Az önrendelkezés, az élettel való elégedettség, a szexuális diszfunkciók és az internetes szexuális tevékenység kapcsolatának vizsgálata  

Kálcza-Jánosi Kinga, Kotta Ibolya, Marschalko Eszter-Enikő 


Jelen projekt a szexuális viselkedésben szerepet játszó pszichológiai tényezőket vizsgálja (önrendelkezés, élettel való elégedettség, szexuális diszfunkciók és internetes pornográfia használata). A tanulmány célja a szexuális viselkedés (szexuális diszfunkciók és szexuális aktivitás az interneten) előrejelzése: demográfiai tényezők (életkor, nem, iskolai végzettség, szexuális irányultság, családi állapot, foglalkozás, gazdasági helyzet, ország) és pszichológiai tényezők, (önrendelkezés, élettel való elégedettség, szexuális diszfunkciók és internetes pornográfia használata). A projekt másik célja, hogy feltárja e változók közötti hatásmechanizmusokat.

A projekt során eddig három eszközvalidáládi publikáció jelent meg (egy tanulmány  WOS folyóiratban, egy Scopus és egy tanulmány egy nemzetközi konferencián került bemutatásra és utólag egy BDI folyóiratban jelent meg). Jelenleg egy negyedik tanulmány is folyamatban van, amely a fent felsorolt változók közötti kapcsolatokat vizsgálja.

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Kalcza-Janosi, K, Marschalko, E.-E, Kotta, I., Bibok, B., (2022). The Sexual Function Questionnaire: Validation and Gender-Neutral Adaptation to Hungarian (SFQ18_HU). International Journal of Advanced Studies in Sexology, 4(2). https://doi.org/10.46388/ijass.2022.4.15 All authors have contributed equally

Kotta, I., Kalcza-Janosi, K., Marschalko, E.-E., Bandi, S., & Bibok, B. (2022). Online Sexual Activity Scale (OSAS): Going Beyond the Nosological Polemics of Compulsivity vs Addiction. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-022-00791-4 All authors have contributed equally

Marschalko, E., Kalcza-Janosi, K., Kotta, I., Bibok, B. (2021). ‘Translation, Cultural Adaptation and Validation of the Hungarian Version of Self-Determination Scale’. World Academy of Science, Engineering and Technology, Open Science Index 177, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, 15(9), 818 – 821. e-ISSN: 2163-1956 All authors have contributed equally

Ösztöndíjak, pályázatok

Grant AGC32719/08. 06.2022