain specific knowledge in visual stimuli comprehension: A meta-analytical review of art and non-art experts’ eye fixation duration. 9th International Scientific Conferences on Social Sciences, Humanities and Arts -ISCSS2022.

Tamás, B., Barta, A., Gálfi, D. (In press). Does knowing equal to experiencing? The impact of art interest and knowledge on inspiration frequency. 9th International Scientific Conferences on Social Sciences, Humanities and Arts -ISCSS2022.

Tamás, B., Barta, A., & Szamosközi, I. (2021). The Role of Art Expertise on Visual Symmetry and Asymmetry Preference. 12th International Conference on Humanities, Psychology and        Social     Sciences.                 96-104. https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2021/05/38-60047.pdf

Tamás, B., Barta, A., & Szamosközi, I. (2021). The Role Of Stimuli Complexity And Handedness On Visual Symmetry And Asymmetry Preference.  5th International Academic              Conference                  on                     Humanities            and                                         Social                      Science.                                117-124. https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2021/06/075-585.pdf

Tamás, B., Szamosközi, I., & Barta, A. (2021, July 18-23). Can art make a difference? The effect of experience in arts, and context on object recognition [Poster presentation]. The 32nd International Congress of Psychology. Prague, Czech Republic.

Tamás, B., Barta, A., & Szamosközi, I. (2020, May 21-24). Training in visual art results more unified reaction time over priming conditions [Poster presentation]. 32nd APS Annual Convention. Chicago, IL, USA. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31839.48802

Tamás, B., Barta, A., & Szamosközi, I. (2018). Effect of expertise in visual arts in object recognition of distorted visual stimuli. Transylvanian Journal of Psychology, 19(1), 33-46. RO ISSN: 1454-797 

   

A kreativitás aspektusainak vizsgálata, serkentő, illetve gátló tényezőinek feltérképezése


Projektfelelős: dr. Kanyaró (Szabó) Kinga

A projekt 2013-ban indult, a szociális kreativitás és szociális intelligencia kapcsolatának vizsgálatával. Kutatási eredményeket tovább gondolva több irányba indultak vizsgálatok, kutatások. A kreatív énhatékonyság szerepének feltérképezése után, széles körben a műépítészeti kreativitás és ennek pszichológiai meghatározói kerültek górcső alá. Majd a kreativitás árny oldalának alaposabb vizsgálata következett. Jelen pillanatban is több szempontból kerül elemzésre mind a kreatív személy, potenciál, termék, illetve folyamat.

A kreativitás számos területen megjelenik, így iskolai és szervezti környezetben folytak kutatások, annak vizsgálata céljából, hogy megállapítást nyerjen, mely környezeti tényezők játszanak fontos szerepet a kreatív teljesítményre.

A pszichológiai rugalmasság, annak az egészségi állapotra gyakorolt hatása, illetve szerepe a mindennapi életben, egyik fő kutatási irányvonala a jelen projektnek.

A projekt jövőbeli tervei:

Publikációk 

Marschalko, E. E., Kotta, I., Kalcza-Janosi, K., Szabo, K., & Jancso-Farcas, S. (2021). Psychological Predictors of COVID-19 Prevention Behavior in Hungarian Women Across Different Generations. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.596543 All authors have contributed equally

Kotta, I., Szabo, K., Marschalkó, E. E., Jancso-Farcas, S., and Kalcza-Janosi, K. (2021). The Moderation Effect of Generation on the Relationship between Psychological Flexibility and COVID-19 Preventive Behaviour among Females. Journal of International Women’s Studies, 22(3), 176-187. Available at: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss3/17

Szabó, K., Ratiu, L., C., I. (2021). he relationship between leader Coaching behaviours and employees’ Creative Problem Solving: Insights from workplace. International Journal of Coaching Psychology, 2 (6), 1-14.

Szabó, K. (2018). A kreativitás fogalma és fejlesztése kicsit másképp, Magiszter, XVI, 2, 3-10.

Szabó, K. (2017). Cultural differences in creative self-efficacy, role identity and self-percieved behavior, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-19-5 / ISSN 2367-5659, 24 – 30 August, 2017, Book 3, Vol 2, 93-100 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/32/S11.012

Szabó, K., János, R., Kiss Sz. (2017). Predictors of creative self-efficacy, creative role identity and self-percieved creative behavior, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-19-5 / ISSN 2367-5659, 24 – 30 August, 2017, Book 3, Vol 2, 255-262 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/32/S11.032

Szabó K., Demeter, K. (2014). The role of personality Traits in the relationship between creativity and cyberbullying, 11th Apls-Adria Psychology Conference, Pécs Hungary, 18th-20th september, Abstracts, Review of psychology, 21, 1, 81, ISSN: 1330-6812

Szabó, K., Demeter, K., Batiz, E., Bota, A., Kónya, N. (2014). Creativity and personality profiles of adolescents based on cyberbullying roles, Erdélyi Pszichológiai Szemle (Transylvania Journal of Psychology), 15, (2), 181-198.

Mutică, P., Szabó, K., Szamosközi, Ş. (2014). The Importance of Creativity in Architecture as a Solution to Urban Landscape Disfunctionalities, Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture, 57 (3), 273 – 277.

Szabó, K., Szamosközi, Ş. (2012). Relationship between Social Creativity and Social Intelligence, and their Cognitive Correlates. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1, 39-62.

Könyv fejezetek

Marschalko, E. E., Szabo, K., Kotta, I., & Kalcza-Janosi, K. (2022). The Role of Positive and Negative Information Processing in COVID-19 Vaccine Uptake in Women of Generation X, Y, and Z: The Power of Good is Stronger Than Bad in Youngsters? https://doi.org/10.3389/fpsyg. 2022.925675 IN Liu, J., Bailey, R. L., Rui, J., eds. (2023). Health information seeking, processing, and sharing. EBOOK. Lausanne: Frontiers Media SA. doi: 10.3389/978-2-83251-302-6, 128-139 All authors have contributed equally

Szabó, K. (2020). A kreativitás, avagy a kreatív potenciál kiteljesedése. In: Susana, F. (Ed.) Neveléspszichológia, Editura Egyetemi Műhely, 37-53, ISBN volum: 978-606-37- 0434-5

Debreceni, E., Szabó, K. (2019). The dark side of creativity and personality traits among prisoners: an exploratory study. In: Marinela, M. (Ed.) Modern research in psychology. Rethinking research collaborative. Editura Universitara, 225-232, ISBN volum: 978-606-28-1033-7

Debreceni, E., Szabó, K. (2019). How personality disorders influence burn murder cases: a multiple case study. In: Vasile, M. (Ed.) Mind, Body and Behaviour, New trends and prospects in Health, Education and Social Sciences. Editura Univesitara, 257-263. ISBN volum: 9786062808457

Nemzetközi rendezvenyeken és konferenciákon való résztvétel: 

Kotta I., Szabo K., Marschalko E. – E., Farcas S., Kálcza-Jánosi, K. (2020). The Moderation Effect of Generation on the Relationship between Psychological Flexibility and Covid-19 Preventive Behaviour among Females, Pagina: 1 – 12, An: 2020 Volum: 11, Conferință: 11th International Conference on Humanities Psychology and Social Sciences, Editură: Diamond Scientific Publishing, Editor: -, ISBN/ISSN: 978-609-485-099-8, Web: https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2020/12/33-10843.pdf

Szabó, K., Szamosközi, Ş. (2015). The effect of analogical thinking on generating creative products. A quantitative meta-analysis, Conference Proceedings, Sgem International Multidisciplinary Scientific Conferences On Social Sciences & Arts 2015, 219-227. doi: 10.5593/SGEMSOCIAL2015/B11/S1.029

Szabó, K., Pop, D., Dan-Julean, I., Szamosközi, Ş. (2015). The relationship between analogical reasoning and creativity, Conference Proceedings, Sgem International Multidisciplinary Scientific Conferences On Social Sciences & Arts 2015, 235-243. Doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B11/S1.031

Szabó, K., Mutică, P., Szamosközi, Ş. (2015). Associations between Hexaco model of personality structure, motivational factors and self-reported creativity among architecture students, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 187, 130-135, doi: doi:10.1016/j.sbspro.2015.03.025.

Az optimális öregedés, személyiség és önszabályozás kapcsolata (egyéni és szervezeti keretben)


Projektfelelős: Marschalkó Eszter-Enikő

A kutatási projekt a gerontopszichológia és a fejlődéstudományok területeiből inspirálódik  és célja az optimális öregedés és a felnőttkori fejlődés biológiai, pszichológiai és szociális tényezőinek felderítése országunkban. Ezek a tényezők kulcsfontosságúak az egyének életpályájának alakulásában, jelentős hatást gyakorolva jóllétükre és egészséges idősödésükre. Ebben a projektben arra törekszünk, hogy alaposan tanulmányozzuk olyan tényezőket, mint az érzelmi önkontroll/önszabályozás, az identitás (felnőttkori alakulás) és generációs identitás és diverzitás, személyiségünk kockázati (pl. neuroticizmus, ellenségesség) és védő tényezői (pl. önkontroll,), életmódunk optimalizálása, valamint kiemelten figyelembe vesszük a magányt, valamint személyes célok fontosságát és beavatkozási stratégiák azonosítását és tesztelését (pl az érzelmi instabilitás átmeneti kezelésének módszertana, hangsúlyos személyiségvonások következményeinek kiengesztelése, szervezeti klíma optimizálás).

A kutatási keret mind az egyénre mind pedig intézményekre vonatkozó szempontokat figyelembe veszi. Intézményi keretben azt vizsgáljuk, hogy milyen szerepet játszanak a munkahelyi légkörrel kapcsolatos toxikus jellemzők (pl. klímában) az egyén egészségét  illetően.

A projekt céljai:

  1. A protektív és rizikótényezők azonosítása, amelyek úgy az egyéni életút, mint a szervezeti és iskolai keretben diagnosztikai és beavatkozási céllal használhatunk.
  2. Diagnosztikai eszközök kidolgozása, validálása és szabványosítása.
  3. Már létező eszközök és módszertan lefordítása, adaptálása és szabványosítása.
  4. Pszichedukációs események megszervezése.

Publikációk:

Kalcza-Janosi, K., Kotta, I., Marschalko, E.E., Szabo, K. (2023). The Fear of War Scale (FOWARS): Development and Initial Validation. Soc. Sci. 12, 283. https://doi.org/10.3390/socsci12050283, WOS:001009648100001

Marschalko, E. E., Szabo, K., Kotta,  I., & Kalcza-Janosi, K. (2023). The Role of Positive and Negative Information Processing in COVID-19 Vaccine Uptake in Women of Generation  X, Y, and Z: The Power of Good is Stronger Than Bad in Youngsters?  https://doi.org/10.3389/fpsyg. 2022.925675  IN Liu, J., Bailey, R. L., Rui, J., eds. (2023). Health information seeking, processing, and sharing. EBOOK. Lausanne: Frontiers Media SA. doi: 10.3389/978-2-83251-302-6, 128-139

Marschalko., E. E. (2023). Páratlan gyermek: személyiségfejlődés óvodáskorban. Érdekességek az óvodáskor pszichológiájábó, Editura Presa Universitara Clujana. 112-115. ISBN: 978-606-37-1817-5, 20-32

Marschalko, E. E., Szabo, K., Kotta, I., & Kalcza-Janosi, K. (2022). The Role of Positive and Negative Information Processing in COVID-19 Vaccine Uptake in Women of Generation X, Y, and Z: The Power of Good is Stronger Than Bad in Youngsters? Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.925675 

Lindner, C., Kotta, I., Marschalko E. E., Szabo, K., Kalcza-Janosi, K., & Retelsdorf, J. (2022). Increased Risk Perception, Distress Intolerance and Health Anxiety in Stricter Lockdowns: Self-Control as a Key Protective Factor in Early Response to the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(9), 5098. https://doi.org/10.3390/ijerph19095098

Kotta, I., Kalcza-Janosi, K., Marschalko, E.-E., Bandi, S., & Bibok, B. (2022). Online Sexual Activity Scale (OSAS): Going Beyond the Nosological Polemics of Compulsivity vs Addiction. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-022-00791-4 

Kotta, I., Kalcza-Janosi, K., Szabo, K., & Marschalko, E. E. (2021). Development and Validation of the Multidimensional COVID-19 Vaccine Hesitancy Scale. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 18(1), 1–10. https://doi.org/10.1080/21645515.2021.2007708 

Marschalko, E. E., Kotta, I., Kalcza-Janosi, K., Szabo, K., & Jancso-Farcas, S. (2021). Psychological Predictors of COVID-19 Prevention Behavior in Hungarian Women Across Different Generations. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.596543

Kalcza-Janosi, K., Jancso-Farcas, S., Szabo, K., Kotta, I.; & Marschalkó, E. E. (2021). The Development and Validation of COVID-19 Prevention Behaviour Scale on Female Hungarian Population. Journal of International Women’s Studies, 22(3), 188-197.  Available at: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss3/18

Kotta, I., Szabo, K., Marschalkó, E. E., Jancso-Farcas, S., and Kalcza-Janosi, K. (2021). The Moderation Effect of Generation on the Relationship between Psychological Flexibility and COVID-19 Preventive Behaviour among Females. Journal of International Women’s Studies, 22(3), 176-187. Available at: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss3/17

A romániai egyetemi hallgató önszabályozási pszichológiai profilja: az akadémiai teljesítmény elősegítői, kockázati tényezők és beavatkozási lehetőségek


Projektfelelős: Marschalkó Eszter-Enikő 

A 2013-ban indult kutatás témája a romániai egyetemi hallgatók önszabályozó magatartásával kapcsolatos összefüggések és pszichológiai előrejelzők azonosítása a tanulmányi teljesítménnyel összefüggésben. Ezek az adatok alkalmazottan felhasználhatók mentorprogramok kidolgozásában azoknál a hallgatóknál, akiknek nehézséget okoz a vizsgák letétele, de a jobb eredményekre vágyók javára is válhat.

A projektben a következőket sikerült elérni:

(1) Elméleti szinten a formális egyetemi képzésben (alapképzésben) elért teljesítményhez kapcsolódó önszabályozási magatartás mint fogalom, illetve folyamat elemzése valósult meg különböző elméleti paradigmákban.

(2) Módszertanilag tesztelésre kerültek az akadémiai önszabályozás nemzetközi irodalomban jól reprezentált komplex prospektív eszköze (LASSI), az önaktualizáció elmélethez tartozó több kérdőív (Önaktualizáció Skála/ SDS, Aspiráció Index/ AI), a képességészlelés bizonytalanság eszköze (Ability Uncertainty Scale), önszabályozási mód/ preferencia  eszköze (Regulatory Mode Questionnaire). Ezen kívül, egy személyes célok megállapításán és elérésén alapuló online intervenciós program hatását is kipróbáltuk, kontrollált klinikai vizsgálatban tesztelve (Morisano és munkatársai, 2010 alapján).

(3) Az eredmények szerint a sikeres és kevésbé sikeres akadémiai kimenetel korrelátumait és prediktorait mutattuk ki, valamint fontos diverzitást is megállapítottunk képzési területek szerint úgy a korrelátumok szerint, mint a javasolt online program hatását illetően.

(4) A kutatási terület szerint azonosított bizonyos eltérések miatt (STEM/nem STEM) bizonyos differenciált megközelítéseket is javaslatokak fogalmaztunk meg.

A projekt jövőbeli tervei:

(1) Teszteljük, hogy az online oktatási coaching keresztül (aplikáción keresztül/TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYSEGÉD) hatással lehet-e a tanulmányi teljesítmény javítására.

(2) A tanulmányi kudarcok komplex pszichológiai kockázatelemző eszközének kidolgozása és validálása, amely a főiskola első évfolyamán, prevenciós szereppel, az optimális időben történő beavatkozás érdekében alkalmazható azon hallgatók számára, akik önszabályozási sérülékenységet mutatnak. tudományos területen.

(3) A kiemelkedő hallgatók önszabályozó profiljának elemzése interkulturális perspektívában (Románia/Hollandia: nem STEM és STEM profil).

(4) A célmeghatározó intervenció hatásának lehetséges mediátorainak és moderátorainak tanulmányozása – STEM és STEMM hallgatók esetében

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Marschalko, E. , Kalcza-Janosi, K. , Kotta,  I. , Bibok, B. (2021). Translation, Cultural Adaptation and Validation of the Hungarian Version of Self-Determination Scale. World Academy of Science,  Engineering and Technology, Open Science Index 177, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences,15(9), 818 – 821. e-ISSN: 2163-1956

Marschalko E.E. (2021). Célratörő gyermek:önszabályozás kisiskoláskorban. In Kotta I. (Ed) Fészkelődők Érdekességek a kisiskoláskor pszichológiájából, Editura Presa Universitara Clujana. 112-115. ISBN: 978-606-37-0816-9, 45-52. 

Marschalkó, E.E., Batiz, E. , Orbán, R., Kotta,I., & Jancso-Farcas, S. (2019). Self-regulated learning differences in stem and non-stem  undergraduates.  6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences  2019,  Conference Proceedings,  ISBN 978-619-7408-93-5 / ISSN 2382-9959, 26 August – 1 September,  2019,  Vol 6 (3), 339-346.

Marschalkó, E.E., Bernath Vincze, A., Kálcza-Jánosi, K., Szabó, K., János, R., (2019). The role of regulatory mode in academic performance among stem and non-stemm undergraduates, 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019, Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-93-5 / ISSN 2382-9959, 26 August – 1 September, 2019, Vol 6, 3, 339-346 pp, DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3

Marschalkó, E.E., Kálcza-Jánosi, K (2019). The Predictive Role of Life Goals and Self Determination Traits on Academic Performance in a Romanian STEMM and non-STEM Undergraduate Cohort.  Transylvanian Journal of Psychology. 19 (2), 61 – 84

Marschalko, E.E. (2018) The self-regulatory correlates of undergraduate academic performance: facilitators, risk factors and intervention possibilities. Doctoral Thesis. Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania.

Marschalkó, E.E., Morisano, D. & Szamosközi, I. (2018.) Goal-setting among STEM and non-STEM students: a Pilot Randomized Controlled Trial in Locke, E. A., & Schippers, M. C. Improving lives: Personal goal setting boosts student performance and happiness. Academy of Management Proceedings, Chicago, IL,USA

Marschalkó. E.E., Szamosközi I. (2017). Predictors of Academic Achievement in College: Actual Learning Skills. Transylvanian Journal of Psychology, 18 (1), 35-56.

Marschalkó E.E., Szamosközi I. (2016). The Role of Regulatory Mode Profile in Academic Achievement: What Fosters Success in Higher Education? Transylvanian Journal of Psychology, 17 (2), 227- 245.

Marschalkó E.E., Szamosközi I., (2016) Life Goals, Self Determination and Perception of Ability in Romanian Undergraduate Students: Profile and Academic Performance. Transylvanian Journal of Psychology, 17 (1), 71-94.

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2016). Motivational Aspirations, Self-Determination and Ability Uncertainty in Struggling Undergraduate Students: exploring profiles and patterns. 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2016: Psychology & Psychiatry, (Vol 1, pp 237-244). STEF 92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria.

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2016). Goal-Setting Intervention High Achieving Undergraduate   Student’s Self-Regulation and Use of Strategies in Learning: What matters? 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2016:  Psychology &Psychiatry, (Vol 1, pp 201-208). STEF 92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2015). Successful Undergraduate Student Profile Exploration: The Role of Skill, Will, Self-Regulation and Contextual Characteristics. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2015: Psychology & Psychiatry, Albena, Bulgaria (Vol 1, pp 203-210). STEF 92 Technology Ltd.,Sofia, Bulgaria.

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2015). Goal-Setting Intervention: A Meta-Analytic Examination of Experimental Studies from the Domain of Formal and Informal Education in Adult Population. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2015: Psychology & Psychiatry, Albena, Bulgaria (Vol 1, pp 85- 92). STEF 92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria.

Nemzetközi szimpóziumon való részvétel

Marschako E.E. (2018) – Goal-setting among STEM and non-STEM students: a Pilot Randomized Controlled Trial in All-Academy Theme: Symposium on „Improving Lives: Personal Goal Setting Boosts Student Performance and Happiness „, Academy of Management Meeting, August 10-14 in Chicago, Illinois

Marschako E.E (2017)- Personal Goal Setting-Old Ideas and New Frontiers: Factors in Academic Achievement, Well-Being, and Leadership, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands

Marschako E.E (2015) – Goal Setting Research and Practice in Higher Education Network Workshop, School of Business and Economics, Loughborough University, UK

Nemzetközi rendezvenyeken és konferenciákon való résztvétel:

Marschalko, E. , Kalcza-Janosi, K. , Kotta,  I. , Bibok, B. (2021). Translation, Cultural Adaptation and Validation of the Hungarian Version of Self-Determination Scale. World Academy of Science,  Engineering and Technology, Open Science Index 177, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences,15(9), 818 – 821. e-ISSN: 2163-1956

Marschalkó, E.E., Batiz, E. , Orbán, R., Kotta,I., & Jancso-Farcas, S. (2019). Self-regulated learning differences in stem and non-stem  undergraduates.  6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences  2019,  Conference Proceedings,  ISBN 978-619-7408-93-5 / ISSN 2382-9959, 26 August – 1 September,  2019,  Vol 6 (3), 339-346.

Marschalkó, E.E., Bernath Vincze, A., Kálcza-Jánosi, K., Szabó, K., János, R., (2019). The role of regulatory mode in academic performance among stem and non-stemm undergraduates, 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019, Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-93-5 / ISSN 2382-9959, 26 August – 1 September, 2019, Vol 6, 3, 339-346 pp, DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3

Marschalkó, E.E., Morisano, D. & Szamosközi, I. (2018.) Goal-setting among STEM and non-STEM students: a Pilot Randomized Controlled Trial in Locke, E. A., & Schippers, M. C. Improving lives: Personal goal setting boosts student performance and happiness. Academy of Management Proceedings, Chicago, IL,USA

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2016). Motivational Aspirations, Self-Determination and Ability Uncertainty in Struggling Undergraduate Students: exploring profiles and patterns. 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2016: Psychology & Psychiatry, (Vol 1, pp 237-244). STEF 92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria.

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2016). Goal-Setting Intervention High Achieving Undergraduate   Student’s Self-Regulation and Use of Strategies in Learning: What matters? 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2016:  Psychology &Psychiatry, (Vol 1, pp 201-208). STEF 92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2015). Successful Undergraduate Student Profile Exploration: The Role of Skill, Will, Self-Regulation and Contextual Characteristics. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2015: Psychology & Psychiatry, Albena, Bulgaria (Vol 1, pp 203-210). STEF 92 Technology Ltd.,Sofia, Bulgaria.

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2015). Goal-Setting Intervention: A Meta-Analytic Examination of Experimental Studies from the Domain of Formal and Informal Education in Adult Population. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2015: Psychology & Psychiatry, Albena, Bulgaria (Vol 1, pp 85- 92). STEF 92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria.

Elnyert pályázatok/díjak

2020-2021 Marschalko E.E.- Posztdoktori kutatói ösztöndíj a POCU/380/6/13/123886 projekt keretében „Vállalkozás az innovációért doktori és posztdoktori kutatáson keresztül” címmel

2020-Marschalko E.E. -Díjazott vállalkozási terv a POCU/380/6/13/123886 projekt keretében, “Academic Performance Self-AID” címmel

2019 Marschalko E.E. – A legjobb bemutatás díja – 6. SWS Nemzetközi Tudományos Társadalomtudományi Konferencia. Albena.Bulgária

  

A tanulmányi kiválóság kognitív prediktorai: kritikai gondolkodás és metakognitív folyamatok


Projektfelelős: drd. Barta Andrea
Témavezető tanár: prof. dr. Szamosközi Ștefan 

A kutatási projekt célja a tanulmányi kiválóság vizsgálata kognitív pszichológiai szempontból, az iskolai kiválóságot a tanulmányi teljesítménnyel, a versenyeken, Olimpiákon, konferenciákon való részvétellel, versenyzéssel konceptualizálva. Az iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel hozzájárul a kognitív képességek fejlődéséhez. A fogalomtérkép módszere, mint tanítási és tanulási módszer szintén fejlesztheti a diákok kognitív képességeit.  A projekt a következő tanulmányokat foglalja magába:

(1) A fogalomtérkép módszer hatása a diákok kritikai gondolkodási készségeinek és hajlamainak fejlődésére – Metaanalízis

(2) A Cornell Kritikai Gondolkodás Teszt és a Metakognitív Tudatosság Leltár validálása magyar anyanyelvű egyetemista populációra

(3) Excellencia-alapú különbségek a kritikai gondolkodásban és metakognícióban

(4) Verseny szint, versenytípus, konferencia részvétel, nem és tanulmányi profil, mint a kritikai gondolkodás és tanulmányi teljesítmény közötti kapcsolat moderátorai

(5) Pszichológia és Gyógypedagógia szakos hallgatók kritikai gondolkodásának és metamegértési pontosságának fejlesztése a fogalomtérkép módszerével

A projekten belül elért eredmények

Barta, A., Fodor, L. A., Tamas, B., Szamoskozi, I. (2022). The development of students critical thinking abilities and dispositions through the concept mapping learning method – A meta-analysis. Educational Research Review, 37, 100481. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2022.100481

Barta, A., & Szamosközi, I. (2019). Differences in metacognitive regulation skills between competition attending and non-attending undergraduate students. 6th International Scientific Conference on Social Sciences. Conference Proceedings, 6(3), 153-160. https://doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3  

Barta, A., & Szamosközi, I. (2019). What are the most determining factors in predicting undergraduate students’ participation in competitions: social support or academic accomplishment? 6th International Scientific Conference on Social Sciences. Conference Proceedings, 6(3), 353-360. https://doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3

Barta, A., Szamosközi, I., & Tamás, B. (2021, July 18-23).  Competition related moderators of the relationship between metacognition and academic excellence [Poster presentation]. The 32nd International Congress of Psychology. Prague, Czech Republic.

Barta, A., Tamás, B., Gálfi, B., Póka, T., & Szamosközi, I. (2021). Excellence-based predictors of undergraduate students’ critical thinking ability. 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences – ISCSS 2021, 8(1), 215-222. https://doi.org/10.35603/sws.iscss.2021/s06.21

Barta, A., Tamás, B., Gálfi, B., Póka, T., & Szamosközi, I. (2021). Excellence-based predictors of undergraduate students’ metacognitive awareness. 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences – ISCSS 2021, 8(1), 205-214. https://doi.org/10.35603/sws.iscss.2021/s06.20

Barta, A., Tamás, B., & Szamosközi, I. (2020). Cognitive predictors of academic performance: Metacognitive knowledge and regulation. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences –ISCSS 2020, 7(1), 309-316. https://doi.org/10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s06.37

Barta, A., Tamás, B., & Szamosközi, I. (2020). Cognitive processes explaining participation in competitions: metacognitive awareness, knowledge and regulation. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences –ISCSS 2020, 7(1), 317-324. https://doi.org/10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s06.38

Barta, A., Tamás, B., & Szamosközi, I. (2019). Human mediators of the relationship between metacognitive awareness and academic achievement: parents’ and teachers’ support. A mediation analysis. Transylvanian Journal of Psychology, 20(2), 31-55. https://doi.org/10.24193/TJP.XX.2.3

  

Karrier-adaptabilitás fejlesztésének lehetőségei


Projektfelelős: Veres Anna  

A projekt célja az egyetemi hallgatók karrier-alkalmazkodó képességének meghatározó és befolyásoló tényezőinek azonosítása és összefoglalása, különös tekintettel a pszichológus és gyógypedagógiai hallgatókra.

Kiemelt célja a projektnek, hogy a karrier-adaptabilitás prizmáján keresztül átfogóbb képet kapjunk a segítő szakmát választó egyetemi hallgatók pályafejlődési aspektusairól. A pályafejlődést befolyásoló tényezőknek, jellemzőknek mélyebb megismerésével hatékonyabban tudjuk segíteni a szakemberek (tanácsadók, tanárok, mentálhigiénés szakemberek) munkáját.

A projekt hat tanulmányt tartalmaz:

(1) Pályafejlődési stádiumok, mint a karrier-adaptabilitás és a szakmai jóllét kapcsolatának moderátora: metaanalízis

(2) A Pályaérettségi Leltár fordítása, adaptálása és validálása magyar mintára

(3) Karrier-adaptabilitás skála validálása magyar mintára: pszichometriai tulajdonságok és kapcsolata a munkatapasztalattal

(4) A személyiségjegyek, a munkatapasztalat és a teljesítmény, mint a főiskolai hallgatók karrier-adaptabilitásának előrejelzője.

(5) Az észlelt akadályok a pálya során, mint moderátor a karrier-adaptabilitás és az élettel való elégedettség között az egyetemi hallgatók körében

(6) Online pályaorientációs foglalkozások hatása a karrier-adaptabilitásra

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Veres, A., Kotta, I. (2021). Perceived career barriers as a mediator between career adaptability and life satisfaction, European Journal of Behavioral Sciences, 38-52. doi.org/10.33422/ejbs.v4i2.603

Veres, A. (2021). ‘The Effects of an Online Career Intervention on University Students’ Levels of Career Adaptability’. World Academy of Science, Engineering and Technology, Open Science Index 177, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, 15(9), 880 – 887.

Veres, A. & Szamosközi, I. (2018). Career stage as a moderator of the relationship between career adaptability and professional well-being: A meta-analysis. Transylvanian Journal of Psychology, 19, 81-108.

Veres, A. & Szamosközi, I. (2018). Differences between distance learning and full time learning students in terms of career adaptability and satisfaction, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM, Section Psychology and Psychiatry, Bulgaria (95-100). Ed.: STEF92 TECHNOLOGY Ltd.

Veres, A., Farcas, Zs, Petric, E. & Szamosközi, I. (2017). Career Adapt-Abilites ScaleTransylvanian Hungarian Form: Psychometric Properties and Relationship to Work Experience, In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM: Section Psychology and Psychiatry, Bulgaria (51-58). STEF92 TECHNOLOGY Ltd. DOI: 10.5593/sgemsocial2017/32/S11.007

Veres, A., Farcas, Zs, Petric, E. & Szamosközi, I. (2017). Adaptation of Career Maturity Inventory – Form C for Hungarian Sample Livin gin Transylvania, In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM: Section Psychology and Psychiatry, Bulgaria (19-26). STEF92 TECHNOLOGY Ltd. DOI: 10.5593/ sgemsocial2017/32/S11.003

Veres, A. & Szamosközi, I. (2017). Personality traits, work experience and GPA as predictors of Career Adaptability in College Students. Transylvanian Journal of Psychology, 18(2), 97-115.

  

 

Érzelmi zavarok korai felismerésének módszerei kisiskolás gyerekeknél és ezek iskolai – kognitív és társas- alkalmazkodással való kapcsolatainak elemzése


Projektfelelős: Kotta Ibolya 

A projekt célja egy integratív elméleti és módszertani modell kidolgozása a tanulás és az iskolai adaptáció kontextusának érzelmi és motivációs összetevőinek vizsgálatában, az iskolai kudarcnak kitett gyermekek korai felismerése céljából. Az Anxiogenic School Situations Intervention Program (MMSA) célja, hogy javítson néhány releváns tényezőt a szociális szorongás meghatározásában: az érzelmi reakciók intenzitása, az érzelmek megértése, a negatív reaktivitás és az érzelmek kezelése. A projekt befejeződött.

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Kotta,  I., & Szamosközi, Ş. (2012). Affective reactions  to images in anxious children. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 12(1), 49–62.

Kotta, I. (2012). MSSA- Szorongáskelto iskolai szitációk menedzsmentje programcsomag óvodás és kisiskolás gyerekek számára. In. Fóris-Ferenczi R. & Demény P. (szerk.) Interaktív eszközök és módszerek a tanulási folyamatban, Egyetemi Muhely Kiadó, 87–96.

Kotta,  I. (2011). Interpretation Biases in Anxiety for Social and Performance Scenarios.  Transylvanian Journal of Psychology

Kotta,  I. (2011). Az iskolai szorongás. Tudásmenedzsment, 70-78.

Kotta, I.(2010). Metode de depistare a tulburărilor emoţionale la preşcolari şi la elevii din clasele primare. Implicaţii pentru adaptarea şcolară şi social. Teza de doctorat, UBB

Kotta,  I. (2009). Énreleváns ingerek hatása  az iskolai társas helyzetek értelmezésére. Erdélyi Pszichológiai Szemle

Kotta,  I.(2008). Az iskolai társas beilleszkedés  emocionális  tényezői. In Kiss Sz. (Ed.) Az iskolai beilleszkedési problémák felismerése, prevenciója  es terápiája.  Presa Universitara Clujeana, 89-102.

Kotta,  I. (2008). A kötodési stílus az iskolai alkalmazkodás szemszögéből. Tudásmenedzsment,  X/1, 68-77.

Kotta,  I. (2007). Az érzelmi állapotok kognitív folyamatokra gyakorolt hatásának  elméletei  és iskolai közegben való megnyilvánulásai. Erdélyi Pszichológiai Szemle

Kotta,  I.(2003). Az iskolai társas beilleszkedés  fejlesztése  koraserdülőkorban. Erdélyi Pszichológiai Szemle

Elnyert pályázatok/projektek

2007-2008 MTA (Hungarian Scientific Academy) For Transborder Hungarian Science Scholarship Programme  D/57: Methods of Early Identification of emotional disorders at elementary school children, and the analyses of the relationship between emotional disorders and academic/social school adjustment

2007-2008 CNCSIS (National Board of Scientific Research in Higher Education) Grant TD. for young PhD students nr. 67: Methods of Early Identification of emotional disorders at preschool and elementary school children. The analyses of the relationship between emotional disorders and academic/social school adjustment (director)

Díjak

Kotta Ibolya, „Florian Stefanescu Goanga” díj, BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar

 

 

  

Serdülőből sikeres és boldog felnőtt?  A serdülőkorból felnőttkorba való sikeres átmenetet előrejelző pszichoszociális tényezők. Mentális egészség, erőforrások és veszélyeztető tényezők.  Nemzeti szintü longitudinális kutatás. (Outcomes of adolescence) PN-II-ID-PCE-2011-3-0543 


Kutató csoport tagja: Bernáth Vincze Anna Emese  

A projekt az első romániai longitudinális reprezentatív vizsgálat, amelyet a serdülők felnőttkorba való  átmenetét hivatott felmérni,(figyelembevéve a jelentős demográfiai tényezőket valamint azokat a társadalmi kontextusokat, erőforrásokat és rizikófaktorokat amelyek hozzájárulnak a serdülőknek a fiatal felnőtt státuszba való sikeres átmenetében. Mint módszer, az interakciós élethossz-perspektívát és az életút-perspektívát vettük alapúl. A projekt első hulláma (adatgyűjtés disszeminálás) 2011-2013-as időszakban valósult meg amelyben 33 település (megye) 70 középiskola, 219 osztály tanulója vett részt (N=3509). Ezen belül többek között, vizsgáltuk az (1) iskolai teljesítményt, attitűdöket, szociális támaszt, (2) a családi kapcsolatokat, légkört, támogatást, a családon belüli bántalmazást és erőszakot, (3) testi és mentális  egészséget, (4) a szexuális identitást, viselkedést, terhesség megelőzést (5) kockázati magatartások és rizikót jelentő környezeti tényezőket (függőségek, szegénység, bandák), (6) a stresszes események, és megküzdési mechanizmusok kapcsolatát, a (7)  fiatalok értékrendjét,  munkához való hozzáállását, jövőbeli tervek, oktatási törekvéseket . 

A kutatás második hullámában (2014-2016) amelyben a lemorzsolódás 35%-s volt, felmértük a felnőttkor markereinek klasszikus értelembe vett kritériumait (szülői ház elhagyása, házasság, családalapitás, korai terhesség) a foglalkozás és munka területen az oktatási rendszerből való kilépést, a továbbtanulás és munkavállalás velejáróit, a különböző társadalmi-gazdasági kockázati tényezők (szegénység  szociális státusz.) hatásait. Kimeneti változóként felmértük a (1) mentális egészséget és életminőséget a (2) szubjektív boldogság érzést és elégedettséget a személyes kompetencia szinteket és én hatékonyságot, (3) a szociális készségeket, az intimitás és a kötődés képességét mint az egészséges párkapcsolatok kialakításának háttértényezőit (4) a hagyományos értékek iránti elkötelezettséget, és az erkölcsi értékek szerinti cselekvés képességét, (5) a problémás rizikós és deviáns viselkedések elkerülését mint  a sikeres és boldog élet velejáróit és ugyanakkor előrejelzőit. A projektet PN-II-ID-PCE-2011-3-0543, Prof. Roth, Mária vezette. A projekt a tanügy minisztérium, UEFSCID finanszírozásával valósulhatott meg.  A projekt eredményeit közel 100 tudományos publikációban mutattuk be és az adatok további feldolgozás alatt állnak. 

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Bernáth-Vincze, A.E. A.E. (2016). Sănătatea mentală la intersecția factorilor sociali al adolescenților din România. Rezultantele adolescenței. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.  

Bernáth-Vincze, A.E. (2016). Bunăstarea  la tineri din România  In. Rezultantele adolescenței. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.  

Bernáth-Vincze, A.E. Kiss, Sz., Batiz, E., & Orbán, R. (2019). Relation of Abuse and Domestic Violence Experienced In Childhood With Affective Disorders And Risk For Suicide. A Nationwide Study. 6th 6th International Scientific Conference on Social Sciences. Conference Proceedings, 6(3) 261-271.https://doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3 

Bernáth-Vincze, A.E. János, R., Szabó, K. (2019). The Impact Of Child Abuse On Happiness And Life Satisfaction In Romanian Youth. A Nationwide Study. 6th International Scientific Conference on Social Sciences. Conference Proceedings, 6(3) 205-213. https://doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3 

Bernáth-Vincze, A.E. (2016) School Behavior and Future Plans of Adolescents In Romanian  Migrant Families. Social Science & Arts  Vol. I., 337-345.  

Bernáth-Vincze, A.E. (2016) Risk behaviors in Romanian Adolescent left behind.  A Nationwide Longitudinal Study. Social Science & Arts  Vol. I , 123-131.  

Bernáth-Vincze, A.E. (2020). Home Alone. Psychological Well-Being of Romanian Adolescents Left Behind by Parents. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences –ISCSS 2020, 7(1),  265-274. https://doi.org/10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s06.37

Bernáth-Vincze, A.E. (2020). Distress and Health Risk Behaviors Of Adolescents In Romanian Migrant Households, 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences –ISCSS 2020, 7(1), 287-295. https://doi.org/10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s06.37

Bernáth-Vincze, A.E., Dégi L., Cs., Roth M., Hărăguş T., P., Raiu, S., Iovu, M.B., Dávid-Kacsó, Á., Faludi, C., Voicu, C. (2013): Health and well-being among Romanian adolescents transitioning to adulthood, Psychology & Health, 28, SI, Suppl 1, 173-173.

Bernáth-Vincze, A.E.,  Kacsó, D.A.,Roth, M. (2014). A Nationwide Study of Risk Behaviors among Romanian High School Seniors, SGEM Social & Arts Proceeding volum I, 1-8.

Bernáth-Vincze, A.E.,  Szamoskozi, I. (2015). Pathways of wellbeing to young adulthood, Social & Arts, Vol. I, 141-149.

Bernáth-Vincze, A.E.,  Haragus, P., Roth, M.  (2015). Satisfaction with life of Romanian young adults, Social & Arts  Vol. I, 181-189.

Bernáth-Vincze, A.E. (2016) Impact of Family Violence and Emotional Support Experienced in Childhood And Adolescent on Well Being of Romanian Youth. Social and Behavioral, Sciences Proceedia 69, 1923-1930.

Bernáth-Vincze, A.E. (2016) Effect of Family Violence and Poverty on Mental Health in Romanian Youth. A Nationwide Longitudinal Study. Social and Behavioral Sciences, Proceedia 69, 1931-1938.

Bernáth-Vincze, A. E. , Degi, Cs., Roth, M., Hărăguș, T., P. (2013): A Nationwide Study of Mental Health and Social Support among Romanian Adolescents Transitioning to Adulthood, Transylvanian Journal of Psychology; Vol.XIV (1)

Roth M, Kacso-David A., Iovu, M, Bernáth-VinczeA. E., Haragus P. T., Degi Cs, Faludi C.,Voicu.(2012) Outcomes of adolescence in Romania. Procedia – Social and Behavioral Sciences 69, 1959 – 1964.

Kacsó, D.A., Bernáth-Vincze,A.E.,  Roth, M. (2014). The career related plans of  Romanian Senior High School Students from Tehnical and Teoretical High Schools, SGEM Social&Arts Proceeding Volum I, 119-127.   

Raiu, S, Roth, M., Hărăguş, P.T, Vincze, A. E., Kacso-David, A., Degi, Cs., Voicu, C., Iovu, M.B., Faludi, C. (in press) “Further Education Plans of Teens in their last grade of highschools”, Applied Social Work Cambridge Scholar Publishing.

Roth, M., Iovu, M.B., Kácso-Dávid A., Hărăguş P.T., Vincze A. E., Dégi  L. Cs., Faludi C., Voicu C., (2013). Effects of School Success on Adulthood Projects of Youngsters by The End of Schooling in. Runcan P.L., Rață, G., Iovu, M.B.(eds) Applied Social Sciences: Sociology (p.145-152), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing.

Iovu, M.B., Hărăguş P.T, Roth, M., Raiu, S. Bernáth-Vincze,A.E ., Kacso-David, A., Degi, C., Faludi, C., Voicu, C., . (2013). Adolescents’ Plans for Family Formation. Preliminary Findings from Romania. Revista de Asistenţă Socială, XII (3), 131-143.

Faludi, C., Dégi,Cs. L. Roth, M., Bernáth-Vincze,A. E. Raiu S., Iovu M.-B., Hărăguş, P.-T., Kacso-David, A., Voicu,C.,  (2013). Contribuţia debutului sexual şi a comportamentelor de risc pentru sănătate asupra reuşitei la bacalaureat a adolescenţilor din România, Revista de Asistenţă Socială, XII (4) 1-10.  

Raiu, S, Roth, M., Hărăguş, P.T, Bernáth-Vincze, A. E., Kacso-David, A., Degi, Cs., Voicu, C., Iovu, M.B., Faludi, C. (in press) “Further Education Plans of Teens in their last grade of highschools”, Applied Social Work Cambridge Scholar Publishing.

Roth, M., Iovu, M.B., Kácso-Dávid A., Hărăguş P.T., Bernáth-VinczeA. E., Dégi  L. Cs., Faludi C., Voicu C., (2013). Effects of School Success on Adulthood Projects of Youngsters by The End of Schooling in. Runcan P.L., Rață, G., Iovu, M.B.(eds) Applied Social Sciences: Sociology (p.145-152), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing.

A projekt eredményeinek részleges bemutatása nemzetközi  rendezvényeken )

21st ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Calgary Canada. Roth, M.,     aiu S.,  Vincze, A.E., Iovu, M. (2016). Transition to Adulthood: the Impact of Childhood Violence Experiences on      Substance Abuse and Mental Health Problems for Romanian Youth. Oral presentation.

33rd FICE CONGRESS & 2nd CYC WORLD CONFERENCE, Viena, Austria. Roth, M. Vincze, A.E. . The Impact of Family Support in Childhood and Adolescence On Well-Being For Romanian Youth. Oral presentation.

6th International Scientific Conference on Social Sciences. Bernáth-Vincze, A.E. Kiss, Sz., Batiz, E., & Orbán, R. Relation of Abuse and Domestic Violence Experienced In Childhood With Affective Disorders And Risk For Suicide. A Nationwide Study. Poster presentation.

6th International Scientific Conference on Social Sciences. Bernáth-Vincze,A.E. János, R., Szabó, K. (2019). The Impact Of Child Abuse On Happiness And Life Satisfaction In Romanian Youth. A Nationwide Study. Poster presentation.

SGEM – International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria. Bernáth-Vincze,A.E.. School Behavior and Future Plans of Adolescents in Romanian  Migrant Families. Oral presentation.

SGEM – International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria. Bernáth-Vincze,A.E.. Risk behaviors in Romanian Adolescent left behind.  A Nationwide Longitudinal Study. Oral presentation

ISPCAN, 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Bucharest. Bernáth- Vincze, A.E. Roth M. Emotional well being and risk behaviors of adolescents growing up with parents working abroad. Oral presentation.

SGEM- International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria. Bernáth- Vincze, A.E. Satisfaction with life of Romanian young adults.

SGEM- International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria. Bernáth- Vincze, A.E. Szamosközi, I. Pathways of wellbeing to young adulthood.  Oral presentation.

PSIWORLD Psychology and Realities of the Contemporan Wold, Bucharest. Bernáth- Vincze, A.E. Variability of Happiness according to Income, Relationship Status Religious Affiliation and Health in Romanian Young Adults. Poster presentation 

IAAH– 18ème Congrès Européen de l’ International Association for Adolescent Health, „Bien-Être á L’adolescence”, Paris, France. Bernath-Vincze, A.E.,  Kacsó, D.A.,Roth, M., Hărăguș,T.P. (2014). Mental Healthand Well Being Among Romanian Youth. (2014). 

IAAH– 18ème Congrès Européen de l’ International Association for Adolescent Health, „Bien-Être á L’adolescence”, Paris, Fance.    Kacsó, D.A., Bernáth- Vincze, A.E.,  Roth, M., Hărăguș,T. P. (2014). Perceived teacher support and well-being among Romanian senior high school students. .

EHPS– 28th Conference of the European Health Psychology Society, Insbuck, Austria.    Roth, M., Bernáth- Vincze, A.E.,  Kacsó, D.A., (2014) Positive Resources and Protective Factors in the Life of Romanian Adolescent and their Effect on Future Plans.

SGEM  International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Bulgaria. Bernáth- Vincze, A.E., Kacsó, D.A.,Roth, M. (2014). A Nationwide Study of Risk Behaviors among Romanian High School Seniors.

SGEM International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Kacsó, D.A., Bernáth- Vincze, A.E.,  Roth, M. (2014). The career related plans of  Romanian Senior High School Students from Tehnical and Teoretical High Schools. Bulgaria.

EHPS– 27th European Health Psychology Conference, Bordeaux, France.  Bernáth- Vincze A. E.  Degi Cs., Roth, M., Hărăguş P. (2013).  Mental health and well being among Romanian adolescents transitioning to Adulthood.

ENSACT -3rd International Conference on Education and Educational Psychology, Istanbul, Turkey.  Roth, M. Haragus, P. T. Bernáth- Vincze, A.E. Kacsó, D.A. Raiu S., Iovu, M.  Dégi, Cs.  Faludi, C. (2013) “Profiling youth to understand the help they need”.

ENSACT -3rd International Conference on Education and Educational Psychology, Istanbul, Turkey.  Roth, M.,  Iovu ., Vincze, A.E.,  Kacso, D.A.  Haragus, T.P.,Degi, Cs., Faludi, C.(2013).   Outcomes of Adolescence.

ISSA – Conference, Timişoara. Roth, M., Iovu ., Kacso, D.A.  Haragus, T.P. Bernáth- Vincze, A.E. ,Degi, Cs., Faludi, C.(2013).  The effects of school success on adulthood projects of youngsters by the end of school-life

ISPCAN –13th European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Dublin Iovu, M.B., Hărăguş, P., Roth, M., Raiu, S., David- Kacsó, A., Dégi, C., Faludi, C., Bernáth- Vincze, A. E., Voicu, C. – Future expectations of senior highschoolers in Romania

ESA European Sociological Association 11th Conference, Torino.  Roth, M., Raiu, S., Bernáth- Vincze A.E. , Hărăguş P., Dávid-Kacsó, A. (2013). Maturity awareness in the life course planning by Romanian youngsters: high-school and University students.

Elnyert pályázatok: PN-II-ID-PCE-2011-2016, 3-0543, UEFISCDI  

 

  

Az iskolai agresszivitást előrejelző társas és kognitív tényezők


Projektfelelős: Sulyok (Demeter) Kármen 

A projekt célja feltérképezni azokat a társas és kognitív változókat, amelyek jelenléte képes előrejelezni az iskoláskori agresszív viselkedést. Célja egy olyan elméleti és módszertani keret kidolgozása, amely a társas kapcsolatok minőségének prediktív hatása mellett figyelembe veszi az iskolai agresszivitást meghatározó kognitív folyamatokat is. A román és magyar kisiskolás populációra adaptált mérőeszközök lehetővé teszi a társak iránti attitűdök optimális felmérését, és kiegészíti a kognitív funkciók vizsgálatát szolgáló eszköztárat a kisiskolások stratégiai készségeire irányuló próbával. Célunk megalapozni az iskolai agresszivitás hatékony prevencióját, lehetővé tenni a több szintű, specifikus megelőzést és beavatkozást. A projekt befejeződött.

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Demeter K., Szamosközi S. (2013). A Quantitative Meta-analysis of the Association between Subtypes of Aggression and Sociometric Status in Primary School Children. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 14, 149-172.

Demeter K. (2013). A Comparative Study of Social Prejudice towards Typically Developing School Children and Children with SEN. Suggestions for Buffering Maladaptive Effects. Erdélyi Pszichológiai Szemle Special Issue, 121-146.

Antonietti A., Demeter, K., Caravita, S., și Cena, L. (2011). Correlati cognitivi di tipi diversi di aggressività (Corelate cognitive ale diverselor tipuri de agresivitate). XX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana per la Ricerca e Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento (AIRIPA) “I disturbi dell’apprendimento”, Prato, 21 ottobre 2011, 93-94.

Teodorescu R., Demeter K. (2009). Az asszertivitás, empátia és altruizmus kapcsolatának összehasonlító vizsgálata egyházi és állami iskolában tanuló fiataloknál (Correlational Study of Assertiveness, Empathy and Altruism among Teenagers Learning in Church Schools and State Highschools). Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1, 57-81.

János, R., Demeter K. (2006). Az asszertív készségek fejlesztésének hatása az agresszivitásra kiskorú bűnözők esetében (Effects of assertiveness training on aggressive behavior in a sample of juvenile delinquents). Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1, 29-60.

  

Végrehajtó funkciók- elit- közeli jégkorongozók és kosárlabdázók körében  


Kutatói csoport tagja: Tamás Borbála 

A végrehajtó funkciókat vagy a kognitív irányítási folyamatokat gyűjtőfogalomként említik, amely magában foglalja az automatikus válaszadási tudáson alapuló kognitív feldolgozást. A jelen kutatási projekt céljai:

(1) A szakirodalmak alapján egy a végrehajtó funkcióra fókuszált, laboratóriumi- és pályán mért adatokat komplexen feldolgozó kutatás hiányzik a tudásanyagból.

(2) A sportolásban szerzett szakértelem hatása a kongitív flexibilitásra

(3) A sportolásban szerzett szakértelem hatása a gátló kontroll folyamatokra

(4) A sportolásban szerzett szakértelem hatása a munkamemória kapacitásra


“A komplex és intenzív támogatást igénylő (KITI) személyek inklúziója. ENABLIN+ Projekt”


Projektfelelős: Orbán Réka, Batiz Enikő 

Az Enablin+ projekt a Leonardo Life-long program része, az Európai Bizottság Life-Long Learning Program (1/1/2014–31/12/2016). Contract 541981-LLP1-2013-1-BE-LEONARDO-LMP Project ENABLIN+ “Enabling and Including Young People with Complex and Intense Support Needs” keretében. A kutatás célja az, hogy a komplex és állandó támogatást igénylő gyermekek és fiatalok (0–21 év közöttiek) szociális inklúzióját és ellátását elősegítse, valamint a gyermekeknek és fiataloknak a szüleit, családtagjait és gondozóit megfelelő – szakmai és pszichés – támogatásban részesítse.

A projekt célja továbbá egy inter- és pluridiszciplináris szakmai tréning kidolgozása, ahol a különböző szakemberek és szülők együtt tanulhatnak, azzal a közös céllal, hogy a komplex és intenzív ellátást igénylő gyermekek életminőségét javítsák. Az Enablin+ projekt számos, helyben alkalmazható modult dolgoz ki az inklúzió, kommunikáció, magatartás, aktiváció és tanulás, mindennapi élet javítására. A célok elérése érdekében a projektben résztvevő szakemberek többlépcsős ütemtervben dolgoznak, melynek első lépésében szükségletek elemzésére került sor a résztvevő tagállamokban. A második lépésben a jó gyakorlatok kerültek feltérképezésre, amit követett a tulajdonképpeni – on-line és valós időben zajló – tréningek kidolgozása. Az ötödik lépcsőben kerül sor a trénerek oktatására és a kutatás eredményeinek a bemutatására.

Ennek a projektnek a keretében vizsgáljuk a hazai speciális nevelési igényű (továbbiakban SNI) személyek helyzetét és az ellátásukat biztosító intézményhálózatot. Arra keresünk választ, hogy a romániai jogrend és ellátási rendszer hogyan válaszol ezekre a nagyon specifikus igényekre, valamint hogyan valósul meg a valóságban az integráció és az inklúzió.

A projekten belül elért eredmények:

Cikkek

Batiz Enikő, Orbán Réka, (2020), A speciális komplex és állandó támogatást igénylő gyermekeket és fiatalokat ellátó rendszer jogi megalapozása és a megvalósítás lehetőségei, Vol. Nr: XVIII. Nr. 1, 2020, P. 18 – 23, Magiszter, ISSN: 1583-6436

Batiz Eniko, Orban Reka, Joseph Lebeer, Nijland Mia, Schraepen Beno, Neerinckx Helen,  Rodocanachi Roidi Marina Luisa, Plivard Christine, Atanasova Svesdelina, Araujo Candeias Adelinda, (2022), Training to improve quality of life, activity and participation in children with intense and complex support needs. Experiences of a European in-service training project “Enablin+”, Volum Nr: 16 – 4, Pp. 31 – 51, Revistă WoS / ISI, Scopus  indexată în Scopus, Emerging Sources Citation Index Alter-European Journal Of Disability Research, ISSN: 1875-0672

Batiz Eniko, Orban Reka, Nijland Mia, Joseph Lebeer, Araujo Candeias  Adelinda, Rodocanachi Marina, Apostolov Apostol, Zolla Eric, (2018), Experience With A New In-Service Training ‘Common Core’ Interprofessional Programme “Supporting Children With Intense And Complex Support Needs: Enabling Quality Of Life Through Meaningful Learning”, volum: ENABILITY  Enabling Quality of Life in Young People with Multiple Disabilities and Complex and Intense Support Needs: Concepts & good practices , Ed. Garant, Editor: Adelinda Candeias, Jo Lebeer, Eniko, Batiz, Reka Orban, Nuno Costa eds.,  in press.

Batiz Eniko, Orban Reka, Szamoskozi Stefan-Emeric, (2018), Good practices in Romania, in: ENABILITY Enabling Quality of Life in Young People with Multiple Disabilities and Complex and Intense Support Needs: Concepts & good practices, Editura: Garant, Adelinda Candeias, Jo Lebeer, Eniko, Batiz, Reka Orban, Nuno Costa eds.,  in press.

Batiz Eniko, Nijland Mia, Rodocanachi Marina, Apostolov Apostol, Zolla Eric, Lebeer Jo, Araujo Candeias  Adelinda, (2018), Quality Of Life And Integration Of Care & Education In Children With Complex And Intensive Support Needs: Recommendations To Policy Makers, volum: ENABILITY  Enabling Quality of Life in Young People with Multiple Disabilities and Complex and Intense Support Needs: Concepts & good practices , Editura: Garant, Adelinda Candeias, Jo Lebeer, Eniko, Batiz, Reka Orban, Nuno Costa eds., in press.

Orban Reka, Batiz Eniko, Szamoskozi Stefan-Emeric (2018), Current Support Systems In Romania, volum: Enabling Quality of Life in Young People with Multiple Disabilities and Complex and Intense Support Needs: Concepts & good practices ,  Garant, eds. Adelinda Candeias, Jo Lebeer, Eniko Batiz, Reka Orban, Nuno Costa  in press.

Könyvek:

Batiz Enikő, Orbán Réka, Nijland, Mia, Joseph Lebeer, Araujo Candeias  Adelinda, Rodocanachi Marina, Apostolov Apostol , Zolla, Eric (2023), Experience With A New In-Service Training ‘Common Core’ Interprofessional Programme “Supporting Children With Intense And Complex Support Needs: Enabling Quality Of Life Through Meaningful Learning”, Volum: ENABILITY  Enabling Quality of Life in Young People with Multiple Disabilities and Complex and Intense Support Needs: Concepts & good practices, Ed. Garant, Editor: Adelinda Candeias, Jo Lebeer, Eniko, Batiz, Reka Orban, Nuno Costa eds.,  in press.

Könyv forditások:

Orban Reka, Batiz Eniko, (2017) A tevékenység és részvétel biztositása. A komplex és intenziv támogatást igénylő fiatalok ellátasa, Helix Press, Ed.: Lebeer Nijland Gracio Schraepen

Batiz Eniko, Orban Reka, (2017) Îmbunătățirea activității și participării. Sprijinirea  tinerilor cu nevoi de suport complex și intensiv., Helix, Editor: Jo Lebeer (eds.), Titlu original: Enabling Activity and Participation.. Supporting Young People with Complex and Intense Support Needs, Autor original: Jo Lebeer (eds.)

Konferencia – szervezés/ részvétel

2014 january 30-february 2 – Enabling + conference, Antwerp, Belgia, prezentarea lucrarii: Multiple disabilities – multiple needs.  The situation of children with multiple disabilities in Romania.

2014 Varna, conferinta si parnter meeting Enablin+, includerea persoanelor cu dizabilitati multiple

17-20,09. 2015 – partner meeting si conferinta Enablin+, Cluj

2016 Enablin Quality of Life in Young People with Multiple Disabilities and Compex and Intense Support Needs University of Milano-Bicocca, EASA – European Association of Social Anthropologists 14th Biennial Conference

24-25 septembrie 2016 How to train multidisciplinary teams and families for a better quality of life, Milano

2016 septembrie 26 – conferinta Enablin+, Milano –  Quality of Life in Young People with multiple disability and Complex and Intense Support Needs: from Theory to Practice” How to Train Multidisciplinary Teams and Families for a Better Quality of Life Orbán R. chairman workshop 6

2017 Evora – Coferencia Europeia Educacio Inclusiva

2019 Conference Albena Bulgaria

  

A tanulási zavaros gyermekek kognitív architektúrájának sajátosságai és restruktúrálási lehetőségei  


 Projektfelelős:  Orbán  Réka 

A kutatás az olvasás és szövegértés sajátosságait tanulmányozza a heterogén képességstruktúrák figyelembevételével.

Az elméleti célkitűzése egy elméleti modell megalkotása az olvasás, szövegértés tanulmányozásához. Ehhez egy meta-analízis készült, mely a vizuális képességek szerepét vizsgálja az olvasásban és szövegértésben. Kitér a vizuális percepcióra és figyelemre, a vizuális memóriára, valamint a vizuális-téri információfeldolgozás tényezőire.

Keressük a szövegértés prediktorait is, mint a motiváció, viselkedés, valamint a környezeti tényezők. Egy érdekes eredményként említhetjük, hogy a szülői minőségi idő eltöltése a gyermekkel csak a lányok esetében bizonyult remediáló tényezőnek az olvasási problémák kezelésében.

Vizsgáljuk továbbá a kognitív terhelés szerepét a szövegértésben. Módszertani célként fogalmazódott meg, egy olyan eszköz létrehozása, mellyel az elemi osztályos gyermekek kognitív terhelése mérhetővé válik (a jelenlegi eszközök csak idősebb korosztály felmérését teszik lehetővé).

És nem utolsó sorban a Sindelar tréningprogam hatékonyságát vizsgáltuk, mellyel javítható a figyelem, a fluencia, a helyesírás, és a szövegértés

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Orban R (2014). The effect of hand-written letter type on visual perception Psychology and the realities of the contemporary world, PSIWORLD, Procedia – Social and Behavioral Sciences, p. 72-77.

Orban R. (2015). Tanulasban akadalyozott gyermekek kognitiv fejlesztésének lehetőségei. Különleges bánásmód, Debrecen, p. 81-86

Orbán R., Szamosközi I, Batiz E., Kálcza-Jánosi K., Marschalko E. (2019) Are differences in parents and children social acceptance based on reading comprehension? 8th World Conference On Psychology And SociologY (PSY-SOC 2019) Istanbul Turkey 29 Noiembrie – 01 Decembrie

Orbán R (2020). A betű(té)ve(sz)tő: tanulási zavar kisiskoláskorban Kotta I (szerk.). Fészkelődők. Presa Universitara Clujana, Cluj.

Orbán R (2020). A „papíros”: sajátos nevelési igény kisiskoláskorban Kotta I (szerk.). Fészkelődők. Presa Universitara Clujana, Cluj.

Orbán R. (2022) Cognitive and Socio-Emotional Correlation of Reading Comprehension and the Role of Alternative Interventions in Remediation of Reading and Comprehension Disabilities. Doctoral Thesis. Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania.

Konferenciák

2017 Különleges bánásmód, Debrecen

2018 Egyutt a fogyatekkal elokert Caritas România – Uniunea cadrelor Didactice maghiare din România Különleges vagyok, befogadtok?

2018 Conferinta internationala III. Kulonleges Banasmod

2019 4. Conferinta internationala Interdisciplinara  Universitatea Debrecen

8th World Conference on Psychology and Sociology (PSY- SOC 2019). Istanbul Turkey

6th World Conference On Psychology Sciences (WC-PSY 2019) Christian University St. Petersburg Russia

2017 Én is szeretnék játszani,  EMGYE konferencia

2021 Conferinta ASTTLR, Tulburarile de dezvoltare, vorbire, limbaj, achizitii scolare

  

A Feuerstein Eszköztár Gazdagító program kutatása, alkalmazhatósága és standardizálása 


Projektfelelős: Batiz Enikő, János Réka 

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Farcas S, Kalcza-Janosi K, Kotta I, Szabo K. Janos R. (2018) Psychometric properties of the Hungarian version of the adult ADHD self-report scale (asrs-v1. 1) screener and symptom checklist, Conference: 3rd International Conference on New Findings in Humanities and Social Sciences, DOI:10.33422/3hsconf.2018.09.10

János R., Bendel B. (2005). Az analógiás gondolkodás mesékkel történő fejlesztésének hatása a strukturális hasonlóság felismerésére és alkalmazására. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 6, 4, 312-333.

János R., Maior E., Farcas Zs., Batiz E. (2013). Does Cognitive-Mediational Intervention Enhance Inclusive Education? Preliminary Results from the Work. Transylvaniain Journal of Psychology, Special Issue: Psychological and Educational Aspects of Inclusion, Dec/2013. ISSN-L 2286 – 1386.

János R. (2014) Effects of schooling on level of cognitive functioning and analogical reasoning modifiability, Transylvanian Journal of Psychology, Special Issue.

János R., Maior E., Farcas Zs. (2014). Lájk és/vagy fejsimogatás., In: Digitális Pedagógus Konferencia 2014 Konferenciakötet, Budapest, Hungary ISBN 978-963-284-521-0

János R., Fărcas, S., Szabó K. (2018). Hogyan befolyásolja az iskolai oktatás hiánya a kognitív profitot és változtathatóságot?, Különleges Bánásmód, IV. évf., 2018/5. Abstarcts, 16 (Special Issue) ISSN: 2498-5368, doi: 10.18458/KB.2018.5.

János R., Batiz E., Farcas S. (2015) (capitol) Az együttnevelés útjai. Dinamikus eljárások a tanulásban akadályozott gyermekekk kognitív potenciáljának értékelésében, Debreceni Egyetemi Kiadó

Lebeer, J., Partanen, P., Candeias, A, Grácio, M.L., Bohacs, K., Sønnesyn G., Van De Veire, H., Van Trimpont, I., Orban,R., János R., Demeter, K., Schraepen, B., Dawson, L. (2013).The need for a more dynamic and ecological assessment of children experiencing barriers to learning to move towards inclusive education: a summary of results of the Daffodil project. Erdélyi Pszichológiai Szemle, Special issue, 14, 175-205.

Lebeer, J., János R. (2005). Cognitive Assessment as a Tool for Exclusion or Inclusion? Editorial. Erdélyi Pszichológiai Szemle. Special Issue on Dynamic Assessment, 1-6


 


B. Factori psihologici predictivi ai sănătății psihice și somatice.
Evaluare și intervenție la nivelul mecanismelor psihologice implicate/relevante pentru sănătate şi boală


 

Ezen a kutatási irányon belül a következő kutatási projekteket említjük meg:   

 

A Covid-19 terjedésének megelőzését szolgáló preventív viselkedések pszichológiai előrejelzői


Marschalkó Eszter, Kotta Ibolya, Szabó Kinga, Kálcza Jánosi Kinga, Farcas Zsuzsanna 

Az életmódban/rutinban bekövetkezett változások, az anyagi biztonság veszélyeztetettsége, a társasági élet korlátozásai a koronavírus (COVID-19) világjárvánnyal kapcsolatos szabályozásból eredően jelentős hatással voltak a mentális egészségre. A tanulmány célja az egyéni megelőző magatartás előrejelzése a vírus terjedése során különböző pszichológiai faktorokon keresztül:

(a) demográfiai tényezők, mint például: iskolai végzettség, foglalkozás, tanulmányi terület, beosztás, hely/munkaterület változás a jelenlegi járványügyi helyzetet követően

(b) pszichológiai tényezők, mint például: személyiségjegyek, egészségi és munkahelyi szorongás, pszichológiai rugalmasság, megküzdési stratégiák, generációs identitás, stb.

A tanulmány eredményei a következőket emelték ki:

A COVID-19 fertőzés elkerülése érdekében alkalmazott specifikus megelőző magatartás pszichológiai előrejelzőinek fontos generációs diverzitása mutatkozott.

Az önkontroll, mint személyiségvonás védő szereppel rendelkezett a pszichés distressz (szorongás) ellen a járvány első hónapjaiban, és ennek a tulajdonságnak a szerepe erősebb volt, mint a pszichológiai rugalmasságé és egyéb változóknál.

A generációs identitás moderálja a pszichológiai rugalmasság és a megelőző magatartás közötti kapcsolatot.

A COVID-19 vírussal kapcsolatos megelőző magatartás szempontjából releváns skála faktorszerkezetét validáltuk (kutatás céljára kifejlesztve). 

A projekt eredményeként eddig 2 ISI-cikk (IF 3 felett), két SCOPUS-cikk a Journal of International Women’s Studies-ban és két előadást tartottak nemzetközi konferenciákon kiadványokkal. Szintén a projekten belül együttműködést kezdeményeztek a német Hamburgi Egyetem két kutatójával, és ennek az együttműködésnek az eredménye  egy nemzetközi cikk.

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Lindner, C., Kotta,  I., Marschalko, E. E., Szabo, K., Kalcza-Janosi, K., & Retelsdorf, J. (2022). Increased  Risk Perception,  Distress Intolerance  and Health Anxiety in Stricter Lockdowns: Self-Control as a Key Protective Factor in Early Response  to the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research  and Public Health, 19(9), 5098.  https://doi.org/10.3390/ijerph19095098

Marschalko, E. E., Kotta,  I., Kalcza-Janosi, K., Szabo, K., & Jancso-Farcas,  S. (2021). Psychological Predictors of COVID-19 Prevention Behavior in Hungarian Women Across Different Generations. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.596543

Kalcza-Janosi, K., Jancso-Farcas, S., Szabo, K., Kotta,  I.; & Marschalkó, E. E. (2021). The Development  and Validation of COVID-19 Prevention Behaviour Scale on Female Hungarian Population. Journal of International Women’s Studies, 22(3), 188-197.  Available at: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss3/18

Kotta,  I., Szabo, K., Marschalkó, E. E., Jancso-Farcas, S., & Kalcza-Janosi, K. (2021). The Moderation Effect of Generation  on the Relationship between  Psychological Flexibility and COVID-19 Preventive Behaviour among Females. Journal of International Women’s Studies, 22(3), 176-187.  Available at: https:// vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss3/17

Ösztöndíjak, pályázatok

AGC32608/03.06.2021 (Psychological Predictors of COVID-19 Prevention Behavior in Hungarian Women Across Different Generations)

Grant AGC30170/14. 01.2022

Grant AGC32718/08. 06.2022

   

A Covid-19 elleni oltással kapcsolatos hezitálás pszichológiai előrejelzői


Kotta Ibolya, Marschalkó Eszter, Kanyaró Kinga, Kálcza Jánosi Kinga

A projekt célja a Covid-19 elleni oltással kapcsolatos hezitálás előrejelző tényezőinek feltárása: demográfiai változók; egészséggel kapcsolatos változók; észlelt fogékonyság, észlelt súlyosság, személyes előnyök, a védőoltással kapcsolatos cselekvést gátló észlelt akadályok, oltástól való félelem,  a Covid-19-el és az oltási kockázattal kapcsolatos szkepticizmus, pszichológiai rugalmasság, önkontroll, katasztrofizáló hiedelmek, Covid-19 oltási szándék.

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Kotta,  I., Kalcza-Janosi, K., Szabo, K., & Marschalko, E. E. (2021). Development  and Validation of the Multidimensional COVID-19 Vaccine Hesitancy Scale. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 18(1), 1–10. https://doi.org/10.1080/21645515.2021.2007708 All authors have contributed  equally

Marschalko, E. E., Szabo, K., Kotta,  I., & Kalcza-Janosi, K. (2022). The Role of Positive and Negative Information Processing in COVID-19 Vaccine Uptake in Women of Generation  X, Y, and Z: The Power of Good is Stronger Than Bad in Youngsters? Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg. 2022.925675 All authors have contributed  equally

Ösztöndíjak, pályázatok

Grant AGC30170/14. 01.2022

Grant AGC35031/30.09.2022 (The Role of Positive and Negative Information Processing in COVID-19 Vaccine Uptake in Women of Generation  X, Y, and Z: The Power of Good is Stronger Than Bad in Youngsters?)

 

Az önrendelkezés, az élettel való elégedettség, a szexuális diszfunkciók és az internetes szexuális tevékenység kapcsolatának vizsgálata


Kálcza-Jánosi Kinga, Kotta Ibolya, Marschalko Eszter-Enikő 

 

Jelen projekt a szexuális viselkedésben szerepet játszó pszichológiai tényezőket vizsgálja (önrendelkezés, élettel való elégedettség, szexuális diszfunkciók és internetes pornográfia használata). A tanulmány célja a szexuális viselkedés (szexuális diszfunkciók és szexuális aktivitás az interneten) előrejelzése: demográfiai tényezők (életkor, nem, iskolai végzettség, szexuális irányultság, családi állapot, foglalkozás, gazdasági helyzet, ország) és pszichológiai tényezők, (önrendelkezés, élettel való elégedettség, szexuális diszfunkciók és internetes pornográfia használata). A projekt másik célja, hogy feltárja e változók közötti hatásmechanizmusokat.

A projekt során eddig három eszközvalidáládi publikáció jelent meg (egy tanulmány  WOS folyóiratban, egy Scopus és egy tanulmány egy nemzetközi konferencián került bemutatásra és utólag egy BDI folyóiratban jelent meg). Jelenleg egy negyedik tanulmány is folyamatban van, amely a fent felsorolt változók közötti kapcsolatokat vizsgálja.

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Kalcza-Janosi, K, Marschalko, E.-E, Kotta, I., Bibok, B., (2022). The Sexual Function Questionnaire: Validation and Gender-Neutral Adaptation to Hungarian (SFQ18_HU). International Journal of Advanced Studies in Sexology, 4(2). https://doi.org/10.46388/ijass.2022.4.15 All authors have contributed equally

Kotta, I., Kalcza-Janosi, K., Marschalko, E.-E., Bandi, S., & Bibok, B. (2022). Online Sexual Activity Scale (OSAS): Going Beyond the Nosological Polemics of Compulsivity vs Addiction. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-022-00791-4 All authors have contributed equally

Marschalko, E., Kalcza-Janosi, K., Kotta, I., Bibok, B. (2021). ‘Translation, Cultural Adaptation and Validation of the Hungarian Version of Self-Determination Scale’. World Academy of Science, Engineering and Technology, Open Science Index 177, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, 15(9), 818 – 821. e-ISSN: 2163-1956 All authors have contributed equally

Ösztöndíjak, pályázatok

Grant AGC32719/08. 06.2022

  

A diabetes mellitus kognitív és motivációs korrelátumai


Projektfelelős: Kálcza-Jánosi Kinga 

Jelen projekt két szintre épül, az egyik a cukorbetegséggel összefüggő kognitív szövődmények aspektusait vizsgálja, a másik pedig a cukorbetegség motivációs összetevőit kutatja, amelyek a szövődmények megelőzésében a megfelelő önmenedzselés fontos változóia. A tanulmány első része egy metaanalízissel és egy kvázi-kísérleti vizsgálattal a kognitív diszfunkciókat, a cukorbetegség krónikus szövődményét vizsgálja. A tanulmány második része a cukorbetegek tudásszintjét és motivációs profilját vizsgálja, célul tűzve ki, hogy azonosítsa azokat a tényezőket, amelyek fontos szerepet játszhatnak a betegek egészségmegőrző magatartásában.

A projekt a kezelés iránti motiváció lehetséges interkulturális különbségeinek a feltárását is megcélozza erdélyi-romániai, magyarországi és amerikai cukorbetegek esetében. A projekt együttműködési kapcsolatokat hozott létre más egyetemekkel és egyesületekkel: Edward L. Deci, PhD és Geoffrey C. Williams MD, PhD, a Rochesteri Egyetem Orvostudományi és Klinikai ésSzociálpszichológiai Tanszék, Rochester, USA; Dr. Barkai László, PhD, a Magyar Diabetes Társaság elnöke és Lukács Andrea, PhD, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolc, Magyarország.

Ebből a tanulmányból 2 WOS-cikk, 1 ISI proceedings kiadvány és 13 más adatbázisokban jelzett tanulmány jelent meg, mint például nemzetközi konferencia közleményekben, vagy BDI folyóiratban. Jelenleg folyamatban van egy újabb tanulmány.

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Kálcza Jánosi K. (2010). A WMS-R (Wechsler Memory Scale-Revised) értelmezése és diagnosztikai értéke I-es és II-es típusú cukorbetegeknél, in  Erdélyi Pszichológiai Szemle,  3/2010: 275-301.  

Kálcza Jánosi K., Szamosközi I. (2011).  Psychological aspects of Diabetes mellitus, An Integrative Research Review, in Transylvanian Journal of Psychology, 2/2011: 113-135. 

Kálcza Jánosi K. (2012), The influence of diabetes on cognitive functions, A Quantitative Meta- Analysis, in Transylvanian Journal of Psychology, 1/2012: 19-38. 

Kálcza Jánosi K., Lukács A., Barkai L., Szamosközi I. (2013), A Diabetic Knowledge Questionnaire (DKQ) validálása erdélyi magyar populáción, in Egészségtudományi közlemények, A Miskolci Egyetem közleménye, Miskolci Egyetemi Kiadó, 3(1): 91-98. 

Kálcza Jánosi K., Lukács A., Barkai L., Szamosközi I. (2013).  Kognitív funkciók az 1-es és 2-es típusú cukorbetegnél. Metaanalízis, in Orvosi Hetilap, 18:694-699. https://doi.org/10.1556/oh.2013.29602

Kálcza-Jánosi K., Lukács A., Barkai L., Szamosközi I. (2013). Association between diabetes-related knowledge and  glycemic control in patients with diabetes in Transylvania.  XXVII. microCAD International Scientific Conference. 21-22 March 2013.

Kálcza-Jánosi K., Lukács A., Barkai L., Szamosközi I. (2014). Glucose metabolism and memory functions in adults with type 1 diabetes mellitus. XXVIII. microCAD. International Scientific Conference. 10-11 April 2014.

‌Kálcza Jánosi K., Szamosközi I. (2014). Impact of Diabetes, the Diabetes Duration and Glycemic Control on Cognitive Functions. A Quantitative Meta-analysis. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 544–548. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.307

Kalcza-Janosi K., Williams G. C., Szamoskozi S. (2014) Validation study of the Self-Determination Theory Motivation Measures for Diabetes. Adaptation to the Hungarian population in Transylvania, Romania. Transylvanian Journal of Psychology , 2/2014, 157-184.  

Kalcza-Janosi K. and Pordea A. (2016). Glucose metabolism and memory functions in adults with type 2 diabetes mellitus. in Romanian Journal of Experimental Applied Psychology. 7/2016.146-149. DOI: 10.15303/rjeap.2016.si1.

Kalcza-Janosi K. and Pordea A. (2016). The evaluation of knowledge level and motivational components in patients with diabetes and their relationship to glycemic control. in Romanian Journal of Experimental Applied Psychology. 7/2016.150-154. DOI: 10.15303/rjeap.2016.si1.

Kálcza-Jánosi K., Lukács A., Barkai L., Szamosközi I. (2016). Erdélyi és magyarországi 2-es típusú cukorbetegek motivációjának összehasonlítása a cukoranyagcsere mentén. in Diabetologica Hungarica. 4/2016. 269-274.

Kalcza-Janosi K., Williams G. C., Szamoskozi S. (2017). Intercultural differences of motivation in patients with diabetes. A comparative study of motivation in patients with diabetes from Transylvania and USA. Transylvanian Journal of Psychology. 1/2017.3-21. https://doi.org/10.24193/epsz.2017.1.1

Kalcza Janosi K., Szabo K., Farcas S., Janos R. M., Kotta I. (2019). Gender differences in predictive value of education and glycemic control in memory performance of type 2 diabetic adults, Conferință: ICPS 2019 International Convention of Psychological Science, Editură: ICPS.

Kálcza Jánosi, K., & Lukács, A. (2023). Independent and interactive effect of type 2 diabetes and hypertension on memory functions in middle aged adults. BMC Endocrine Disorders, 23(1). https://doi.org/10.1186/s12902-023-01308-3

Sulyok K., Kálcza-Jánosi K., & Kotta, I. (2023). Motivation Profile and Wellbeing in Transylvanian Hungarians with Type 2 Diabetes. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 68(1), 5–27. https://doi.org/10.24193/subbpsyped.2023.1.01

Elnyert pályázatok/projektek

Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the European Social Fund, under the project number POSDRU/107/1.5/S/76841 with the title „Modern Doctoral Studies: Internationalization and Interdisciplinarity”.

AGC 34828/27.09.2023 (Kálcza Jánosi, K., & Lukács, A. (2023). Independent and interactive effect of type 2 diabetes and hypertension on memory functions in middle aged adults. BMC Endocrine Disorders, 23(1). https://doi.org/10.1186/s12902-023-01308-3)

  

A háborútól való félelem és a biztonsági előkészületi magatartás pszichológiai meghatározói  


Kotta Ibolya, Kálcza Janosi Kinga, Marschalkó Eszter, Kanyaró (Szabó) Kinga 

A tanulmány számos, a háborútól való félelemben szerepet játszó pszichológiai tényezőt vizsgál. A projekt célja a háborútól való félelem előrejelző tényezőinek feltárása: demográfiai változók; szorongás, depresszió, stressz, rugalmasság, neuroticizmus. Ez a projekt folyamatban van.

A projekten belül elért eredmények (tudományos rendezvények, publikációk) 

Kalcza-Janosi, K., Kotta, I., Marschalko, E.E., Szabo, K. (2023). The Fear of War Scale (FOWARS): Development and Initial Validation. Soc. Sci. 12, 283. https://doi.org/10.3390/socsci12050283, WOS:001009648100001

  

Az önegyüttérzés fejlesztésének hatása az egyetemi diákok pszichológiai jóllétére  


 Projektfelelős: drd. Póka Tünde 

A kutatás a diákok pszichológiai jóllétének optimalizálásának lehetőségeit vizsgálja az önegyüttérzés fejlesztése által. A különböző elméletek összegzése és a tervezett kutatások mentén a következő célokat fogalmaztuk meg:

(1) Elméleti szinten tervezzük az önegyüttérzés fejlesztését célzó beavatkozások hatékonyságát vizsgálni egy mennyiségi meta-analízisben a diákok szubjektív jóllétének optimalizálására, illetve célozzuk a hatásméretet befolyásoló tényezők felderítését is.  

(2) Metodológiai céljaink közé tartozik az Önegyüttérzés Skála – Rövidített Változatának adaptációja magyar anyanyelvű diákok esetén.

(3) Gyakorlati célunk egy optimális, az önegyüttérzés fejlesztését célzó beavatkozás kidolgozása és hatékonyságának vizsgálata a diákok esetén, melynek érdekében két eltérő intenzitású (2 alkalom, illetve 12 alkalom), időtartamú (4 hét, illetve 12 hét), és formátumú (élő, illetve online) csoportos, önegyüttérzést fejlesztő programot adaptáltunk, az Együttérző Elme Tréninget.

A projekten belül elért eredmények

(1) Az önegyüttérzés fejlesztését célzó beavatkozások hatékonyságát vizsgáló mennyiségi meta-analízis kéziratának javítása folyamatban van a Current Psychology lapban való publikáció céljából.
(2) A metodológiai célunk érdekében végzett adaptációs vizsgálat kézirata elkészült.
(3) Az elméleti összegzés mentén adaptáltunk egy hatékonynak bizonyuló beavatkozást, az Együttérző Elme Tréninget, két eltérő intenzítású, időtartamú, és formátumú csoportos programra, melyek mentén részletes handoutokat szerkesztettünk a programban résztvevő diákok számára.
(4) A két beavatkozás a 2022-2023-as tanév első félévében megtörtént, három-három felméréssel (nem randomizált, hasonló életkorú és nemi összetételű kontroll csoporttal). Az adatok elemzésre várnak.

  

Pozitív gondolkodás vagy illuzórikus mentális egészség. A pozitív gondolkodás és mindset mentális egészségben játszott szerepe.


Projektfelelős: Bernáth-Vincze Anna Emese 

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Bernáth-Vincze,A.E. (2016). Iluzii pozitive. Convingeri pozitive despre sine. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.  

Bernáth-Vincze,A.E. (2016). Sănătatea mentală iluzorie. Rolul convingerilor pozitive sănătatea mentală. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.  

Bernáth-Vincze, A.E. Degi  Cs. L., Roth  M. (2012).  Self Enhancement Relationship to Cognitive Schemas and Psychological Distress in Young Adults, Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 12 (2), 189-207.

Vincze A. E. (2010). Self enhancing believes relationship to Psychological distress examined by Anxiety related attentional biases, Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 10 (1),  59-76.

Kallay E., Degi, CS.L., Vincze,A. E. (2007). Dysfunctional attitudes, depression and quality of life in a sample of Romanian Hungarian cancer patients, Journal of Cognitive and Behavioral Psychoterapies, 7(1), 95-107.  

Vincze,A. E. , Degi  Cs. L., Roth  M. (2010).  Quality of life, positive illusions and depression in drug users and at-risk persons compared to non-users among Romanian undergraduate students, Flaws and needs in the Romanian Drug Prevention System, Psychology & Health, Vol. 25 (1),

Bernáth-Vincze,A. E. , Degi  Cs. L., Roth  M. (2010).  Quality of life, positive illusions and depression in drug users and at-risk persons compared to non-users among Romanian undergraduate students, Flaws and needs in the Romanian Drug Prevention System, Psychology & Health, Vol. 25 (1), 362 – 363.

Bernáth-Vincze,A.E. Roth, M. Haragus. (2015). Predictors of satisfaction with life and happiness. Psychology & Health, 29, SI, Suppl 1.  

Bernáth-Vincze,A.E. (2015). Demographic correlates of Happiness in Romanian Young Adults. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology; Special Issue( 6), 51-59.

Bernáth-Vincze,A.E. (2015) Variability of Happiness according to Income, Relationship Status Religious Affiliation and Health in Romanian Young Adults. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology; Special Issue(6), 76-84.  

 Bernáth-Vincze,A. E. (2010). A stresszre való fiziológiai reaktivitás változékonysága a pozitív illúziók és illuzórikus mentális egészség függvényében, Erdélyi Pszichológiai Szemle, XI (1).

Bernáth-Vincze,A. E. (2011). Positive Illusions in the Perspective of Anthropology and Evolutionary Psychology  „Philobiblon” – Transylvanian Journal of Multidiciplinary in Humanities 16 (1), 235-249.

Bernáth-Vincze,A. E. (2009). The Role of Positive Illusions in Transylvanian Hungarians Mental Health, „Philobiblon”, Transylvanian Journal of Multidiciplinary in Humanities, 14 (1), 379-349 .

Bernáth-Vincze,A. E. (2009). Rolul iluziilor pozitive în sănătatea mentală a maghiarilor din Transilvania, „Philobiblon” – Transylvanian Journal of Multidiciplinary in Humanities, 14 (1) 379-349.   

Bernáth-Vincze,A. E. (2005). Pozitív illúziók vagy illuzórikus egészség? A pozitív illúziók mentális egészségben játszott szerepéről.  Erdélyi Pszichológiai Szemle, VI (3), 209-246.  

Konferenciák

SGEM- International Scientifiic Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria. Bernáth-Vincze,A.E. 2015 Satisfaction with life of Romanian young adults, Bernáth-Vincze,A.E. Szamosközi, I. Pathways of wellbeing to young adulthood.  

PSYWORLD– Psychology and Realities of the Contemporan Wold, Bucharest. Bernáth- V             incze,A.E. Demographic correlates of Happiness in Romanian Young Adults.

PSIWORLD Psychology and Realities of the Contemporan Wold, Bucharest. Bernáth-Vincze,A.E.             Variability of Happiness according to Income, Relationship Status Religious Affiliation and                Health in Romanian Young Adults. 

EHPS– 28th Conference of the European Health Psychology Society, Insbuck, Austria.    Roth, M., Bernáth-Vincze,A.E.,  Kacsó, D.A., (2014) Positive Resources and Protective Factors in the Life of Romanian Adolescent and their Effect on Future Plans.

IAAH– 18ème Congrès Européen de l’ International Association for Adolescent Health, „Bien-Être á L’adolescence”, Paris, France. Bernáth-Vincze,A.E.,  Kacsó, D.A.,Roth, M., Hărăguș,T. P. (2014). Mental Health and Well Being Among Romanian Youth. (2014).

IAPSP-„35th Annual International Conference on The Psychology of The Self”, in International Association for Psychoanalytic Self Psychology,  Washington, USA. Bernáth-Vincze,A.E., Degi, L. C., (2012) „Positive illusions about the self and their relationship to mental health in Romanian young adults.

EHPS- 24th European Health Psychology Conference, Cluj Napoca.  Bernáth-Vincze,A. E.   Degi  Cs. L., Roth M. Quality of life, positive illusions and depression in drug users and at-risk persons compared to non-users among Romanian undergraduate students.

Szülői attitűdök és ismeretek az autizmus spektrumzavarral élő személyek szexuális egészségnevelése kapcsán


Projektfelelős: Gergely Roland

A projekt célja az autizmus spektrumzavarral elő személyek szexuális egészségnevelésében szerepet játszó tényezők feltérképezése (szülői attitűdök, elvárások és ismeretek, szülői stressz és szülői énhatékonyság, szülők szexualítással kapcsolatos ismeretei). Jelen projekt során a következő eredményeket sikerült elérni:

  • Azonosítottuk a szülői attitűdöket, ismereteket és elvárásokat az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyereket nevelő szülők körében.
  • Metodológia szinten két eszköz fordítását, adaptálását és pszichometriai validását végeztük el magyar és román mintára.
  • Kidolgoztunk egy beavatkozási programot, amelynek célja a szülők szexuális neveléssel és a szexuális egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítése.
  • A fent említett beavatkozási programot számos workshop során bemutattuk autizmus spektrumzavarral élő gyereket nevelő szülőknek.

A továbbiakban célunk alkotni egy olyan gyakorlati útmutatót, amelyet a szülők felhasználhatnak a gyerekük szexuális egészségnevelése során.

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Gergely, R. H., & Rusu, A., S. (2021). A qualitative investigation of parental attitudes and needs for sexual health education for children with autism in Romania. Journal of Educational Sciences & Psychology, 11(2), 64-74. https://doi.org/10.51865/JESP.2021.2.08

Gergely, R., H., & Rusu, A., S. (2022). Linguistic Validation of the Romanian and Hungarian Translations of the Attitudes About Sexuality for People with Disabilities Questionnaire. Educatia 21 Journal, (23)2022. https://doi: 10.24193/ed21.2022.23.09

Gergely, R. H., & Rusu, A. S. (2023). Romanian And Hungarian Translations Of The Attitudes Toward Sexuality Scale – Psychometric Validation. In I. Albulescu, & C. Stan (Eds.), Education, Reflection, Development – ERD 2022, vol 6. European Proceedings of Educational Sciences (pp. 379-387). European Publisher. https://doi.org/10.15405/epes.23056.34

Konferenciák

ERD 2022 – Education, Reflection, Development International Conference

API Konferencia 2022 – Klinikai Pszichológia és Pszichoterápia Nemzeti Konferencia