Projektfelelős: Veres Anna  


A projekt célja az egyetemi hallgatók karrier-alkalmazkodó képességének meghatározó és befolyásoló tényezőinek azonosítása és összefoglalása, különös tekintettel a pszichológus és gyógypedagógiai hallgatókra.

Kiemelt célja a projektnek, hogy a karrier-adaptabilitás prizmáján keresztül átfogóbb képet kapjunk a segítő szakmát választó egyetemi hallgatók pályafejlődési aspektusairól. A pályafejlődést befolyásoló tényezőknek, jellemzőknek mélyebb megismerésével hatékonyabban tudjuk segíteni a szakemberek (tanácsadók, tanárok, mentálhigiénés szakemberek) munkáját.

A projekt hat tanulmányt tartalmaz:

(1) Pályafejlődési stádiumok, mint a karrier-adaptabilitás és a szakmai jóllét kapcsolatának moderátora: metaanalízis

(2) A Pályaérettségi Leltár fordítása, adaptálása és validálása magyar mintára

(3) Karrier-adaptabilitás skála validálása magyar mintára: pszichometriai tulajdonságok és kapcsolata a munkatapasztalattal

(4) A személyiségjegyek, a munkatapasztalat és a teljesítmény, mint a főiskolai hallgatók karrier-adaptabilitásának előrejelzője.

(5) Az észlelt akadályok a pálya során, mint moderátor a karrier-adaptabilitás és az élettel való elégedettség között az egyetemi hallgatók körében

(6) Online pályaorientációs foglalkozások hatása a karrier-adaptabilitásra

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Veres, A., Kotta, I. (2021). Perceived career barriers as a mediator between career adaptability and life satisfaction, European Journal of Behavioral Sciences, 38-52. doi.org/10.33422/ejbs.v4i2.603

Veres, A. (2021). ‘The Effects of an Online Career Intervention on University Students’ Levels of Career Adaptability’. World Academy of Science, Engineering and Technology, Open Science Index 177, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, 15(9), 880 – 887.

Veres, A. & Szamosközi, I. (2018). Career stage as a moderator of the relationship between career adaptability and professional well-being: A meta-analysis. Transylvanian Journal of Psychology, 19, 81-108.

Veres, A. & Szamosközi, I. (2018). Differences between distance learning and full time learning students in terms of career adaptability and satisfaction, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM, Section Psychology and Psychiatry, Bulgaria (95-100). Ed.: STEF92 TECHNOLOGY Ltd.

Veres, A., Farcas, Zs, Petric, E. & Szamosközi, I. (2017). Career Adapt-Abilites ScaleTransylvanian Hungarian Form: Psychometric Properties and Relationship to Work Experience, In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM: Section Psychology and Psychiatry, Bulgaria (51-58). STEF92 TECHNOLOGY Ltd. DOI: 10.5593/sgemsocial2017/32/S11.007

Veres, A., Farcas, Zs, Petric, E. & Szamosközi, I. (2017). Adaptation of Career Maturity Inventory – Form C for Hungarian Sample Livin gin Transylvania, In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM: Section Psychology and Psychiatry, Bulgaria (19-26). STEF92 TECHNOLOGY Ltd. DOI: 10.5593/ sgemsocial2017/32/S11.003

Veres, A. & Szamosközi, I. (2017). Personality traits, work experience and GPA as predictors of Career Adaptability in College Students. Transylvanian Journal of Psychology, 18(2), 97-115.