„Értsük meg jobban az ADHD jelenségét” projekt: A figyelemhiányos hiperaktivitás zavar korai felismerése, ADHD-s gyermekek és felnőttek tüneteinek felmérése és specifikus intervenciós programok kidolgozása

Projektfelelős: Dr. Jancsó-Farcas Zsuzsanna adjunktus 


A projekt 2014-ben indult. Az ADHD egyre gyakrabban jelentkező jelenséggé vált a gyerekek körében, ugyanakkor megnőtt az érdeklődés az ADHD kialakulásában szerepet játszó kognitív funkciók, például a munkamemória vizsgálata iránt.

Az ADHD-s gyerekeknek problémáik vannak az információ frissítéssel (nem emlékeznek pontosan a részletekre, nem tudják gyorsan előhívni a tárolt információkat), és figyelmi problémákkal küzdenek, amelyek a memória előfeltételei – mindkettő elengedhetetlen a tanuláshoz és az iskolai sikerhez. Kisebb az információfeldolgozási sebességük: lassabban olvasnak, írnak és válaszolnak. Több időre van szükségük a házi feladatok elvégzésére, az órán végzett munkára, és általában nincs idejük a válaszok ellenőrzésére. Gyakran mind a gyermekek, mind a szülők érintettek ADHD-ban.

A szülők, a tanárok és a területen dolgozó szakemberek a leggyakorlatiasabb információkat szeretnének kapni arról, hogyan segíthetnek az érintett gyermekeken, fiatalokon és felnőtteken, és ez a projekt ezt az igényt hivatott megcélozni.

Ezekből kiindulva szeretnénk a ADHD-s felnőttek témájával is foglalkozni. Az esetek több, mint 50%-ában felnőttkorban is fennmaradnak a tünetek. A konkrét megnyilvánulások azonban gyakran változnak az élet során, és ennek következtében nagyon valószínű, hogy a zavar felnőtteknél aluldiagnosztizált.

Az elvégzett kutatások egy része a korai felismerést és a differenciáldiagnózist segítő eszközökre, a szülők és tanárok értékelési skáláira fókuszált, mások pedig a szociális készségekre, a kapcsolódó komorbiditásokra, tanulási és viselkedési zavarokra irányulnak.

A projekten belül elért eredmények

Farcas, S. (2021). Social functioning of children and adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). PedActa, 11 (1), 47-58. https://doi.org/10.24193/PedActa.11.1.4

Bányai, B.I., Jancsó-Farcas, S. (2021). School Success of Students with and without ADHD symptoms. PedActa, 11 (2). https://doi.org/10.24193/PedActa.11.2.4

Farcas, S. (2020). Hyperactivity and attention deficit disorder in early school age. In I. Kotta (Ed.). Nestlings: interesting facts from the psychology of early school age. – written in Hungarian language – Az örökmozgó: hiperaktivitás és figyelemzavar kisiskoláskorban. In  Kotta I. (Szerk.). Fészkelődők: érdekességek a kisiskoláskor pszichológiájából, ISBN: 978-606-37-0816-9, Kolozsvári Egyetemi Kiadó – Presa Universitara Clujeana (pp. 175-184).

Farcas, S., Kiss, Sz., Kotta, I., Orbán, R. (2019, November 29-December 1). Comparison of parent, teacher evaluations: ADHD, conduct and oppositional defiant disorder symptoms.  8th World Conference On Psychology And Sociology (PSY-SOC 2019), Istanbul, Turkey

Farcas, S., Szabó, K., Orbán, R., Batiz, E. (2019, August 29-31). The effects of sport on life satisfaction and well-being in ADHD adults. 6th World Conference on Psychology Sciences (WC-PSY 2019), St. Petersburg, Russia

Farcas, S., Kálcza-Jánosi, K., Kotta, I., Szabó, K., János, R. (2018, September 14-15). Psychometric Properties of The Hungarian Version of The Adult Adhd Self-Report Scale (ASRS-V1.1) Screener and Symptom Checklist. Proceedings of the 3rd International Conference on New Findings in Humanities and Social Sciences, Belgium, Brussels.. ISBN: 978-609-96043-1-2. https://doi.org/10.33422/3hsconf.2018.09.10

Farcas, S., Szamosközi, S., Petric, E., Veres, A. (2017, August 24-30). Psychometric properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) parent version in a Transylvanian minority group. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, Book 3, Vol. II, No. SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-19-5 / ISSN 2367-5659, pages 293-300. https://doi.org/10.5593/SGEMSOCIAL2017/32

Petric, E., Veres, A., Farcas, S., Szamosközi, S. (2017, August 24-30). The prevalence of externalizing and internalizing behavior problems among preadolescents and adolescents in Transylvania. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Book 3, Vol. II, No. SGEM 2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-19-5 / ISSN 2367-5659, pages 409-416. https://doi.org/10.5593/SGEMSOCIAL2017/32

Petric, E., Farcas, S., Veres, A., Szamosközi, Ș. (2017, August 24-30). The relationship between social and emotional competencies and behavioral problems at Transylvanian preadolescents. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, Book 3, Vol. II, No. SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-19-5 / ISSN 2367-5659, pages 417-424. https://doi.org/10.5593/SGEMSOCIAL2017/32

Fărcaș, S., Szamosközi, I., Petric, E., Veres, A. (2017). Psychometric properties of the SDQ hyperactivity subscale in a Transylvanian minority community sample. A pilot study. Transylvanian Journal of Psychology, 18 (1), 21-44.

Farcas, S., Szamosközi, I. (2016). The effects of working memory trainings with game elements for children with ADHD. A meta-analytic review. Transylvanian Journal of Psychology, 17(1), 21-44.

Farcas, S., János, R., Batiz, E. (2016, July 17-22). Adaptation of an eCorsi version: the elaboration and implementation of a modified Corsi block-tapping task for digital tablets measuring visuo-spatial short-term and working memory. 6th International Conference on Memory, ICOM-6, Budapest, Hungary

Farcas, S., János, R., Batiz, E., Maior, E. (2015, August 26-September 1). ADHD symptoms as risk factors for academic impairment. A Transylvanian teachers perspective. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, Book 1, Vol. 1, No. SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-44-5 / ISSN 2367-5659. (2015), doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B11/S1.003 *SGEM 2015 Papers indexed in ISI Web Of Knowledge, Thomson Reuters