Érzelmi zavarok korai felismerésének módszerei kisiskolás gyerekeknél és ezek iskolai – kognitív és társas- alkalmazkodással való kapcsolatainak elemzése  

Projektfelelős: Kotta Ibolya 


A projekt célja egy integratív elméleti és módszertani modell kidolgozása a tanulás és az iskolai adaptáció kontextusának érzelmi és motivációs összetevőinek vizsgálatában, az iskolai kudarcnak kitett gyermekek korai felismerése céljából. Az Anxiogenic School Situations Intervention Program (MMSA) célja, hogy javítson néhány releváns tényezőt a szociális szorongás meghatározásában: az érzelmi reakciók intenzitása, az érzelmek megértése, a negatív reaktivitás és az érzelmek kezelése. A projekt befejeződött.

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Kotta,  I., & Szamosközi, Ş. (2012). Affective reactions  to images in anxious children. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 12(1), 49–62.

Kotta, I. (2012). MSSA- Szorongáskelto iskolai szitációk menedzsmentje programcsomag óvodás és kisiskolás gyerekek számára. In. Fóris-Ferenczi R. & Demény P. (szerk.) Interaktív eszközök és módszerek a tanulási folyamatban, Egyetemi Muhely Kiadó, 87–96.

Kotta,  I. (2011). Interpretation Biases in Anxiety for Social and Performance Scenarios.  Transylvanian Journal of Psychology

Kotta,  I. (2011). Az iskolai szorongás. Tudásmenedzsment, 70-78.

Kotta, I.(2010). Metode de depistare a tulburărilor emoţionale la preşcolari şi la elevii din clasele primare. Implicaţii pentru adaptarea şcolară şi social. Teza de doctorat, UBB

Kotta,  I. (2009). Énreleváns ingerek hatása  az iskolai társas helyzetek értelmezésére. Erdélyi Pszichológiai Szemle

Kotta,  I.(2008). Az iskolai társas beilleszkedés  emocionális  tényezői. In Kiss Sz. (Ed.) Az iskolai beilleszkedési problémák felismerése, prevenciója  es terápiája.  Presa Universitara Clujeana, 89-102.

Kotta,  I. (2008). A kötodési stílus az iskolai alkalmazkodás szemszögéből. Tudásmenedzsment,  X/1, 68-77.

Kotta,  I. (2007). Az érzelmi állapotok kognitív folyamatokra gyakorolt hatásának  elméletei  és iskolai közegben való megnyilvánulásai. Erdélyi Pszichológiai Szemle

Kotta,  I.(2003). Az iskolai társas beilleszkedés  fejlesztése  koraserdülőkorban. Erdélyi Pszichológiai Szemle

Elnyert pályázatok/projektek

2007-2008 MTA (Hungarian Scientific Academy) For Transborder Hungarian Science Scholarship Programme  D/57: Methods of Early Identification of emotional disorders at elementary school children, and the analyses of the relationship between emotional disorders and academic/social school adjustment

2007-2008 CNCSIS (National Board of Scientific Research in Higher Education) Grant TD. for young PhD students nr. 67: Methods of Early Identification of emotional disorders at preschool and elementary school children. The analyses of the relationship between emotional disorders and academic/social school adjustment (director)

Díjak

Kotta Ibolya, „Florian Stefanescu Goanga” díj, BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar