A beiratkozás kizárólag on-line formában történik!
2024. július 15 - 18 között
(július 18.-án a felvételi felület 16 óráig érhető el)
útmutatók iratkozáshoz:
RO hallgatók
HU hallgatók
Információk: 004 0731 174 986
Technikai kérdések: 004 0731 175 015
Helyszín: Sindicatelor 7. sz, Kolozsvár
Szabályzatok:
Egyetemi
Kari HU    Kari RO

PSZICHOLÓGIA szakirány

PSZICHOLÓGIA szak

Nappali képzés

  • Képzés időtartama: 6 félév
  • Képzés nyelve: magyar
  • Összkreditszám: 180 kreditpont

Távoktatás

  • Képzés időtartama: 6 félév
  • Képzés nyelve: magyar
  • Összkreditszám: 180 kreditpont

Rövid leírás

Az Alkalmazott Pszichológia Intézet a Pszichológia szakon nappali és távoktatási formában biztosítja az alapképzést. Mindkét képzési típust az országos Minőségbiztosítási Bizottság akkreditálta.
A nappali képzésben résztvevő diákok szakszerűen felszerelt, modern előadó- és szeminárium termekben, korszerű laboratóriumokban, hagyományos és elektronikus intézeti és egyetemi könyvtárakban, modern eszköztárral felszerelt kutató és gyakorló intézetben sajátíthatják el a szakma alapjait.


NEVELÉSTUDOMÁNYOK szakirány

GYÓGYPEDAGÓGIA szak

Nappali képzés

  • Képzés időtartama: 6 félév
  • Képzés nyelve: magyar
  • Összkreditszám: 180 kreditpont

Az Alkalmazott Pszichológia Intézet Gyógypedagógia szakon nappali formában biztosítja az alapképzést, amelyet az országos Minőségbiztosítási Bizottság akkreditált.
A képzésben résztvevő diákok szakszerűen felszerelt, modern előadó- és szeminárium termekben, korszerű laboratóriumokban, hagyományos és elektronikus intézeti és egyetemi könyvtárakban, modern eszköztárral felszerelt kutató és gyakorló intézetben sajátíthatják el a szakma alapjait.
gyógypedagógia  szakos alapképzés biztosítja az elméleti ismeretek elsajátítását és a gyakorlati készségek és szakértelem kialakulását, amelyek a későbbiek folyamán elősegítik a munkaerő piacon való elhelyezkedést.