A tanulási zavaros gyermekek kognitív architektúrájának sajátosságai és restruktúrálási lehetőségei  

Projektfelelős:  Orbán  Réka 


A kutatás az olvasás és szövegértés sajátosságait tanulmányozza a heterogén képességstruktúrák figyelembevételével.

Az elméleti célkitűzése egy elméleti modell megalkotása az olvasás, szövegértés tanulmányozásához. Ehhez egy meta-analízis készült, mely a vizuális képességek szerepét vizsgálja az olvasásban és szövegértésben. Kitér a vizuális percepcióra és figyelemre, a vizuális memóriára, valamint a vizuális-téri információfeldolgozás tényezőire.

Keressük a szövegértés prediktorait is, mint a motiváció, viselkedés, valamint a környezeti tényezők. Egy érdekes eredményként említhetjük, hogy a szülői minőségi idő eltöltése a gyermekkel csak a lányok esetében bizonyult remediáló tényezőnek az olvasási problémák kezelésében.

Vizsgáljuk továbbá a kognitív terhelés szerepét a szövegértésben. Módszertani célként fogalmazódott meg, egy olyan eszköz létrehozása, mellyel az elemi osztályos gyermekek kognitív terhelése mérhetővé válik (a jelenlegi eszközök csak idősebb korosztály felmérését teszik lehetővé).

És nem utolsó sorban a Sindelar tréningprogam hatékonyságát vizsgáltuk, mellyel javítható a figyelem, a fluencia, a helyesírás, és a szövegértés

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Orban R (2014). The effect of hand-written letter type on visual perception Psychology and the realities of the contemporary world, PSIWORLD, Procedia – Social and Behavioral Sciences, p. 72-77.

Orban R. (2015). Tanulasban akadalyozott gyermekek kognitiv fejlesztésének lehetőségei. Különleges bánásmód, Debrecen, p. 81-86

Orbán R., Szamosközi I, Batiz E., Kálcza-Jánosi K., Marschalko E. (2019) Are differences in parents and children social acceptance based on reading comprehension? 8th World Conference On Psychology And SociologY (PSY-SOC 2019) Istanbul Turkey 29 Noiembrie – 01 Decembrie

Orbán R (2020). A betű(té)ve(sz)tő: tanulási zavar kisiskoláskorban Kotta I (szerk.). Fészkelődők. Presa Universitara Clujana, Cluj.

Orbán R (2020). A „papíros”: sajátos nevelési igény kisiskoláskorban Kotta I (szerk.). Fészkelődők. Presa Universitara Clujana, Cluj.

Orbán R. (2022) Cognitive and Socio-Emotional Correlation of Reading Comprehension and the Role of Alternative Interventions in Remediation of Reading and Comprehension Disabilities. Doctoral Thesis. Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania.

Konferenciák

2017 Különleges bánásmód, Debrecen

2018 Egyutt a fogyatekkal elokert Caritas România – Uniunea cadrelor Didactice maghiare din România Különleges vagyok, befogadtok?

2018 Conferinta internationala III. Kulonleges Banasmod

2019 4. Conferinta internationala Interdisciplinara  Universitatea Debrecen

8th World Conference on Psychology and Sociology (PSY- SOC 2019). Istanbul Turkey

6th World Conference On Psychology Sciences (WC-PSY 2019) Christian University St. Petersburg Russia

2017 Én is szeretnék játszani,  EMGYE konferencia

2021 Conferinta ASTTLR, Tulburarile de dezvoltare, vorbire, limbaj, achizitii scolare