Az önegyüttérzés fejlesztésének hatása az egyetemi diákok pszichológiai jóllétére  

Projektfelelős: drd. Póka Tünde 


A kutatás a diákok pszichológiai jóllétének optimalizálásának lehetőségeit vizsgálja az önegyüttérzés fejlesztése által. A különböző elméletek összegzése és a tervezett kutatások mentén a következő célokat fogalmaztuk meg:

(1) Elméleti szinten tervezzük az önegyüttérzés fejlesztését célzó beavatkozások hatékonyságát vizsgálni egy mennyiségi meta-analízisben a diákok szubjektív jóllétének optimalizálására, illetve célozzuk a hatásméretet befolyásoló tényezők felderítését is.  

(2) Metodológiai céljaink közé tartozik az Önegyüttérzés Skála – Rövidített Változatának adaptációja magyar anyanyelvű diákok esetén.

(3) Gyakorlati célunk egy optimális, az önegyüttérzés fejlesztését célzó beavatkozás kidolgozása és hatékonyságának vizsgálata a diákok esetén, melynek érdekében két eltérő intenzitású (2 alkalom, illetve 12 alkalom), időtartamú (4 hét, illetve 12 hét), és formátumú (élő, illetve online) csoportos, önegyüttérzést fejlesztő programot adaptáltunk, az Együttérző Elme Tréninget.

A projekten belül elért eredmények

  • Az önegyüttérzés fejlesztését célzó beavatkozások hatékonyságát vizsgáló mennyiségi meta-analízis kéziratának javítása folyamatban van a Current Psychology lapban való publikáció céljából.
  • A metodológiai célunk érdekében végzett adaptációs vizsgálat kézirata elkészült.
  • Az elméleti összegzés mentén adaptáltunk egy hatékonynak bizonyuló beavatkozást, az Együttérző Elme Tréninget, két eltérő intenzítású, időtartamú, és formátumú csoportos programra, melyek mentén részletes handoutokat szerkesztettünk a programban résztvevő diákok számára.
  • A két beavatkozás a 2022-2023-as tanév első félévében megtörtént, három-három felméréssel (nem randomizált, hasonló életkorú és nemi összetételű kontroll csoporttal). Az adatok elemzésre várnak.