Az iskolai agresszivitást előrejelző társas és kognitív tényezők  

Projektfelelős: Sulyok (Demeter) Kármen 


A projekt célja feltérképezni azokat a társas és kognitív változókat, amelyek jelenléte képes előrejelezni az iskoláskori agresszív viselkedést. Célja egy olyan elméleti és módszertani keret kidolgozása, amely a társas kapcsolatok minőségének prediktív hatása mellett figyelembe veszi az iskolai agresszivitást meghatározó kognitív folyamatokat is. A román és magyar kisiskolás populációra adaptált mérőeszközök lehetővé teszi a társak iránti attitűdök optimális felmérését, és kiegészíti a kognitív funkciók vizsgálatát szolgáló eszköztárat a kisiskolások stratégiai készségeire irányuló próbával. Célunk megalapozni az iskolai agresszivitás hatékony prevencióját, lehetővé tenni a több szintű, specifikus megelőzést és beavatkozást. A projekt befejeződött.

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Demeter K., Szamosközi S. (2013). A Quantitative Meta-analysis of the Association between Subtypes of Aggression and Sociometric Status in Primary School Children. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 14, 149-172.

Demeter K. (2013). A Comparative Study of Social Prejudice towards Typically Developing School Children and Children with SEN. Suggestions for Buffering Maladaptive Effects. Erdélyi Pszichológiai Szemle Special Issue, 121-146.

Antonietti A., Demeter, K., Caravita, S., și Cena, L. (2011). Correlati cognitivi di tipi diversi di aggressività (Corelate cognitive ale diverselor tipuri de agresivitate). XX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana per la Ricerca e Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento (AIRIPA) “I disturbi dell’apprendimento”, Prato, 21 ottobre 2011, 93-94.

Teodorescu R., Demeter K. (2009). Az asszertivitás, empátia és altruizmus kapcsolatának összehasonlító vizsgálata egyházi és állami iskolában tanuló fiataloknál (Correlational Study of Assertiveness, Empathy and Altruism among Teenagers Learning in Church Schools and State Highschools). Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1, 57-81.

János, R., Demeter K. (2006). Az asszertív készségek fejlesztésének hatása az agresszivitásra kiskorú bűnözők esetében (Effects of assertiveness training on aggressive behavior in a sample of juvenile delinquents). Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1, 29-60.