Az optimális öregedés, személyiség és önszabályozás kapcsolata (egyéni és szervezeti keretben)

Projektfelelős: Marschalkó Eszter-Enikő


A kutatási projekt a gerontopszichológia és a fejlődéstudományok területeiből inspirálódik  és célja az optimális öregedés és a felnőttkori fejlődés biológiai, pszichológiai és szociális tényezőinek felderítése országunkban. Ezek a tényezők kulcsfontosságúak az egyének életpályájának alakulásában, jelentős hatást gyakorolva jóllétükre és egészséges idősödésükre. Ebben a projektben arra törekszünk, hogy alaposan tanulmányozzuk olyan tényezőket, mint az érzelmi önkontroll/önszabályozás, az identitás (felnőttkori alakulás) és generációs identitás és diverzitás, személyiségünk kockázati (pl. neuroticizmus, ellenségesség) és védő tényezői (pl. önkontroll,), életmódunk optimalizálása, valamint kiemelten figyelembe vesszük a magányt, valamint személyes célok fontosságát és beavatkozási stratégiák azonosítását és tesztelését (pl az érzelmi instabilitás átmeneti kezelésének módszertana, hangsúlyos személyiségvonások következményeinek kiengesztelése, szervezeti klíma optimizálás).

A kutatási keret mind az egyénre mind pedig intézményekre vonatkozó szempontokat figyelembe veszi. Intézményi keretben azt vizsgáljuk, hogy milyen szerepet játszanak a munkahelyi légkörrel kapcsolatos toxikus jellemzők (pl. klímában) az egyén egészségét  illetően.

A projekt céljai:

  1. A protektív és rizikótényezők azonosítása, amelyek úgy az egyéni életút, mint a szervezeti és iskolai keretben diagnosztikai és beavatkozási céllal használhatunk.
  2. Diagnosztikai eszközök kidolgozása, validálása és szabványosítása.
  3. Már létező eszközök és módszertan lefordítása, adaptálása és szabványosítása.
  4. Pszichedukációs események megszervezése.

Publikációk:

Kalcza-Janosi, K., Kotta, I., Marschalko, E.E., Szabo, K. (2023). The Fear of War Scale (FOWARS): Development and Initial Validation. Soc. Sci. 12, 283. https://doi.org/10.3390/socsci12050283, WOS:001009648100001

Marschalko, E. E., Szabo, K., Kotta,  I., & Kalcza-Janosi, K. (2023). The Role of Positive and Negative Information Processing in COVID-19 Vaccine Uptake in Women of Generation  X, Y, and Z: The Power of Good is Stronger Than Bad in Youngsters?  https://doi.org/10.3389/fpsyg. 2022.925675  IN Liu, J., Bailey, R. L., Rui, J., eds. (2023). Health information seeking, processing, and sharing. EBOOK. Lausanne: Frontiers Media SA. doi: 10.3389/978-2-83251-302-6, 128-139

Marschalko., E. E. (2023). Páratlan gyermek: személyiségfejlődés óvodáskorban. Érdekességek az óvodáskor pszichológiájábó, Editura Presa Universitara Clujana. 112-115. ISBN: 978-606-37-1817-5, 20-32

Marschalko, E. E., Szabo, K., Kotta, I., & Kalcza-Janosi, K. (2022). The Role of Positive and Negative Information Processing in COVID-19 Vaccine Uptake in Women of Generation X, Y, and Z: The Power of Good is Stronger Than Bad in Youngsters? Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.925675 

Lindner, C., Kotta, I., Marschalko E. E., Szabo, K., Kalcza-Janosi, K., & Retelsdorf, J. (2022). Increased Risk Perception, Distress Intolerance and Health Anxiety in Stricter Lockdowns: Self-Control as a Key Protective Factor in Early Response to the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(9), 5098. https://doi.org/10.3390/ijerph19095098

Kotta, I., Kalcza-Janosi, K., Marschalko, E.-E., Bandi, S., & Bibok, B. (2022). Online Sexual Activity Scale (OSAS): Going Beyond the Nosological Polemics of Compulsivity vs Addiction. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-022-00791-4 

Kotta, I., Kalcza-Janosi, K., Szabo, K., & Marschalko, E. E. (2021). Development and Validation of the Multidimensional COVID-19 Vaccine Hesitancy Scale. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 18(1), 1–10. https://doi.org/10.1080/21645515.2021.2007708 

Marschalko, E. E., Kotta, I., Kalcza-Janosi, K., Szabo, K., & Jancso-Farcas, S. (2021). Psychological Predictors of COVID-19 Prevention Behavior in Hungarian Women Across Different Generations. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.596543

Kalcza-Janosi, K., Jancso-Farcas, S., Szabo, K., Kotta, I.; & Marschalkó, E. E. (2021). The Development and Validation of COVID-19 Prevention Behaviour Scale on Female Hungarian Population. Journal of International Women’s Studies, 22(3), 188-197.  Available at: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss3/18

Kotta, I., Szabo, K., Marschalkó, E. E., Jancso-Farcas, S., and Kalcza-Janosi, K. (2021). The Moderation Effect of Generation on the Relationship between Psychological Flexibility and COVID-19 Preventive Behaviour among Females. Journal of International Women’s Studies, 22(3), 176-187. Available at: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss3/17