B. A mentális és szomatikus egészség pszichológiai előrejelzői. Az egészség és betegség szempontjából releváns pszichológiai mechanizmusokra vonatkozó felmérés és beavatkozás  

Ezen a kutatási irányon belül a következő kutatási projekteket említjük meg:   


A Covid-19 terjedésének megelőzését szolgáló preventív viselkedések pszichológiai előrejelzői  


Marschalkó Eszter, Kotta Ibolya, Szabó Kinga, Kálcza Jánosi Kinga, Farcas Zsuzsanna 

Az életmódban/rutinban bekövetkezett változások, az anyagi biztonság veszélyeztetettsége, a társasági élet korlátozásai a koronavírus (COVID-19) világjárvánnyal kapcsolatos szabályozásból eredően jelentős hatással voltak a mentális egészségre. A tanulmány célja az egyéni megelőző magatartás előrejelzése a vírus terjedése során különböző pszichológiai faktorokon keresztül: 

(a) demográfiai tényezők, mint például: iskolai végzettség, foglalkozás, tanulmányi terület, beosztás, hely/munkaterület változás a jelenlegi járványügyi helyzetet követően 

(b) pszichológiai tényezők, mint például: személyiségjegyek, egészségi és munkahelyi szorongás, pszichológiai rugalmasság, megküzdési stratégiák, generációs identitás, stb.  

A tanulmány eredményei a következőket emelték ki:  

A COVID-19 fertőzés elkerülése érdekében alkalmazott specifikus megelőző magatartás pszichológiai előrejelzőinek fontos generációs diverzitása mutatkozott. 

Az önkontroll, mint személyiségvonás védő szereppel rendelkezett a pszichés distressz (szorongás) ellen a járvány első hónapjaiban, és ennek a tulajdonságnak a szerepe erősebb volt, mint a pszichológiai rugalmasságé és egyéb változóknál. 

A generációs identitás moderálja a pszichológiai rugalmasság és a megelőző magatartás közötti kapcsolatot. 

A COVID-19 vírussal kapcsolatos megelőző magatartás szempontjából releváns skála faktorszerkezetét validáltuk (kutatás céljára kifejlesztve).   

A projekt eredményeként eddig 2 ISI-cikk (IF 3 felett), két SCOPUS-cikk a Journal of International Women’s Studies-ban és két előadást tartottak nemzetközi konferenciákon kiadványokkal. Szintén a projekten belül együttműködést kezdeményeztek a német Hamburgi Egyetem két kutatójával, és ennek az együttműködésnek az eredménye  egy nemzetközi cikk.  

A projekten belül elért eredmények 

Publikációk 

Lindner, C., Kotta,  I., Marschalko, E. E., Szabo, K., Kalcza-Janosi, K., & Retelsdorf, J. (2022). Increased  Risk Perception,  Distress Intolerance  and Health Anxiety in Stricter Lockdowns: Self-Control as a Key Protective Factor in Early Response  to the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research  and Public Health, 19(9), 5098.  https://doi.org/10.3390/ijerph19095098 

Marschalko, E. E., Kotta,  I., Kalcza-Janosi, K., Szabo, K., & Jancso-Farcas,  S. (2021). Psychological Predictors of COVID-19 Prevention Behavior in Hungarian Women Across Different Generations. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.596543  

Kalcza-Janosi, K., Jancso-Farcas, S., Szabo, K., Kotta,  I.; & Marschalkó, E. E. (2021). The Development  and Validation of COVID-19 Prevention Behaviour Scale on Female Hungarian Population. Journal of International Women’s Studies, 22(3), 188-197.  Available at: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss3/18 

Kotta,  I., Szabo, K., Marschalkó, E. E., Jancso-Farcas, S., & Kalcza-Janosi, K. (2021). The Moderation Effect of Generation  on the Relationship between  Psychological Flexibility and COVID-19 Preventive Behaviour among Females. Journal of International Women’s Studies, 22(3), 176-187.  Available at: https:// vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss3/17 

Ösztöndíjak, pályázatok 

AGC32608/03.06.2021 (Psychological Predictors of COVID-19 Prevention Behavior in Hungarian Women Across Different Generations) 

Grant AGC30170/14. 01.2022 

Grant AGC32718/08. 06.2022 

A Covid-19 elleni oltással kapcsolatos hezitálás pszichológiai előrejelzői  


Kotta Ibolya, Marschalkó Eszter, Kanyaró Kinga, Kálcza Jánosi Kinga 

A projekt célja a Covid-19 elleni oltással kapcsolatos hezitálás előrejelző tényezőinek feltárása: demográfiai változók; egészséggel kapcsolatos változók; észlelt fogékonyság, észlelt súlyosság, személyes előnyök, a védőoltással kapcsolatos cselekvést gátló észlelt akadályok, oltástól való félelem,  a Covid-19-el és az oltási kockázattal kapcsolatos szkepticizmus, pszichológiai rugalmasság, önkontroll, katasztrofizáló hiedelmek, Covid-19 oltási szándék. 

A projekten belül elért eredmények  

Publikációk 

Kotta,  I., Kalcza-Janosi, K., Szabo, K., & Marschalko, E. E. (2021). Development  and Validation of the Multidimensional COVID-19 Vaccine Hesitancy Scale. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 18(1), 1–10. https://doi.org/10.1080/21645515.2021.2007708 All authors have contributed  equally 

Marschalko, E. E., Szabo, K., Kotta,  I., & Kalcza-Janosi, K. (2022). The Role of Positive and Negative Information Processing in COVID-19 Vaccine Uptake in Women of Generation  X, Y, and Z: The Power of Good is Stronger Than Bad in Youngsters? Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg. 2022.925675 All authors have contributed  equally 

Ösztöndíjak, pályázatok 

Grant AGC30170/14. 01.2022 

Grant AGC35031/30.09.2022 (The Role of Positive and Negative Information Processing in COVID-19 Vaccine Uptake in Women of Generation  X, Y, and Z: The Power of Good is Stronger Than Bad in Youngsters?) 

Az önrendelkezés, az élettel való elégedettség, a szexuális diszfunkciók és az internetes szexuális tevékenység kapcsolatának vizsgálata  


Kálcza-Jánosi Kinga, Kotta Ibolya, Marschalko Eszter-Enikő 

Jelen projekt a szexuális viselkedésben szerepet játszó pszichológiai tényezőket vizsgálja (önrendelkezés, élettel való elégedettség, szexuális diszfunkciók és internetes pornográfia használata). A tanulmány célja a szexuális viselkedés (szexuális diszfunkciók és szexuális aktivitás az interneten) előrejelzése: demográfiai tényezők (életkor, nem, iskolai végzettség, szexuális irányultság, családi állapot, foglalkozás, gazdasági helyzet, ország) és pszichológiai tényezők, (önrendelkezés, élettel való elégedettség, szexuális diszfunkciók és internetes pornográfia használata). A projekt másik célja, hogy feltárja e változók közötti hatásmechanizmusokat. 

A projekt során eddig három eszközvalidáládi publikáció jelent meg (egy tanulmány  WOS folyóiratban, egy Scopus és egy tanulmány egy nemzetközi konferencián került bemutatásra és utólag egy BDI folyóiratban jelent meg). Jelenleg egy negyedik tanulmány is folyamatban van, amely a fent felsorolt változók közötti kapcsolatokat vizsgálja. 

projekten belül elért eredmények  

Publikációk 

Kalcza-Janosi, KMarschalko, E.-E, Kotta, I., Bibok, B., (2022). The Sexual Function Questionnaire: Validation and Gender-Neutral Adaptation to Hungarian (SFQ18_HU). International Journal of Advanced Studies in Sexology, 4(2). https://doi.org/10.46388/ijass.2022.4.15 All authors have contributed equally  

Kotta, I., Kalcza-Janosi, K., Marschalko, E.-E., Bandi, S., & Bibok, B. (2022). Online Sexual Activity Scale (OSAS): Going Beyond the Nosological Polemics of Compulsivity vs Addiction. International Journal of Mental Health and Addictionhttps://doi.org/10.1007/s11469-022-00791-4 All authors have contributed equally  

Marschalko, E., Kalcza-Janosi, K., Kotta, I., Bibok, B. (2021). ‘Translation, Cultural Adaptation and Validation of the Hungarian Version of Self-Determination Scale’. World Academy of Science, Engineering and Technology, Open Science Index 177, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, 15(9), 818 – 821. e-ISSN: 2163-1956 All authors have contributed equally  

Ösztöndíjak, pályázatok 

Grant AGC32719/08. 06.2022 

A diabetes mellitus kognitív és motivációs korrelátumai


Projektfelelős: Kálcza-Jánosi Kinga 

Jelen projekt két szintre épül, az egyik a cukorbetegséggel összefüggő kognitív szövődmények aspektusait vizsgálja, a másik pedig a cukorbetegség motivációs összetevőit kutatja, amelyek a szövődmények megelőzésében a megfelelő önmenedzselés fontos változóia. A tanulmány első része egy metaanalízissel és egy kvázi-kísérleti vizsgálattal a kognitív diszfunkciókat, a cukorbetegség krónikus szövődményét vizsgálja. A tanulmány második része a cukorbetegek tudásszintjét és motivációs profilját vizsgálja, célul tűzve ki, hogy azonosítsa azokat a tényezőket, amelyek fontos szerepet játszhatnak a betegek egészségmegőrző magatartásában. 

A projekt a kezelés iránti motiváció lehetséges interkulturális különbségeinek a feltárását is megcélozza erdélyi-romániai, magyarországi és amerikai cukorbetegek esetében. A projekt együttműködési kapcsolatokat hozott létre más egyetemekkel és egyesületekkel: Edward L. Deci, PhD és Geoffrey C. Williams MD, PhD, a Rochesteri Egyetem Orvostudományi és Klinikai ésSzociálpszichológiai Tanszék, Rochester, USA; Dr. Barkai László, PhD, a Magyar Diabetes Társaság elnöke és Lukács Andrea, PhD, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolc, Magyarország. 

Ebből a tanulmányból 2 WOS-cikk, 1 ISI proceedings kiadvány és 13 más adatbázisokban jelzett tanulmány jelent meg, mint például nemzetközi konferencia közleményekben, vagy BDI folyóiratban. Jelenleg folyamatban van egy újabb tanulmány.  

projekten belül elért eredmények  

Publikációk 

Kálcza Jánosi K. (2010). A WMS-R (Wechsler Memory Scale-Revised) értelmezése és diagnosztikai értéke I-es és II-es típusú cukorbetegeknél, in  Erdélyi Pszichológiai Szemle,  3/2010: 275-301.   

Kálcza Jánosi K., Szamosközi I. (2011).  Psychological aspects of Diabetes mellitus, An Integrative Research Review, in Transylvanian Journal of Psychology, 2/2011: 113-135.   

Kálcza Jánosi K. (2012), The influence of diabetes on cognitive functions, A Quantitative Meta- Analysis, in Transylvanian Journal of Psychology, 1/2012: 19-38.   

Kálcza Jánosi K., Lukács A., Barkai L., Szamosközi I. (2013), A Diabetic Knowledge Questionnaire (DKQ) validálása erdélyi magyar populáción, in Egészségtudományi közlemények, A Miskolci Egyetem közleménye, Miskolci Egyetemi Kiadó, 3(1): 91-98.   

Kálcza Jánosi K., Lukács A., Barkai L., Szamosközi I. (2013).  Kognitív funkciók az 1-es és 2-es típusú cukorbetegnél. Metaanalízis, in Orvosi Hetilap, 18:694-699. https://doi.org/10.1556/oh.2013.29602  

Kálcza-Jánosi K., Lukács A., Barkai L., Szamosközi I. (2013). Association between diabetes-related knowledge and  glycemic control in patients with diabetes in Transylvania.  XXVII. microCAD International Scientific Conference. 21-22 March 2013.  

Kálcza-Jánosi K., Lukács A., Barkai L., Szamosközi I. (2014). Glucose metabolism and memory functions in adults with type 1 diabetes mellitus. XXVIII. microCAD. International Scientific Conference. 10-11 April 2014.  

‌Kálcza Jánosi K., Szamosközi I. (2014). Impact of Diabetes, the Diabetes Duration and Glycemic Control on Cognitive Functions. A Quantitative Meta-analysis. Procedia – Social and Behavioral Sciences127, 544–548. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.307  

Kalcza-Janosi K., Williams G. C., Szamoskozi S. (2014) Validation study of the Self-Determination Theory Motivation Measures for Diabetes. Adaptation to the Hungarian population in Transylvania, Romania. Transylvanian Journal of Psychology , 2/2014, 157-184.   

Kalcza-Janosi K. and Pordea A. (2016). Glucose metabolism and memory functions in adults with type 2 diabetes mellitus. in Romanian Journal of Experimental Applied Psychology. 7/2016.146-149. DOI: 10.15303/rjeap.2016.si1.  

Kalcza-Janosi K. and Pordea A. (2016). The evaluation of knowledge level and motivational components in patients with diabetes and their relationship to glycemic control. in Romanian Journal of Experimental Applied Psychology. 7/2016.150-154. DOI: 10.15303/rjeap.2016.si1.  

Kálcza-Jánosi K., Lukács A., Barkai L., Szamosközi I. (2016). Erdélyi és magyarországi 2-es típusú cukorbetegek motivációjának összehasonlítása a cukoranyagcsere mentén. in Diabetologica Hungarica. 4/2016. 269-274.  

Kalcza-Janosi K., Williams G. C., Szamoskozi S. (2017). Intercultural differences of motivation in patients with diabetes. A comparative study of motivation in patients with diabetes from Transylvania and USA. Transylvanian Journal of Psychology. 1/2017.3-21. https://doi.org/10.24193/epsz.2017.1.1  

Kalcza Janosi K., Szabo K., Farcas S., Janos R. M., Kotta I. (2019). Gender differences in predictive value of education and glycemic control in memory performance of type 2 diabetic adults, Conferință: ICPS 2019 International Convention of Psychological Science, Editură: ICPS.  

Kálcza Jánosi, K., & Lukács, A. (2023). Independent and interactive effect of type 2 diabetes and hypertension on memory functions in middle aged adults. BMC Endocrine Disorders, 23(1). https://doi.org/10.1186/s12902-023-01308-3  

Elnyert pályázatok/projektek  

Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the European Social Fund, under the project number POSDRU/107/1.5/S/76841 with the title „Modern Doctoral Studies: Internationalization and Interdisciplinarity”.  

A háborútól való félelem és a biztonsági előkészületi magatartás pszichológiai meghatározói  


Kotta Ibolya, Kálcza Janosi Kinga, Marschalkó Eszter, Kanyaró (Szabó) Kinga 

A tanulmány számos, a háborútól való félelemben szerepet játszó pszichológiai tényezőt vizsgál. A projekt célja a háborútól való félelem előrejelző tényezőinek feltárása: demográfiai változók; szorongás, depresszió, stressz, rugalmasság, neuroticizmus. Ez a projekt folyamatban van. 

A projekten belül elért eredmények (tudományos rendezvények, publikációk)  

 Kalcza-Janosi, K., Kotta, I., Marschalko, E. E., & Szabó, K. (2022, March 24). The Fear of War Scale (FOWARS): development and initial validation. PREPRINT. https://doi.org/10.31234/osf.io/sfz2v 

Az önegyüttérzés fejlesztésének hatása az egyetemi diákok pszichológiai jóllétére  


 Projektfelelős: drd. Póka Tünde 

A kutatás a diákok pszichológiai jóllétének optimalizálásának lehetőségeit vizsgálja az önegyüttérzés fejlesztése által. A különböző elméletek összegzése és a tervezett kutatások mentén a következő célokat fogalmaztuk meg:  

(1) Elméleti szinten tervezzük az önegyüttérzés fejlesztését célzó beavatkozások hatékonyságát vizsgálni egy mennyiségi meta-analízisben a diákok szubjektív jóllétének optimalizálására, illetve célozzuk a hatásméretet befolyásoló tényezők felderítését is.   

(2) Metodológiai céljaink közé tartozik az Önegyüttérzés Skála – Rövidített Változatának adaptációja magyar anyanyelvű diákok esetén.  

(3) Gyakorlati célunk egy optimális, az önegyüttérzés fejlesztését célzó beavatkozás kidolgozása és hatékonyságának vizsgálata a diákok esetén, melynek érdekében két eltérő intenzitású (2 alkalom, illetve 12 alkalom), időtartamú (4 hét, illetve 12 hét), és formátumú (élő, illetve online) csoportos, önegyüttérzést fejlesztő programot adaptáltunk, az Együttérző Elme Tréninget.  

A projekten belül elért eredmények   

  1. Az önegyüttérzés fejlesztését célzó beavatkozások hatékonyságát vizsgáló mennyiségi meta-analízis kéziratának javítása folyamatban van a Current Psychology lapban való publikáció céljából.  
  2. A metodológiai célunk érdekében végzett adaptációs vizsgálat kézirata elkészült.  
  3. Az elméleti összegzés mentén adaptáltunk egy hatékonynak bizonyuló beavatkozást, az Együttérző Elme Tréninget, két eltérő intenzítású, időtartamú, és formátumú csoportos programra, melyek mentén részletes handoutokat szerkesztettünk a programban résztvevő diákok számára.  
  4. A két beavatkozás a 2022-2023-as tanév első félévében megtörtént, három-három felméréssel (nem randomizált, hasonló életkorú és nemi összetételű kontroll csoporttal). Az adatok elemzésre várnak. 

Pozitív gondolkodás vagy illuzórikus mentális egészség. A pozitív gondolkodás és mindset mentális egészségben játszott szerepe.


Projektfelelős: Bernáth-Vincze Anna Emese 

A projekten belül elért eredmények  

Publikációk 

Bernáth-Vincze,A.E. (2016). Iluzii pozitive. Convingeri pozitive despre sine. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.   

Bernáth-Vincze,A.E. (2016). Sănătatea mentală iluzorie. Rolul convingerilor pozitive sănătatea mentală. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.   

Bernáth-Vincze, A.E. Degi  Cs. L., Roth  M. (2012).  Self Enhancement Relationship to Cognitive Schemas and Psychological Distress in Young Adults, Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies12 (2), 189-207.  

Vincze A. E. (2010). Self enhancing believes relationship to Psychological distress examined by Anxiety related attentional biases, Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies10 (1),  59-76.  

Kallay E., Degi, CS.L., Vincze,A. E. (2007). Dysfunctional attitudes, depression and quality of life in a sample of Romanian Hungarian cancer patients, Journal of Cognitive and Behavioral Psychoterapies7(1), 95-107.   

Vincze,A. E. , Degi  Cs. L., Roth  M. (2010).  Quality of life, positive illusions and depression in drug users and at-risk persons compared to non-users among Romanian undergraduate students, Flaws and needs in the Romanian Drug Prevention System, Psychology & Health, Vol. 25 (1),  

Bernáth-Vincze,A. E. , Degi  Cs. L., Roth  M. (2010).  Quality of life, positive illusions and depression in drug users and at-risk persons compared to non-users among Romanian undergraduate students, Flaws and needs in the Romanian Drug Prevention System, Psychology & Health, Vol. 25 (1), 362 – 363.  

Bernáth-Vincze,A.E. Roth, M. Haragus. (2015). Predictors of satisfaction with life and happiness. Psychology & Health, 29, SI, Suppl 1.   

Bernáth-Vincze,A.E. (2015). Demographic correlates of Happiness in Romanian Young Adults. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology; Special Issue( 6), 51-59.  

Bernáth-Vincze,A.E. (2015) Variability of Happiness according to Income, Relationship Status Religious Affiliation and Health in Romanian Young Adults. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology; Special Issue(6), 76-84.   

 Bernáth-Vincze,A. E. (2010). A stresszre való fiziológiai reaktivitás változékonysága a pozitív illúziók és illuzórikus mentális egészség függvényében, Erdélyi Pszichológiai Szemle, XI (1).  

Bernáth-Vincze,A. E. (2011). Positive Illusions in the Perspective of Anthropology and Evolutionary Psychology  „Philobiblon” – Transylvanian Journal of Multidiciplinary in Humanities 16 (1), 235-249.  

Bernáth-Vincze,A. E. (2009). The Role of Positive Illusions in Transylvanian Hungarians Mental Health, „Philobiblon”, Transylvanian Journal of Multidiciplinary in Humanities, 14 (1), 379-349 .  

Bernáth-Vincze,A. E. (2009). Rolul iluziilor pozitive în sănătatea mentală a maghiarilor din Transilvania, „Philobiblon” – Transylvanian Journal of Multidiciplinary in Humanities, 14 (1) 379-349.    

Bernáth-Vincze,A. E. (2005). Pozitív illúziók vagy illuzórikus egészség? A pozitív illúziók mentális egészségben játszott szerepéről.  Erdélyi Pszichológiai Szemle, VI (3), 209-246.   

Konferenciák 

SGEM- International Scientifiic Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria. Bernáth-Vincze,A.E. 2015 Satisfaction with life of Romanian young adults, Bernáth-Vincze,A.E. Szamosközi, I. Pathways of wellbeing to young adulthood.   

PSYWORLD– Psychology and Realities of the Contemporan Wold, Bucharest. Bernáth- V incze,A.E. Demographic correlates of Happiness in Romanian Young Adults.  

PSIWORLD Psychology and Realities of the Contemporan Wold, Bucharest. Bernáth-Vincze,A.E. Variability of Happiness according to Income, Relationship Status Religious Affiliation and Health in Romanian Young Adults.   

EHPS– 28th Conference of the European Health Psychology SocietyInsbuck, Austria.    Roth, M., Bernáth-Vincze,A.E.,  Kacsó, D.A., (2014) Positive Resources and Protective Factors in the Life of Romanian Adolescent and their Effect on Future Plans.  

IAAH– 18ème Congrès Européen de l’ International Association for Adolescent Health, „Bien-Être á L’adolescence”, Paris, France. Bernáth-Vincze,A.E.,  Kacsó, D.A.,Roth, M., Hărăguș,T. P. (2014). Mental Health and Well Being Among Romanian Youth. (2014).  

IAPSP-„35th Annual International Conference on The Psychology of The Self”, in International Association for Psychoanalytic Self Psychology,  Washington, USA. Bernáth-Vincze,A.E., Degi, L. C., (2012) „Positive illusions about the self and their relationship to mental health in Romanian young adults.  

EHPS- 24th European Health Psychology Conference, Cluj Napoca.  Bernáth-Vincze,A. E.   Degi  Cs. L., Roth M. Quality of life, positive illusions and depression in drug users and at-risk persons compared to non-users among Romanian undergraduate students.